ZAMBIA

GATUBARN I LUSAKA

Sedan början av 90-talet driver Röda Korset ett Drop-in-Centre för gatubarn i Lusaka. Det startades av Internationella Röda Korset men drivs i zambisk regi sedan 1994.

Centret tar emot ungefär 100 barn per dag, bara 15 - 20 av dem är flickor. Barnen är i ålder 4 till 17 år. Verksamheten är av mycket varierande slag. Grunden är att ge dessa utslängda och övergivna barn en gnutta trygghet och tillsyn. När de kommer till Centret gäller det först och främst att hitta en släkting som är villig att låta barnet bo hos honom eftersom Centret är stängt nätter och helger. För att klara av placeringen i början finns ett upptagningshem med dygnetrunt anställd husmor där.

Barnen kan vistas på Centret ett par veckor. En föreståndare och fyra socialarbetare är anställda på Centret. Undervisning sker i elementär hygien, hälsovård, HIV/AIDS, trädgårdsskötsel, drama, sånger, lekar, musik, dans, matematik och engelska. På schemat finns även textil- och träslöjd, men dessa har fungerat dåligt eller inte alls eftersom de kräver dyrbara verktyg och material. Ett mål mat serveras per dag. En gång i veckan åker att 20-tal barn till den internationella skolan där eleverna aktiverar och i viss mån undervisar gatubarnen under en eftermiddag. Ett par gånger i veckan får ett 10-tal pojkar åka till ett gym där ägaren bjuder på aktiviteterna.

Dessa utflykter där barnen kommer i kontakt med det normala samhället är ytterst värdefulla. Det liv de fört har ju varit mycket fattigt på vanliga, normala normer och modeller.

En viktig del av verksamheten är den uppsökande. Socialarbetarna har sina uppgjorda distrikt ute på stan som de besöker regelbundet. De lär på så sätt känna gatubarnen och berättar om Centret och barnet kan då förhoppningsvis så småningom söka sig dit.

Under hela 1997 jobbade jag dagligen på Centret som volontär. Det behövdes en rejäl upprustning, dels av lokalerna, dels av undervisningsmaterial. Under denna period målade vi om skolsalarna, tillverkade bänkar och bord, fick uniformer till barnen, köpte böcker, kartor, volleybollutrustning, fotbollar, klätterställning,rutschelkana, filtar, madrasser, mediciner osv osv. TUFF bidrog med 22 000 kr till allt detta och har senare skjutit till ytterligare 4 000 kr som hjälp till ombyggnad av köket och installation av elspis.

Den totala summan var ungefär 100 000 kr. Sedan jan -98 har jag skickat iväg 32 000 kr. Pengarna sätts in på en svensk hjälparbetares konto och allteftersom behoven från Centret uppstår och godkännes av mig, ber jag min svenska vän att betala ut. Föreståndaren på Centret har tillgång till e-mail varför våra kontakter är snabba och täta.

En klar strävan är att sända barn från Centret till den vanliga statliga skolan. Omkostnaderna per barn och år är ungefär 800 kr och denna summa räcker till skolavgifter, böcker och annan skolmateriel, uniform, strumpor och skor, ryggsäck och liknande. Förhoppningen är att kunna sända 20 barn till skolan nästa år.

Lehte Slunge
September 1999