Verksamhetsberättelse för år 2011

1. Styrelse
Vid TUFFs årsmöte den 12 mars 2011 valdes styrelse och ordförande och vid styrelsemötet samma dag konstituerade sig styrelsen:
 
Sylvia Ljungdahl ordförande.
Monica Schelin vice ordförande.
Margareta Svahn sekreterare.
Monica Schelin kassör för föreningskontot.
Åke Sandin kassör för insamlingskontot.
 
Övriga styrelseledamöter: Bengt Citron, Hampus Eckerman, Ingrid Hellgren, Erika Husberg, Bitte Isacsson, Margaretha Petersen, Lena Sandin, Åke Sandin, Monica Schelin, Ulla Carina Sellergren, Margareta Svahn, Sofia Quiroga, Lisa Norgren Benedictsson och Johan Rydén.
 
Den 24 november gick Margaretha Petersen bort. Hon lämnade ett stort tomrum efter sig. Hon var en mycket aktiv TUFF- medlem som suttit många år i styrelsen. Men främst minns vi hennes brinnande intresse för Indien som hon besökt ett flertal gånger. Våra indiska partners uttryckte också sin sorg när hon gått  bort. Tack och lov finns ett stort antal fotografier som vittnar om hennes Indienresor. Vi saknar henne!
 
2. Revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes Ulla Luin och Eija Räty. Till revisorssuppleant valdes Ann Sandin – Lindgren.
 
3. Styrelsemöten
Vi har haft en heldag planering samt 9 styrelsemöten. Den 24 januari hade styrelsen ett möte med Svenska Freds ordförande Anna Ek och generalsekreteraren Christoffer Sjöholm angående antisemitism och rashat.
 
4. Valberedningen
Till valberedning utsågs Margaretha Petersen som sammankallande dessutom valdes Erika Husberg.
 
5. Arbetsutskott
Arbetsutskott (AU) består av 2 medlemmar och med delvis ny sammansättning som varje månad har ansvarat och skött det löpande arbetet. Sammansättningen av AU samt tidsplan har i förväg fastställts för hela året.
 
6. Arbetsgrupper
Indien Margaretha Petersen tel. 712 33 03
Filosofika Göran Flodman tel. 644 76 41
Radio TUFF Åke Sandin tel.712 44 63
Arkiveringsgrupp Margareta Svahn. 712 33 02
 
7. Mottagna priser
Utav Sveriges Kristna Råd fick Åke Sandin i Storkyrkan ta emot ett icke-våldspris som delades ut av ärkebiskopen Wejryd. Den 25 mars fick han pris som årets eldsjäl vid Kultur och Idrottsgalan och den 9 april tilldelades han ABFs folkbildarpris.
 
8. Medlemmar
Den 31 december var vi 403  medlemmar. En ökning med 14 stycken från år 2010. Var och en har fått fyra kalendarier och ett bifogat TUFF-blad, som bestått av korta informationer i olika ämnen, som insamlingsresultat, projekten i Indien och en del annat arbete aktiva i TUFF genomfört. Redaktör för TUFF-bladet är Åke Sandin .
 
Medlemsregistret har under året överförts till Bittes ansvar och dator. Arbetsgruppen har bestått av Gunnar Petersen, Monica Schelin, Bitte Isacsson och Ann Sandin Lindgren.
 
9. Lokalen
TUFFs föreningslokal, Myggdalsvägen 80, har utnyttjats flitigt för möten och som arbetsplats för TUFFs verksamhet. Vi hyr också ut lokalen till SeniorNet Tyresö och Tyresö kvinno – och tjejjour.
 
10. Representation
Lena Sandin ingår i Svenska Freds kärnvapengrupp
 
På Svenska Freds kongress den 21 – 22 maj talade Åke Sandin om TUFFs internationella bistånd.
 
11. Arkivering
Arkiveringsgruppen har träffats fem gånger, protokoll från års- och styrelsemöten klara. Bitte Isacsson och Margareta Svahn har deltagit på en kurs om arkivering.  
12. TUFF är medlem i
Närradioföreningen och Tyresö Filmförening samt Föreningsarkiven i Stockholms län.
 
13. Framträdanden utanför Tuff
25 mars     Kort anförande av Åke Sandin vid Tyresös Kultur- och idrottsgala.
9 april         Kort anförande av Åke Sandin vid ABF-Södertörns årsmöte.
Tuffs indiska partners Bhikhu och Kokila Vyas samt Rajesh Shah var flitigt i farten som informatörer om Tuffprojekten i Indien:
9 maj         Berättade om indiska Tuff-projekt i Tyresö skola.
10 maj       Berättade om projekten i Kumla skola.
12 maj       Berättade om projekten på Strandskolan.
12 maj       Berättade om samarbetet med Tuff för ledande Tyresöpolitiker.
16 maj       Berättade om projekten i Solna gymnasium.
17 maj       Berättade om projekten på Finningeskolan i Strängnäs.
22 maj       Åke Sandin föreläste om Tuffs mångåriga internationella biståndsarbete. vid Svenska Freds’ årskongress i Stockholm.
 
14. Tuff i andra medier
nr 2/11       Fredstidningen Pax har en hel sida under rubriken ”40års stöd till Indien”! om Tuffs många projekt i Indien och andra länder. Tre bilder finns på sidan, bl a när tre Kumlalärare inviger ett nytt projekt. Dessutom finns en recension av Tuff-aktivisten Robert Stiegers bok ”Tysk, men inte nazist” och en notis om Radio Tuff
20/3-10/4   Shahpoor Omidy berättar på Succékanalen 91,4 om Afghanistan, bl a om Tuffs bistånd till fattiga och krigsdrabbade.
27/3-17/4   Från Tuff-mötet om krigen och religionerna hörs under en halvtimme på Succékanalen 91,4 inledarna Siv Källstigen, Ömer Tüysüs, Widad Zaki och Christoffer Sjöholm.
April 2011   Tidningen Tyresö Nyheter har en halv sida under rubriken ”Tyresö finns också i Indien”. Den handlar om Tuffs mångåriga biståndsarbete i Indien och andra länder. Artikeln är illustrerad med ett foto av tre lärare från Kumla skola, som tar första spadtaget till ett indiskt elevhem för flickor. Se http://www.tyresonyheter.nu/16tn3.pdf
16 maj       Solna gymnasium, som efter besöket av Tuffs indiska partners på sin hemsida http://www.solna.se/sv/skolor/solna-gymnasium/nyheter-solna-gymnasium/ett-spannande-besok-fran-indie... har en text om besöket med bilder
nr 4/2011   tidningen Tyresö Nyheter, har en nästan hel sida om Tyresöradion, där TUFF nämns redan i rubriken. Dessutom finns på denna sida en fin bild på Tuffs indiska partners Bhikhu och Kokila Vyas. Se sidan på http://www.tyresonyheter.nu/18tn4.pdf .
31 maj       Tyresö kommuns informationsbilaga i senaste lokaltidningen Mitt i Tyresö har på första sidan rubriken ”Tyresö, Sverige, världen” med bilder på två av Tuffs indiska partners. I texten sägs bland annat: ”Det är Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF), som är spindeln i nätet och sköter kontakterna med projektledarna i Indien.” Du ser sidan om du klickar på http://www.tyreso.se/upload/Sommarbilagan2011_webb.pdf .
5-26 juni     På Succékanalen 91,4 Tyresöradion hörs fyra ggr per dygn Tuffs indiska partners Bhikhu och Kokila Vyas.
19/6-26/6   Tuffs indiske gäst Rajesh Shah hörs en halvtimme på Succékanalen 91,4 Tyresöradion.
nr 6/2011   Tyresö Nyheter har en hel sida om radion, bl a med en artikel av Åke Sandin under rubriken "Tyresöradion minskar vår medieskugga". Där nämns bl a radions betydelse för Tuffs medlemsvärvning.
11/12-1/1:   På Tyresöradion hörs bergsingenjören Örjan Wiberg, som är Tuff-medlem i Vänersborg och sedan länge en kännare av Indien. Han lovordar Tuffs mångåriga finansiering av projekt för de fattigaste av de fattiga i Indien.
11/12-1/1   På Tyresöradion berättar Anita Lilburn och Widad Zaki om Irak och nämner de två barnbibliotek i oroliga Bagdad, som stöds av Tuff.
15. Offentliga möten och arrangemang
27/1   Filosofika Ämne: ”Det multikulturella samhället”. Inledare GÖRAN FLODMAN och ÅKE SANDIN.
 
8/2     Tittin: Tre besökare av TUFFs Indienprojekt berättade. KERSTIN ANDERSSON, JONAS HUGOSSON och SOFIA QUIROGA.
 
10/3   Filosofika. Ämne: Konstruktivt tänkande. Inledare arbetspsykologen MARIO DOMINES.
 
26/2   Bokbord i Tyresö Centrum.
28/3   Tittin. Ämne: ”Kriget, våldet och religionen”. Inleddes av Siv Källstigen, Ömer Tüysüs, Christoffer Sjöholm och Widad Zaki.
 
10/3   Filosofika. Ämne: Konstruktivt tänkande. Inledare MARIO DOMINES.
 
11/4   Filosofika. Ämne: Att bomba – för att ”rädda civila?”. Inledare ÅKE SANDIN.
 
28/4   Tittin. SHAHPOOR OMIDY berättade om sitt besök i hemlandet Afghanistan.
 
16/5   Tittin. Våra indiska partners, BHIKHU och KOKILA VYAS samt RAJESH SHAH som besökte oss under våren berättade om våra projekt.
 
28/5   Storloppis på Bollmoraängen nedanför rulltrappan vid Coop i Tyresö Centrum.
 
11/6   Fredsbuss. Vi var med i Svenska Freds buss när den stod i Centrum nedanför rulltrappan vid Coop. Bjöd på kaffe och pratade med ganska mycket folk.
 
27/8   Storloppis på Bollmoraängen i Tyresö Centrum.
 
3/9     Tyresöfestivalen. Ett av kommunen anordnat evenemang för föreningar. Vi deltog med bokbordet
 
20/9   Tittin. Ämne: Casino jorden. Inledare BROR PERIUS
 
10/10 Tittin. NASIRA OMIDY berättade om sitt besök i hennes hemland Afghanistan.
 
24/10 Bokbord i Tyresö Centrum
 
8/11   Tittin. ”Sverige i krig och fred”. TAGE G PETTERSSON f.d. försvarsminister och kritisk mot den militära närvaron i Afghanistan.
 
4/12   Bokbord i Tyresö Centrum med visning av Lisas Indienbilder.
 
          Vid bokbord och loppis har vi också haft namninsamling med rubriken ”Stoppa vapenexporten till diktaturer”.
 
16. Hemsidor
TUFFs hemsida har adress tuff.fred.se Under året har fortlöpande uppdatering av de olika avdelningarna skett.
Det finns nu ca 20 avdelningar och 70 sidor förutom bilder och fotografier. Besöksfrekvensen har varit ca 300 per månad. Därifrån finns länkar till olika TUFF-relaterade verksamheter, som Kalendarium och Filosofika. Dessutom finns länk till Tyresöradio: tyresoradion.se Genom den kan både Slingan och TUFF höras på Internet över hela världen oavsett tidpunkt.
Som en TUFFs service till allmänheten finns utförligt program för ”Slingan” på adressen slingan.info.se med veckoprogrammen samt fotografier av medverkande.
 
17. Tuffs biståndsverksamhet 2011
Sedan början av 1970-talet har Tuff varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i Indien men också i flera andra länder. I Tuff arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra biståndsorganisationer har föreningen inga ”administrativa kostnader” utan varenda insamlad krona skickas oavkortad till ändamålet.
 
INBETALNINGAR PÅ TUFFS INSAMLINGSKONTO (pg 793636-2) 2011
För Indien                                       267 002 kr (därav för mangogram 17 246 kr)
För barnbibliotek i Bagdad                   1 800
För gamla fattiga i Belgrad                   3 500
För ej angivet ändamål                         6 900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summa inbetalningar 2011               279 202
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UTBETALAT 2011
Till Indien                                                           265 000
Till Belgrad                                                           10 000
Till Afghanistan                                                       5 000
Plusgiroutgifter                                                       1 315
Utgifter vid 3 indiers Tyresöbesök                           4 920
------------------------------------------------------------------------------
Summa utbetalningar 2011                                 286 235
------------------------------------------------------------------------------
 
 
BIDRAGSGIVARE TILL INDIEN-PROJEKTEN
01-25         Rolf Paulin                                                         2 000
03-02         Frimurarna, Strängnäs)                                       10 000
05-19         JB Berglund (Kumlas op Dagsv.)                               200
06-15         Kumla skola                                     47 260
06-17         Kumla skola                                     18 646
06-21         Tyresö skola                                                     6 855
06-22         Alléskolan, Floda                                               47 855
06-27         Tyresö kommun. Kumla skolas dagsverke               700
11-14         Strandskolans öppet hus                                     38 308
12-20         Finningeskolan, Strängnäs                                 47 932
                  Mangogram                                                        7 246
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bidrag för Indien totalt:                                                         267 002
 
OMFATTANDE INDIENPROJEKT
För över 20 år sedan började Tuffs indiska partners att utveckla det bergiga och tidigare försummade Dharampurs små byar, bebodda av tribals (stambefolkningen), mestadels analfabeter. För Tuff-pengar anlades där sex internatskolor, där i dag uppåt 1000 elever undervisas. Under det första decenniet var Tuff enda finansiären för byggnationer, drift och underhåll av dessa skolor. Sedan har skolorna blivit centra för utveckling bland de fattigaste av de fattiga genom hundratals brunnar, dessutom många små dammar för konstbevattning, så att man i dag får två skördar per år. Vidare anlades och anläggs små vallar i de många sluttningarna för att förhindra jorderosion under de häftiga monsunregnen, småbönder har försetts med bufflar och flera massbröllop för fattiga par har bekostats. En gymnasieskola och ett elevhem för flickor har anlagts, några fattiga ungdomar har hjälpts att få universitetsutbildning. (Mera i detalj om allt detta finns på www.tuff.fred.se , där Tuffs partner Bhikhu Vyas rapporter finns att läsa.)
TUFF I INDIEN 2011
2011 års pengar från Tuff har bland annat använts till underhåll, lärarlöner och andra driftskostnader för två av skolorna i Dharampur men har också räckt till delfinansiering av andra skolor och projekt.
 
I Dharampur led många förut av nattblindhet till följd av A-vitaminbrist. Det motverkas nu av alla de mangoträd som planterats. De förbättrar inte bara människornas hälsa utan ger också extrainkomster. Fram till 2011 hade 100 850 mangoträd planterats i Dharampurs hundratals små fattiga byar.. Bidragande till detta har inte minst varit Tuffs försäljning av mangogram, ”den perfekta presenten”. Finns i tre varianter: 1) För att gratulera. 2) I stället för blommor. 3) Till minne av.
 
BESÖK I INDIEN
I början av januari besökte Kerstin Andersson och Jonas Hugosson, lärare i Tyresö skola, samt gymnasisten Sofia Quiroga de indiska projekten. De redovisade sina intryck vid ett offentligt möte den 8 februari. Under tre veckor hördes de under en halvtimme på Tyresöradion (www.tyresoradion.se ) under rubriken ”Så många jättebra Tyresöprojekt i Indien !!”
INDISKA PARTNERS BESÖK I TYRESÖ
Den 7-21 maj besöktes Sverige, Tyresö och Tuff av tre indiska partners Bhikhu och Kokila Vyas samt Rajesh Shah. De inkvarterades i Tuff-aktivisten Lena Sandin Kroos' hus i Trollbäcken. Som deras chaufförer tjänstgjorde Gunnar Petersen jr, Lena Sandin Kroos och Monica Schelin.
 
De tre indierna genomförde ett intensivt informationsjobb genom många framträdanden: Besök hos tuff-aktivisterna och Indienvännerna Margaretha och Gunnar Petersen, framträdanden i Tyresö skola, besök på Kumla skola (Tyresö), besök hos Kerstin Andersson, lärare vid Tyresö skola, guidning i Stockholm och Tyresö av Margareta Svahn, Barbro Nordlöf och Bitte Isacsson, framträdande i Strandskolan, information för tre kommunalråd och andra ledande kommunpolitiker, intervjuer på Tyresöradion, besök i Bollmoradalens kyrka, där musikklasserna och Erik Linder underhöll, middag med Lehte och Walter Slunge, med Neven Milivojevic besök på Solna gymnasium, inledare på offentligt Tuff-möte, besök på Finningeskolan i Strängnäs, besök hos Indienvännen Örjan Wiberg i Vänersborg.
KRIGSDRABBADE I AFGHANISTAN
Fattiga, krigsdrabbade i Afghanistan har fått hjälp från Tuff med sammanlagt 5 000 kr under året. Det är tack vare Nasira Omidy, som arbetar i Tyresö och vars släktingar i Afghanistan har fördelat pengar till änkor och föräldralösa. Men under 2011 har hennes son Shahpoor Omidy besökt sin barndoms Afghanistan och på ett offentligt Tuff-möte den 8 februari och på Tyresöradion 20/3-10/4 berättat om läget i Afghanistan och Tuff-biståndet och den 28 april informerade han på ett offentligt Tuff-möte. Den 10 oktober inledde Nasira Omidy ett offentligt Tuff-möte om hur Tuff-pengarna användes i Afghanistan
 
BARNBIBLIOTEK I BAGDAD
En insamling för Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén inleddes under hösten. 2010 skickade Tuff 20 000 kr till kommittén för att hjälpa till att finansiera de två barnbibliotek som de driver i den våldsdrabbade irakiska huvudstaden. De är en vettig tillflykt för barn från olika religioner och sociala skikt. I december berättade på Tyresöradion Anita Lilburn och Widad Zaki om dessa barnbibliotek och om läget i Irak.
 
FATTIGA GAMLA I BELGRAD
Också under 2011 stödde Tuff (med 10 000 kr) Lina Vuskovic’ hjälpverksamhet bland fattiga gamla i Belgrad. De kunde skaffa varma kläder och förbättra sina bostäder mot vinterkylan. Under hösten besökte Tuffs ordförande Sylvia Ljungdahl Belgrad och kunde sen på Radio Tuff rapportera om hur bra pengarna användes.
 
INFORMATION OM BISTÅNDET
Vår indiske partner Bhikhu Vyas har många gånger under året skickat rapporter om utvecklingen bland Tuff-projekten i Dharampur. De finns inlagda på www.tuff.fred.se.
 
Biståndet till olika länder har mycket regelbundet skildrats i Radio Tuff. Lokalpressen har flera gånger haft artiklar om det. På flera offentliga Tuff-möten har information lämnats och frågor besvarats.
 
                 
18. Radio Tuff 91,4 MHz och www.tyresoradion.se
Radio Tuff har på tjugosjunde året fortsatt att sända program, som hörts varje vecka. Ett nytt Radio Tuff har kommit varannan söndag kl 17.00-17.30 och sedan fyra ggr per dygn i två veckor. De utskrivna texterna från Radio Tuff har Bengt Citron varje vecka lagt in på www.tuff.fred.se Över 1000 texter från radion finns samlade på www.tuffsandin.blogspot.com
PROGRAMLEDARE:                       Åke Sandin och Monica Schelin
REGELBUNDNA MEDARBETARE: Hampus Eckerman och Marianne Stieger
TEKNIKER:                                     Åke Sandin
STÄDNING av studion:                     Monica Schelin
PROGRAMMEN i korthet (sändningarna nr 1280- 1304) under 2011:
2-16 jan.     Veckans rosor delas ut till Tuffs biståndsarbete 2010, till alla dem som ifjol använde mangogram för att gratulera eller beklaga någons sorg, till glädjande många nya Tuff-medlemmar, till fredsveteranen Johan Galtungs bok ”Johan utan land” och till många hundra radiolyssnare som lämnat sina omdömen, vilka gör att vi nu på det 27:e året orkar fortsätta med Radio Tuff. Hampus Eckerman oroar och roar med rapporter om missbildningar i Irak pga utarmat uran, ekonomisk utveckling i Vitryssland, dödspatruller i Bangla Desh, oro i Tunisien, bankernas bojkott av Wikileaks och palestinsk dubbelspel. Åke Sandins krönika handlar kritiskt om Expressen-reportern Ingvar Hedlund och har rubriken ” ’Stjärnslaskreportern’ och hans ’noggrannhet’ ”. Marianne Stieger minns katastrofer under 2010 och hoppas på ett nytt och mycket bättre 2011. Från indiska landsbygden rapporterar på telefon lärarna Kerstin Andersson och Jonas Hugosson samt gymnasisten Sofia Quiroga om de många Tuff-projekten där. Några ord om Per Oscarsson, 1967 Tyresöbo och en av Tuffs grundare.
16-30 jan     Veckans rosor delas ut till två fredstidningar, en fredsforskare, en norsk professor, ett citat om Afghanistan, ett arbetsutskott och två Tuff-arrangemang. Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas sammanfattar på telefon de många Tuff-projekten. Åke Sandins krönika har rubriken ”Kära barnbarn, spotta inte på våra gravar!” Marianne Stieger kåserar från Malmö om cykling, stölder och kallbadande. Hampus Eckerman om allt från zombiekurser och fågeldöd till Tunisien
30/1-13/2   Veckans rosor delas ut till Röda korset, en DN-debattör, en amerikansk Balkankännare, ett brev från Härjedalen, två jurister, solidariska medlemmar och lockande mötesarrangemang. Hampus Eckerman kommenterar bland annat oron i arabländer, israeliska högermän samt amerikanska mc-gäng och djurrättsaktivister. Från Malmö berättar Marianne Stieger om myterier från det kända på Bounty och nu den tyska upprördheten om skolfartyget ”Gorch Fock”. Generalsekreteraren i Svenska Freds Christoffer Sjöholm om sina år som biståndsarbetare i Kosovo. Åke Sandins krönika har rubriken ”Diana Johnstone och traska-patrullo-patrasket”.
16-30 jan     Veckans rosor delas ut till två fredstidningar, en fredsforskare, en norsk professor, ett citat om Afghanistan, ett arbetsutskott och två Tuff-arrangemang. Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas sammanfattar på telefon de många Tuff-projekten. Åke Sandins krönika har rubriken ”Kära barnbarn, spotta inte på våra gravar!” Marianne Stieger kåserar från Malmö om cykling, stölder och kallbadande. Hampus Eckerman om allt från zombiekurser och fågeldöd till Tunisien
30/1-13/2   Veckans rosor delas ut till Röda korset, en DN-debattör, en amerikansk Balkankännare, ett brev från Härjedalen, två jurister, solidariska medlemmar och lockande mötesarrangemang. Hampus Eckerman kommenterar bland annat oron i arabländer, israeliska högermän samt amerikanska mc-gäng och djurrättsaktivister. Från Malmö berättar Marianne Stieger om myterier från det kända på Bounty och nu den tyska upprördheten om skolfartyget ”Gorch Fock”. Generalsekreteraren i Svenska Freds Christoffer Sjöholm om sina år som biståndsarbetare i Kosovo. Åke Sandins krönika har rubriken ”Diana Johnstone och traska-patrullo-patrasket”.
13-27 feb   Veckans rosor delas ut till två utländska Tuff-partners, en norsk filmmakare, en israelisk dokumentärfilm, Sveriges ärkebiskop, en radiodebattör och nästa Tuff-möte i ämnet ”Krigen, våldet och religionerna”. Åke Sandins krönika har rubriken ”HELIGT KRIG”, DEN EXTREMA HÄDELSEN. Den norska filmregissören Vibeke Lökkeberg berättar om varför hon gjort filmen ”The Tears of Gaza” (Gazas tårar). ”Skönheten har kommit” är rubriken på Marianne Stiegers krönika från Malmö. Hon tar sats i egyptiskan Nefertitis skönhet och talar om den annalkande skånska våren.
”Erövrarrasens” imperialistiska start är en text om den rasism som för 100 år sedan florerade också i USA.
27/2-13/3   Veckans rosor delas ut till en amerikansk icke-våldsförespråkare, en kristen debattör, två solidaritetsorganisationer, en veckobulletin om Östeuropa, Internationella Kvinnodagen, Tuffs ordförande och solidariskja Tuff-medlemmar. Widad Zaki rapporterar om ett återbesök i sin barndoms stad Bagdad och om de Tuff-stödda barnbiblioteken där. På telefon från Malmö slår Marianne Stieger ned på dubbelmoralen både i Tyskland, Danmark och Sverige. I många år har Hampus Eckerman varit medarbetare i Radio Tuff. Nu har han skickat en rapport från Filippinerna, där han befinner sig. Åke Sandins krönika har rubriken ”En ’förbannad pacifists’ ickevåldsförsvar”, där han också ironiserar över förevändningen ”självförsvar”.
13-27 mars Veckans rosor delas ut till en amerikansk icke-våldsförespråkare, en kristen debattör, två solidaritetsorganisationer, en veckobulletin om Östeuropa, Internationella Kvinnodagen, Tuffs ordförande och solidariskja Tuff-medlemmar. Widad Zaki rapporterar om ett återbesök i sin barndoms stad Bagdad och om de Tuff-stödda barnbiblioteken där. På telefon från Malmö slår Marianne Stieger ned på dubbelmoralen både i Tyskland, Danmark och Sverige. I många år har Hampus Eckerman varit medarbetare i Radio Tuff. Nu har han skickat en rapport från Filippinerna, där han befinner sig. Åke Sandins krönika har rubriken ”En ’förbannad pacifists’ ickevåldsförsvar”, där han också ironiserar över förevändningen ”självförsvar”.
27/3-10/4   Veckans rosor delas ut till ett TV-program, till indiska partners, en amerikansksvensk, en AB-krönikör, en Malmöpolitiker, en amerikansk författare, en tysk tidning, fredsaktivister på Orust och i Örebro samt en radiokanal. Marianne Stieger rapporterar från Malmö under rubriken ”I väntans tider” om folkökning, tysk utrikespolitik och Sveriges hemliga samarbete med Nato. Lena Sandin Kroos intervjuas om Svenska Freds’ kärnvapengrupp och förberedelserna för att den 6 augusti minneshålla Hiroshimas förintelse. Från Filippinerna har Hampus Eckerman skickat en text, där han med sedvanlig ironi kommenterar bomberna över Libyen och drar paralleller med andra arabländer och med Kosovo. Åke Sandins krönika har rubriken ”Att bomba för att ’skydda civila’ !?”
10-24 april   Veckans rosor delas ut till en vapenvägrande stat, en f d nedrustningsambassadör, en fredsordförande, tre kritiker av den militära Libyeninsatsen, en fredstidning och till kommande Tuff-arrangemang. Marianne Stieger rapporterar från Malmö att hon ”vill hoppa” på grund av olika konstigheter i Sverige och världen, inte minst de otäcka landminor som lemlästar oskyldiga bern och andra civila. ”Jag trodde gubbarna fått fnatt” säger Maj Britt Theorin om riksdagsbeslutet att sända svenska flygvapnets Gripen mot Libyen. Hampus Eckerman om Vatikanens behov av exorcister, grodmonument utanför Pentagon, Dag Hammarskjöld och situationen i Libyen. Åke Sandin framhåller i sin krönika ”Bättre tända ljus än att bara förbanna mörkret” vikten av att också uppmuntra med det positiva som görs.
24/4-8/5     Veckans rosor delas ut till en ung afghan, en lokaltidning, en amerikansk författare, en engelsk aforismmakare, en mördad italiensk fredskämpe och en amerikansk sångerska. Joan Baez sjunger bl a ”Where have all the Flowers gone?” men på tyska: “Sagt mir wo die Blumen sind?” Marianne Stieger tar i sin krönika från Malmö upp kärnkraftsolyckorna och den intensiva diskussionen i Tyskland om denna energikälla. Hampus Eckerman berättar om USA:s fördubblade militärutgifter, Sverigedemokraternas beröm av Sannfinländarna, krigsveteraners självmord och bomber mot universitet i Libyen. Åke Sandins krönika har rubriken ”Propagandans förskönande omskrivningar” och tar bl a upp TV-serien ”Krig för fred”.
8-22 maj     Veckans rosor delas ut till en brittisk skribent, en svensk gandhian, en fredsaktiv amerikanska, en israelisk dirigent, tre indiska partners, en svensk värdfamilj, en krönikör i Radio Tuff och till köparna av Tuffs mangogram. Tuffs indiska partners Bhikhu och Kokila Vyas samt Rajesh Shah intervjuas vid ankomsten till Tyresö. Från Malmö gör Marianne Stieger i sin hundrade(!) krönika en sammanfattning av tiden i Skåne, tackar och säger (tillfälligt?) adjö. Hampus Eckerman tar upp dödandet av bin Laden, civila libyska offer för Natos bombningar, en främlingsfientlig rabbin, mordet på en amerikansk tortyrexpert och en märklig amerikan som blivit hög på badsalt. Åke Sandins krönika har rubriken ”ÖGA FÖR ÖGA KONTRA ICKEVÅLD”, där han börjar med mordet på bin Laden och sen citerar fem amerikanska fredsaktivister.
22/5-5/6     Veckans rosor delas ut till en DN-skribent, tre indiska partners, tre Tyresölärare, Radio Tuffs man i San Francisco, en holländsk professor, ett gymnasium, ett ordspråk och till tre viktiga arrangemang. Amerikansk-svensken Al Burkes text har rubriken ”Nu kallas saker och ting inte vid sina rätta namn”, en kritisk genomgång av USA:s politik i arabländerna och Sveriges följsamhet. Hampus Eckerman om Chigagos avlopp, brittiske massförstörelseexperten Kelly, domen igen mot Demjanjuk, 140 000 palestinier fråntagna sina medborgarskap och en ”mordisk” trädgårdstomte. Åke Sandins krönika har rubriken ”Krigens barn då och nu”. Den tar upp både Fogelströms och Vonneguts böcker men också det förödande bombkriget. Monica Schelin och Åke Sandin om varför Tuff i decennier haft internationella kontakter och givit bistånd till Indien och många andra länder i tredje världen.
5-19 juni     Veckans rosor delas ut till en lokaltidning, indiska partners, ett kommunalt informationsblad, en avslöjande artikel om ”misstänkt ubåt”, en kvinnlig doktorand, en religionshistoriker, tuff-aktivister och till solidariska människor. Gösta Wibom i ”Medborgargruppen i ubåtsfrågan” om det senaste fejkade ubåtslarmet, om tidigare pressankor i ämnet och om ubåtshysterins kostnader. Docenten Seppo Isotalo om partiet Sannfinländarna, finsk skola, EU-inställning samt grekiskt slöseri med militärutgifter. Från Moskva rapporterar Hampus Eckerman om tunnelbanan, souvenirer, dockor, Medvedev, Putin m m. Åke Sandins krönika har rubriken ”I stället för atombomb”, titeln på en bok som föreslog en radikal omrustning.
19/6-3/7     Veckans rosor delas ut till en brittisk bloggare, en bok om Srebrenica, en tysk biografi, en israelisk dissident, en svensk fredsbuss, en Tyresöskola, en indisk partner och till Tuffs mangogram. Åke Sandin läser sin krönika ”Russell, Nietzsche och Israel” från fredstidningen Pax 1988. Monica Schelin och Åke Sandin berättar om besök i Israel och Jordanien och diskuterar Israel, Gaza, terror och krig.
3/7-17/7     Veckans rosor delas ut till två solidariska skolor, en indisk partner, en fredsorganisation, en fd ärkebiskop, en konstnär, en radiokanal, en hjälpsam ung man och till några av dem som försvarar Ship to Gaza. En krönika med rubriken ”Sanningen, ett av krigets typiska offer” innehåller bland annat propagandans obevisade beskyllningar. Hampus Eckerman rapporterar om Grekland, Gaza, Israel, CIA, Obama och USA:s väldiga krigskostnader. Åke Sandin kommer med ett inlägg med rubriken ”Konstig kritik av Ship to Gaza”, varvid bland andra Thomas Bodström citeras. ”Vad gör vi sommaren kamrater?” är en bra fråga och Elisabet Hermodsson sjunger sin låt med samma namn.
17/7-7/8     Veckans rosor delas ut till kvinnliga fredsaktivister, en människorättsorganisation, en ironisk författare, en deckarförfattare, en DN-kolumnist, en nedrustande stat, en kärnvapengrupp, en blogg, ”den perfekta presenten” och till flera nya Tuff-medlemmar. Hampus Eckerman rapporterar som vanligt rappt och annorlunda med synpunkter på bl a Libyen, Israel och USA. Inför den kommande Hiroshimadagen den 6 augusti har Åke Sandins krönika rubriken ”Ironi, lögn och cynism om Hiroshimas förintelse”. Monica Schelin om sitt besök som svensk delegat i Hiroshima 1989 och lilla Sadakos tragiska öde trots att hon vek så många papperstranor.
7/8-21/8     Veckans rosor delas ut till insändare i DN, dem som minneshöll Hiroshimadagen 6 augusti, en amerikansk kongressledamot, en Norgemanifestation, en fredsaktivist i Uppsala, Piteå-Tidningen, Tuffs mangogram och till nya Tuff-medlemmar. Rysslandskännaren Stefan Lindgren intervjuas om de många muslimerna i Ryssland och motsättningarna mellan olika grupper. Hampus Eckerman diskuterar myter om Hiroshima, Jesu inställning till kärnvapen, en sverigedemokrats åsikter och opiumodlingar (!) i England. Åke Sandins krönika har rubriken ”Självgoda krigare massmördar civila” och utgår från den norske massmördarens åsikter om förrädare. Att den nu så solglittrande Östersjön inte alltid varit så idyllisk utan 1945 platsen för de värsta fartygskatastroferna någonsin, påpekas.
21/8-4/9     Veckans rosor delas ut till två politiska veteraner, en politisk redaktör, en fredsaktivist, en tuff blogg, en israelisk författare, en DN-intervju, en nationaldag, en korruptionsbekämpare, en indisk partner och till nya Tuff-medlemmar. Hampus Eckerman kommenterar presidentkandidaten Michele Bachman, stavningen av bin Laden, de många morden i USA och ett märkligt SIDA-bidrag. Åke Sandins krönika har rubriken ”Krig göder de rikas girighet” och tar upp pengarnas roll inte bara i bankerna utan också i idrott och upprustning. Widad Zaki intervjuas om terrorn och korruptionen i sitt forna hemland Irak men berättar också om barnbiblioteken i Bagdad.
4/9-18/9     Veckans rosor delas ut till en festival, ett loppis, radioprogrammet Obs, en amerikansk kongressledamot, en brittisk journalistveteran, en SvT-dokumentär, en rysk UD-man, en tysk minister och en närradio. Hampus Eckerman kommenterar flygbombningar av Vättern, Libyens återuppbyggnad, stavningen av Gadaffi(?) och längden av amerikansk militär närvaro i Afghanistan. Åke Sandins krönika har rubriken ”Se upp för självutnämnda 'antifascister'!” Nasira Omidy om ett återbesök i sitt gamla hemland Afghanistan och om hur pengarna från Tuff har använts för fattiga krigsdrabbade.
18/9-9/10   På grund av programledarens sjukdom blir det annorlunda och mera improviserat Radio Tuff. Sånger av Allan Edvall, Anders Fugelstad, Lena Granhagen och Joan Baez sänds med kommentarer av Åke Sandin. Information om Tuffs evenemang ges liksom värdet av medlemsskap.
9-23 okt     Veckans rosor delas ut till många nya Tuff-medlemmar, en indisk partner, en solidarisk Tyresöskola, flera kommande Tuff-arrangemang, närradioföreningens styrelse och till många lyssnares välgångsönskningar. Tuff-aktivisten Bitte Isacsson intervjuas om sin vistelse på Västbanken 2002, palestiniernas svåra situation och om sin resa till Västbanken i slutet av oktober. Monica Schelin och Åke Sandin presenterar ”Tänkvärda citat om krig och fred”. Hampus Eckerman kommenterar Steve Jobs' bortgång, krogvakternas falska uppgifter, svenske kungens besök i Saudiarabien, överdrivna skildringar av Libyen och hur England släpper in krigsförbrytare.
 
23/10-6/11 Veckans rosor delas ut till en radiosändning, en lokaltidning, en solidarisk skola, en antivåldsaktivist, en fredsordförande, många medlemmar, en perfekt present och ett lockande Tuff-möte. Intervju med Sylvia Ljungdahl, berömvärt nog ordförande både i TUFF och i Tyresö Kvinno- och Tjejjour. Bland annat berättar hon om sitt besök i Belgrad nyligen. Inlägg av Radio Tuffs man i Kalifornien, Bengt Svensson, om kommande preidentval och Libyens öde. Hampus Eckerman rapporterar om nazizombies, hemmagjorda bomber, Natos vapenexport till odemokratiska länder och amerikanska förluster i Afghanistan. Monica Schelin och Åke Sandin diskuterar begreppet "förbannad pacifist" och lanserar en höstinsamling för gamla, fattiga och krigsdrabbade.
 
6-20 nov     Veckans rosor delas ut till en amerikansk-svensk, en författare, en f d försvarsminister, tuffaktivister, en frivillig städerska, en Tyresöskola och solidariska givare. Förre försvarsministern Thage G Peterson förklarar varför han kritiserar det svenska Nato-stödet, till exempel i Afghanistan. Åke Sandins krönika har rubriken "Bombernas århundrade -- och hycklarnas" och beskriver flygbombningarna som en av de vanligaste krigsförbrytelserna. Neven Milivojevic beättar om läget i Serbien och Lina Vuskovics Tuff-finansierade stöd till fattiga, gamla, krigsdrabbade flyktingkvinnor. Monica Schelin och Åke Sandin diskuterar Tuffs bistånd i år till Indien, Belgrad och Afghanistan.
20/11-4/12 Veckans rosor delas ut till en SvD-artikel, en kampanj mot klusterbomber, en tidigare vapeninspektör, en Tyresöskola, en insamling och till en lokaltidning. Indienkännaren Örjan Wiberg lovordar Tuffs många projekt i Indien. Åke Sandins krönika har rubriken "Krigets första offer är sanningen" och tar upp det påstådda hotet från Iran. Bitte Isacsson berättar om sitt besök nyligen hos palestinierna på Västbanken. Hampus Eckerman om Iran, israeliske utrikesministern och amerikanska presidentskandidaters förtjusning i tortyr.
4/12-18/12 Veckans rosor delas ut till en fredsförening, en Strängnässkola, ett bistånd till Belgrad, en svensk-irakisk förening, en fredstidning, norska politiker, nya uppgifter om Libyenkriget, en TV-chef, en amerikansk Balkankännare, och en omfattande blogg.m Minnesord över Tuff-aktivisten Margaretha Petersen, som gick bort den 24 november. Krönikan handlar om julen och om "Solidariska och vettiga julklappar från Tuff, såsom mangogram, pacifistisk bok och gåvor till barnbibliotek i Belgrad. Bengt Svensson med ett kort ironiskt inlägg om vår biståndsminister och de 50000 dödade i Libyenkriget. Läraren Kari Sundell vid Finningeskolan i Strängnäs berättar om skolans Indienvecka och Öppet hus för Tuff-projekten i Indien. Hampus Eckerman rapporterar om bomblarm i tysk stad, libysk baksmälla, amerikansk pizzasås och jättedyr utbildning av afghanska poliser.
18/12-1/1   Veckans rosor delas ut till en solidarisk skola i Strängnäs, tuffaktivister, fyra läsvärda böcker, Tuffs bidrag till Svenska freds, SvT:s program "Inside Job", programmet "Operation Iraks frihet" och Hans Blix, och till solidariska människor som nu stöder barnbiblioteken i Bagdad. Den kristne debattören och fredsaktivisten Bernt Jonsson diskuterar på telefon från Uppsala en enstats- eller tvåstatslösning i Isarel/Palestina. Med anledning av julen utfrågas han också om Betlehem. Åke Sandins krönika har den kanske provokativa rubriken "Tuff-bistånd nu, ett 'indiskt Holocaust' då". Den tar bl a upp svältkatastrofen i brittiska Indien 1942-45. Monica Schelin och Åke Sandin kommenterar syrligt att Tyresö kommunfullmäktige med rösterna 25-24 vägrade närradion att nämnas på kommunens tjusiga nya "Kommunikationspolicy" 

Innehåll                                                                                                  Sid.
1.       Styrelse                                                                                           1  
2.       Revisorer                                                                                         1
3.       Styrelsemöten                                                                               1
4.       Valberedning                                                                                 1
5.       Arbetsutskott                                                                                 2
6.       Arbetsgrupper                                                                               2
7.       Mottagna priser                                                                             2
8.       Medlemmar                                                                                   2
9.       Lokaler                                                                                             2
10.   Representation                                                                             2
11.   Arkivering                                                                                       2
12.   TUFF är medlem i                                                                         3
13.   Framträdanden utanför TUFF                                                     3
14.   TUFF i andra medier                                                                     3
15.   Offentliga möten och arrangemang                                         4
16.   Hemsidan                                                                                        5
17.   TUFFs biståndsverksamhet                                                       6
Inbetalningar på insamlingskontot                                           6
Utbetalat                                                                                         6
Bidragsgivare till Indienprojektet                                             7
Omfattande indienprojekt                                                           7
TUFF i Indien 2011                                                                         7
Besök i Indien                                                                                 8
Indiska partner besök i Tyresö                                                   8
Krigsdrabbade Afghanistan                                                         8
Barnbibliotek i Bagdad                                                                 8
Fattiga gamla i Belgrad                                                                 9
Information om bistånd                                                               9
18.   Radio TUFF                                                                                     7