Summering av TUFFs verksamhet 2015

 Medlemmar
 Tuff har 2015 bibehållet sitt höga medlemsantal. Gått emot strömmen, som tyvärr tyder på att folk drar sig för att gå med i föreningar. Partipolitiska föreningar har minskat sitt medlemsantal från 13 procent för 25 år sen till bara 5 procent av befolkningen i dag. Sociala medier, som ibland är väldigt asociala, har däremot massor av användare. TUFF har ännu drygt 400 betalande medlemmar och det är väldigt mycket för en lokalförening.

Biståndet från TUFF
Till Indien:
200 000 kr till Tuffskolorna i Dharampurs många fattiga byar i Indien
Till Libanon:
10 000 kr till Shatila undomscenter  för palestinska och syriska flyktingungdomar.
Till flyktingar i Sverige:
7000 kr till ensamkommande ungdomar i Tyresö och för kläder till flyktingar 3313 kr.
 Till  Belgrad:   
 5 000 kr till gamla fattiga flyktingkvinnor.
Till Moldavien: 
3 000 kr för ett skolprojekt.

 Bidragsgivarna
Fyra skolor har gjort strålande  insatser för sina indiska jämnåriga och det har sammanlagt blivit 161 000 kr. De fyra är Tyresöskolorna Kumla, Strand och Tyresö skola samt Alléskolan i Lerum. Dessutom har försäljningen av mangogram givit drygt 15000 så det blir ju 176 000 kr. För att kunna skicka 200 000 som vi har gjort har Tuff ur sin egen kassa bidragit med ca 24000 kr.
I motsats till de stora bistånds-organisationerna som kan använda upp till 25 procent av insamlade medel för egen räkning gör Tuff det motsatta: Ökar på med egna pengar. Det beror på att alla i Tuff jobbar gratis. Föreningen har ingen avlönad. Dessutom har flera enskilda bidragit med ca 9 000 kr. Tack så hjärtligt!

Nio offentliga möten
Tuff  har haft 9 offentliga möten under året. De har bland annat handlat om Nato, Mellanöstern, flyktingarna och skrönorna om främmade ubåtar.
Ett välbesökt möte  hade Tuff om våra Indienprojekt som de fyra Tuff-aktivisterna Sylvia Ljungdahl, Erika Husberg, Bitte Isacsson och Alexander Palmér kunde rapportera om och visa bilder från sitt besök i Indien  i vintras.
Läsvärd hemsida
Aktiv arkiveringsgrupp. En grupp som har varit flitig, har träffats och jobbat på ofta. Men det finns ju mycket att bita i eftersom Tuff varit så aktivt sedan 1967. Vi går alltså in på vårt 49:e år nu.
2017 fyller Tuff faktiskt 50.