Verksamhetsberättelse för år 2017

Styrelse
Vid TUFF:s årsmöte den 19 mars 2016 valdes styrelse och ordförande. Samma dag konstituerade vi oss på ett styrelsemöte:
 
Lisa Norgren Benedictsson ordförande
Sylvia Ljungdahl  vice ordförande
Erika Husberg sekreterare
Lena Sandin kassörer för föreningskontot
Åke Sandin kassör för insamlingskontot
 
Övriga styrelseledamöter: Lena Sandin, , Fernando Quiroga, Alexander Palmér, , Magnus Wiberg, Miza Landström, Monica Schelin och Bitte Isacsson adjungerad
 
Revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes, Anders Tunevi och Eija Räty. På styrelsemötet den 30 juni valdes Ingrid Renström in som adjungerande revisor
 
Styrelsemöten
Vi har haft 10 protokollförda styrelsemöten.
 
Valberedningen
Till valberedning utsågs Åke Sandin (sammankallande) och Lisa Norgren Benedictsson
Arbetsutskott
Arbetsutskottet (AU) består av två styrelsemedlemmar som varje månad ansvarar för det löpande arbetet. Sammansättningen av och schema för AU fastställs årsvis.
 
Arbetsgrupper
Radio TUFF Åke Sandin tel 08-712 44 63.
Hemsidegruppen Lisa Norgren Benedictsson 08-428 80 53.
 
Medlemmar
Den 31 december var vi 379 medlemmar. Var och en har fått två utskick med ett  kalendarium med inbjudan till TUFF:s olika arrangemang samt ett TUFF-blad som bestått av kort information i olika ämnen samt insamlingsresultat för våra olika projekt. Redaktör för TUFF-bladet är Åke Sandin.
 
Lokalen
TUFF:s föreningslokal, Myggdalsvägen 80, har utnyttjats flitigt för möten och som arbetsplats för TUFF:s verksamhet. Under höstterminen hyrde PRO lokalen vid tre tillfällen för en studiecirkel. Under året har vi tömt vårt rum som var belamrat med material för loppis.  
 
Representation
Lena Sandin Kroos är vår representant i Svenska Freds Antikärnvapengrupp.
TUFF är medlem i
Närradioföreningen och Tyresö Filmförening samt Föreningsarkiven i Stockholms län.
 
TUFF i andra medier
Februari:Tyresö Nyheter, en tidning som delas ut till alla kommunens hushåll, har en artikel med rubriken ”En TUFF 50-åring”. Den handlar om att Tuff funnits i ett halvsekel och har bilder på Tuffs ordförande Sylvia Ljungdahl och Radio Tuffs Åke Sandin och Monica Schelin.

Juli:Tidningen Mitt i Tyresö har en rubrik på sin första sida med texten ”TUFF SKA TUFFA PÅ” och med foto av två Tuff-aktivister med plakat, bland annat med texten ”För en kärnvapenfri värld”. Inuti tidningen finns två helsidor med fem bilder på olika Tuff-verksamheter och med rubriken TYRESÖS TUFFASTE 50-ÅRING
 
Offentliga möten och arrangemang
4 april         Tittin: Miza Landström berättar om skolorna i Kongo och vi år kongolesisk mat
 
6 maj           TUFF firar 50 år.
 
8 juni           Bokbord på Kumlafestivalen där Åke intervjuade en lärare
 
6 aug           Bokbord på Hiroshimadagen i Tyresö Cenrum
 
2 sep.           Bokbord på Tyresöfestivalen
 
24 okt         Två Tuffare var inne på ACANs bubbelmingel med anledning av fredspriset till AICAN
 
 
26 okt         Bokbord på Strandskolans öppna hus
 
26 okt         Titt in: Ämne Massmördandet i Jemen inledare Roland Hedayat
 
Hemsidan
TUFF:s hemsida har en sedan länge fast struktur som uppdateras och fördjupas allteftersom. Hemsidan har under år 2017 administrerats av Bitte Isacsson och Lisa Norgren Benedictsson och den har en hel del besökare, framför allt under terminerna medan sommaren är lågsäsong.      
Vi är också med på Facebook en sida som sköts av Miza Landström.                                                
Integrationsprojektet
I september startade TUFF:s integrationsprojekt enligt följande programförklaring:
TUFF vill medverka till integration av nyanlända i det svenska samhället genom:
Språkutveckling i svenska; föreläsningar, textläsning, samtal och diskussioner.
Information om svensk kultur, historia och traditioner
Information om det svenska statsskicket och samhällslivet.
Information och kontakter inom utbildning och arbetsliv
Förmedling av läxhjälp.
Guidning i natur och stadsmiljö i Tyresö och Storstockholm.
Intresse för de nyanländas bakgrund, erfarenheter och de olika hemländernas kulturer, historia och traditioner.
Spridning av information om situationen i de nyanländas hemländer.
Under höstterminen har möten ägt rum varje onsdag kl 18-20 i TUFF-lokalen. Olika inbjudna gäster har föreläst om sin egen första tid i Sverige som invandrare, om vikten av att tillägna sig det svenska språket, om hur man lättast tar sig in på arbetsmarknaden och vad arbetsgivarna förväntar sig av de anställda, om könsroller och fördomar m m. Föreläsningarna har följts av diskussioner och samtal. Vissa onsdagar har vi tillsammans läst aktuella texter som granskats språkligt och sedan diskuterats.
Vid tre tillfällen har verksamheten förlagts utanför TUFF-lokalen: Luciatåg på Folkoperan, bakning av pepparkakor och lussebullar hemma hos Lisa på Södermalm samt avslutande internationellt knytkalas hemma hos Bitte i Tyresö strax före jul.
Sammanlagt har 17 unga nyanlända deltagit i verksamheten med skiftande frekvens. Deltagarna har kommit från Eritrea, Etiopien, Afghanistan och Syrien, övervägande unga män. Vid terminsslut gjordes en skriftlig utvärdering som gav mycket positiv respons och även bra tips inför fortsättningen av projektet. Bemanningen vid onsdagsträffarna har förutom styrelsemedlemmar även bestått av Christina Citron och Anita Larsen.
 
Tuffs biståndsverksamhet
Sedan början av 1970-talet har Tuff varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i Indien men också i flera andra länder. I Tuff arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra biståndsorganisationer har föreningen inga ”administrativa kostnader” utan varenda insamlad krona skickas oavkortat till ändamålet. Dessutom används pengar
från TUFFs sparkonto
 
Utbetalat 2017:
Projekten i Indien: 200 000 kr + 175 000 kr     =                                       375 000 kr
Elikia na Biso för skolan i Kongo                                                                      50 000 kr
Avgifter för plusgiro och utlandsbetalningar                                       ____897,50                                  
                                                                                                        Summa;425 897,50 kr
(Egentligen är summan 225 897, 50 kr för 2017, eftersom de 200 000 kr som betalades till Indien var pengar från år 2016)
Indien – projekten fortsätter
På 90-talet finansierade TUFF sex internatskolor i Dharampur i delstaten Gujarat. I Dharampurs små fattiga byar bor tribals, alltså den tidigare så försummade ursprungs-befolkningen, varav de flesta vuxna är analfabeter. Under det första decenniet var Tuff enda finansiären av byggnationer, drift och underhåll av dessa skolor.
 Sedan har skolorna blivit centra för utveckling bland de fattigaste av de fattiga genom hundratals brunnar och dessutom små dammar för konstbevattning, så att man i dag får två skördar varje år. Vidare har anlagts små vallar i de många sluttningarna för att förhindra jorderosion under de häftiga monsunregnen. Därigenom har de fattiga småbönderna kunnat återvinna tusentals hektar åkermark. De har försetts med många bufflar och flera massbröllop för de fattiga har bekostats.
Tack vare skolorna har tusentals elever fått undervisning och många till och med hjälpts till högskolor. Från miljonbelopp varje år från TUFF har biståndet de senaste åren uppgått till ca 200 000 kr per år. Men välbeställda indier har blivit så imponerade av verksamheten, att de numera bidrar med summor, som bland annat bidragit till två gymnasier och ett elevhem för flickor.
De 175 000 kronorna som skickats 2017 motsvarar 1 313 000 indiska rupier. TUFFs främste partner i Indien, Bhikhu Vyas, tackade hjärtligt för pengarna. De användes, skriver han, av skolorna i Vanachai och Girikung, två av de sex skolor som på 90-talet anlades med pengar från TUFF. Där ska de bekosta bland annat lönerna för lärare, skolmat för 135 elever, böcker till skolbiblioteken, skoluniformer för 205 elever, samt skolresor.
Skolor i Kongo
De senaste åren har TUFF bidragit till en skola i Kongo-Kinshasa bland 13 fattiga byar för barn till illitterata föräldrar. Initiativet togs av Miza Landström, ledare för organisationen Elikia na Biso och ledamot av TUFFs styrelse. Det bidrag på 50 000 kr som lämnades 2017 från TUFF användes till lärarlöner.
Bidragsgivare
För de indiska projekten har tre skolor varit solidariska. De är Kuma skola och Strandskolan i Tyresö samt Alléskolan i Lerum. Sammanlagt har de genom dagsverken och likande bidragit med 117 056 kr. Vidare har TUFF genom försäljning av mangogram för plantering av mangoträd i fattiga indiska byar fått in 15 300 kr
Många solidariska medlemmar har lämnat bidrag på sammanlagt 13 480 kr utan att öronmärka dem för något visst ändamål.
När tre TUFF-medlemmar, paret Lionell och Curt Allerberg, gick bort under året uppmanade deras anhöriga i dödsannonserna att lämna bidrag till TUFFs insamlingskonto 79 36 36 -2 för att hedra deras minne. Det blev sammanlagt 12 550 kr.
De mottagna beloppen motsvarar inte de summor TUFF har bidragit med i bistånd till Indien och Kongo. Vi har därför varit tvungna att ta pengar från insamlingskontots sparkonto.
Kontinuerlig information om biståndet lämnas i RADIO TUFF och på TUFFs hemsida www.tuff.nu , där Bhikhu Vyas´ kvartalsrapporter om projekten i Indien finns att läsa.
Radio Tuff 2017: Nr 1431 – 1456
Radio Tuff har på 33:e året fortsatt att sända program, som hörts varje vecka. Ett nytt Radio Tuff har kommit varannan söndag kl 17.00 och sedan tre ggr per dygn i två veckor Det hörs på 91,4 MHz och även på www,tyresoradion.se där det när som helst kan avlyssnas och i fliken ”Arkiv” hörs tidigare Radio Tuff
 
PROGRAMLEDARE:                                         Åke Sandin och Monica Schelin
TEKNIKER:                                                         Åke Sandin, Theodor Lindgren
 
Programmen i korthet 2017:
8/1 – 22/1     Som vanligt delar Monica Schelin och Åke Sandin ut ”rosor” till några som sagt                           eller gjort något bra. Den kände fredsforskaren Jan Öberg intervjuas om sitt                   besök i december ”i det från ockupanter befriade” Aleppo. Åke Sandin   beskriver kort Tuffs omfattande verksamhet under det gångna året under                           rubriken ”Tuff tuffade på 2016”
22/1 - 5/2       Det domineras av två inslag: Ovanligt många ”rosor”, en del med vassa                       taggar, delas ut till folk som skrivit eller gjort något bra. Den andra hälften är en         intervju med Sören Sommelius, författare och tidigare kulturchef på       Helsingborgs Dagblad. Hans läsvärda blogg www.nyakultursoren.se handlar bl       a om vapenexport, USA:s spioneri, Nato och ”krigshetsaren” Jan Björklund
5/2-19/2         Rosor delas ut till ung amerikansk kongressledamot, gamle Gorbatjov och           många andra. Tuff-aktivisten Lena Sandin intervjuas om arbetet mot                         kärnvapen. Åke Sandins krönika har rubriken ”Amerika först – och mest                         krigiskt”.
 
19/2-5/3         Som vanligt delar Åke Sandin och Monica Schelin ut många ”rosor” till dem       som sagt eller gjort något bra. Åke Sandins långa krönika handlar bland annat         om att Tuff nu fyller 50, om det konstituerande mötet den 13 februari 1967 och           om författaren och fredsaktivisten Per Anders Fogelströms roll att agitera mot                           svenska atombomber
5/3-19/3         Massor av ”rosor” delas ut till välförtjänta men många av dem är liksom

                        verkliga rosor försedda med vassa taggar, så vi saknar inte veckans snytingar    
                        som Radio Tuff förr i världen delade ut. För 50 år sedan var många engagerade            
                       
                        mot USA:s Vietnamkrig. Ann Sandin Lindgren intervjuas om ett besök nyligen i  
                        Ho Chi Minh-staden (förut Saigon).

19/3-2/4         Som vanligt delas en massa ”rosor” ut till bl a en amerikansk kongressman och den tyske utrikesministern. Freds- och miljökämpen Tord Björk i ”Aktivister     för fred” intervjuas om kriget i Ukraina. Läkaren Ingrid Eckerman som tillhör en         arbetsgrupp som vill stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar intervjuas.
2-16/4             Som vanligt delar Åke Sandin och Monica Schelin ut ”rosor”, bland annat till     engelska muslimer och kritiska synpunkter om Turkiet. Sylvia Ljungdahl som             nu avgår som Tuffs ordförande intervjuas om bl a Tuffs projekt i Indien liksom             den tillträdande ordföranden Lisa Norgren Benedictsson, som också berättar           om de många solidariska insatserna av Kumla skola, där hon varit lärare i 26                           år.
16-30/4           Som vanligt delar Åke Sandin och Monica Schelin ut ”rosor”, bland annat till     dem som, ifrågasätter ”kemgasattacken” i Syrien och USA:a svar på den.                   Rysslandskännaren Stefan Lindgren intervjuas om terrorn i S:t Petersburg och     Stockholm, om förövarnas hemländer i Centralasien, om Rysslands syn på                           Syrien och behovet av en oberoende klarläggning av kemgasen och dess             användare i Syrien.
30/4-14/5       Som vanligt delar Åke Sandin och Monica Schelin ut ”rosor”, bland annat till     motståndarna till krigsövningen Aurora 17 och tvivlarna på den ”syriska”                   gasattacken. Tuffs ordförande Lisa Norgren Benedictsson om Tuffs 50-                         årsfest den 6 maj. Intervju med Pierre Schori om vår säkerhetspolitiks snävt                           militära perspektiv, om vår utrikespolitik som bästa försvaret och om krigen i   världen.
14/5-28/5       Monica Schelin och Åke Sandin delar frikostigt ut verbala ”rosor” och Åkes tal             vid Tuffs jubileumsfest sammanfattas. Ola Friholt från Fredsrörelsen på Orust         hyllar Tuffs 50 år med rimmad vers. Roland Hedayat, ordförande i föreningen             Jemensolidaritet, om Saudiarabien och dess bombkrig mot Jemen som orsakat           en humanitär katastrof av stora mått för miljoner jemeniter
28/5-11/6       Monica Schelin och Åke Sandin delar frikostigt ut verbala ”rosor” till bland    
                        annat läsvärda bloggare. Lärarna vid Kumla skola i Trollbäcken, Tomas
                        Magnusson och Carina Josefsson, intervjuas om skolans ”festival” för indiska
                        Tuff-projekt torsdagen den 8 juni kl 15-18. Åkes krönika handlar om Per Anders
                        Fogelströms insatser för freden.
11/6-25/6       Monica Schelin och Åke Sandin delar frikostigt ut verbala ”rosor” bl a till en                 bra artikel av Carl Tham. Irakfödda Widad Zaki, aktiv i Svensk-irakiska                         solidaritetskommittén om läget i terrordrabbade Bagdad och i krigets Mosul                 ”Terror”– men bombkriget då?”
25/6-9/7         Monica Schelin och Åke Sandin delar ut verbala ”rosor”, bl a till en bok om                     Per Anders Fogelström och en belgisk präst i Syrien. Sigyn Meder, ordförande             i Iraksolidaritet, om turbulensen i Irak efter angreppet 2003 och striderna om                 städerna Fallujah och Mosul. Samtal med Stefan Lindgren, utgivare av Ryska                           Posten, om läget kring Östersjön förr och nu.
9/7-23/7         Monica Schelin och Åke Sandin delar ut verbala ”rosor”,bl a till Svenska                           Freds´ordförande Agnes Hellström och den brittiske experten på Mellanöstern         Robert Fisk. Radio Tuffs man i San Francisco Bengt Svensson om           Fogelströms
                        bok ”Krigens barn” och skjutningar i Kalifornien. Åke Sandin om en             tidningsartikel som kallar TUFF för ”Tyresös tuffaste 50-åring
23/7-6/8         Monica Schelin och Åke Sandin delar ut dussintals verbala ”rosor”,bl a till                       Magnus o Brasse och till minnet av Per Anders Fogelström. Åkes krönika             har rubriken ”Ironi, lögn och cynism om Hiroshima” med anledning av 72-               årsdagen av atombomben den 6 augusti, då Tuff-aktivister finns i Tyresö                           centrum. Om papperstranor som symbol mot kärnvapen med anledning av lilla                                                                                                                                                     Sadakos försök att inte få cancer av bomben.
6/8-20/8         Monica Schelin och Åke Sandin delar ut dussintals verbala ”rosor”,bl a till en                 erfaren diplomat och till lokala personer. En lång intervju med Thage G                         Peterson, tidigare bl a försvarsminister och riksdagens talman, om hans åsikter                   om fredsarbetet som han vill skall vara mera aktivt. Han påstår: ”Freden är inte                 naiv” och han slår vakt om alliansfriheten.
20/8-3/9         ”Rosor” delas ut av Åke Sandin och Monica Schelin till ett dussintal, som sagt               eller gjort något bra. Farshid Ardabili Farsi är iransk-svensk fredsordförande i               Nässjö och intervjuas bland annat om sanktionerna mot Iran och oviljan mot         Iran från USA. Åke Sandin kommenterar svensk upprustning.
3/9-17/9         Som vanligt börjar programmet med att Monica Schelin och Åke Sandin delar         ut ”rosor” till välförtjänta. Den erfarne fredskämpen i Göteborg, Tomas               Magnusson, intervjuas om göteborgarnas protester mot krigsövningen Aurora   17. Lennart och Åsne Liedén om att de som försvar förespråkar icke-våldsligt                           civilmotstånd framför militärt dödande.
17/9-1/10       Som vanligt börjar programmet med att Monica Schelin och Åke Sandin delar         ut ”rosor” till många, som sagt eller skrivit något bra. Från Musikvalvet Baggen i     Gamla Stan hörs Annika Sterner (född Dahlquist i Tyresö) berätta om den                       kommande pjäsen ”Vi skulle ha spelat Lysistrate”. Sedan en kort krönika under                           rubriken ”Jemeniternas bortglömda tragedi”
1-15/10           Personer som kritiserat krigsövningen Aurora 17 och svensk tvekan att                 ratificera kärnvapenförbudet tillhör de många som får ”rosor” av Åke Sandin     och Monica Schelin. Tuff-ordföranden Lisa Norgren Benedictsson om Tuffs       planer på att möta nyanlända ungdomar i Tyresö. En frän text av Ingemar                           Myhrberg om nutida kärnvapenpolitik läses upp.
15-29/10       Lena Sandin intervjuas om Nätverket mot kärnvapen, som är medlem av                         nobelprisbelönade ICAN, och om föreningen ”Nej till Nato”. Många som sagt               eller gjort något bra får ”rosor” av Monica Schelin och Åke Sandin. Radio                       Tuffs man i San Francisco Bengt Svensson har lämnat en text om Las Vegas               mm, som läses upp.
29/10-12/11 Monica Schelin och Åke Sandin delar berömmande ut rosor till många som           sagt eller gjort något bra. De beundransvärda föreningsaktivisterna Sylvia                       Ljungdahl och Erika Husberg intervjuas om ”Vi skulle ha spelat Lysistrate”, ett         skådespel om framstående kvinnor för fred, om Tuffs samlingar på onsdagskvällarna med unga flyktingar och om Tyresö kvinnojour.
12/11-26/11 Monica Schelin och Åke Sandin delar ut en massa ”rosor” till TUFF:s       integrationsprojekt och många andra som gjort eller sagt något bra. Anna                   Höglin, en beundransvärd Tyresökvinna intervjuas med anledning av sin 99-       årsdag. Åke Sandin kommenterar den svenska ubåtshysterin på 80-talet och
                          nu.
26/11-10/12 Monica Schelin och Åke Sandin delar som vanligt ut många ”rosor” till både     finländare, norrmän och andra välförtjänta. Ola Friholt i den aktiva       Fredsrörelsen på Orust berättar om Johan Galtung, som får ”Folkets fredspris           enligt Nobels testamente” den 2 dec. Några slutord om krigets eländiga följder i           t ex Irak och Libyen och att dess första offer är sanningen
10-24/12       Som vanligt delar Monica Schelin och Åke Sandin ut många ”rosor”. bland         annat till läsvärda böcker om både Putin och andra världskrigets många                         våldtäkter. Tuff-ordföranden Lisa Norgren Benedictsson hörs när hon och                 andra aktivister lär nio unga afrikaner att baka pepparkakor och lussekatter.                           Hampus Eckerman kommenterar fränt uppgifter om antalet USA-trupper i         Syrien och Jerusalems ställning.
24/12-7/1       ”Rosor” delas ut frikostigt till dem som sagt eller gjort något bra. Elena                   Magnell läser sin fyndiga årsbetraktelse över 2017 på rimmad vers. Åke                           Sandins krönika har rubriken ”Från elitsoldat till fängelsekund och     fredsaktivist”
Slutord
Det gångna året 2017 fick ett särskilt skimmer eftersom vår förening fyllde 50 år: TUFF bildades ju 1967, mitt under Vietnamkriget och pågående diskussioner om alternativ konfliktlösning och svenskt bistånd. När man i dag ser tillbaka på TUFF:s verksamhet under dessa 50 år blir man lätt imponerad av både bredden och djupet; så många viktiga och spännande möten och debatter, så många välorganiserade projekt, så många människor som ägnat tid och kraft för att göra allt detta möjligt!
För att fira TUFF:s 50 år arrangerade vi i maj en härlig jubileumsfest i Stora Nyforssalen, Kvarnhjulet, där ett 70-tal medlemmar och vänner slöt upp. Det serverades en stor buffe´ med mat från Kongo, tillagad av styrelsemedlemmen Miza Landström med familj. Det var levande musik, dans och uppträdanden och vi passade också på att tacka avgående revisor Ulla Luin efter 37 år på posten, Monica Schelin som avgående kassör, Bitte Isacsson som avgående ansvarig för medlemsregistret och Margareta Svahn som under lång tid varit styrelseledamot och senast engagerat sig i hemsidan och arkivgruppen. Åke Sandin, TUFF:s förste ordförande, hyllades också för sitt mångåriga och ständiga engagemang.
Vi fick en hel del uppmärksamhet i samband med jubiléet. I Mitt i Tyresö blev TUFF:s 50 år förstasidesnyhet och inne i tidningen blev det ett helt uppslag med information och tillbaka-blickar. Vi har all anledning att vara stolta över vår förening. Samtidigt måste vi blicka framåt. Många trogna medlemmar orkar inte längre delta aktivt, med ålderns rätt. Vi behöver nå ut till yngre generationer för att kunna fortsätta. TUFF:s insatser behövs. Världs-händelserna under det gångna året lämnar ingen ro, tvärtom – och Sverige är ingen paradisisk oas. Ett litet ljus i mörkret på det lokala planet har varit TUFF:s nystartade projekt för integrering av nyanlända från olika delar av världen. Att en kväll varje vecka få samlas i TUFF-lokalen och umgås kring ett aktuellt ämne och se dessa unga människors energi och höga ambitioner, det värmer gott. Det är i dessa möten mellan människor som hoppet finns.
Jag vill avsluta med att citera Per Anders Fogelström, författare och tidigare ordförande i Svenska Freds och skiljedomsföreningen. Han skulle 2017 ha fyllt 100 år. Han skrev: ”Freds- rörelsen har alltid arbetat i framtidens tecken. Vi är medvetna om farorna men tror på möjligheterna att trots allt undvika dem. Därför kommer vi att arbeta vidare – även om resurserna är små och deltagarna som samlas kring uppgiften är få.* ”
Mitt tack går till alla Er som på olika sätt gör TUFF:s verksamhet möjlig att driva.
 
Lisa Norgren Benedictsson                                                                                                                                                                          
Tyresö mars 2018
 
*Per Anders Fogelström: Kampen för fred Berättelsen om en okänd folkrörelse (1971)