Vad gör TUFF?

  • Arbetar aktivt med biståndsinsatser enligt mottot: Hjälp till självhjälp
  • Anordnar möten med information och debatt om fredsfrågor och internationella ämnen i anslutning till mänskliga rättigheter och demokratibyggande.
  • Bildar opinion och deltar tillsammans med vår riksförening Svenska Freds i kampanjer och demonstrationer för en fredligare värld.
  • Sprider information i föreningar och skolor om TUFF:s projekt.
  • Anordnar bokbord med försäljning av bl a fredslitteratur, mangogram och andra gåvokort, smycken, tyger, diverse produkter från våra samarbetspartners.
  • Driver sedan hösten 2017 ett integrationsprojekt för unga nyanlända i Tyresö.