TUFF:s samarbetspartner VPSS

Sedan 1979 samarbetar TUFF med den icke statliga organisationen VPSS, Vedchhi Pradesh Seva Samiti, vilket betyder ungefär Vedchhi service-kommitté. VPSS har sitt säte i den lilla staden Valod, fem mil öster om kuststaden Surat i delstaten Gujarat.
 

VPSS arbetar för att främja utvecklingen av de fattiga områdena kring Valod. De första projekten genomfördes i stadens närområde.

Under senare år har man i stället riktat insatserna till de omgivande bergsområdena i Dharampur och Kaprada. Befolkningen där tillhör olika jordbrukande stammar och räknas till de allra fattigaste av fattiga. Flertalet är analfabeter och lever ganska isolerade i små byar, cirka 300 stycken. Husen är mycket enkla, ofta bara med jordgolv. Här fanns tidigare varken vägar eller skolor. Området verkar vara helt bortglömt av myndigheterna.
 

Bland projekten kan nämnas byggande av skolor, vägar, brunnar och dammar. Viktigt att notera är att alla projekt genomförs i samarbete med lokalbefolkningen. VPSS lyssnar på behoven, bidrar med teknik, kunskap och ekonomiska förutsättningar, men vid själva arbetet ställer hela byn upp; män, kvinnor och barn.

Man satsar mycket på att höja nivån på jordbruket genom effektivare odlingsmetoder och genom att ombesörja inköp och transport av bufflar till låga priser.

VPSS har även arrangerat massbröllop för att hjälpa fattiga som annars aldrig skulle haft möjlighet att gifta sig.
 

VPSS är en liten organisation med cirka 125 medlemmar, vissa aktiva och andra passiva men stödjande. Styrelsen väljs av medlemmarna vartannat år och består av drygt tio personer.
 

Ansvarig för kontakterna med TUFF har ända sedan starten varit Bhikhu Vyas, numera pensionerad lärare. Hans hustru Kokila Vyas, tidigare rektor på ett lärarinneseminarium, driver skolprojekten. TUFF var länge den enda bidragsgivaren, men på senare år har man etablerat kontakt med indiska privatpersoner och företag.

För ytterligare information se flikarna "Pågående projekt" samt VPSS hemsida: Dharampur Project

En mycket bra och innehållsrik artikel om Bhikhu och Kokila och deras livsprojekt kan du läsa i den Indiska dagstidningen "Better India".
Klicka på länken nedan
Pretty inspiring Bhikhu Vyas Gujarat