TUFF:s samarbetspartner VPSS

Sedan 1979 samarbetar TUFF med den icke statliga organisationen VPSS, Vedchhi Pradesh Seva Samiti, vilket betyder ungefär Vedchhi service-kommitté. VPSS har sitt säte i den lilla staden Valod, fem mil öster om kuststaden Surat i delstaten Gujarat.
 

VPSS arbetar för att främja utvecklingen av de fattiga områdena kring Valod. De första projekten genomfördes i stadens närområde.

Under senare år har man i stället riktat insatserna till de omgivande bergsområdena i Dharampur och Kaprada. Befolkningen där tillhör olika jordbrukande stammar och räknas till de allra fattigaste av fattiga. Flertalet är analfabeter och lever ganska isolerade i små byar, cirka 300 stycken. Husen är mycket enkla, ofta bara med jordgolv. Här fanns tidigare varken vägar eller skolor. Området verkar vara helt bortglömt av myndigheterna.
 

Bland projekten kan nämnas byggande av skolor, vägar, brunnar och dammar. Viktigt att notera är att alla projekt genomförs i samarbete med lokalbefolkningen. VPSS lyssnar på behoven, bidrar med teknik, kunskap och ekonomiska förutsättningar, men vid själva arbetet ställer hela byn upp; män, kvinnor och barn.

Man satsar mycket på att höja nivån på jordbruket genom effektivare odlingsmetoder och genom att ombesörja inköp och transport av bufflar till låga priser.

VPSS har även arrangerat massbröllop för att hjälpa fattiga som annars aldrig skulle haft möjlighet att gifta sig.
 

VPSS är en liten organisation med cirka 125 medlemmar, vissa aktiva och andra passiva men stödjande. Styrelsen väljs av medlemmarna vartannat år och består av drygt tio personer.

Från projektets start 1988 och fram till sin död 2022 skötte Bhikhu Vyas kontakten mellan TUFF och VPSS. Bhikhu var utbildad lärare och en av grundarna till VPSS. Han skrev regelbundet långa och utförliga redogörelser för hur verksamheten utvecklades och hur våra insamlade medel användes. Hans hustru Kokila Vyas, tidigare rektor på ett lärarinneseminarium, ansvarar sedan starten för skolprojekten. Bhikhu och Kokila besökte Sverige flera gånger och reste då runt bland systerskolorna.  Nu när Bhikhu är borta är det Kokila som ansvarar för rapporterna. Eftersom hon föredrar det lokala språket gujarati, översätter svärsonen Ravinder Dhual. Det är också "Ravi" som är den vi har direktkontakt med via mail eller What´s up.

TUFF var länge den enda bidragsgivaren till VPSS:s Dharampurprojekt, men på senare år har man etablerat kontakt med indiska privatpersoner och företag som alltmer kliver in.

VPSS försöker hjälpa elever som vill studera vidare. Under ett par år bodde Bhikhu och Kokila i Bilpudi där man byggt ett centrum för lärande med elevhem för flickor som studerar vidare, bibliotek m m. Numera är det inte så ovanligt att barnen från Dharampur fortsätter till gymnasiet och till och med till universitetet. Genom gott samarbete med personer framför allt i staden Surat har detta blivit möjligt.

 Bhikhu och Kokila har alltid varit mycket noga med att redovisa hur de skänkta pengarna används. Två gånger per år får vi en lång och utförlig redovisning av verksamheten, fylld med många fina och personliga berättelser om projekten och människorna. Dessa rapporter finns på vår hemsida under rubriken B. Vyas bulletiner - väl värda att läsa!

En mycket bra och innehållsrik artikel om Bhikhu och Kokila och deras livsprojekt kan du läsa i den Indiska dagstidningen "Better India".
Klicka på länken nedan
Pretty inspiring Bhikhu Vyas Gujarat