Strandskolans samarbete med TUFF

Tyresö U-lands och FredsFörening

Strandskolan har sedan 1999 samarbetat med Tuff. Strandskolan är en temaskola vilket innebär att man jobbar i olika årsbundna och årskurs-
bundna teman. En gång per år arrangerar Strandskolan Öppet hus där eleverna visar upp sina teman för föräldrar och familj.  

Inför öppet hus arbetar elever och lärare med att göra utställningar av temat. Eleverna på Strandskolan är välinformerade om vad de samlar in pengar till. Bildspel och pedagoger som berättar om samarbetet med Tuff görs med alla klasser och bidrar till elevernas kunskap om u-landsprojekt. Strandskolan är en f-9-skola och hela skolan är engagerad under denna dag.

Förutom elevarbeten att titta på finns mat att köpa. Eleverna som har språk gör ofta mat från det land som de lär sig språket. Ute på avdel-ningarna finns, korv, hamburgare, fika, lotter och annat att köpa som eleverna gjort. De äldre barnen arrangerar spökrunda och fiskedamm vilket är väldigt populärt bland de yngre eleverna.

Öppet hus på Strandskolan drar många besökare, och det är fullt liv och engagemang från start till slut.
Jenny Citron