Våra systerskolor

Alléskolan, Floda, Lerums kommun

Kumla skola, Tyresö kommun

Strandskolan,  Tyresö kommun

Tyresö skola,  Tyresö kommun

Hanvikens skola,  Tyresö kommun

MÅ TUSEN  SYSKONSKOLOR  BLOMMA!

Tuff hade redan 1971 genom kontakter med en indisk skola, Sarvodaya Ashram i delstaten Gujarat, inlett ett systerskolesamarbete.  Operation dagsverke hade genomförts i ett par skolor i Tyresö för Sarvodaya Ashram, Tuffs första systerskola, och pengar samlades in för att stödja skolan. Det resulterade i bl.a tre skolbyggnader, bibliotek, laboratorier, jordbruksredskap, undervisningsmaterial i tolv byskolor, bomullsrenseri och mycket annat.

Under senare delen av 1970 började Tuff informera om systerskolesamarbete och seminarier anordnades där SIDA ibland medverkade, lärare och andra grupper inbjöds och Tuff informerade om det systerskolearbete man hade inlett i Indien.

Tuffs huvudsyfte med samarbetet var att väcka opinion för ökat och bättre u-landsbistånd. För att kunna känna samhörighet och medansvar med någon behövs kunskaper. För de svenska eleverna har dagsverkena inneburit att motivationen att ta reda på fakta om systerskolan och dess omgivning ökat. Det behövs fakta redan när ett beslut ska fattas om en operation dagsverke. Elever och personal vill förstås noga veta vad det egentligen är som man ska jobba för en hel dag.

Elever från Tyresö har brevväxlat med elever från Indien, teckningar har utbytts, Tyresölärare och f d elever har besökt de indiska systerskolorna och de många fattiga byarna runt omkring. Året efter dagsverkena har personal och elever fått information om resultaten, fått se bilder på det skolhus, den brunn eller den traktor de samlat in pengar till.

Systerskolearbetet har spridit sig utanför Tyresö och Tuffmedlemmar har varit mycket  aktiva och besökt många skolor och föreningar för att ge information och visa bilder. Många skolor har blivit engagerade och gjort dagsverken för sina systerskolor. Eleverna har arbetat med t ex gräsklippning, fönster-putsning, som barnvakt, ordnat auktion eller loppmarknad, bakat bullar och sålt, samlat tomglas och mycket mera.