Bli aktiv

Vi arrangerar regelbundet öppna möten med intressanta ämnen och föreläsare, diskussioner och trevligt umgänge. Alla styrelsemöten är öppna för medlemmarna (se kalendarium för datum). Nya krafter är alltid välkomna och behövs!

Vill du så finns det möjlighet att engagera dig på flera sätt,
t ex genom att:
  • Delta i TUFF:s möten
  • Ställa upp vid bokbord
  • Hjälpa till med transport (bära, låna ut bilsläp, köra ... )
  • Ställa upp som teknisk fixare
  • Gå med i styrelsen och AU (månadens arbets-utskott)
  • Sprida information om TUFF:s verksamhet och projekt
  • Skänka ett extra bidrag till något av projekten eller till föreningens omkostnader.
  • Lämna förslag på ämnen för våra diskussions-kvällar.