Medlemskap

Vill du bli medlem?

Årsavgiften är 240 kr och då blir man medlem både i TUFF och i vår riks-förening Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Anmäl Dig och Dina kontaktuppgifter på www.svenskafreds.se
Glöm inte att kryssa i att Du vill tillhöra lokalföreningen TUFF!

Är du redan medlem?

I början av året sänder Svenska Freds ut information om olika sätt att betala de 240 kr som ger medlemskap i både Svenska Freds och i lokalföreningen TUFF:

 · Swisha till 901 08 51. I rutan för meddelanden fyller Du i det personliga OCR-nummer som Du fick i brevet.  

·Bankgiro 901-0851. Märk betalningen med Ditt personliga OCR-nummer. Om Du inte har koll på det personliga OCR-numret som sändes ut, skriver Du istället ”M-avg TUFF” i meddelanderutan.

· Via hemsidan www.svenskafreds.se under rubriken ”Stöd oss” och vidare till ”Betala ditt medlemskap”.

Frågor om medlemskap

Vid ev frågor eller adressändring, kontakta Miriam Refai på Svenska Freds kansli tel 070 763 48 52 eller mail miriam.refai@svenskafreds.se


Vill Du ge TUFF en extra gåva?                 

Många medlemmar brukar passa på att ge en extra gåva i samband med medlemsavgiften eller vid andra tillfällen och det är mycket välkommet.     Om gåvan ska nå något av TUFF:s lokala projekt, så är det viktigt att inte sätta in den på Svenska Freds konto, utan på något av TUFF:s egna konton. Skriv vad gåvan gäller ( t ex om Du vill stödja ett särskilt projekt.)                            

  • Föreningskontot plusgiro 160 137-6 Pengarna går till föreningens omkostnader (lokalhyra, kopiering, hemsida, frimärken osv).
  • Insamlingskontot plusgiro 79 36 36-2 Pengarna går till våra projekt, ex Indien, Kongo Kinshasa, Integrationsprojektet eller fria ändamål.
  • Swisha 123 345 00 87.


OBS: Varenda krona går oavkortat till ändamålet. Alla i lokalföreningen TUFF arbetar helt ideellt utan någon ersättning.

Utskicka av information                         
Om informationsutskick, som t ex TUFF-bladet, kan ske via e-post gynnar det både vår ekonomi och miljön. Det uppskattar vi mycket. Meddela via mail till tyreso@svenskafreds.se

”TUFF:s vänner”
Såväl syfte som stadgar för TUFF respektive Svenska Freds överensstämmer väl, men om man ändå önskar att stödja TUFF utan att vara medlem i moderföreningen, kan man göra det genom att ingå i gruppen ”TUFF:s vänner”.

Man stöttar då verksamheten med  sina  240 kr, får alla utskick med information och är välkommen att delta i alla möten och aktiviteter, men man är inte valbar till styrelsen och saknar rösträtt på årsmötet.

Fullständigt lokalt medlemskap har tagits bort efter kongressbeslut hos moderföreningen.

Insättning sker på TUFF:s plusgiro 160 137 – 6.
Skriv ”TUFF:s vänner” + namn
 
Allt arbete i TUFF är oavlönat!

De flesta av medlemmarna är inte aktiva, men medlems-avgiften är värdefull för vår verksamhet.