”BARFOTA BARNMORSKOR”
 I  HIERBA BUENA BAJA, GUATEMALA

Tuff har 2008 skänkt 5.000 SEK till detta projekt. Vid ett TUFF-möte i oktober 2009 bestämde man att skänka ytterligare 10.000 SEK  till "barfotaprojektet".

RAPPORT FRÅN LUCA     (Lokal Utveckling i CentralAmerika)

Vi i LUCA fortsätter att samla in pengar och vårt mål är att samla in ytterligare pengar under hösten för att kanske kunna planera för en tredje etapp under nästa år. Barfota barnmorskorna har en dröm om att ha ett mödravårdshus i byn, dit kvinnorna kan komma före förlossningen och stanna ett par dagar efteråt. Där ska också genomföras regelbundna hälsokontroller av både barn och mödrar. Kommunen har redan skänkt mark för att bygga ett ”Casa Materna” (mödravårdshus)Arbetskraften finns. I dagsläget har vi ingen kostnadsberäkning på vad ett sådant projekt kan kosta, men det kommer vi att få när etapp två av projektet är avslutad.
Vårt projekt ”Utbildning av Barfota Barnmorskor” finansieras genom att vi i LUCA samlar in pengar från föreningar, privatpersoner och har solidaritetsmiddagar, där pengarna oavkortat går till projektet.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som hittills stött projektet Barfota Barnmorskor.
Inger Gemicioglu