Styrelsemedlemmar 2023
Lisa Norgren Benedictsson, ordförande

Ingrid Renström, vice ordförande tillika kassör

Erika Husberg, sekreterare

Fernando Quiroga, styrelseledamot

Karin Österdahl, styrelseledamot

Josefin Emanuel Brattberg, adjungerad

Bitte Isacsson, adjungerade