Stoppa vapenexporten!

TUFF startades 1967 som en lokalförening till Svenska Freds- och skiljedomsföreningen och har under åren deltagit i Svenska Freds olika kampanjer, just nu pågor bland annat arbete för att stoppa vapenexporten från Sverige till odemokratiska länder. Vi har samlat in namnunderskrifter och anordnat seminarier där representanter för Svenska Freds deltagit för att sprida kunskap om svensk vapenexport.

Sverige var år 2011 världens största vapenexportör i relation till folkmängden. Det finns riktlinjer för svensk vapenexport som säger att vapen inte får exporteras till länder i krig eller länder som kränker mänskliga rättigheter, men trots detta går 1/5 av hela den svenska vapenexporten till Saudiarabien som är en av världens mest odemokratiska diktaturer.

Enligt Demoskop vill 90% av svenska folket att vi inte tillåter export av vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter. Vi kräver stopp för all vapen-försäljning till krigförande länder och stater som kränker mänskliga rättigheter. Läs mer på http://www.svenskafreds.se