TUFF är en lokalavdelning till Svenska Freds och arbetar för:

  • Alla människors lika värde och mot all form av rasism och förtryck
  • Förbättrade biståndsinsatser så att de kommer folket till godo
  • Fred och avskaffande av ekonomiskt, socialt och politiskt förtryck
  • Att utan våld lösa konflikter mellan stater och grupper
  • Information om andra former av försvar än det militära, t ex civilmotstånd och konflikthantering
  • Att avskaffa kärnvapen, biologiska och kemiska stridsmedel samt trampminor och klusterbomber