Vad är TUFF?

Tyresö Utlands- och Fredsförening / ”TUFF”/ bildades 1967 och är en ideell och partipolitiskt obunden förening.

 TUFF anordnar föredrag och diskussionsmöten kring fredsfrågor, mänskliga rättigheter, internationella konflikter och aktuella samhällsämnen. Vi bildar opinion och deltar tillsammans med vår riksförening Svenska Freds i kampanjer och demonstrationer för en fredligare värld. Vi anordnar bokbord med information och försäljning av bl a fredslitteratur, gåvokort, smycken, tyger och diverse produkter från våra samarbetspartners.

 Vi i TUFF är övertygade om att varaktig fred byggs långsiktigt och att barns utbildning är en avgörande byggsten i strävan efter en mer rättvis och demokratisk värld med aktiva medborgare. TUFF har därför sedan starten arbetat aktivt med biståndsinsatser enligt mottot ”Hjälp till självhjälp”. Framför allt har vi genom åren stöttat flera utbildningsprojekt i länder där skolsystemet inte har räckt till.

 Vi är också övertygade om att när människor möts på ett respektfullt sätt och tar del av varandras kulturer, traditioner, religioner med mera, då bäddar man för varaktig fred. Vi vill bidra till detta i det lilla formatet. TUFF driver sedan 2017 ett integrationsprojekt för unga nyanlända i Tyresö i syfte att öka förståelsen för varandra och att underlätta vägen in i det svenska samhället.

En del av Svenska Freds

TUFF är en lokalförening till Svenska Freds.

Vad arbetar TUFF för?

 • Alla människors lika värde och mot all form av rasism och förtryck
 • Förbättrade biståndsinsatser så att de kommer folket till godo
 • Fred och avskaffande av ekonomiskt, socialt och politiskt förtryck
 • Att utan våld lösa konflikter mellan stater och grupper
 • Information om andra former av försvar än det militära, t ex civilmotstånd och konflikthantering
 • Att avskaffa kärnvapen, biologiska och kemiska stridsmedel samt trampminor och klusterbomber

Vad gör TUFF?

 • Arbetar aktivt med biståndsinsatser enligt mottot: Hjälp till självhjälp.
 • Anordnar möten med information och debatt om fredsfrågor och internationella ämnen i anslutning till mänskliga rättigheter och demokratibyggande.
 • Bildar opinion och deltar tillsammans med vår riksförening Svenska Freds i kampanjer och demonstrationer för en fredligare värld.
 • Sprider information i föreningar och skolor om TUFF:s projekt
 • Anordnar bokbord med försäljning av bl a fredslitteratur och andra gåvokort, smycken, tyger, diverse produkter från våra samarbetspartners.
 • Driver sedan hösten 2017 integrationsprojekt för unga nyanlända i Tyresö.