TUFF- bladet februari 2023

Läs TUFF-bladet för februari 2022 och ta del av information kring vår medlemsavgift.TUFF- bladet maj 2022 


Kriget i Ukraina
Som alla andra ser vi med stor oro och sorg på situationen i Ukraina där den ryska invasionen snabbt övergick i ett våldsamt krig mitt i Europa med mängder av skadade, döda och flyende människor.
Vi är bedrövade över att decennier av framgångsrikt fredsarbete och inter-nationell avspänning och nedrustning i ett slag har vänts om till militär mobilisering på högsta nivå, där till och med hot om kärnvapen framförs.
Demonstrationer
TUFF:s moderförening Svenska Freds-
och Skiljedomsföreningen arrangerade redan under krisens första dagar en demonstration på Odenplan där man krävde ett stopp av den ryska invasionen och manade till fredlig konfliktlösning. Allt sedan dess har Svenska Freds fortsatt att tillsammans med andra grupper delta i demonstrationer mot kriget. Varje onsdag kl 12.30 arrangeras t ex en partipolitiskt oberoende manifestation utanför Ryss-lands ambassad på Gjörwellsgatan 31 under parollerna ”Stoppa Putins krig mot Ukraina!” och ”Demokrati och samarbete för fred!” Arrangörer är en grupp privat-personer och fredsvänner och varje vecka deltar nya talare.
Debatt
Svenska Freds har också flitigt deltagit i olika debattforum för att mana till fredlig konfliktlösning och för att nyansera diskus-sionerna kring vapenexport och NATO. På hemsidan www.svenskafreds.se finns en mängd inlägg och debattartiklar att ta del av. Vi ger aldrig upp hoppet om fred!
Kumla skolas stöd till Ukraina
Kumla skola tog ett eget initiativ och lånade TUFF:s insamlingskonto pg 79 36 36 -2 för att dra sitt strå till stacken. Det kom in 7 191 kr som vi satte in till UNHCR, FN:s flyktingorgan, som är på plats i Ukraina. Akelius Foundation dubblerade under mars månad insättningarna, så Kumlas bidrag blev 14 382 kr.
Bra initiativ!
Dharampur-skolorna, Indien
Sedan mitten av 1980-talet har TUFF samarbetat med den lilla ideella och lokala organisationen VPSS i Valod/Dharampur. Makarna Bhikhu och Kokila Vyas har sedan starten stått som ansvariga för skolprojek-ten i Dharampur. Bhikhu har skött finans-erna och kontakterna med donatorerna och hustrun Kokila har drivit det peda-gogiska arbetet i de sex skolorna. Makarna har vikt hela sina vuxna liv åt projektet och kan se tillbaka på en fantastisk utveckling för byarna: från ett utgångsläge med nästan 100 % analfabeter har man nu en
väl fungerande skolform öppen för alla barn i området. Det blir också allt vanlig-are att elever läser vidare på gymnasiet och vissa fortsätter till och med till universitetet. (Foto nedan från 1980-talet)
Avlastning för Kokila Vyas
Bhikhu och Kokila är nu 90+ respektive 80+ och har länge hoppats på avlastning. Det har dock alltid varit svårt att locka personal till dessa skolor eftersom de ligger isolerade från omvärlden och dess-utom ständigt arbetar under knappa ekonomiska förhållanden. Här arbetar man inte för höga löners skull, utan för att man ser en möjlighet att ge utsatta barn en chans till ett bättre liv.

Foto: Kokila tränar in en sång med några elever 2022.

Nu äntligen har Kokila lyckats knyta en ny medarbetare till sig; Maya som har en bakgrund som pedagog och rektor i när-heten av Bombay.
Maya har sedan en dryg månad följt Kokila runt om i skolorna och bestämt sig för att flytta permanent till Dharampur. Tanken är att hon successivt ska ta över efter Koki. Allt verkar fungera bra! Bhikhu har redan flyttat tillbaka till det gamla hemmet utanför den lilla staden Valod. Där är det närmare till service och sjukvård. Men i sitt hjärta är han kvar i Dharampur.
Foto: Maya (i ljusa kläder) tillsammans med elever.
Maya har tagit över boendet i Bilpudi, där också Girl´s Hostel är beläget. Kokila åker än så länge fram och tillbaka mellan Bhikhu i Valod och skolorna i Dharampur.
Foto: Yogapass i Dharampur. Maya leder.

Tredje vågen har passerat
COVID-19 har drabbat Indien hårt, men
de isolerade byarna i Dharampurs bergs-trakter har i stort sett klarat sig. Genom statliga påbud har man ändå måst stänga och öppna skolorna flera gånger om. Lärarna kämpade för att eleverna inte skulle tappa all kontakt med skolvärlden och vandrade därför omkring bland byarna och bedrev ”street schools”. Trots det är det självklart att eleverna gått miste om en stor del av sin utbildning de senaste två åren. Nu är det full fart i skolorna igen!
Nationella prov och sedan sommarlov
Just nu pågår de nationella proven för eleverna i klass 10, sista året i High school.
Dharampur-eleverna brukar få mycket bra resultat, sällan några underkända elever. Kokila har i vanlig ordning legat på för att ge eleverna allra bästa förberedelse inför proven: hon är suverän på att få fatt i högspecialiserade lärare som ställer upp utan ersättning. I år togs eleverna emot av ett ”Ashram” där de tillbringade 20 dagar med intensivstudier. Proven går av stapeln i Dharampur stad och Kokila finns förstås på plats för att stödja och peppa. Efter proven blir det 6 veckors sommarlov för alla eleverna.
Flickorna på Girl´s Hostel i Bilpudi
Det är nu 15 år sedan som man i byn Bilpudi i Dharampur byggde ett hostel för flickor som studerar på gymnasiet nere i staden Dharampur. Det hade visat sig vanskligt för flickorna att bo ensamma i staden. Till stor del är Girl´s Hostel byggt med hjälp av gåvor som givits av TUFF-medlemmar i samband med födelsedagar eller till minne av någon. Där finns biblio-tek och samlingssalar och det har blivit ett viktigt centrum för hela skolprojektet.
Till hösten har 12 flickor kommit in på ”Nursing College” nere i staden, med fullt statligt stöd.
Väntan på besked från myndigheterna
De nya bestämmelserna för att förhindra pengatvätt har ställt till problem för vår samarbetspartner VPSS. De har väntat ett halvår på OK för att få ta emot donationer från utlandet. Dessvärre har de indiska myndigheterna haft en lång kö av NGO:s som behövt få klartecken och tills allt var klart bad VPSS oss att hålla på pengarna, så att de inte fastnade på någon bank. I skrivande stund kom just beskedet att VPSS passerat kontrollen, så nu kan vi äntligen sända över våra 150 000 kr så snart nytt bankkonto är upprättat.
Nya gåvokort till förmån för skolorna
Vi har tagit fram nya fina gåvokort,
formgivna av Ebba Svenskog. De finns
i fyra versioner och beställs via mail kontakt@tuff.nu eller tel 0708 764 373.
Belopp bestämmer man själv och det finns plats att skriva en personlig hälsning.
Tips: Ett gåvokort är t ex en bra avtackning av en uppskattad lärare vid terminsslut eller en fin gest vid studentuppvaktning.
4 månadsgivare hittills, kanske 5?
Efter förslag från en medlem började några ”tuffare” sätta in en slant varje månad till stöd för skolprojektet i
Dharampur. Häng gärna på med valfritt belopp! Insättning till pg 79 36 36 – 2
eller Swish 123 345 00 87.
Integrationsprojektet fortsätter
Efter att de flesta Corona-restriktioner togs bort har vi öppnat dörrarna igen till våra onsdagskvällar i lokalen. Några ur
det gamla ”utflugna” gänget kommer fortfarande då och då och några nya har startat, vissa tills vidare per telefon i väntan på COVID-vaccin. Fler deltagare väntas och fler kvinnor denna omgång.
Välkomna på picknick!
Vi planerar samling med gamla och nya deltagare i Integrationsprojektet lördag 11 juni. Det blir picknick i Tyresö slottspark kl 13 och det ska bli extra kul att träffa det gamla gänget, nyanlända fruar och barn! Alla TUFF-medlemmar är också välkomna att delta! Mer info kommer på hemsidan.
TUFF:s årsmöte 19 mars 2022
Årsmötet leddes av medlemmen Åsne Liedén, som vanligt med stor värme och charm. Vi gick igenom verksamhetsåret 2021 och granskade räkenskaperna. Styrelsen gavs ansvarsfrihet och omvaldes. Sylvia Ljungdahl sätter dock punkt för sitt arbete i styrelsen efter mer än 40 år. Vi hyllade henne allt vad vi förmådde och vi kan inte nog betona hennes betydelse för TUFF under alla dessa år: en ovärderlig insats! Sylvia, vi bugar i tacksamhet!
Foto: Sylvia vid ett av alla TUFF:s bokbord.
Vi tackar även revisor Anders Tunevi och revisorsuppleant Eija Räty för årets viktiga insats i granskningen av ekonomin.
Ny styrelse för 2022
Lisa Norgren Benedictsson/ ordf,
Ingrid Renström/ vice ordf + kassör,
Erika Husberg/sekr, Fernando Quiroga, Magnus Wiberg och som adjungerad
Bitte Isacsson.
Svenska Freds kongress 21-22 maj 2022
Som vår moderförening informerat om via egna utskick, hålls kongress i Stockholm. TUFF kommer så klart att finnas på plats.
Ordförande Agnes Hellström avgår efter 6 år på posten. Vi tackar henne för stort engagemang och gott samarbete i kampen för fred. Se vidare
www.svenskafreds.se
MEDLEMSAVGIFTEN: Har DU betalat in?
134 personer har hittills i år betalt för fullt medlemskap i TUFF/Sv Freds och 11 har betalt som TUFF-vän. Varenda medlem är SÅ viktig för oss och avgörande för verk-samheten! 240 kr är årsavgiften.
A vier för inbetalning av medlemsavgiften sändes ut under februari av vår moder-förening Svenska Freds i kuvert med denna logga.
OBS: Nu går det också att betala utan OCR-nummer på www.svenskafreds.nu
Frågor om medlemsavgiften?
Vid ev frågor eller adressändring,
kontakta Miriam på Svenska Freds kansli tel 070 763 48 52 eller maila info@svenskafreds.se
Vill man vara med som ”TUFF-vän”
… sätter man in 240 kr på TUFF:s eget
pg 160 137 – 6 eller Swish 123 345 00 87. Då stödjer man TUFF:s projekt, utan att vara medlem i Sv Freds. Man har därför inte rösträtt på TUFF:s årsmöte och är
ej valbar till styrelsen.
Gåvor
Många ger en extra gåva vid inbetalningen
Den stannar då i Svenska Freds och kommer fredsarbetet tillgodo. 5000 kr/år överförs till varje lokalförening som ett schablonbelopp. Därutöver kan vi ansöka om extra tilldelning. T ex får TUFF halva lokalhyran på Myggdalsvägen betald med hjälp av den gemensamma potten.
Om man vill stödja TUFF:s egna projekt… …sätter man in på något av våra konton:
Föreningskontot plusgiro 160 137-6 Till föreningens omkostnader: lokalhyra, kopiering, hemsida osv
Insamlingskontot plusgiro 79 36 36-2. Till projekt, ex Skolprojektet i Indien, Integrationsprojektet.
Swish 123 345 00 87
Ny informationsbroschyr om TUFF
Vi har uppdaterat vår info-broschyr rejält.
Se framsidan nedan! Med den fina lay-outen har vi fått hjälp av Ebba Svenskog. Tack för det!
Liten, men stark!
TACK FÖR ATT DU ÄR MEDLEM!TUFF- bladet oktober 2021

Vill Du rädda en skola?
Livet återgår nu i många länder till nästan det normala efter långa nedstängningar under pandemin. I Indien har skolorna öppnat igen. Från Dharampur berättar vår kontaktperson Bhikhu Vyas att man inte haft några fall av COVID-19 på länge och att fem av de sex skolorna har öppnat liksom Girl´s Hostel för gymnasieflickor.
En skola kunde dock inte öppnas: våra insamlingar räckte inte till! Pandemin satte stopp för flera av de svenska skolornas dagsverken och för TUFF:s vanliga evenemang. Vi kunde därför i år bara sända 100 000 kr, trots att vi lyfte medel från vårt sparkonto. Summan är hälften av det vi brukar kunna ge.
Vanligtvis räcker våra insamlingar till driften av två skolor, men den här terminen förblir Girivan Primary school i byn Vankhas oöppnad. Eleverna från Girivan är tills vidare överförda till andra skolor. Det låter sig göras eftersom en del skolbarn har uteblivit. Under pandemin har de börjat arbeta nere i staden. Lärarna gör vad de kan för att motivera dem att återvända till skolorna.
Vi hoppas att det nästa termin ska se bättre ut; att alla elever har kommit tillbaka och att TUFF lyckas nå upp till den vanliga insamlingsnivån, så att Girivan kan öppna igen.

Bli månadsgivare – valfritt belopp!
Varenda litet bidrag är betydelsefullt!
För att få en mer långsiktig ekonomi har vi startat en kampanj för månadsgivande till förmån för skolprojektet i Dharampur. Man sätter då varje månad in valfritt belopp via swish eller till TUFF:s insam-lingskonto (se info i rutan ovan).
Alla i TUFF arbetar helt ideellt och vi har inga mellanhänder. Varenda krona går direkt till skolorna i Dharampur!

Brev till Tyresöskolorna
För att ytterligare försöka få mer stöd för skolprojekten har TUFF skickat brev till alla rektorer i Tyresös 17 skolor. Vi hoppas och tror att det bland personalen finns många som vill stödja utbildning för barn i fattiga och utsatta områden.
Hittills har Hanvikens skola, F-6, hört av sig. Deras tomglasinsamling i samband med FN-dagen kommer i år att gå till Dharampurskolorna. Vi tackar och bockar!

Värsta cyklonen på 10 år
17 maj svepte en cyklon över Dharampur i en hastighet av 205 km/timmen. Vaghval Priamay school ligger högt upp på ett berg och fick taket avblåst. Förra året vid samma tid blåste taket bort på Girl´s Hostel i Bilpudi. Med hjälp av våra samarbetspartners VPSS och Van Path lyckades byborna vid båda tillfällena snabbt få upp ett nytt tak, precis lagom till att monsunregnet drog in.
Vaghval-skolan med nytt fint tak.
Floden som den såg ut under regnperioden.

Foto från lärarnas planeringsdagar

Inför öppnandet av skolorna, efter 18 månader, arrangerades i Dharampur fortbildning för lärarna. Specialutbildade pedagoger ställde upp med tips på hur man på bästa sätt skulle lyckas välkomna eleverna och fortsätta där man slutade.
(Vår kontaktperson Bhikhu Vyas sitter på stol i bakgrunden)


Självständighetsdagen 15 augusti
75-årsjubileum


Bhikhu Vyas m fl hälsar den indiska flaggan.
Teacher´s Day 5 september

”Lärarnas dag” uppmärksammades ute på skolorna med roliga aktiviteter som teater och sång. Eleverna på fotot nedan fick pröva på att vara lärare för en dag.

Lunchrast

Gandhis födelsedag 2 oktober
Mahatma Gandhi föddes 1869 i delstaten Gujarat (där också Dharampur ligger). Han var advokat, politiker och andlig ledare. Under Indiens kamp för självständighet från Storbritannien var han en stark ledare och hans icke-våldsmetoder har inspirerat många som kämpat för fred och rättvisa världen över. 2007 utlyste FN den 2 oktober till Internationella icke-vålds-dagen.
I Dharampur hedrade skolorna Gandhi genom att gå ut och städa i byarna. Fotona nedan är från Tamchhadi-skolan.

Köp gärna gåvobevis och julkort!
Våra gåvobevis säljs i storleken halv A4 och är tryckta på lite tjockare papper, typ vykort. Det finns plats för att skriva en personlig hälsning och passar bra att ge bort på bemärkelsedagar eller som liten present till sin lärare som tack för terminen. Belopp bestämmer man själv. Alla intäkter går till Dharampur-skolorna.
Gåvobevisen kan beställas via mail till kontakt@tuff.nu Julkort är på gång. Håll utkik på vår hemsidan eller Facebook!

Till minne av Monica Schelin 1939 - 2021
Monica Schelin somnade in för gott den 14 september 2021. De sista åren förmörkades av demenssjukdom, men Monica behöll ändå länge sitt ljusa sinne. Hon var duktig på att njuta av stunden och skrattet låg alltid nära.
Till TUFF kom Monica genom sitt arbete som uppskattad kurator på Nyboda skola. Elever och personal på Nyboda var mycket engagerade i dagsverken och andra TUFF-insamlingar till förmån för eftersatta byar i Indien. Monica klev snabbt in i det ideella arbetet och till-sammans med livskamraten Åke Sandin blev hon TUFF och fredsrörelsen trogen livet ut med full aktivitet. Deras Radio TUFF- program med nyheter och intervjuer är legendariska och nogsamt sparade för eftervärlden genom Tyresöradions digitala arkiv.
Monica axlade genom åren många uppdrag inom TUFF:s styrelse. Hon var länge kassör för föreningskontot och hon var i flera perioder både ordförande och vice ord-förande. Hon var den som alltid hade koll på allting och den som vi andra frågade. Hon organiserade och ad-ministrerade. Hon var en klippa att luta sig emot. Med effektivitet och charm lyckades hon många gånger lösa kniviga situationer. Fredsarbetet sträckte sig också utanför TUFF och Monica var en tid vice ordförande i moderföreningen Svenska Freds. Hon var internationellt engagerad och bland annat deltog hon en gång i minnes-ceremonier i Hiroshima på årsdagen av atombomb-ningarna 6 augusti 1945. Under kriget i Balkan besökte hon fredsföreningen Suncokret i Rijeka, Kroatien.
Mötet med bergsbyarna i Dharampur blev början till en livslång vänskap med makarna Bhikhu och Kokila Vyas i deras gemensamma strävan att bidra till en drägligare tillvaro för de allra fattigaste i det indiska samhället. Under decennier stod Monica tillsammans med Åke i täten för TUFF:s bistånd och samarbete med de indiska lokala organisationerna VPSS och Van Path. Skolor, bib-liotek och samlingssalar byggdes, liksom dammar och terrasser för effektivare jordbruk. Bufflar inköptes och 160 000 mangoträd planterades. Monica deltog i många studieresor till Dharampur och hon ingick i välkomst-kommittén när paret Vyas fem gånger kom resande till Sverige för att besöka och uppdatera dagsverks-arbetande systerskolor och intresserade TUFF-med-lemmar. Det som TUFF och VPSS/Van Path tillsammans skapade i Dharampur är en verklig framgångssaga där Monica var en av huvudpersonerna.
Vi minns Monica som denna idogt arbetande förenings-människa. Mindre känt är att hon också hade en äventyr-ligare sida. Vid ett tillfälle, då TUFF inte lyckats få till-stånd för en demonstration mot kärnvapen, deltog Monica i en manifestation där man på luftmadrasser surfade runt kring Slussen och Riddarfjärden med stora fredsmärken och banderoller. Hon var också en duktig tennisspelare och var aktiv i Rackethallen långt upp i åren, ofta tillsammans med andra TUFF-medlemmar. Inte många känner till att hon som yngre var handbolls-spelare. Hon gick i täten även där som tuff anfallare under smeknamnet ”Grevinnan” – vilket förmodligen syftade på hur tjusig och elegant hon var även i de svettigaste situationer.
Åh, vad vi saknar Monica!
Våra tankar går till dottern Susanne Lundqvist samt bonusdöttrarna Ann Sandin Lindgren och Lena Sandin med familjer.
/ TUFF:s styrelse genom Lisa Norgren Benedictsson, ordf.
Hedra Monicas minne
Monicas familj ser gärna att man hedrar hennes minne genom att skänka en gåva till skolorna i Dharampur som Monica var så engagerad i. Hittills har det inkommit över 8000 kr som kommer att bli ett välkommet bidrag till skolorna som drabbats så hårt av pandemins efter-verkningar.
TUFF:s insamlingskonto i Nordea:
79 36 36 – 2 eller swisha 123 345 00 87.

Äntligen möten i lokalen!
Efter att restriktionerna kring Covid-19 i det närmaste har släppts, har vi äntligen kunnat träffas och ha vanliga styrelse-möten i TUFF-lokalen. Alla (fullvaccinerade
och friska) medlemmar är välkomna på mötena. Nästa gång blir måndag 22 november kl 18.00.

Integrationsprojektet
Sedan tre veckor tillbaka har vi också återöppnat TUFF-lokalen på onsdags-kvällar för den grupp nyanlända som vi arbetat med sedan 2016. Under pandemin har vi varje vecka erbjudit träning i svenska genom telefonsamtal via Whats up, ibland i grupp men oftast 2-2.
Vi har också stöttat i kontakten med olika myndigheter, sjukvård och skola samt hjälpt till med läxläsning. Vid särskilda tillfällen har några träffats på tumanhand. I somras gjordes en del utflykter med cykel och vi har också spelat boule utomhus.
Många i gruppen har blivit färdiga med sin SFI-undervisning och också genomgått andra utbildningar som t ex under-sköterska, busschaufför, barnskötare. På grund av jobb och bostad har några fått flytta från Tyresö.
Just nu håller vi på att återknyta kon-takterna och se över behoven. Kanske är det efter nyår dags att vinka av en del vänner och öppna dörrarna för nya deltagare.

Medlemsavgiften 2021 betald?
Påminnelse om betalning av medlems-avgiften är utsänd av kansliet för vår riksförening Svenska Freds. Vi repeterar:
240 kr sätts in på Sv Freds bankgiro
901-0851 eller swishas till 901 08 51.
Glöm inte att skriva ”TUFF” i med-delanderutan, så att medlemskapet bokförs på rätt lokalförening. OBS att dessa 240 kr täcker medlemskap både i riksföreningen och i lokalföreningen TUFF.

”TUFF-vänner” sätter in 240 kr på TUFF:s pg 160 137 – 6 el swishar 123 345 00 87.
Varmt tack till alla betalande!

Vill Du ge TUFF en extra gåva?
Föreningskontot plusgiro 160 137-6 Till föreningens omkostnader: lokalhyra, kopiering, hemsida osv
Insamlingskontot plusgiro 79 36 36-2. Till projekt, ex mangoträd, Indien, Integrationsprojektet.
Swish 123 345 00 87
Varenda krona når ändamålet! TACK!

Mer info
På vår hemsida www.tuff.nu och Facebook hittar Du de allra senaste uppdateringarna
Där finns även en massa bakgrund och projektbeskrivningar.TUFF-bladet  sommaren 2020
TUFF/ Tyresö Utlands- och Fredsförening, Myggdalsvägen 80 nb, 135 43 Tyresö. Hemsida: www.tuff.nu
E-post: kontakt@tuff.nu Telefon: 0708 764 373 (ordf) eller 073 51 31 302 (vice ordf)
Föreningskonto plusgiro 16 01 37 -6. Insamlingskonto plusgiro 79 36 36 – 2. Swish 123 345 00 87.

Bortgångna ledargestalter
Som många redan vet, förlorade TUFF i februari två personer som varit med ända från början. De avled med bara en dags mellanrum. Åke Sandin (f 1932) var en av grundarna 1967 och den förste ord-föranden. Han var även under en tid ordförande i vår riksförening Svenska Freds. I TUFF:s styrelse var Åke aktiv ända till för ett år sedan. Han drev dessutom under 35 år Radio TUFF.

Göran Flodman (f 1925) var också med bland de allra första tuffarna och satt i styrelsen flera decennier, länge som kassör. Göran ledde även ”Filosofika”,
som var ett välbesökt debattforum. Trots sjukdom och stigande ålder höll Göran kontakt och stöttade TUFF:s verksamhet
in i det sista.

Vi tänker på Åke och Göran med stor tacksamhet. Deras insatser för TUFF, lokalt såväl som internationellt, kan inte nog hyllas. Särskilt ska nämnas deras pionjär-insatser för de Indienprojekt som fort-farande är aktuella. På TUFF:s hemsida www.tuff.nu finns minnesord att läsa.
I samband med begravningarna lämnade många sörjande gåvor. För Görans del går
intäkterna till Indienprojekten och Åkes del går till den fond för berömvärt lokalt fredsarbete som Åke själv startade. Totalt kom det in nästan 40 000 kr! Fantastiskt!

TUFF:s årsmöte 21 mars
Det blev ett annorlunda årsmöte p g a coronapandemin, men vi var tidigt ute och lyckades trots allt att genomföra det med hjälp av Folkhälsomyndighetens råd och modern teknik. Verksamhetsberättelsen för 2019 finns att läsa på www.tuff.nu.

Vi tackar varmt de avgående styrelsemed-lemmarna Anita Larsen, Lena Sandin och Miza Landström för deras insatser och är glada att i fortsättningen se dem som aktiva på våra kommande arrangemang.

Ny styrelse: Lisa Norgren Benedictsson (ordf), Sylvia Ljungdahl (vice ordf), Erika Husberg (sekr), Ingrid Renström (kassör), Fernando Quiroga, Magnus Wiberg samt Bitte Isacsson som adjungerad. Till revisor valdes Anders Tunevi med Eija Räty som suppleant.

Dharampur och coronan
Från vår indiske kontaktman Bhikhu Vyas i Valod/ Dharampur har vi mottagit rapport om att man där hittills klarat sig ifrån covid19. De glesa byarna är i stort sett självförsörjande genom sitt småskaliga jordbruk och endast sällan kommer besök utifrån. Man har också väldigt liten ut-flyttning till städerna och är därför inte berörd av den vandring till hembyarna som tusentals nu måste företa sig när de har förlorat sina arbeten i städerna.
Under coronapandemin delar staten ut fria matransoner med ris, olja, salt m m, men våra samarbetspartners håller ögonen öppna om familjer ändå skulle
drabbas av matbrist. Man är då beredd med omedelbara stödleveranser.

I april upptäcktes tyvärr fall av corona i byn Kelaveni, 7 km från Girl´s Hostel i Bilpudi där Bhikhu vanligtvis bor med hustrun Kokila (de har tillfälligt flyttat till gamla huset i lilla staden Valod). Byn Kelaveni är nu helt isolerad och statliga insatser vidtagna med poliser på vakt. I Indien i stort är coronasituationen förtvivlad. Bhikhu skriver att det går från ”bad to worse” och paniken är nära.

Jordbruksprojektet i hamn?
I fjol berättade Bhikhu Vyas i sitt nyhets-brev att jordbruksprojektet i Dharampur i det närmaste är slutfört. Under 30 år har VPSS, en lokal non-goverment-organi-sation, bidragit med kunskap och eko-nomiska resurser, till stor del genom TUFF:s insamlingar. Tillsammans med byborna har man sett över behoven och byggt pumpar för dricksvatten, dammar för uppsamling av regnvatten, terrasser för att undvika jorderosion samt sol-fångare. Man har röjt ny mark för odling. Nya bättre grödor och odlingsmetoder har prövats och man har då fått dubbla skördar. Bufflar har köpts in och kunnat erbjudas bönderna till halva priset. Man har förstärkt bostäderna med rejäla grunder och tak. Just nu uppges det inte finnas varken behov eller plats för mer insatser, så under 2020 planeras inget nytt. Detta är ett fantastiskt lyckat projekt som många medlemmar i TUFF har besökt genom åren och imponerats av!

Massor av mangoträd!
Sedan starten för 30 år sedan har cirka 160 000 mangoträd planterats i Dharam-pur! Bristsjukdomen nattblindhet är utrotad och många träd bär numera så mycket frukt att familjerna kan sälja överskottet på marknaden. Faktiskt får det knappt plats fler mangoträd! Däremot har grannen Kaprada börjat visa intresse för projektet och där har några hundra träd redan planterats. Fler sätts i marken i augusti när monsunregnen fuktat markerna, så fortsätt gärna att köpa mangogram! De kostar numera 10 kr/planta. Maila: kontakt@tuff.nu

Skolprojekten
TUFF sänder sedan decennier tillbaka ekonomiskt stöd till skolprojekten i Dharampur. Från början var TUFF den enda givaren. Med tiden byggdes tio skolor uppe i bergen. Eftersom det är långt mellan de små byarna, och transport-medel saknas, bor eleverna och lärarna på skolorna. Elevernas studieresultat har varit mycket goda och det blir alltmer vanligt att elever fortsätter att studera på gymna-siet och t o m upp på universitetsnivå. Särskilda Girl´s hostel har uppförts för att hjälpa flickor att kunna ta del av högre studier. Man delar också ut stipendier till de i behov av ekonomiskt stöd. Man ska
komma ihåg att dessa elever kommer från mycket fattiga jordbrukande familjer som befinner sig långt ner i samhällshierarkin.

De framgångsrika skolprojekten har väckt uppmärksamhet både i Indien och utom-lands och man får numera stöd på olika sätt från lokala företagare och privat-personer.
Skolorna i Dharampur, liksom i övriga Indien, är just nu stängda på grund av coronapandemin och eleverna befinner sig i hembyarna. Distansundervisning är tyvärr omöjligt eftersom det saknas både datorer och el. Dessbättre hann man genomföra de nationella proven innan stängningen och också en ambitiös fortbildning för lärarna.

Mitt under coronapandemin drabbades Dharampur av en kraftig orkan. Värst drabbades Girl´s hostel i Vaghval.
Hela plåttaket till Girl´s hostel blåste av!
Bhikhus hustru Kokila, som är ansvarig för skolprojekten, lyckades trots look down att utverka tillstånd för reparation. På rekordtid drog byborna ner resterna av taket och satte upp ett nytt. Det var bråttom eftersom monsunregnen brukar starta i juni..

TUFF sänder 100 000 kr
I år kommer TUFF att sända 100 000 kr till skolprojekten. Det är tyvärr hälften av vad vi brukar sända. Vi har helt enkelt fått in mindre än vanligt. Vi är mycket tack-samma för de skolor som fortfarande utför dagsverken och insamlingar: Allé-skolan i Lerum, Kumla skola och Strand-skolan i Tyresö. Många medlemmar har också bidragit generöst med gåvor.
Vi tackar varmt och vi vet att varenda krona används på bästa sätt!

Om man vill stödja skolprojektet i Dharam-pur finns fina gåvokort att beställa – en bra present på bemärkelsedagar eller som gå bort-present. Beloppet bestämmer man själv. De finns med 3 olika foton:

Gåvobevisen kan beställas via mail: kontakt@tuff.nu
eller per telefon 0708 764 373/ Lisa
eller 073 51 31 302/ Sylvia
Svenska freds kongress 2020
Vår riksförening Svenska Freds håller kongress vartannat år. 2020 var det tänkt att hållas i maj hos lokalföreningen i Ulricehamn, men på grund av coronan fick vi istället mötas digitalt via Zoom, en ny och spännande erfarenhet. Det blev diskussioner i helgrupp och i smågrupper och många ämnen behandlades, bl a hur vi på bästa sätt ska kunna stötta varandra och bedriva ett framgångsrikt fredsarbete. Vi bestämde också att ordföranden och kassörer i lokalföreningarna i fortsätt-ningen kommer att ha regelbundna zoom-möten ihop med Agnes Hellström som omvaldes som riksföreningens ord-förande. På www.svenskafreds.se
finns protokollet att läsa.
Integrationsprojektet I Tyresö
Eftersom coronan omöjliggör möten i TUFF-lokalen, försöker vi att fortsätta stötta gruppen av nyanlända genom telefonsamtal, antingen 2 och 2 eller i grupper om 3. Vi utgår varje vecka från ett konstverk som vi tränar på att beskriva och tolka. Samtalet brukar sedan rulla vidare med personliga tankar och minnen som väcks. Det blir många tillfällen att lära sig nya ord. Vi ser också till att fånga upp i fall någon är i behov av särskild hjälp, t ex med läkarvård eller jobbsökande. Flera har p g a coronatiderna förlorat de extrajobb de hade lyckats få vid sidan om studierna.
Vi funderar på att starta cykelturer i Tyresö tillsammans med gruppen. Om du har en cykel att skänka, hör gärna av dig!
Vill Du ge TUFF en extra gåva? Föreningskontot plusgiro 160 137-6
(För omkostnader: lokalhyra, kopiering, hemsida…)
Insamlingskontot plusgiro 79 36 36-2
(Till projekt, ex mangoträd, skolorna i Indien, integrationsprojektet) Till insamlingskontot kan man också Swisha 123 345 00 87.

TUFF-bladet  Hösten 2016

Tack till solidariska skolor!

Kumla skola i Tyresö.
Kumla gjorde i slutet av våren ett dagsverke för de sex Tuff-skolorna bland de fattiga byarna i Dharampur. Man jobbade in hela 69 190 kr, som oavkortat skickas till de indiska skolorna. Redan på 70-talet började Kumla med sina årliga dagsverken. Ett av resultaten var att på Sarvodaya Ashram i den indiska delstaten Gujarat anlades en skolbyggnad som fick namet ”Kumla Wing”.
 
Alléskolan i Lerum

I våras gjorde också Alléskolan i Lerum (nära Göteborg) ett dagsverke som gav 47 570 kr till de indiska skolorna. Alléskokan fick härom året  för sina mångåriga insatser för  Tuffs bistånds-projekt  priset för ”beundransvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete”, vilket ledde till att två av skolans lärare kunde besöka projekten i Indien.
 
Bhikhu Vyas imponerad
Vår främste indiske partner, Bhikhu Vyas, har redan tackat för de svenska skolornas insatser. Imponerad skriver han:
”Extremely happy to learn that Kumla and Alléskolan have made Operations One Day:s Work and worked in about 1 100 000 rupies. Quite an account! Very inspiring indeed. Will write to them shortly.”
 
Bistånd: Kongo + Tanzania
Tidigare i år har Tuff också lämnat 30 000 kr till den skola i Kongo, vars byggande vi förut stött med 105 000 kr och som nu fungerar för över 200 fattiga elever. Dessutom har vi i år lämnat 10 000 kr till insamlingsstiftelsen Econef i Sverige, som hjälper centret för tanzaniska barn, av vilka de flesta är föräldralösa på grund av att över 5 procent av Tanzanias invånare lider av hiv/aids.
 
Tuffs bistånd 2014-2015
Under 2014-15 skickade Tuff 410 000 kr till indiska partners, 12 000 kr till barnbibliotek i Bagdad, 10 000 kr till skolbygge i Bolivia, 5000 kr till gamla flyktingar i Serbien, 10 000 kr till barnhemmet Shatila i Libanon för palestinska och syriska flyktingar och till flyktingar i Sverige 10 300 kr. Dessutom skänktes 3 000 kr till Svenska Freds för ett skolprojekt i Moldavien
 
  Bidrag på pg 79 36 36-2
Också många enskilda stöder glädjande nog Tuffs biståndsarbete genom insättningar på insamlingskontot plusgiro 793636-2. Allt arbete i Tuff sker oavlönat så varje insamlad krona skickas oavkortat till biståndsändamålet. Ofta ökas bidragen på med pengar från Tuff.
 
 Radio Tuff tuffar på
Sedan augusti 1985 har Radio Tuff hörts varje vecka, ett svårslaget rekord för frivillig radio. Programmet hörs lokalt på 91.4 MHz flera ggr per dygn men även på www.tyresoradion.se Ett nytt Radio Tuff kommer varannan söndag kl 17.
 
  Ullångersbladet om TUFF Ullångersbladet om Höga Kusten har ett inslag om Tuff. Där länkas man till en krönika i Radio Tuff med rubriken ”Att ställa till helvete för att komma in i paradiset” Den handlar om terrorn och hörs på http://www.tyresoradion.se/1458 Bilden på programledaren är 66 år gammal och påminner om ångermanlänningen Lubbe Nordströms ord: ”Även jag har varit ung, ja yngre än de flesta”.
 
Tabuord för krigsindustrin
Alhambra nyhetsbrev har dessa tänkvärda ord:
”Terror är ju ingenting man kan utrota med krig. Terror bekämpas med skolor, sjukhus, vägar och rättvisa, med upplysning och jämlikhet inte med mer terror. Men denna fredliga form av terrorbekämpning passar inte de nya världsherrarna. Fred är ett tabuord för krigsindustrin.”

Medlemmar behövs
Helenes brev till Tuff är värt att citera:: ”Idag fyller jag 70 år. Som en present till mig själv har jag nu betalat in medlemskap och familjemedlemskap i TUFF för mina närmaste, dvs son, dotter, dotters nära vänner och min bror, det känns fint att fira med fred istället för dyrt kalas! Tack till er som verkligen arbetar för fred och medmänsklighet!” Medlem blir man genom att på Tuffs pg 160137-6 erlägga 200 kr för enskild och gärna 80 kr för familjemedlem

TUFF-bladet  okt-nov 2015

Stöd Strandskolan!
Strandskolan är bland de 4 skolor som stöder Tuffs Indienprojekt bland fattiga indiska barn. Den 22 okt kl 16–18.30 har skolan sitt Öppet Hus. Då säljer man olika elevjobb, bjuder på mat och fika. visar en utställning, har en ”spök- runda” och andra attraktioner. Avkastningen delas den här gången mellan fattiga indiska barn och FN:s flyktingorgan UNHCR, som ger hjälp åt de miljoner flyktingar, som är i Syriens grannländer. Om du inte kan besöka skolan den 22 okt kan du hjälpa dess duktiga elever och personal genom en insättning på Tuffs insamlingskonto 793636 -2. Märk med Strand”!

 Underkläder till flyktingar
Tuffs styrelse beslöt att satsa 7000 kr för luftmadrasser till flyktingar. När det upptäcktes att de redan försetts med sådana men var i behov av underkläder köpte Magnus Wiberg i styrelsen ca 170 underkläder till dem.

 Stöd till ensamkommande
Många ensamkommande barn eller ungdomar har i år kommit till Sverige. 14 av dem befinner sig på Villa Victoria i Tyresö. Det är främst ton-åringar från Afghanistan och Eritrea. De fick en femhundralapp var från Tuff och blev mycket glada.

Han kom ensam hit 1993
Som ensamankommande från det krigshärjade Somalia kom Mahad Malingor 1993 som 17-åring till Sverige efter en äventyrlig resa via Etiopien, Kenya, Uganda Syrien och Ryssland. Han hörs en halvtimme på Radio Tyresö och några minuter i Radio Tuff nr 1398. (91,4 MHz eller www.tyresoradion.se. I dag har han en lång och fin karriär bakom sig och är gift med Maria från Tyresö: Han säger bl. a:”Det är förfärligt att så många unga behöver fly i dag, men det är egentligen en investering. Jag brukar skoja med min svenska hustru Maria och säga: Jag har varit mycket billigare för Sverige än du har varit, för här har de fått betala förskola, skola, fritis vaccination med mera för dig”
Visst blir det som nu, när tusentals kommer, problem och utgifter för Sverige. Men på sikt är det en tillgång, vilket tyskarna har insett

”Den perfekta gåvan”I Tuff finns det mangogram att köpa. Det är att diplomliknande blad av två olika slag: Dels ett blad med rubriken ”För att gratulera”, dels ett blad med rubriken ”Till minne av….” Alltså ett blad för att uppvakta någon på födelsedagen eller liknande och det andra för att skickas till en avlidens anhöriga. Mangogrammen har bidragit till att över 125 000 mangoträd nu finns i fattiga indiska byar. Varje plantering kostar 5 kr så för 100 kr blir det 20 träd, för 200 kr 40 träd osv. Beställ av Monica Schelin, tel. 712 2581 !

  Radio Tuff jubilerar
Radio Tuff blev 30 år i augusti och program nr 1400 sänds den 1 november. Det är säkert ett svårslaget rekord för frivillig radio. Radio Tuff gör väl ännu skäl för sitt tillnamn ”Den tuffa oberoende radion” 91,4, www.tyresoradion.se 

Nobelpristagare mot krig

Nobelpriset i litteratur gick i år till vitryskan Svetlana Aleksijevitjs. Vid utdelandet av ”rosor” i Radio Tuff i maj nämndes hennes böcker ”Kriget har inget kvinnligt ansikte” men också ”Zinkpojkar”, boken om de ryska soldater som kom hem från kriget i Afghanistan i zinkkistor. Radioteatern gjorde då en dramatisering av Gunilla Bresky av hennes böcker. Följande ord citerades: ”Man borde skriva en bok som gör en så äcklad att själva tanken på krig skulle framstå som motbjudande och vansinnig. Till och med generalerna skulle bli äcklade”

 Fredsmänniskor dödade
Med förfäran och sorg känner vi solidariskt och varmt för de ca 100 som dödades vid en freds-demonstration i Turkiets huvudstad Ankara den 10 oktober. Det prokurdiska partiet HDP som deltog i demonstrationen har avvisat all slags hämnd och den kurdiska guerillan PKK har förklarat en ensidig vapenvila. Må det hålla så att inte flera dödas.
 

TUFF-bladet Hösten 2015
Radio Tuff nu 30 år
Radio Tuff startades i augusti 1985. Har hörts varenda vecka i 30 år på 91,4 MHz och på webben www.tyresoradion.se Ett rekord för frivillig radio? Nordens enda fredsradio?
 
Maj Britt Theorin om TUFF
Förra nedrustningsambassadören Maj Britt Theorin intervjuades nyligen i Radio Tuff nr 1394. Ska Radio Tuff fortsätta, frågade vi:
”Ja i Tuff är ni så unika och fantastiska Tuff gör inte bara radio, vilket jag tycker är underbart bra. Det är information och det är basen för demokrati. Får vi inte kunskap kan vi inte agera. Det är ju också så att Tuff har massor av fina projekt utan ett öres stöd från varken stat eller kommun. Fortsätt med Radio Tuff! Grattis till Radio Tuff 30 år!”

”Somalia hot eller hopp”
Så heter en ny bok med undertiteln ”Ett land som aldrig lämnas i fred. Ett folk som aldrig ger upp”, skriven av fredsveteranen Tomas Magnusson, som ett par decennier kollat upp Somalia. Boken kan köpas för 200 kr av Tomas på e-post: gosta.tomas@gmail.com

Tuff stöder barnen i Shatila
Tuff har lämnat 10 000 kr till stöd för barnen i   Shatilas center för barn till flyktingar i Libanon. De har främst palestinska föräldrar men nu finns också syriska flyktingbarn i centret. Eva Hammad från svenska stiftelsen för Shatila säger: ”Stort tack till er för det viktiga arbete ni lägger ner genom att på radion berätta om det frivilliga, solidariska fredsarbete som pågår. Det gör så gott att bli påmind om allt det goda som görs för att motverka krig och förtryck.”

Skolan i Kongo nu klar
De senaste åren har Tuff stött ett skolbygge i Kongo med 105 000 kr. Initiativtagare är Miza Landström, som uppger att skolan tas i bruk i september för 210 barn till fattiga föräldrar.
 

Flyktingar i Tyresö.    Nato
Du är välkommen på något av de möten som Tuff inbjuder till. Se kalendariet. Den 10 sept är det ett möte om flyktingar i Tyresö. Och den 7 okt. ett möte, om vi verkligen ska överge vår 200-åriga alliansfrihet genom att gå med i Nato

130 000 mangoträd i Indien
I indiska Dharampurs många utfattiga byar har över 130 000 de senaste åren planterats. Det har inte minst gjorts tack vare de mangogram, som Tuff säljer. De finns för att gratulera och till minne av någon avliden. Ett träd kostar 5 kr. Ett mangogram för 100 kr ger 20 träd, för 300 kr 60 träd osv. Använd den perfekta gåvan genom att beställa mangogram av Monica Schelin, tel 08-7122581 eller på e-post till Tuff.
 
Samarbetet med Indien
Tuff har ett 45-årigt samarbete med indiska partners, alla hederliga gandhianer som använt våra pengar väldigt väl till hundratals utmärkta projekt. På 90-talet finansierade vi från Tuff ett 50-tal skolor för tusentals barn till dåligt betalda sockerrörshuggare, som med sina familjer bodde i eländiga läger. Då kunde vi tack vare SIDA-bidrag skicka en till en och en halv miljon kr per år. Sedan uppfördes sex skolor i det av tribals bebodda Dharampur med sina många små utfattiga byar. Under de senaste åren har vi utan SIDA-bidrag skickat ca 260 000 kr per år för brunnar, hälsovård med mera. Pengarna har förutom gåvor kommit från flera skolors dagsverken:


Skolors jättefina insatser
I slutet av vårterminen gjorde tre solidariska skolor dagsverken för sina jämnåriga i Indien:
Kumla skola, Tyresö jobbade in 45 790 kr
Tyresö skolas dagsverke gav   43 939 kr
Alléskolan i Lerum fick in           44 260 kr
Tillsammans med gåvor från privata blir de en grundstomme för årets Tuff-bidrag till Indien. All tack och heder till våra solidariska skolor!

Vår indiske partner tackar

Vår främste partner sedan ett kvartssekel är Bhikhu Vyas. Han skriver vad pengarna från en skola i Sverige räcker till för det tidigare så försummade Dharampurs barn till illiterata föräldrar: 40 elever får måltider, böcker, en skoluniform och fem mangoplantor var, en studieresa, hälsovård med mera. Dessutom räcker pengarna till en lärarlön under ett år.

Citat från Gandhi:
”Vi har alltid kontroll över medlen men inte över målet”

TUFF-bladet   Våren 2015

Kvinnor styr Tuff även i år
Tuff är i goda händer, i kvinnohänder. Således återvaldes vid årsmötet den 28 mars Sylvia Ljungdahl till ordförande, Monica Schelin till vice ordf. och kassör samt Erika Husberg till sekreterare. Återvalda till styrelsen blev också Jonas Bodin, Jenny Citron, Alexander Palmér, Bitte Isacsson(adjungerad), Fernando Quiroga, Lisa Norgren Benedictsson, Lena Sandin Kroos och Åke Sandin. Som revisorer återvaldes Ulla Luin och Eija Räty. Nya i styrelsen blev Stefan Lönnberg, Magnus Wiberg och Åke Ogenborg    
Trotjänare avtackade
Efter många års fina insatser i Tuffs styrelse avtackades Margareta Svahn och Ulla Carina Sellergren inte bara med blommor utan även med den ”perfekta presenten”, det vill säga de mangogram, som bidragit till att i hundratals fattiga byar i Indien över 125 000 mangoträd planterats. Mangogram finns ”I stället för blommor”, ”För att gratulera” och ”Till minne
av…” Kan beställas av Tuff, tel 08 -712 4463
  Bok om Libyenkriget 1911
I Libyenkriget 2011 deltog också Sverige med spaningsplan. Det sades ha det fina målet att ”skydda civila” men många civila dödades för att inte tala om hur många som åren efteråt har mist livet. Det första Libyenkriget rasade 1911. Om detta skrev Gustaf Janson en bok med titeln LÖGNERNA. Berättelser om kriget Den har nu återutgivits med förord av Anders Björnsson. Pris 150 kr. Finns att köpa av Tuff, tel 08- 712 4463
 Annorlunda om Ukraina
Två små amerikanska böcker ger en delvis annan bild av Ukrainakrisen än den gängse i väst. VEMS FEL ÄR UKRAINA-KRISEN? är titeln på den ena, som statsvetarprofessorn John M. Mearsheimer har skrivit, den andra är av Robert Parry, undersökande journalist. Den heter BAKOM KULISSERNA I KIEV. Båda kan köpas av Tuff (tel 712 4463) för 50 kr styck
      Citat 1:
"Det finns två sätt att lösa tvister, genom överläggningar och genom våld. Det förra sättet lämpar sig för människor, det senare för vilddjur”
 (Cicero, romersk politiker 106-44 f.Kr.)
 Tuffs många Indien-projekt
I den gamla fina folkrörelsetraditionen ordnar Tuff offentliga möten, i mars två träffar. Det var knökfullt på Fritidsgården, då Sylvia Ljungdahl, Erika Husberg, Bitte Isacsson och Alexander Palmér med bilder berättade om sina positiva intryck av projekten i Indien, som de besökte i januari. Den som missade det kan besöka Tuffs hemsida www.tuff.nu  
    ”Gulfen en krutdurk”
Orden är journalisten Bitte Hammargrens. Hon imponerade när hon den 19 mars inledde ett möte på biblioteket arrangerat av Tuff och ABF
Med stor kunskap och verbal förmåga benade hon ut de tilltrasslade förhållandena, inte minst Saudiarabiens ledande roll. Det senaste är att saudiskt flyg bombar civila i Jemen
 Nya lockande Tuff-möten!
Med viss envetenhet hävdar vi i Tuff att face-to-face rentav är bättre än självaste Facebook. Alltså bjuder vi in till ett möte om ”humanitär intervention” som krigen ofta hycklande kallas. Juristen Erik Göthe inleder måndag 20 april med att kolla FN-stadgan och folkrätten. Aktiv i kampanjen mot den stora flygövningen i norra Norrland är Pelle Sunvisson, som inleder ett möte i ämnet onsdag den 6 maj. Notera 20/4 och 6/5 i almanackan och välkomna då till Tuff-lokalen, Myggdalsvägen kl 19 !
 Tuffs härliga medlemmar!
I strid ström under vintern har medlemsavgifter för 2015 betalats in på Tuffs plusgiro 160137-6
Det kostar ju 200 kr för enskild (plus kanske 80 kr för familjemedlem). Utan offentliga bidrag är Tuff helt beroende av sina medlemmar, vilka gör att de aktiva oavlönat inspireras fortsätta. Ett särskilt tack till de många som skickat in gåvor, vilka totalt belöper sig till över 8 000 kr.
Heders och tack!    
Citat 2 och 3:
”Det bästa sättet att bli kvitt en fiende är att göra honom till sin vän”
  (Abraham Lincoln, USA:s president 1861-65)
”Vi fredsaktivister vill satsa på den ännu oprövade möjligheten – i stället för den länge prövade omöjligheten”
  (Per Anders Fogelström 1917-1998)

TUFF-bladet Vintern 2015

Åter ett aktivt Tuff-år
2014 blev ett nytt mycket aktivt år i Tuffs 48 år långa historia: Många intressanta möten, över 400 betalande medlemmar, Radio Tuff hördes varje vecka, flera bokbord i Tyresö C, en aktiv arkiveringsgrupp och ett omfattande bistånd:  Bra mångskiftande bistånd
Under 2014 betalade Tuff till indiska partners 210 000 kr för driften av de sex Tuff-skolorna för barn till fattiga analfabeter i det tidigare så gudsförgätna Dharampur. 12 000 kr betalades till stöd för 2 barnbibliotek i krigsdrabbade Irak.
Till en skola för urbefolkningens barn i Bolivia bidrog Tuff med 10 000 kr. I Kongo blev tre klassrum klara och 3 till är på gång, varför Tuff i fjol tillsköt 5 000 kr. Lika mycket skickades till vår partner i Belgrad, som hjälper gamla flyktingkvinnor.

Tuffs bistånd unikt
Sedan 1971 har Tuff bidragit med finansiering av hundratals jättebra projekt i främst Indien men också i Bolivia, Eritrea, Kenya, Ecuador, Irak, Kongo och Mauritius. Tuff är ganska unikt i att alla i föreningen är helt oavlönade, så att varenda insamlad krona i Tuffs biståndskonto, pg 79 36 36 -2 oavkortad går till ändamålet.Projekten kollas noga upp.
En annan fördel är att Tuff-aktivister och lärare från de skolor som solidariskt gör dagsverken  för projekten besöker dem. Alltså var två lärare från Alléskolan i Lerum till Indien i november. I januari besöktes de indiska projekten av fyra Tuff-aktivister:Sylvia Ljungdahl, Erika Husberg, Bitte Isacsson och Alexander Palmér, vilka sen hördes i Radio Tuff och på Radio Tyresö, där de berättade hur imponerade de var av hur väl Tuff-pengarna hade använts i Indien.

 Omfattande information
Projekten och annan Tuff-verksamhet beskrivs utförligt på hemsidan wwh.tuff.nu och i Radio Tuff som har hörts i 30 år på 91,4 MHz och nu också på www.tyresoradion.se . Denna radio har kallats ”den tuffa oberoende radion” pga sin oräddhet att inte alltid följa innetrenderna. En annan viktig fördel är att vi har pålitliga och schyssta partners, t ex i Indien, där gandhianer som Bhikhu och Kokila Vyas sedan över 30 år varit våra främsta medarbetare och glädjande ofta håller oss uppdaterade om verksamheten.    
Tack kära medlemmar!
Tuff har inga offentliga bidrag. Det gör oss helt oberoende men gör det inte lättare att klara av våra kostnader. Även om allt arbete i Tuff och Radio Tuff är helt oavlönat har Tuff två stora utgifter: Hyran för Tuff-lokalen och 72 procent av medlemsavgifterna till riksorganisationen, om inte medlem väljer att bara tillhöra Tuff. Nu finns tack och lov många av er medlemmar, så Tuff klarar sig ekonomiskt.

 ”Lokalföreningarnas kris”
Det talas mycket om lokalföreningarnas kris. Den tycks drabba många folkrörelser. Antalet medlemmar sjunker och föreningar läggs ner. Tuff går – som vanligt – mot trenden. De senaste åren har medlemsantalet rentav ökat eller legat på för lokala föreningar hög nivå. Vår ambition är att bli ännu flera. Vi behöver ditt stöd. Värva gärna medlemmar!
Du har säkert vänner och bekanta, som skulle kunna bidra till kampen mot krig och våld och för internationell solidaritet genom att bli medlemmar i Tuff. Det blir man genom att sätta in 200 kr på Tuffs plusgiro 160137 -6. Anslut gärna annan på samma adress, familjemedlem Det kostar bara 80 kr extra.

Två tänkvärda citat:
”Över vidden av två kontinenter skall under de kommande åren en ändlös kamp föras mellan våld och vänlig övertalning, en kamp där det förra garanterat har tusen gånger större chans till framgång än det senare. Men jag har alltid ansett att om den som grundar sitt hopp på  den mänskliga naturen är en dåre, så är den som ger upp inför omständigheterna en pultron
Alltså kommer den enda hedervärda riktningen att satsa allt i ett fruktansvärt spel: att ord är mäktigare än vapen”
(Albert Camus, författare, nobelpristagare)                
                             x x x
 ”Vi måste våga se framåt och knyta an till visionen, det ideala. Vi lever och dör bara en gång – varför skulle vi då inte göra det med ansiktet mot hoppet och i tron på en framtid för våra barn och vår värld?”
(Bertrand Russell, filosof, nobelpristagare)

TUFF-bladet  våren 2014

Tuff fullt av kvinnokraft!
Tuff har haft sitt 48:e årsmöte. Det är ännu full rulle i föreningen, som både medlems- som aktivitetsmässigt klarat sig bättre än de flesta andra föreningar genom åren. Kanske beror det på att Tuff har så många duktiga kvinnor som styr och ställer: Sylvia Ljungdahl återvald som ordförande, Monica Schelin som vice och i styrelsen märks också Margareta, Erika, Bitte, Lisa, Lena, Sofia, Jenny och Ulla Carina plus 4 män. Se gärna verksamhetsberättelsen! Ring Monica på 712 2581, så skickar hon den.

Projektet Bengt Study Hall
Den 21 mars begrovs Bengt Citron, som i många år gjort jättefina insatser för Tuff, inte minst som ansvarig för hemsidan. Samma dag påbörjade våra indiska partners ett bygge i en av Tuff-skolorna bland Dharampurs fattiga byar. Det ska bli en stor samlingssal för kvinnliga elever. Den ska för att hedra minnet av Bengt få namnet Bengt Study Hall. Hans många vänner har redan stött projektet med 17 000 kr på Tuffs insamlingskonto,
pg 79 36 36 -2  

Barnbiblioteken i Bagdad
Angreppet på Irak 2003 var inte bara ett brott mot folkrätten utan ledde till hundratusentals dödade och ännu flera flyktingar. Än i dag sker främst till följd av aggressionen många tusen mord per år i landet. Som fridfulla oaser i det oroliga landet finns i Bagdad två barnbibliotek, som Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén har inrättat. Tuff har i  flera år stött projektet med 35 000 kr. Nu har vi skickat ytterligare 12 000 kr för att biblioteken ska bli ännu bättre genom att locka ännu flera barn av olika religioner att där få en fristad

Bolivia
På 90-talet skickade Tuff ca 2 miljoner kr till indianfolket Sirionó, som därmed kunde köpa tillbaka 60 000 hektar skogs- och jaktmark, så viktig för deras näringar fiske och jakt.

CITATET:
Olika krigförande parters förbrytelser, skuld och elände tar inte ut varann, de hopar sig. De adderar sig

Våren 2014
Bolivia (2): 2014
I Tuff har vi nu förmånen att i styrelsen ha två ledamöter, födda i Bolivia. Det är Fernando och Sofia Quiroga. Unga Sofia har just kommit hem efter en lång vistelse i Bolivia. Dit till en skola för ursprungsbefolkningen har Tuff just skickat 10 000 kr. Mera om detta får vi veta vid ett offentligt möte den 13 maj. Se kalendariet!

Till minnet av Sofie W.
Bidragen till barnbiblioteken i Bagdad och till skolan i Bolivia kommer från Sofie Wenanders minnesfond. Hon var en av Tuffs pionjärer som för 47 år sen startade TUFF. Hon lämnade oss för 1 år sedan och hennes många vänner satte då in  22 000 kr på Tuffs insamlingskonto, pg 793636-2.

Vartenda öre till ändamålet
Eftersom alla i Tuff och Radio Tuff jobbar utan ett öre i ersättning går varje insamlad krona oavkortad till ändamålet. Bra va? Unikt faktiskt!

Radio Tuff helt oberoende
Att jobba gratis har fördelen att man kan vara oberoende, behöver inte följa ensidigheten hos mediernas hotbilder, det har Radio Tuff kunnat visa med framgång i 29 (!) år. När röster höjs för att nu ansluta oss till Nato påpekar radion att det vore kontraproduktivt för säkerheten i Norden, om Sverige blir Natos 29:e medlem.
Mycket är positivt

¤Att så många redan har betalt årsavgiften 200 kr till Tuff på pg 16 01 37-6.
¤ Över 12 000 kr har schyssta medlemmar sänt som gåvor.
¤ Uppmuntrande ord från medlemmar:
1."Ni i Tuff år fantastiska. Blir glad när jag läser om era många aktiviteter. Tack för att ni finns!"
2. "Ett fantastiskt arbete Tuff gör i sitt stöd för utveckling i Indien!"
Stort tack till er alla!