Kenya

I mitten av 90-talet startade Inger Holmlund, medlem i Framtiden i våra händer - Future in our hands, byggandet av ett kvinnocenter i Kenya nära staden Homa Bay på en höjd med en fantastisk utsikt över Victoriasjön. Ganska snart fick Inger hjälp av sin partner Werner Bauer. Centret hade kurser för kvinnor i trädplantering, byggandet av regnvattentankar, ekologiskt odlande mm. Projektet var på många sätt ett föredöme och en inspirationskälla.Med hjälp av solceller pumpades vatten upp från sjön och renades genom sandfilter.
 

En stor trädgård med olika träd och ekologiskt odlade växter anlades.

Man ordnade också hantverkskurser för att lära ut hur man kunde utnyttja de vattenhyacinter som allt mer bredde ut sig över sjön, till mattor, väskor mm.

Centret var de första åren mycket lovande men situationen i Kenya blev allt svårare och landet alltmer korrumperat så de flesta biståndsprojekten tvingade avsluta sin verksamhet, även detta projekt som startats med så stor framgång och entusiasm.

Tuff bidrog vid några tillfällen ekonomiskt till verksamheten.

Ulla Carina Sellegren
Maj 2013