TUFF stödjer de syriska flyktingarna i Shatila

Shatila är ett palestinskt flyktingläger i södra Beirut, Libanon. Där finns ett Barn- och Ungdomscenter, CYC (the Children and Youth Center), som bildades 1997. Centret är öppet för alla som bor i lägret oavsett nationell tillhörighet. Centrets idé är att barn har rätten till en säker och trygg plats för lekande och lärande enligt FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. En av lägrets eldsjälar är Abu Moujahed som tillsammans med en kommitté, vald bland ungdomarna, leder centret. Läs mer: http://cycshatila.org/ Insamlingsstiftelsen Shatilas Barn- och Ungdomscentrum, Plusgiro: 59 84 28 – 1 med säte i Göteborg inbjuder alla som vill stödja centret genom sk Fadderverksamhet. Läs mer: http://faddershatila.se/

När UNRWA upprättades 1949 var det tänkt att vara en temporär lösning på det akuta problemet med palestinska flyktingar från de områden som blev staten Israel 1948. Shatila grundades av Internationella Röda Korset 1949 och är idag ett av 12 palestinska läger i Libanon. UNRWA uppskattar antalet palestinier som flydde Palestina och som tog sin tillflykt främst till Jordanien, Syrien och Libanon till ca 700 000.

 

Sexdagarskriget 1967 skapade nya flyktingströmmar och i dagsläget uppskattas antalet vara över 4 miljoner. Shatila beräknas ha ca 15 000 invånare på en yta som är ca en kvadratkilometer.

 

Inbördeskriget i Syrien är nu inne på sitt tredje år och inget tyder på en lösning. Flyktingströmmarna fortsätter och då främst till grannländerna Turkiet, Jordaninen och Libanon. Det redan överbefolkade Shatila har fått ta emot ett stort antal av dessa flyktingar och de behöver hjälp. TUFF har bidragit med 5 000 kronor.


Bitte Isacsson

Maj 2013


Brev från flyktinglägret

2017-12-17
Bästa fadder

Barnen och ungdomarna i CYC Shatila och Nahr el Bared skickade med oss sina hjärtligaste hälsningar och varmaste tack till alla er som bidrar till den verksamhet som så fint lyser upp deras tillvaro i flyktinglägret och berikar deras fritid.
Vi gjorde en resa till Libanon i slutet av oktober och träffade Abu Mujahed, de unga ledarna, andra ansvariga och naturligtvis många barn och unga. Vi besökte studierummen för stödundervisning och såg duktiga lärare gnugga barnen i engelska, arabiska, matte och naturorientering. Vi njöt av träningspass med Dabke-dansarna – vi fick även uppleva en fartfylld uppvisning – och vi hängde med när fotbollsspelarna (barn och ungdomar, tjejer och killar) tränade och såg deras lycka när de jagade bollen på en öppen yta. Planen hyrs timme för timme och det är värdefull tid.
Själva centren är fina lokaler i båda lägren. I Shatila har en upprustning genomförts i de lokaler där barnen vistas inklusive samlingssalen, biblioteket, som används för workshops, möten, barnens hantverk och andra aktiviteter. Vandrarhemmet, Guest House, är nymålat och välskött. I Nahr el Bared är studielokalerna luftigare, lekytan större och lägret är lugnare än Shatila. Hälften är återuppbyggt, resten ligger i ruiner bakom murar. Hela lägret är slutet, libanesiska armén har checkpoints för in- och utpassage. Vi fick tillstånd för en dag.
CYC Shatila har kommit vidare i arbetet med att bygga en förskola (där säger man KG förkortning av tyskengelska ordet kindergarden) intill centret. Det ska bli 4 våningar högt och ha takterass för utevistelse. Barn mellan 3 – 5 år ska leka, måla, sjunga, dansa och träna siffror och bokstäver och det sociala samspelet inför skolstarten.
Det är också en ekonomisk fråga. CYC behöver egna inkomster. De palestinska flyktingarna är innerligt trötta på att tvingas vara beroende. De är ju inte tillåtna ett medborgarskap och får inte arbeta inom ett 70-tal yrken. De får inte äga land eller fastighet, företag eller jordbruk. Så för att driva en ideell organisation, som CYC, krävs det att man knackar på dörrar och förväntas det att man så att säga ”står med mössan i handen”.
Men CYC vill också gå sin egen väg. Ha en aktivitet som ifrågasätter, som stärker de palestinska barnens kulturella band till Palestina, som ger flickor och pojkar samma rättigheter enligt Barnkonventionen, som låter de unga utvecklas genom att komma utanför flyktinglägrets trångboddhet och mängder av problem och delta i det övriga samhällets bokmässor, maratonlopp, politiska möten och utflykter till platser med snö eller hav och andas renare luft.
Utan dina pengar skulle tillvaron vara betydligt tuffare. Den förutsägbara summan de får genom fadderskapet bidrar i högsta grad till livsglädje för barn som verkligen lever i en urban misär. Du är en hjälte med din insats till CYC!
ETT STORT TACK FÖR ALLT DU BIDRAGIT MED UNDER 2017 OCH ALLT GOTT INFÖR 2018 ÖNSKAR BARNEN OCH UNGDOMARNA I CYC OCH VI I STIFTELSESTYRELSEN INSTÄMMER.
Sprid informationen om CYC, sök nya faddrar i din bekantskapskrets!


Hej faddrar  20160112
Ett nytt år har börjat med ett starkt fokus på världens flyktingar. Speciellt de som tagit sig till Sverige och som regeringen nu bestämt att avkräva giltiga id-kort. En stark inskränkning av möjligheten att söka asyl, enligt min mening.  
Vi som arbetar med stöd till de palestinska flyktingarna, de syriska och andra utsatta, i några flyktingläger i Libanon känner ju till att historien bakom livet i lägret handlar just om att ha blivit förvisad, bortjagad, misstänkliggjord – och fortfarande utan chans att återvända, och leva bra, dit man kom ifrån. För palestiniernas del handlar det om 68 år av flyktingskap.  
Vi har en inblick i hur livet i flyktingläger i Libanon kantas av problem med allt från den viktigaste – försörjningen - till vattenfrågan, de utarmade skolorna, sopbergen, våldet, krigshotet, växande kriminalitet etc. etc.
 
En del av de som avvisas vid vår gräns i dag, har aldrig haft ett medborgarskap – därmed inget pass – därmed inget gällande id-kort. De skickas tillbaka till...?  
Jag ska inte skriva mer om detta nu, men frågan gnager i mig – vilken politisk lösning finns för dessa människor?
 
Abu Mujahed skrev till oss ett långt nyårsbrev. Det börjar med ett tack för stöd under det gångna året och en önskan om ett bättre år för alla!
Här kommer en blandning av hans brev i original, med kommentarer, och översatta delar. Hoppas det kan ge en bild av läget.
 
Brevet kom efter IS- illdåden i Paris, som föregicks av självmordsbombare i södra Beirut – närmare bestämt i lägret Bourj el Barajneh med ett stort antal dödade och skadade även där.  
Abu Mujahed skriver i förtvivlat raseri om det som händer i MÖ:
 
”Who will care if some thousands in Palestine, Lebanon, Syria, Iraq, Libya, Tunisia or Yemen etc die. Those who were born either to be modern slaves or cheap labor, to live with their weakness, sickness, poverty and bowing for the generosity of their white lords. Why we have to be surprised to see the war surrounding us, as long as since we were borne never we lived in peace, every few years we have to flee again and again, always we are target to different shapes of war. The only concern to the West is the safety of Israel, and being strong to discipline whoever raises his head against the West´s interest in the region. So the screaming against what has happened in Paris, is not pity of the victims who fell there , but for what is coming, not only  from those who should be their tools like the terrorists organizations but also from those who never felt themselves being citizens or respected or belonging to where they live. It is a real threat to the Western governments directly, especially there is no real action to stop the terrorist groups...”
 
och pekar ut krafterna, inte minst vapenindustrin, bakom IS och krigshandlingar:
 
”Unfortunately the victims are everywhere from the ordinary people, those who are working for their bread and to survive their children and families. Otherwise, how can we believe that almost all of the Western Governments with the USA, Canada and Australia, Russia and Iran are involved in the war against the terrorist organizations in Syria and Iraq and still the terrorists are getting stronger and occupying new areas. Now, by USA´s advise, they want to establish an Islamic ally headed by Saudi Arabia to fight in Syria and Iraq. Which means that more weapons will be sold to those regimes, and more money and benefit to the Western weapons industry. This dirty game nobody will stop except if the popular movement forced the corrupted governments to stop the support of the terrorism and the criminal policies of destroying the peace and freedom of the other peoples. Everybody know that there will be no peace in the middle east as long as the Palestinian cause don’t find the right solution and the Palestinians refugees can return to their homes.”
 
och ser motkrafterna, solidaritet och fredsarbete i alla former, som motvikt till barbariet:
 
”So in spite of the pain and the big loss of honest people´s lives, children, mothers, old and young, we have to hope that the international peace movements and civil movement here and there to be more strong and affective to force the change. It is time for the peoples to live safe without wars and enjoy their peace and freedom seeing their children smiling without fears or risks.  
That is why I am saying the hope is big and promising, just when we see those youngsters everywhere demonstrating against war and for peace and supporting Palestinians people struggle for freedom and ending the occupation in Gaza, West Bank and refugee camps. Boycotting Israel is increasingly larger, and the voice of calling for a stop of terrorism is getting clearer.  
Again and again the question is time. Just little bit more patience...”

Some photos for the children, mostly they are from Syria, out of school. The Librarian Samah is taking care o supporting them with lessons not to forget the school and read stories to them.After struggle with the parents two weeks ago two children went to the school. We are happy for that for sure.
Abu Moujahed


Så beskriver Abu Mujahed läget i Shatila CYC och nu översätter jag till svenska:
 
Reparation av vår byggnad:
Under november och december har vi arbetat hårt med reparationer. Vi har fått konstruera en kraftig stabiliserande pelare från markplan till tak. Vi har reparerat och gipsat inner taket på fjärde våningen. Så har vi förstärkt muren som omringar taket och stabiliserat den med pelare (däruppe fanns den stora läckan av förödande saltvatten, som gjorde takterrassen farlig att vistas på, och destabiliserade hela byggnaden). Vi har lagt 10 cm cement på taket för att stoppa vattenläckan som letade sig in i byggnaden. Vi har målat hela byggnaden inuti. Vi har byggt ett nytt paraply (skydd) över solcellspanelerna på taket. Vi har också fixat i ordning 6 toaletter och installerat nya rör och kranar där det behövdes. Även bytt trasiga tegelplattor.
Så har vi dragit en pipeline för sötvatten 150 meter i luften, och en pump har installerats, så att vi kan få sötvatten i våra ledningar.
Detta har kostat oss 16 000 dollar!

Nu återstår att:
1 reparera 60 trappsteg i våra trappor
2 byta tegelplattor framför ingången
3 bygga en skyddande ”farstu” framför ingången med skyddsnät i metall ovanför. (det hände under hösten att en drogad, beväpnad man jagade ett barn in i entrén till CYC)
4 måla huset utvändigt
Detta kommer att kosta 7 500 dollar
Vi har fått 14 200 dollar från UNICEF.
 
Den som kommer på besök kan uppleva skillnaden!
 
Om websidan och facebook:
Vi har fortfarande problem med att hinna skriva in allt vi gör på vår hemsida. Det som redovisas där är ungefär hälften av det vi har gjort. Och ofta kommer informationen sent till hemsidan. Vi försöker så gott vi kan och hinner. Mycket blir på arabiska – vi har svårare att hinna med uppdaterad info på engelska.
 
Frida, vän och fadder till CYC, var här på besök i december. Hon kom precis när vi hade en lunch för arbetsteamen i CYC Shatila och Nahr el Bared tillsammans med 3 representanter från UNICEF. Vi var sammanlagt 29 personer och vi fick pengarna från UNICEF. Vi hade ansökt om en summa för att kunna ge personalen en trevlig måltid tillsammans, som tack för årets slit.
 
Frida fick med sig en bunt av våra informationsfoldrar om CYC till Sverige – foldrar som hon var med och framställde i våras.
 
Vi har, tack vare speciellt skänkta pengar från Mixgården bl. a (Mixgården skänkte 25 000 insamlade kronor (2 800 dollar) till CYC vid besöket i höstas). Dessa pengar tillsammans med pengar skänkta av ”Läkare utan gränser” har gjort att vi har kunnat köpa 250 skolväskor utrustade med pennor, gummi, skrivbok mm samt vinterskor. Vi väntar på mer pengar för att kunna köpa värmande träningsoveraller

Vi har haft svårigheter med att få ut pengar som skickas till oss i dollar. Bankerna vill inte tillåta uttag från konton till små NGOs på grund av att USAs regering beslutat att pressa bankerna för att pressa Hizbollah – USA vill föra upp Hizbollah på listan som terroristorganisation. Det sitter dock Hizbollahrepresentanter i Libanons parlament.
 
Vi har försökt olika metoder att kunna få pengar överförda och vi ser nu att euros kommer fram till kontot så vänligen skicka pengarna i euro.
 
Våra största behov just nu är att:
1 fullfölja reparationerna av huset
2 utveckla programmet för arbetet med barnen
3 skaffa saker barnen behöver t ex datorer
4 förnya den gamla utrustningen
5 förbättra och förnya utrustningen i (klass)rummen för stödundervisning,
6 sist men inte minst önskar vi, som alltid, att ett utbytesprogram med svenska barn och ungdomar ska bli verklighet!  
 
Till sist fler citat ur Abu Mujaheds brev. Först om det politikiska och sop- läget i Libanon:
 
”In Lebanon there is no political situation,the politicians are business men only, everything has price, even the country itself can be for sale. Everything coming from outside, otherwise, how can a country´s conditions run without a president, Parliament or government? Each minister open a state on his own. They meet only when there is a cake that needs to be divided among them.  
After 5 months since the Garbage started filling the streets and everywhere, this week with full pride the government has met to decide to export Lebanon garbage out of Lebanon, no body know to where The companies have relations with the politicians. The 1 ton of garbage costed before with Souklen Company 150 US$, Now each ton will cost to be exported 230 US$ plus the collection cost in Lebanon about 50 US$. So after all the tragedy and badly affecting the environment of Lebanon they want to export the garbage instead of benefitingt from it if they use the technological methods.”  
 
Ska Sverige göra vinster här!!!!!?
 
”Any way, Sweden is one of the names who will import the garbage from Lebanon, but maybe not, because there is international conditions and how the garbage should be separated and set according to the different kinds. Lebanon will pay high price out of the high pollution and the high rate of dioxin in the air which will increase the cancer and skin and breathing diseases.”
 
Och om Libanons flyktingkris…
 
”The Refugee issue: you have said that 100 000 refugees has made Sweden confused, how to manage. So how can Lebanon at a size of maybe Goteborg area size can fit and receive about more than one million and more refugees of Syria, Palestinian, Iraqis, Asian, African and Kurds, plus with all the Lebanese discrimination policies and behavior towards the refugees.  
For example Shatila can’t bear anymore, it´s difficult even to walk in the streets. Everything is difficult to the Syrian refugees, most of them Palestinians or Syrians, are illegal, they hide themselves, because they are not allowed to enter to Lebanon except as tourists.  
They have to pay at least 200 US$ to get permission to stay legally in Lebanon... Now there is a new system: the Syrians need to be guaranteed in Lebanon as workers, so that has created a new business to some Lebanese companies who give guarantees by 800 Dollars or more for the Syrian worker to enter Lebanon as worker, not as refugee. That makes the Syrian worker a slave, and to please  the guarantor even if he is not working with him. Other wise that guarantor can say to General Security I stopped him and let him go back to Syria”
  
Hur klarar sig Libanons mest utsatta människor????
 
”So many organizations, international and local, are working for the refugees,while the refugees are throwing themselves to the smugglers to die in the sea instead of being humiliated and live in misery in Lebanon. There are lots of money flying in the sky over the head of the refugees, on their behalf but the money don’t reach their hands...  
So many children out of school, the same with the health care or housing. Everybody discriminated them. That is why the violence has increased, and the rate of delinquency,drugs, sexual and  moral abuse become clear and even sometimes open. So many are arrested on the check points and many thrown at the borders with Syria.
 Now we are in the winter, the (heart) is bleeding when you see the children,or mothers or sick old people suffering out of the cold with lack of warm cloths or cover.”
 
och vid Sveriges gräns skickas en del av dem nu tillbaka… 
 
CYC agerar:
 
”Last weeks as you saw at the CYC web page (www.cycshatila.org), we have distributed diapers to 500 children but after lectures to the mothers, and food stuff for 150 families, also some second hand cloths we received from friends.
Next week we are going to distribute the school bags with the stationary, and winter shoes to 335 children in Shatila and Nahr El Bared, and after we will distribute the overalls to the students. Unfortunately the money is less than what we need, so we are doing our best to cover all the children including the members of the cultural team and football team, who are not students, and the students of the illiteracy class. Those are not covered yet with the distribution. But we will see how to manage.”

”Before yesterday on Christmas day we had children carnival in Shatila for more than 200 children where they have fun and happy day, and yesterday the same in Nahr El Bared, the activities ended with small gift to each child. ”    
 
  Merry Christmas & Happy New Year   
All the best
Abu Moujahed
  
   PS We are happy to see our god parents and friends are acting against NATO policies, and involved with the Boycott campaigns. Here we are talking about that all the time. Who can believe all those allies with  their American master can’t stop the terrorists, where is the affect of all these rockets and war plane bombing in Iraq and Syria... The Russian interfering has made clear difference in Syria.  
I agree with those who say that the money which is going to the war and terrorists can build and save lives of millions of people, it was great to find job opportunities, to build schools, hospitals, medicine and life improvement instead of causing death and destruction and poverty. Meanwhile stop Israeli war machine killing the Palestinian, and worsen their daily life in and out of Palestine.