TUFF stödjer de syriska flyktingarna i Shatila

Shatila är ett palestinskt flyktingläger i södra Beirut, Libanon. Där finns ett Barn- och Ungdomscenter, CYC (the Children and Youth Center), som bildades 1997. Centret är öppet för alla som bor i lägret oavsett nationell tillhörighet. Centrets idé är att barn har rätten till en säker och trygg plats för lekande och lärande enligt FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. En av lägrets eldsjälar är Abu Moujahed som tillsammans med en kommitté, vald bland ungdomarna, leder centret. Läs mer: http://cycshatila.org/ Insamlingsstiftelsen Shatilas Barn- och Ungdomscentrum, Plusgiro: 59 84 28 – 1 med säte i Göteborg inbjuder alla som vill stödja centret genom sk Fadderverksamhet. Läs mer: http://faddershatila.se/

När UNRWA upprättades 1949 var det tänkt att vara en temporär lösning på det akuta problemet med palestinska flyktingar från de områden som blev staten Israel 1948. Shatila grundades av Internationella Röda Korset 1949 och är idag ett av 12 palestinska läger i Libanon. UNRWA uppskattar antalet palestinier som flydde Palestina och som tog sin tillflykt främst till Jordanien, Syrien och Libanon till ca 700 000.

 

Sexdagarskriget 1967 skapade nya flyktingströmmar och i dagsläget uppskattas antalet vara över 4 miljoner. Shatila beräknas ha ca 15 000 invånare på en yta som är ca en kvadratkilometer.

 

Inbördeskriget i Syrien är nu inne på sitt tredje år och inget tyder på en lösning. Flyktingströmmarna fortsätter och då främst till grannländerna Turkiet, Jordaninen och Libanon. Det redan överbefolkade Shatila har fått ta emot ett stort antal av dessa flyktingar och de behöver hjälp. TUFF har bidragit med 5 000 kronor.


Bitte Isacsson

Maj 2013