TUFF stödjer Ship To Gaza

Free Gaza Movemen är en koalition avorganisationer och aktivister som är för Mänskliga rättigheter och vars syfte är att synliggöra och häva Israels blockad av Gazaremsan som inleddes 2007. 

De första fiskebåtarna Liberty och Free Gaza lyckades båda bryta belägringen och seglade 2008 in i Gaza hamn där ca 40.000 palestinier glädjande mottog dem.

Free Gaza Movement har organiserat ett antal båtfärder mot Gaza sedan 2008, bl a Gaza-konvojen 2010, även kallad Freedom Flotilladär den svenska organisationen Ship to Gaza ingick och där Tuff bidrog med 3.000 kronor. 

http://www.freegaza.org/

Frihetsflottan (Freedom Flotilla), vars syfte är att skapa internationell uppmärksamhet kring blockaden av Gaza, och att förse Gazas befolkning med humanitärt bistånd. Flottan har därefter seglat till Gaza både 2011 och 2012. Läs mer: http://www.shiptogaza.se/ 

Goldstonerapporten är en undersökning initierad av FN:s råd för mänskliga rättigheter och handlar om kränkningar av internationella lagar och brott mot de mänskliga rättigheterna under Gazakriget 2008-2009. http://www.diakonia.se/goldstonerapporten 

Enkel guide till internationell humanitär rätt i det ockuperade palestinska territoriet (oPt). http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=1076 

B'Tselem. Israeliska informationscentret för mänskliga rättigheter i de ockuperade områdena

http://www.btselem.org/press_releases/20070920 

Bakgrund: http://www.svenskafreds.se/sites/default/files/faktablad-israel-palestina.pdf

Bitte Isacsson


Maj 2013