Verksamhetsberättelse för år 2002

1.     Styrelse
Vid Tuffs årsmöte den 24 mars 2002 valdes styrelse och ordförande och vid styrelsemötet samma dag konstituerade sig styrelsen:
 
Sylvia Ljungdahl                     ordförande
Monica Schelin                       vice ordförande
Ingrid Hellgren                       vice ordförande
Margaretha Petersen           vice ordförande
Katarina Lökke                       sekreterare
Olga Alata                               kassör för föreningskontot
Kim Larsen                               kassör för insamlingskontot
 
Övriga styrelseledamöter: Bengt Citron, Hampus Eckerman, Marie Grenfors, Pernilla Hugosson, Erika Husberg, Siw Ottoson, Lena Sandin, Ulla Carina Sellergren, Margareta Svahn och Marita Westblom.
För oss blev det tomt när Siw Ottosson i maj månad gick bort. Hon har varit aktiv i styrelsen under många år.
 
2.     Revisorer
Till revisorer omvaldes Göran Flodman och Ulla Luin och till revisorssuppleant Åke Sandin.
 
3.     Styrelsemöten
9 gånger varav 5 på lördagsförmiddag och de övriga på vardagskvällar.
 
4.     Valberedningen
Till valberedningen utsågs Ingrid Hellgren (sammankallande) Margaretha Petersen och Margareta Svahn.
 
5.     Arbetsutskott  
Arbetsutskott (AU) med 2 – 3 medlemmar och med delvis ny sammansättning varje månad har ansvarat och skött det löpande arbetet. Sammansättningen av AU samt tidsplan har i förväg fastställts för hela året.
 
6.     Arbetsgrupper
Balkan                                       Sylvia Ljungdahl                           tel. 742 14 42
Indien                                       Margaretha Petersen                 tel. 712 33 03
Filosofika                                 Göran flodman                             tel. 644 76 41
Radio TUFF                               Åke Sandin                                     tel. 712 44 63
 
 
7.     Medlemmar
Antal betalande medlemmar: 401 en minskning med 8 från år 2001. De har bland annat mottagit 5 TUFF-utskick.
Medlemsavgift: 175 kr för enskild och 65 för familjemedlem.
 
8.     Lokalen
Tuffs föreningslokal, Myggdalsvägen 80, har utnyttjats flitigt för möten och som arbetsplats för Tuffs verksamhet.
 
9.     Representation
Ombud vid Svenska Freds kongress i Uppsala den 25 – 26 maj:
Monica Schelin
Sylvia Ljungdahl
Ingrid Hellgren
Georg Hellgren
Vid kongressen delades ”Åkes pris” ut till Anna-Kari Gudmundsson från Svenska Freds i Luleå. Det var ett extrapris pga TUFF:s 35-årsjubileum. Annars delas priset ut vartannat år.
 
Tyresö närradioförening: Edmundo Arróspide. Gunnar Petersen och Åke Sandin.
 
Kärnvapengruppen i Stockholm: Monica Schelin och Sylvia Ljungdahl.
 
ABF: Margareta Svahn.
 
Tyresö integrationskommitté Marie Grenfors och Monica Schelin.
 
10 Offentliga möten och arrangemang
16/1           Filosofika Ämne: Var gnostikerna de ursprungliga kristna.
                    Ledare: GÖRAN FLODMAN.
 
25/1           Kulturnatten i Tyresö centrum där TUFF deltog med Filosofika i bibliotekets referenssal  
                    Ämne: Invandring och terroristskräck. Ledare:GÖRAN FLODMAN.
 
14/2           Filosofika Ämne: Katarerna, GÖRAN FANT berättade. Ledare GÖRAN FLODMAN
 
5/3             Diskussionskväll om Afghanistan. Vad är terrorism? Är bomber lösningen på terrorism? Vad kan man göra istället? OSCAR STENSTRÖM Socialdemokraterna, PETER HJUKSTRÖM Svenska Afghanistankommittén och JENS PETTERSSON Svenska Freds. Tillsammans med ABF.
 
9/3             Föreningarnas dag TUFF deltog med bokbord.
 
 
13/3           Filosofika: Ämne: Ekologisk odling. Ledare: GÖRAN FLODMAN
 
16/3           Musikkafé på Grottan med Tyresö kommunala musikskola och andra Tyresömusikanter. Arr. Tillsammans med ABF.
 
 
23/3           Årsmöte skänkte 5 000 kr till Åkes fond eftersom TUFF DEN 14/2 FYLLDE 35 ÅR.
 
25/3 –       Kvalitetsundersökning åt Tyresö Centrumförening.                
30/4
 
17/4           Filosofika Ämne: Min syn på livet 1. Ledare: GÖRAN FLODMAN
 
25/4           Skrivarverkstad: Några Tuffare träffades för att få idéer till insändare i tidningar.
 
27/4           Bokbord i Tyresö Centrum.
 
23/5           Filosofika: Ämne: Min syn på livet 2. Ledare: GÖRAN FLODMAN.
 
6/8             Hiroshimadagen: På Medborgarplatsen i samarbete med Stockholms Freds, Kvinnor för fred och Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Tal dans och tända
                    lyktor.
 
18/8           Albykväll: En av TUFF:s traditioner är att vid Alby fritidsgård ha en kväll med musik, miniloppis, bokbord, tipsrunda och servering av mat o kaffe.
 
27/8           Filosofika: Ämne: Humanism - vad är det. Ledare: GÖRAN FLODMAN.
 
6/9             Inför valet: TUFF deltog i en Svenska Fredsaktion på Medborgarplatsen och delade ut information om svensk vapenexport.
 
12/9           Skrivarverkstad: Några Tuffare träffades för att få idéer till insändare i tidningar.
 
28/9           Bokbord i Tyresö Centrum
 
3/10           Filosofika: Ämne: Ondskan och terrorism. Ledare: GÖRAN FLODMAN
 
24/10         FN-dagen: TUFF anordnade kvällen tillsammans med Integrationskommitten. TUFF hade bokbord.
 
5/11           Titt-in Moçambique: ANDERS ERIXSON och MARTIN MAGNÉLI berättade om sitt arbete i Moçambique.
 
11/11         Brännpunkt Irak: ANITA LILBURN från Irakkommittén mot ek. sanktioner och WIDAD ZAKI från Irakiska Kvinnoförbundet berättade om sin syn på Irakkonflikten.
 
21/11         Filosofika: Ämne: Globalpatriotism. Ledare: GÖRAN FLODMAN.
 
30/11         Bokbord i Tyresö Centrum FREDSFÅNGARS DAG. Många köpte brev för att skicka.
 
1/12           Radio TUFF 900 gånger styrelsen uppvaktade med sång i studion.
 
6/12           Framtidsplanering styrelsen diskuterade hur vi ska arbeta framåt.
 
11. Framträdanden utanför Tuff
 
14/1                 ROBERT STIEGER berättar om sina krigserfarenheter och sin pacifism för en klass på Tyresö gymnasium
 
2/3                   GUNNAR PETERSEN, ÅKE SANDIN och MONICA SCHELIN berättade för gymnasister på Svenska freds om Tuffs projekt i Indien
 
18/3                 GUNNAR PETERSEN besökte Kumla skolas elevråd (c:a 20 elever och 3 lärare) och talade för Indienprojekten inför dagsverket i maj. I konkurrens med Afrika och Baltikum beslöt elevrådet att 50 % skall gå till Indien och 50% till gatubarn i Afrika (Lehte Slunges projekt).
 
14/11               MARIANNE STIEGER berättar på Tyresö gymnasium om fördrivning och flykt krings krigslutet 1945 i Tyskland och peppar för TUFF.
 
20/11               MARIANNE STIRGER ( dito)
 
25/11               ÅKE SANDIN kåserar på Café Vindfånget i Trollbäckens kyrka om "den tuffa föreningen Tuff". (Kollekten till fattiga gamla i Belgrad gav 1 702 kr!)
 
3/12                 MARIANNE STIEGER föreläser om andra världskriget för en klass på Tyresö gymnasium
 
12. Tuffs Hemsida :http://.come.to/tuff
Under det gångna året har arbetet med uppdatering av Tuffs hemsida fortgått. Det är numera huvudsakligen Indien som är aktuellt, samt i någon mån Balkan. Däremot har inget nytt rapporterats om Afrika eller Sydamerika.
 
Den framgångsrika kampanjen med gåvobrev för mangoplantering i Indien
har inspirerat till att ta fram ett mera utarbetat gåvobrev. Det är nu på försöksstadiet
och förhoppningen är att det skall kunna användas i samband med "glädje och sorg"
där mottagaren istället för en materiell gåva får veta att till dess ära kommer ett antal
plantor att sättas, och det anges vad detta innebär för folket i Dharampur.
 
Ansvarig: Bengt Citron
 
13. TUFF-bladet
Liksom under 2001 har medlemmarna vid varje utskick fått "TUFF-bladet". Det har bestått av en A 4 med korta informationer i aktuella ämnen, såsom insamlingsresultat, projekten i Indien och i Jugoslavien, Tuffs olika aktiviteter, fredscitat m m.
Redaktör: Åke Sandin
 
14. Balkangruppen (forna Jugoslavien)
Även under år 2002 har Lina Vuskovics verksamhet med ca 20 gamla i Belgrad fått stöd av TUFF. Hon har också som alltid sänt oss en noggrann redovisning. Dels vilka olika personer och grupper som ekonomiskt stödjer hennes arbete, men också en detaljerad redogörelse om hur hon använder pengarna.
 
Liksom vi gjort under ett par år bakåt i tiden samlade vi ihop pengar till julgåvor som Lina fritt fick disponera för inköp. Hon frågade de gamla vad de önskade och det var allt från att få pengar till godis, varma strumpor, tofflor och underkläder. Någon önskade också tvål. Vi skickade ner en julhälsning till var och en av de gamla som Lina stoppade i paketen. Julhälsningen skrevs på serbiska och vi var många tuffare som skrev under dem.
 
I ett tackbrev från Lina skriver hon bla.:
”Dessa viktiga gåvor gjorde mottagarna utomordentligt lyckliga. En och annan tår fälldes. Vidosava Radojevics dotter berättade, att hennes gamla mamma satt en hel helg och tittade beundrande på de fint inslagna presenterna. Tack för att ni gjort det möjligt för de gamla att uppleva en handling av omsorg, som de bara hade kunnat drömma om innan och som betyder så mycket för dem.”
 
Bistånd. Under året har vi skickat ner 8 000 kronor till Linas verksamhet samt 4 000 kronor insamlade medel för julgåvor.
Information. Radio–TUFF har vid flera tillfällen informerat om Linas verksamhet, men också om förhållandena i Jugoslavien. Till TUFFs 900-gångerssändning var Lina en av de ringande gratulanterna. Om hennes verksamhet finns information på TUFFs hemsida.
 
15. TUFF i Indien år 2002
 
År 2002 sände TUFF ca 400 000 kr till sina partner Kokila och Bhikhu Vyas i delstaten Gujarat. Som vanligt kom 1/5 av pengarna huvudsakligen från svenska skolor men även från privatpersoner. Resten av pengarna har SIDA bidragit med
Bergsområdet Dharampur
För ”TUFF-bidraget” fick 650 elever undervisning i 7 små internatskolor - klasserna 1 t.om. 6. Barnen bor på skolorna och får mat, kläder, skolböcker och god tillsyn. Efter 6:e klass fick barnen fortsatt undervisning i klass 7 i statliga skolor nere på låglandet.
 
TUFFs bidrag har använts enligt följande:
Löner till 15 lärare        
Löner till 10 st div-arbetare            
Löner till 1 st arbetsledare                
Transporter och adm i Indien        
Skolmat, undervisningsmaterial, kläder etc till 650 elever          
 
Vi tackar
 
Alléskolan, Floda
Kumla skola, Tyresö
Bergtorpsskolan, Täby
Finningeskolan, Strängnäs
Strandskolan, Tyresö  för deras bidrag under år 2002
 
Ett stort tack till Kokila och Bhikhu Vyas för det sätt de förvaltar pengarna från Sverige !!!
 
16. Radio Tuff, sönd kl 12-13, tisd kl 18-19. 91,4 MHz
Radio Tuff har fortsatt att varje vecka sända entimmes-program med repris . Programmen har främst
Bestått av intervjuer (se nedan). Varje sändning har också innehållit "veckans rosor",
evenemangstips, kommentarer, mediabevakning och födelsedagsrosor.
 
Programledare:                         Åke Sandin och Hampus Eckerman, ibland också Monica Schelin och
Marianne Stieger
Tekniker:                                     Edmundo Arróspide och Diana Arróspide
Städning:                                   Flera aktivister har städat studion och därmed nedbringat kostnaderna
 
PROGRAMMEN 2002 i korthet. Sändningarna 853-904:
6/1                   Monica Schelin berättar om kommande Tuff-evenemang. Hampus Eckerman och Åke
8/1                   Sandin om Radio Tuff under 2001, varvid en satirisk repris, "Skön-Bosse McCarthy grillar Åke Sandin", från den 26/8 2001 sänds. Monica Schelin om Tuff under 2001, bl a att Tuff under året skickade 935 000 kr till Indien. Indien-kännaren Samuel Strandberg, författare av flera Indienböcker, intervjuas om sitt besök nyligen, bl a till gamla Tuff-projekt. Åke Sandin läser en nyskriven krönika: "Massmorden på koreaner och japaner".
 
13/1                 Ingemar Myhrberg, författare av boken "Ubåtsvalsen" kommenterar de senaste turerna i 15/1         ubåtsfrågan, alltså debatten mellan Rolf Ekéus, Carl Bildt m fl. Monica Schelin
rapporterar om Tuffs styrelsemöte och berättar om nätverket mot kärnvapen. Göran
Flodman ger en försmak av kommande Filosofika-möten, bl a om gnostikerna och om
invandring/terroristskräck. Hampus Eckerman om Afghanistan och Somalia, om en intervju med Israels förre säkerhetschef och om att Radio Tuff nu kan höras på nätet.
 
20/1                 De unga radiopraktikanterna Emilie Falck-Olofsson och JennyTolhammar intervjuas.
22/1                 Bhikhu Vyas ringer från Indien (på dåliga ledningar) och berättar om de många Tuff-projekten under 2001, då 935 000 kr skickades från Tuff. Sylvia Ljungdahl och Ulf Smedberg berättar om ett möte mot kärnvapen i Sthlm och om Tuffs insamling till pensionärer i Belgrad. Hampus Eckerman kommenterar medierna genom att diskutera antalet dödade civila i Afghanistan och lufta sina tvivel på att USA och bin Ladin samarbetat tills för något år sedan. Peter Hjukström, f d förbundssekreterare i Svenska Afghanistankommittén, intervjuas om Afghanistans öde de senaste månaderna.
 
27/1                 Monica Schelin rapporterar om mötet med närradioprofiler på Kulturnatten den 25/1 och
29/1                 om seminariet den 26/1 med Afghanistankännaren Peter Hjukström. Hampus Eckerman kommenterar det mystiska mordet på libanesen Elie Koubeika men berättar också om mannen som ströp sin papegoja. Elsa Rahmqvist, Gunilla Melin och Edmundo Arróspide hörs i en inspelning från Filosofika-mötet om invandring och terrorism. Åke Sandin läser sin nyskrivna krönika "2002: Illegala kombattanter. 1945: Avväpnade fientliga styrkor".
 
3/2                   Al Burke berättar om Vietnam Environmental Conference och kommenterar det
5/2                   påstådda amerikahatet i Sverige. Stefan Lindgren, redaktör för "Ryska posten" utfrågas om rysk medellivslängd, ekonomi, om Putin och finanshajarna, om den förlista ubåten Kursk och om de rika gas- och oljefyndigheterna i Centralasien. Hampus Eckerman om att USA:s vice president haft oljeaffärer med Irak, att 2,3 biljoner kr "försvunnit" från det amerikanska försvaret och att FN vill utesluta kritiska röster i generalförsamlingen. Åke Sandin reflekterar över nyttan med Radio Tuff.
 
10/2                 Pernilla Hugosson berättar om Tuffs planer på ett musikcafé den 16 mars. Marianne
12/2                 Stieger om Günther Grass' nya bok, som handlar om sänkningen av Wilhelm Gustloff i Östersjön 1945, då över 9000 flyktingar omkom. Åke Sandin ger en bakgrund till tragedin. Edeltraut Lindqvist berättar, hur hon som nioåring i Ostpreussen 1945 bevittnade våldtäkter och andra övergrepp vid ryssarnas inmarsch. Hampus Eckerman om Belgiens ursäkt till Kongo, om Iran visavi Afghanistan, om USA:s intervention på Filippinerna och om "Josef Stalins favoritskiva". Seppo Isotalo om låga lyssnarsiffror för Sveriges Radios finskspråkiga program och om hur invandrarungdomar drabbas av segregeringen i Stockholms skolor. Eftersom Tuff i dagarna fyller 35 år berättar Åke Sandin om rivstarten 1967.
 
17/2                 Tuff-ordföranden Monica Schelin rapporterar om senaste styrelsemötet, om ett möte
19/2                 mot kärnvapen och om Filosofika-mötet om katarerna. Hampus Eckerman kommenterar rättegången mot Milosevic, oljans betydelse för talibanernas tidigare samarbete med Texas, Sverker Åströms kritik av svensk utrikespolitik och jättefallskärmarna till företagsledare. Ann Sandin-Lindgren (s) tycker, att fullmäktiges avslag på hennes motion om vänort i Indien ändå blev en halv seger. Åsne Liedén reflekterar över terroristbekämpningen och frågar om motvåld är en bra lösning. Åke Sandin påminner om det tyska TV-programmet "Es begann mit einer Lüge", som kritiskt granskar retoriken under Nato-bombningarna av Jugoslavien. Maj Wechselman utfrågas om sin kommande film, "Du skall älska din nästa som dig själv".
 
24/2                 Monica Schelin rapporterar om Tuff-aktiviteter senaste veckan, bl a om ett möte mot
26/2                 kärnvapen. Filmen "Kalte Heimat", som handlar om Ostpreussen recenseras av fil dr Anneliese Stawström, själv uppvuxen i Ostpreussen. Åke Sandin berättar om Maj Wechselmans film "Du skall älska din nästa som dig själv" och om de många grymma krig denna film skildrar. Marianne Stiegers insändare om att även soldater från demokratiska länder kan begå krigsförbrytelser läses upp. Seppo Isotalo berättar om Vitryssland, dock inte bara om ishockey. Hampus Eckerman tar i sin mediagranskning bl a upp krigspropagandans trixande med dödssiffror, Mugabes skicklighet, assyriernas öde 1915 och att apor minsann är fredliga.
 
3/3                   Tuffs vice ordförande, Margaretha Petersen, berättar om sina reaktioner på de religiösa
5/3                   motsättningarna och massmorden i den indiska delstaten Gujerat. På telefon från Indien berör Tuffs partner, Bhikhu Vyas, samma ämne. Gymnasisterna Jessica Jankert, Johannes Norberg och Elin Tysklinde intervjuas inför en resa med Svenska Freds till Indien. Inför Tuff-mötet om Afghanistan och terrorism intervjuas Svenska Freds' generalsekreterare Jens Petersson. Hampus Eckerman tar i sin mediagenomgång upp, att Nixon funderade på att använda atombomber i Vietnam, att Haider-anhängaren Schikowskis pjäs blivit prisad av medierna och att Göran Lindahl fått sparken av Kofi Annan. Åke Sandin läser sin krönika "Beundrad bedragare utnyttjade trenden", som handlar om författaren Binjamin Wilkomirski, som i en prisad bok falskeligen utgav sig för att vara ett av nazismens offer.
 
10/3                 Sylvia Ljungdahl, Monica Schelin och Ulf Smedberg berättar om Tuff-mötet om
12/3                 Afghanistan och terrorism. Frida Blom, ung och skärpt politisk sekreterare på Svenska
Freds, utfrågas om det är så mycket bevänt med nedrustningen av kärnvapen och om nätverket mot kärnvapen. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, kåserar om "kriget mot terrorismen" samt om enfalden, serviliteten, naiviteten och opportunismen. Hampus Eckerman tar upp Jan Josefsson Mediamagasin, John Pilger i Aftonbladet, nylanseringen av "Give Peace a Chance" och att satsningarna på vapen är långt högre än satsningarna på att bekämpa världsfattigdomen. Gunnel Wahlström läser sin insändare "Humanitär katastrof i Palestina, men Sverige blundar"
 
17/3                 En sändning med ovanligt mycket musik: Sju inslag med sång och musik, främst av
19/3                 Tyresö musikskola, från Tuffs musikcafé den 16/3. Neven Milivojevic berättar hur det under de senaste tio åren har varit att vara svensk fredsaktivist med serbiska rötter. Monica Schelin rapporterar om ett möte mot kärnvapen, från Filosofika-mötet om biodynamisk odling och om Tuffs verksamhetsberättelse för 2001. Hampus Eckerman och Åke Sandin om FN-resolutionen om en palestinsk stat, om Kambojas förbud mot vattenpistoler, Gunnar Fredrikssons recension av boken "Brottas med grisar" och om valet i Zimbabwe.
 
 
24/3           Tuffs nya ordförande, Sylvia Ljungdahl, intervjuas om årsmötet och Tuffs framtid. Maj
26/3           Wechselman ringer från Indien, där hon studerat Tuffs omfattande projekt. Rapporten kommenteras av Gunnar & Margaretha Petersen,som också berättar om "Åkes pris" för
                    lokalt freds- och solidaritetsarbete. Monica Schelin intervjuar Åke Sandin om hans
                    intensiva radiojobb. Hampus Eckermans mediagranskning handlar bl a om törstiga
                    yuppies, DN-journalister och Carl Bildts åsikter om ryska ubåtar och forna Jugoslavien.
                    Roland Schütt läser en nyskriven dikt på Åkes 70-årsdag.
 
31/3           Svenskla Freds' generalsekreterare, Jens Petersson, intervjuas om ett kommande icke-
2/4             vålds-seminarium. Hampus Eckerman om Smithsonian-muséets utställning 1995 vid
                    50-årsminnet av Hiroshimas förintelse. Radio Tuffs man i Kalifornien, Bengt Svensson,
                    kåserar om skräcködlorna, deras motsvarigheter i dag och om jordens undergång.
                    Marianne Stieger kommenterar det tilltagande våldet i Israel och Palestina. Hampus
                    Eckermans mediagranskning handlar om allt från militärt spioneri till hungriga ekorrar.
 
7/4             Ordföranden i Svenska Irak-kommittén mot ekonomiska sanktioner, Anita Lilburn,
9/4             intervjuas inför Hans von Sponecks framträdanden i Stockholm. Hampus Eckerman och
                    Marianne Stieger kommenterar en artikel i Expressen om den etniska rensningen av tre
                    miljoner tyskar i Tjeckoslovakien. Från San Francisco berättar Bengt Svensson om USA
                    som "det nya heliga landet" och om evangelismen som big business. Hampus
                    Eckerman rapporterar om en Palestina-demonstration i Stockholm och behandlar i sin
                    mediagenomgång Angola, hundar, advokattätheten i Washington och ställer frågan
                    varför det talibanfientliga Iran finns med på Bush' lista över "ondskans axel".
 
14/4           Monica Schelin rapporterar från mötet "Nato, EU och kärnvapen". Ett uttalande för
16/4           Radio Tuff från Bhikhu Vyas om oroligheterna i Gujerat läses upp i översättning. FN:s
                    samordnare för olja-för-mat-programmet i Irak, Hans von Sponeck, kritiserar skarpt och
                    engagerat behandlingen av Irak och dess grymma konsekvenser för civilbefolkningen.
                    Hampus Eckerman granskar media genom att kommentera fallet Hugo Chaves i
                    Venezuela, Mediamagasinet, fondkommissionärerna och får frågan om Sverige genom
                    sitt engagemang i Afghanistan faktiskt är i krig. Veteranjornalisten Håkan Ohlander om
                    vilka tidningar vi läser i Tyresö och att journalisterna är mera positiva till invandring än
                    svenskar i allmänhet.
 
21/4                 Monica Schelin rapporterar om Tuffs styrelsemöte, om kommande verksamhet och om 23/4           kampanjen mot vapenexport. Förre utrikesministern Sten Andersson berättar om möten
med israeliska ledare, bl a Golda Meir. Hans föreläsning i Bollmora om konflikten Israel-
Palestina kommenteras av Åke Sandin och Monica Schelin. Hampus Eckerman om
journalister/nazister, om senaste Mediamagasinet, om USA och den återinsatte
venezuleanska presidenten Hugo Chaves och om britternas hemlighållande av
kärnvapenteknik. Från Tuffs diskussionscafé Filosofika filosoferar Göran Flodman över
hur lite vi egentligen vet om oss själva och andra.
 
28/4                 Monica Schelin rapporterar om Tuffs "bokbord" i Tyresö Centrum, framhäver vikten av
30/4                 medlemskap i Tuff. Hampus Eckerman ringer från en vapenmässa och kommenterar
Per Ahlmark, Le Pen och det alltmer använda uttrycket terrorism. Marianne Stieger
kommenterar massmordet på en skola i Erfurt och berättar om motsättningar Tjeckien-
Tyskland maa de gamla Benesj-dekreten som ledde till etnisk rensning av miljoner
tyskar. Anders Orrenius, före detta redaktör för Pax berättar om Kambodja med tonvikt
på Pol Pots folkmord där.
 
5/5                   Hampus Eckerman kommenterar Svenska Freds' förslag att stoppa vapenimporten från
7/5                   Israel och en insändare om Irak av Anita Lilburn, berättar om antirasistiska skinnskallar
på 1 maj, om propaganda från 30-talet och om Folke Bernadotte. Gunnar Petersen
redogör för Tuffs omfattande projekt i Indien och om hur man använt de 935 000 kr som
skickades från Tuff under 2001 till indiska partners. Ingrid Eckerman, Svenska läkare
för miljön, om efterdyningarna av den stora miljökatastrofen i Bhopal och om
motsättningarna mellan hinduer och muslimer. Sara Lindblom från Sidas
ungdomsenhet berättar om freds- och konfliktforskning, som hon studerat och om
Kambodja, som hon har besökt.
 
12/5                 Hampus Eckerman kommenterar folks politiska engagemang, ytterlighetspartiernas
14/5                 tillgång till media och jämförelsen mellan Tarja Halonen och Pim Fortuyn. Karin Eliasson på Bergholms torp(Tyresö) berättar om sina år i Svenska Freds' centralstyrelse. Lars Jederlund berättar om sin vapenvägran och sina år som vapenexportforskare. Karin Wegestål framför kritik av Christian Palmes bok "Ondskan i vår tid", rekommenderar boken "Kriget och sanningen" samt berättar om sina planer på stöd till pensionärer i Jugoslavien
 
19/5                 Monica Schelin gör en lång intervju med Åke Sandin om Radio Tuff, om sändningen är
21/5                 för provokativ eller för lite vädjar till känslorna samt om invektiven ondska, rasism och främlingsfientlighet. Hampus Eckerman kommenterar intervjun och kommer med invändningar mot Åkes syn på Israel samt tar upp ämnet, vad ungdomar engagerar sig för och låter bli att engagera sig i. Åke Sandin ringer från Polen, berättar om Tyresös vänort Wejherowo och säger några minnesord över den just bortgångna Tuff-aktivisten Siw Ottosson
 
26/5                 Ett brev från Tuffs indiska partner, Bhikhu Vyas, bl a om det spända läget Indien
28/5                 Pakistan, citeras. Monica Schelin och Åke Sandin berättar om hur det är att bila i Polen och om Tyresös polska vänort, Wejherowo. Åke Sandin berättar om ett besök i östtyska Greifswald, om massjälvmord i slutet av andra världskriget och om kritiken av de tyska liberalerna för antisemitism. Sylvia Ljungdahl och Monica Schelin rapporterar direkt från Svenska Freds' kongress i Uppsala. Mottagaren av Tuff-priset för berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete, Anna-Kari Gudmundson, Svenska Freds i Luleå, intervjuas.
 
 
2/6                   Hampus Eckerman kommenterar en satirisk nättidning, byxtvång i Uganda, USA-basen 4/6             i Saudi-Arabien, påståendena om ökad antisemitism samt Stefan Lindgren contra
Afghanistan-kommittén. Åke Sandin citerar Ordfront Magasin och kyrkans tidning AMOS. Sylvia Ljungdahl påminner om Tuffs Balkanarbete och Monica Schelin peppar för kommande Tuff-arrangemang. Gunnar Petersen tycker till om det spända läget mellan Indien och Pakistan samt berättar om en informativ skrift om Tuff-projekten i området Dharampur i Indien. Ola Hällgren intervjuas om sitt jobb på SIDA men också om sin vapenvägran och sitt tennisspelande.
 
9/6                   Katarina Lökke, Hampus Eckerman och Bengt Citron berättar om varför de anser fred 11/6         och internationell solidaritet vara så viktigt och varför de engagerat sig i Tyresö Ulands-
och Fredsförening. Den amerikanske professorn Thomas Nagy berättar om vilka
ödesdigra följder bombningar och sanktioner har fått för civila irakiers vattenförsörjning
och om kväkarna i USA. Stefan Lindgren förklarar varför han lämnat Afghanistan-
kommittén, ger sina synpunkter på den 1952 nedskjutna DC3:an och utfrågas om
Ryssland.
 
16/6                 Kim Larsen redogör för det senaste halvårets inbetalningar på Tuffs insamlingskonto 18/6               och berättar om sin resa i Australien. Åke Sandin recenserar mycket positivt musikalen
"Tyresöspelet". Hampus Eckerman om att brittiskt spionflyg över forna Jugoslavien inte
alls var så hemligt, om användningen av utarmat uran och om att England säljer
substanser till kemiska stridsmedel. Anita Lilburn, ordf. i Svenska Irakkommittén mot de
ekonomiska sanktionerna, utfrågas om kommitténs aktiviteter. Lars Ångström intervjuas
om sitt riksdagsjobb, om sina protester mot vapenexport till Indien och om Svenska
Freds.
 
23/6                 Inför sommarens Alby-kväll ställs frågorna från förra årets tipspromenad. Svar lämnas i 25/6                     slutet av programmet. Lång intervju med Ingemar Myhrberg, författare av boken
"Ubåtsvalsen" om alla sovjetiska ubåtar som påstods vimla i våra vatten under
somrarna. Hampus Eckerman om USA:s stöd till Israel och om USA:s ambivalenta
inställning till krigsförbrytelser
 
30/6                 Intervjuer med olika Tuff-aktivister, om varför de engagerar sig: Katarina Lökke,
2/7                   Hampus Eckerman, Bengt Citron och Lena Sandin utfrågas. Sylvia Ljungdahl berättar
om Tuffs engagemang i forna Jugoslavien och Monica Schelin berättar om kommande
Tuff-arrangemang. Gunnar Petersen redogör för Tuffs omfattande projekt i Indien.
Bengt Svensson i San Francisco förklarar, varför han då och då skickar kåserier till
Radio Tuff. Åke Sandin läser en krönika om Torbjörn Fälldins nya utspel om ryska
ubåtar ("Besättningen var civilklädd"?)

7/7                   Samma som 23/6, så när som på att "rosorna" är andra och att Åkes krönika nu handlar
9/7                   om en ny rysk vapenfrilag, om Ordfront Magasin, USA och krigsförbrytartribunalen
samt om turkisk och tysk fotboll.
 
14/7                 Samma som 30/7, så när som på nya "rosor" och att Åke Sandin läser sin krönika:
16/7                 "Steriliseringar för en arisk ras?"
 
21/7                 Samma som 23/6 och 7/7, så när som på nya "rosor" och att Åke Sandin läser en ny
23/7                 krönika, denna gång med rubriken: "Brittisk bok om segrarnas våldtäkter"
 
28/7                 Samma som 30/7 och 14/7, så när som på nya "rosor" och att Åke Sandin läser ännu
30/7                 en ny krönika med titeln "Joe McCarthy lever mer än någonsin"
 
 
 
4/8                   Tema Hiroshima inför manifestationen på Medborgarplatsen på Hiroshimadagen den 6 6/8       augusti. Åke Sandin redogör för historikers, militärers och politikers åsikt att
massdödandet av civila japaner genom atombomber inte var nödvändigt för att uppnå
fred. Monica Schelin berättar om sitt besök i Hiroshima och Nagasaki under
minneshållandet av atombomberna i augusti 1989. Den framlidne författaren av boken
"Media som krigshetsare", Folke Hagman, citeras, bl a om hur USA aningslöst firar
atombomberna. Åke Sandin berättar om den rosenrasande rasismen i kriget mellan
USA och Japan samt funderar högt och pessimistiskt om Radio Tuffs framtid.
 
11/8                 Monica Schelin berättar om brev från Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas, som skriver 13/8               om hotande torka och om Tuff-projekten. Anita Lilburn, ordförande i Svenska kommittén
mot de ekonomiska sanktionerna, kommenterar USAs planer på att militärt angripa
Irak. Från Hiroshimadagen på Medborgarplatsen hörs bitar av de tal som Frida Blom
och Björn Kullander från Svenska Freds höll . Dessutom intervjuas den amerikanska
fredsaktivisten Theta Pavis om USAs fredsrörelse efter den 11/9. Hampus Eckerman
och Åke Sandin tar upp förändringarna i det svenska röstandet i FN, Milosevic,
eufemismen "hederskultur", men också trädgårdstomtar, mumier och Agent O'Range.
 
18/8                 Hampus Eckerman och Åke Sandin diskuterar självmord som politisk metod, USA:s 20/8                     angivarsystem TIPS, hur brittiska MI6 infiltrerat ett tyskt högerparti, hur Stasi
organiserade antisemitiska provokationer i Västtyskland i början av 1960-talet och
undrar om Tyskland är "skit" enligt en teckning i DN. Monica Schelin frågar ut Åke
Sandin om valet och de halvtimmar han gjort på Succékanalen 91,4 med företrädare för
sju olika Tyresöpartier. Den snabba vandaliseringen av valaffischer kommenteras av
socialdemokraterna Anders Linder och Bo Lindgren. Maj Wechselmann intervjuas om sin film om Tuffs partners i Indien och om premiären den 30/8 på sin film "Du skall älska
din nästa såsom dig själv"
 
25/8                 Ett brev från Daniel Slunge i La Paz om Bolivia, Peru och Colombia läses upp. De tio 27/8               frågorna från tipspromenaden vid Tuffs Alby-kväll läses upp och de rätta svaren ges i
slutet av programmet. Utbildningsminister Thomas Östros, på besök i Tyresö, intervjuas
och informeras om Tuffs systerskoleverksamhet med Indien. Inför diskussionscaféet
Filosofika på tisdag berättar samtalsledaren Göran Flodman om sin syn på begreppet
humanism. Marianne och Robert Stieger berättar om de otäcka översvämningarna i
Tyskland och den solidaritet som tyskarna visat mot de drabbade. Hampus Eckerman
kommenterar senaste veckans media.
 
 
 
1/9                   Sammanfattningar görs av brev från Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas och från Tuffs 3/9             man i Bolivia, Daniel Slunge. Sylvia Ljungdahl, Monica Schelin och Ulf Smedberg
berättar om seminariet "I stället för militärt våld" och om premiären på Maj
Wechselmanns film "Du skall älska din nästa som dig själv". Ulf betonar vikten av att
man som Tuff kopplar fredsfrågan till internationell rättvisa. Riksdagsman Lars
Ångström (mp), på besök i Tyresö, intervjuas och utfrågas om vad han åstadkommit för
fredsfrågorna. Den avgående och internationellt engagerade riksdagskvinnan Karin
Wegestål (s), sekunderad av kommunpolitikern Ann Sandin-Lindgren (s), utfrågas om
de glömda valfrågorna, fred och internationell rättvisa.
 
8/9                   Monica Schelin berättar om seminariet "Har freden en chans?" och om de frågeblad 10/9               hon och andra medlemmar i Svenska Freds delat ut inför valet. Med anledning av den
11 september påminner författaren och tidningsmannen Gunnar Fredriksson om den
11/9 1973, då den folkvalde Salvador Allende med USA:s hjälp störtades i Chile och
om supermakten USA:s stöd till olika terrorregimer. Med anledning av kungabesöket i
Tyresö den 4/9 kritiserar Mikael Gustafsson (v) kungafjäsket och slutar med maningen
"Släpp Victoria fri!". Marianne Stieger redogör för den spännande tyska kampanjen inför
valet den 22 september. Radio Tuffs Östeuropakännare Seppo Isotalo gör tummen ner
för den av andra så prisade filmen "Lilja for Ever".
 
15/9 (valdag)   Veckans rosor utdelas till alla de offervilliga fritidspolitiker från olika partier som jobbat 17/9           många veckor inför valet. Samtidigt framförs föga trendiga funderingar om dem som
TV-programmet "Uppdrag granskning" avslöjade som "rasister". Anita Lilburn,
 ordförande i Svenska Irakkommittén mot de ekonomiska sanktionerna, intervjuas om det hotande kriget mot Irak och läser upp ett upprop mot kriget. En text från Tuffs skrivarverkstad med rubriken "Stoppa Bush-regeringens korståg" läses upp. Valarbetarna Tomas Henriksson (s), Anna Hedlund (v), Jan Larsson (fp), Jenny Magnusson (c), Berit Assarsson (m), Agneta Valberg (mp) och Birgitta Eklund (kd) frågas ut vad de tror om valutgången. Hampus Eckerman om trebenta dalahästar till Finland, som inte skrivit på minavtalet, och om svenska mediers plagiat av amerikanska vantolkningar av rapporter om Irak från oberoende institut.
 
22/9                 Monica Schelin sammanfattar Tuffs styrelsemöte och peppar för kommande möten och 24/9     aktiviteter. Kommunpolitikerna Leif Bratt (mp), Mikael Gustafsson (v) och Ann Sandin-
Lindgren (s) kommenterar valutgången och de "glömda" valfrågorna, typ internationell
solidaritet. Anna Steele Karlström (fp) intervjuas om bland annat ungdomars
politikerförakt. Med anledning av det uppmärksammade TV-programmet Uppdrag
granskning läser Åke Sandin delar av sin krönika "Två taffliga reportage". Marianne
Stieger telefonrapporterar direkt från Azorerna.
 
29/9                 Ovanligt många "veckans rosor" delas ut, till bland andra Äsne Liedén, Anita Lilburn, 1/10       Ingemar Karlsson och Bengt Svensson. Från manifestationen för den fängslade
kärnvapenavslöjaren Mordechai Vanunu återges tal av Åsa Moberg, Olof Buckard och
Jan Fjellander samt sång av Roland von Malmborg. Karin Wegestål kommenterar det
serbiska valet och rapporterar om en demonstration för Afghanistan. Hampus
Eckerman kommenterar Tony Blairs "bevis" för Saddams skurkaktighet, påpekar att
den irakiske general som ledde giftgasattackerna 1989 nu är USA:s man, samt
kommenterar den tyska justitieministerns avgång på grund av samma jämförelse som
Hilary Clintons anhängare har använt i USA
 
6/10                 Hampus Eckermabn och Marianne Stieger diskuterar den hotande situationen USA-Irak
8/10                 Med anledning av Claes-Göran Wetterholms nyutkomna bok, "Dödens Hav", läser
Marianne Stieger upp Åke Sandins åtta år gamla krönika "Östersjöns stora tragedier". Åsne Liedén kommenterar Irak genom att läsa en text, som hon också läst i Riksradions Klarspråk. Uppläsning av Bengt Svenssons senaste krönika, som handlar om djävulska dammsugare, det svenska valet och om mediala hovpoeter. Mediagranskningen denna gång handlar bland annat om blåa politiker.
 
13/10               Med anledning av Strandskolans "Öppet hus" den 9 oktober, när man fick in 23 500 kr 15/10       till Tuffs Indien-projekt intervjuas läraren Christina Kullander och eleverna Natalie
Söderlund och Tove Westergård samt Tuffs Indienansvarige Gunnar Petersen.
Hampus Eckerman, Åke Sandin, Monica Schelin och Marianne Stieger diskuterar
folkrörelsernas minskade medlemstal. Bengt Svenssons krönika från San Francisco om
medborgarskap i USA och Sverige läses upp. Veckans mediagranskning handlar bland
annat om censurens osynliga påverkan och det hotande Irakkriget. Åke Sandin
telefonrapporterar direkt från Turkiet.
 
20/10               Hampus Eckerman kommenterar Jan Myrdals artikel om "fascismens vägröjare",
22/10               Staffan Heimersons märkliga synpunkter om Australien, Bali och Indonesien och
nämner USA:s försök med giftgaser på 1960-talet. Ett brev från Tuffs indiska partner,
Bhikhu Vyas, sammanfattas. Monica Schelin berättar om kommande Tuff-arrangemang
(om Mocambique, Irak m m) och ger glimtar från Turkiet, som hon just besökt. Inför FN-
dagen i Tyresö centrum berättar Kjell Andersson om de olika arrangemangen. Widad
Zaki från Irakiska kvinnoföreningen intervjuas inför Tuffs Irakmöte den 11 november.
 
27/10               Ulf Smedberg rapporterar om gårdagens stora demonstration i Stockholm mot det 29/10         hotande kriget i Irak. Seppo Isotalo, just hemkommen från Moskva där han följde
gisslandramat, rapporterar om ryska stämningar och om sina åsikter om kriget i Tjetjenien. Monica Schelin rapporterar om ett möte på Forum Syd, de enskilda biståndsorganisationernas paraplyorganisation. Inför Tuff-mötet om Mocambique den 5 november berättar Agneta Josephson om landet, där hon bott och arbetat under ett par år. Hampus Eckerman om kungligheters ansvar för släktingars handlingar, om den amerikanska vapenlobbyn och om demonstrationer mot Irakkriget också i USA
 
3/11                 Om Dennis Haliday, samordnaren i Irak som avgick i protest mot sanktionerna, berättar 5/11     Anita Lilburn, ordförande i Iark-kommittén. Åsne Liedén kritiserar media för deras dåliga
bevakning av de stora demonstrationerna mot kriget. Hampus Eckermans kritiska mediagranskning handlar om kattpälsar och barnadöd, stillahavsön Kiribati, SVT:s granskningsnämnd och rekrytering av soldater med hjälp av datorspel. Åke Sandin lärser upp en nyskriven krönika om Myrdal, Röhl, Chomsky, Agrell och deras skriverier om yttrandefrihet, "förbjuden sorg" och Östersjöns stora katastrofer.
 
10/11               André Bergstedt berättar om det nya programmet på 91,4, "Go'morron Tyresö".
12/11               Hampus Eckerman granskar nya FN-resolutioner, kommenterar "uranfattiga" svenska
soldater, tyska avlyssnare och blodsugande vampyrekorrar. Gymnasisten Sofia
Lindgren, som skrivit en lång uppsats om svenska försvaret, intervjuas om militärkostnader, alternativ till militären och sina egna åsikter. Gunnel Wahlström kommenterar den senaste spionaffären, som tycks ha föregåtts av svenskt spioneri, den nya försvarsministern Leni Björklund och att Sverige importerar vapen från Israel.
 
17/11               Monica Schelin recenserar Tuffs Irakmöte den 11/11. Hampus Eckerman dementerar 19/11   uppgifter om unga kvinnors dödsorsak, ifrågasätter yoghurtens betydelse för livslängd,
harangerar Anders Carlbergs åsikt att ungdomar behöver sådana förebilder som räddar och inte släcker liv samt kommenterar protesterna i Tyskland mot Daniel Goldhagens senaste bok. Göran Flodman och Bengt Citron berättar om Tuffs debattcafé Filosofika och försöker förklara vad "globalpatriotism" egentligen är. Marianne Stieger redogör för journalisten och filmaren Jutta Rabes senaste häftiga utspel om orsakerna till Estoniatragedin. Erni Friholt berättar om fredsrörelsen på Orust och om planerna till våren om en fredsmarsch genom Israel/Palestina
 
24/11               Monica Schelin läser upp ett pressmeddelande om Radio Tuffs sändning nr 900. Knut
26/11               Carlqvist, som bl a skrivit boken "Tysta leken", kommenterar uppgifter från den tyska journalisten Jutta Rabe om att Estonia hade last av krigsviktiga smuggelvaror till USA och därför sjönk på grund av sabotage. Hampus Eckerman granskar media genom att bl a ta upp vad Irak kan ha lärt sig från serberna, den svenska steriliseringsdebatten, huruvida Churchill var en krigsförbrytare samt om israeliska "snurrmästare" i Hebron. Monica Schelin frågar ut Åke Sandin om 17 års Radio Tuff med anledning av sändning nr 900 kommande söndag. Seppo Isotalo kommenterar ur ett ryskt och finländskt perspektiv, att sju östländer går med i Nato.
 
1/12                 NR 900. Jubileumssändning: Monica Schelin och Marianne Stieger läser upp
3/12                 hälsningar och kommentarer till jubiléet från fredsaktivisterna Jens Petersson (Svenska Freds) och Valentin Sevéus (Peace Quest), från Tuffs partners Bhikhu Vyas (Indien) och Lina Vuskovic (Belgrad) samt Radio Tuffs medarbetare Bengt Svensson (Kalifornien) och Daniel Slunge (Sydamerika). Musikern och imitatören Rolf Söderlind, som medverkade ofta för 15-16 år sedan, återkommer med "Expertpanelen" efter manus av Åke Sandin. Hälsningar, flera av dem på vers, framförs av ledande Tyresöpolitiker såsom Marie Linder (s), Sven A Svennberg (m), Leif Bratt (mp), Anna Steele Karlström (fp),Mikael Gustafsson (v) och förra kommunalrådet Sven Lionell (s). Också gratulationer från Karin Wegestål, Ingemar Myhrberg, Gunnel Wahlsröm, Robert Stieger och Lennart & Åsne Liedén framförs. Med i studion är också Tuff-aktivisterna Sylvia Ljungdahl, Ulf Smedberg, Hampus Eckerman, Bengt Citron, Gunnar Petersen och Roland Schütt
 
8/12                 Monica Schelin läser Lisa Ekdahls dikt "Konflikten är slut". Daniel Slunges rapport från
10/12               Sydamerika om två våldsdrabbade länder, Colombia och Peru, läses upp. Intervju med sextonåringarna Johanna Nilsson, Matilda Sirén och Nanny Hiort, som sålt handritade kort för uppåt 5000 kr till plantering av 2000 mangoträd i Indien. Tuffs Indienansvarige, Gunnar Petersen, kommenterar. Intervju med Kari Sundell, lärare vid Finningeskolan i Strängnäs, där man samlat in 37 500 kr till Tuffs projekt i Indien. Irakiskan Widad Zaki, som flytt undan Saddam Hussein, berättar varför hon är stark motståndare till sanktioner och krig mot Irak. Hampus Eckerman om en kärleksdikt som vållade amerikansk panik, om FN-anställdas protester mot israeliska övergrepp och dödsskjutningar av FN-personal, om tyskt kringgående av sina exportlagar genom att "låna" Israel vapen och om tyska protester mot stora amerikanska militära övningsfält.
 
15/12               Monica Schelin påminner om Tuffs båda julkampanjer: 1) Julpaket till fattiga gamla i
17/12               Belgrad och 2) plantering av mangoträd i indiska Dharampur. Hon redogör också för Svenska Freds' arbete mot kärnvapnen. Hampus Eckerman om hur svenska tidningar spred Natopropaganda under Kosovokriget, om varför oppositionen kräver nyval i Venezuela, om protesterna mot amerikansk militär i Sydkorea, om krig och militarism som de stora miljöförstörarna och om en brittisk prästs tvivel på tomten. Seppo Isotalo rapporterar om ett ABF-möte i Stockholm, "Nej till kriget!", där bl a Sara Lidman och Lotta Nilsson Hedström talade. Med anledning av den afghanske ledaren Karsais besök i Stockholm utfrågas Stefan Lindgren om läget i dagens Afghanistan och varför han inte tror att 11 september var orsaken till USA:s ingrepp där.
 
22/12               Hälsningar från Lina Vuskovic (Belgrad) läses upp liksom ett brev från Anita Lilburn i
24/12               Nya Zealand om opinionen mot landets uppslutning på USA:s sida i Persiska viken. Lång telefonintervju med Tuffs partner i Indien, Bhikhu Vyas, om jordskredssegern för det hindunationalistiska partiet BJP i hans hemstat Gujarat. Hälsningar till honom från sextonåringarna Johanna, Matilds och Nanny spelas upp. Åsne Liedén läser ett inlägg om Irak och Israel. Hampus Eckerman tar upp brister i det amerikanska missilförsvaret, att 17 ggr mer satsas på krig än på bistånd, att Islands första "terrorist" står inför rätta, och att icke-våld kan komma att spela en roll i det hotande Irakkriget. Sylvia Ljungdahl blickar tillbaka på Tuffs verksamhet under året. Ulf Smedberg funderar över orsakerna till krig och påpekar att miljoner dör i onödan bl a på grund av höga medicinpriser. Monica Schelin, Hampus Eckerman och Åke Sandin ser tillbaka på Radio Tuff under 2002.
 
29/12               (Samma program som den 22/12)
 
17. Tuff i andra medier
 
8/1 2002           Mitt i Tyresö har en stor artikel om Lena Sandin och tennis. Där nämns att hon är vice ordf. i Tuff. Och en rubrik lyder: "Förra storspelaren Lena Sandin arbetar för freden"
 
Nr 1-2002         Sylvia Ljungdahl och Ulf Smedberg skriver i FÖRENINGSNYTT PRO-Tyresö om sitt besök i Belgrad hos Tuffs partner Lina Vuskovic och hennes gamla skyddslingar
 
Feb 2002           Tyresö Nyheter har en notis om att Tuff fyller 35 och en uppmaning att stödja "Åkes fond" för lokalt freds- och solidaritetsarbete. I Åke Sandins krönika "Förlåt, jag gillar politiker" nämns också Tyresö Ulands- och Fredsförening.
 
12/2                 Ann Sandin-Lindgren (s) intervjuas i Radio Stockholm om sin motion om vänort i Indien. Hon nämner flera gånger mycket positivt Tuffs framgångsrika projekt i Indien
 
14/2                 I Tyresö kommunfullmäktige, direktsänt på 91,4 MHz, prisar ledamöter från olika partier Tuffs Indienprojekt.
 
2/4                   Under rubriken TUFF FICK NY ORDFÖRANDE nämner Mitt i Tyresö att Sylvia Ljungdahl blivit ordförande
 
14/5                 Mitt i Tyresö har en insändare av Monica Schelin: "Förväxla inte TUFF och UFF"
 
Nr 4 2002         Tyresö Nyheter har en notis om att "Åkes pris" delats ut till Svenska Freds, Luleå
 
27/5                 Norrbottens-Kuriren har en artikel om att Luleå fått "Åkes pris"
 
23/6-4/8           I ett av programmen på Succékanalen 91,4       berättar Åke Sandin om Radio Tuff och varför han anser Tuff vara så viktigt i kärnvapnens och massdödens tid.
 
Nr 5 / 2002       I Åke Sandins krönika i Tyresö Nyheter berättas om Tuffs första möte 1967 med bland andra Per Oscarsson och Per Anders Fogelström
 
Sept 2002         Tyresö Nyheter har som "Tyresöprofil" Lena Sandin, vars engagemang i Tuff nämns.
 
29/10               Mitt i Tyresö har en notis med rubriken "Härjat Mocambique i fokus för cafékväll" om det kommande Tuff-mötet om Mocambique
 
19/11               Mitt i Tyresö har rubriken "Tuff filosoferar kring ordet globalpatriotism" på en notis om programmen på Succékanalen 91,4.
 
Nr 8/2002         Tyresö Nyheter har 91, 4 MHz på förstasidan och en lång artikel om bland annat Radio Tuff med uttalanden av Sylvia Ljungdahl, Hampus Eckerman och Åke Sandin med anledning av sändning nr 900.
 
Nr 8/2002         Tyresö Nyheter har också en krönika under rubriken ""Jag hamnade på TUFF-möte om Irak"
 
Nr 9/2002         Tyresö Nyheter har en artikel under rubriken "Julpengar till Indien och Belgrad", som handlar om Tuffs speciella julkampanjer
 
Nr 4/2002         Tidningen "Vi i Tyresö" har en artikel under rubriken "Radio Tuff slog rekord" med anledning av Radio Tuff nr 900.
 
1/12-22/12       Bengt Citron och Göran Flodman på Succékanalen 91,4 om Tuffs debattcafé Filosofika
 
22/12-12/1       Efter sitt framträdande på ett Tuff-möte i november intervjuas Widad Zaki på Succékanalen 91,4 under en halvtimme om sitt gamla hemland Irak