Verksamhetsberättelse för år 2003

1. Styrelse
Vid Tuffs årsmöte den 15 mars 2003 valdes styrelse och ordförande och vid styrelsemötet samma dag konstituerade sig styrelsen:
 
Sylvia Ljungdahl               ordförande.
Monica Schelin                 vice ordförande.
Ingrid Hellgren                   vice ordförande.
Margaretha Petersen         vice ordförande.
Katarina Lökke                 sekreterare.
Olga Alata                         kassör för föreningskontot.
Kim Larsen                       kassör för insamlingskontot.
 
Övriga styrelseledamöter: Bengt Citron, Hampus Eckerman, Marie Grenfors, Pernilla Hugosson, Erika Husberg, Lena Sandin, Ulla Carina Sellergren, Margareta Svahn och Marita Westblom.
 
2. Revisorer
Till revisorer omvaldes Göran Flodman och Ulla Luin och till revisorssuppleant Åke Sandin.
 
3. Styrelsemöten
10 gånger varav fem på lördagsförmiddag och fem på vardagskvällar.
 
4. Valberedningen
Till valberedningen utsågs Ingrid Hellgren (sammankallande) Margaretha Petersen och Margareta Svahn.
 
5. Arbetsutskott  
Arbetsutskott (AU) består av 2 – 3 medlemmar och med delvis ny sammansättning varje månad har ansvarat och skött det löpande arbetet. Sammansättningen av AU samt tidsplan har i förväg fastställts för hela året.
 
6. Arbetsgrupper
Balkan                               Sylvia Ljungdahl                     tel. 742 14 42
Indien                                 Margaretha Petersen             tel. 712 33 03
Filosofika                           Göran Flodman                     tel. 644 76 41
Radio TUFF                       Åke Sandin                             tel. 712 44 63
 
7. Medlemmar
Antal betalande medlemmar: 401, samma som år 2002, de har bland annat mottagit 5 TUFF-utskick.
Medlemsavgiften är 180 kr för enskild och 70 för familjemedlem.
8. Lokalen
Tuffs föreningslokal, Myggdalsvägen 80, har utnyttjats flitigt för möten och som arbetsplats för Tuffs verksamhet.
 
9. Representation
Ombud vid Svenska Freds kongress 120 kongress i Stockholm den 17 – 18 maj Monica Schelin Marita Westblom. Svenska Freds firade då 120 år.
Vid kongressen utdelades ”Åkes pris” till Edmondo Arróspide och Hampus Eckerman.
 
Representant på Svenska Freds Riksmöte i Värnamo den 20 – 21 september var Lena Sandin.
 
Tyresö närradioförening: Edmundo Arróspide. Gunnar Petersen och Åke Sandin.
 
Kärnvapengruppen i Stockholm: Monica Schelin och Sylvia Ljungdahl.
 
ABF: Margareta Svahn.
 
Tyresö integrationskommitté Marie Grenfors och Monica Schelin.
 
 
10. Offentliga möten och arrangemang
25/1       Bokbord i Tyresö Centrum Tema: Indien Gunnar visade bilder och ”Mangoflickorna” sålde Indienkort för att finansiera plantering av mangoträd.
 
29/1       Filosofika. Ämne: För- och nackdelar inför röstningen om EMU. Ledare: GÖRAN FLODMAN.
 
15/2       Demonstrationer mot kriget i Irak. Nätverket mot krig organiserade demonstrationen som gick från Norra Barntorget till USA:s ambassad. Flera från TUFF deltog. Många av oss delade dessutom ut flygblad inför demonstrationen.
 
27/2      Filosofika. Ämne: EMU – för eller emot? Ledare: GÖRAN FLODMAN.


22/3       Demonstrationer mot kriget i Irak. Nätverket mot krig organiserade demonstrationen som gick från Norra Barntorget till USA:s ambassad. Flera från TUFF deltog även denna gång och som förra gången delade vi ut flygblad inför demonstrationen.
 
18/3       Föreningarnas dag. TUFF deltog med bokbord.
 
27/3       Filosofika. Ämne: Sverige i Europa och världen. Ledare: GÖRAN FLODMAN.
 
3/4         Titt-in om Palestina o olivplockning. BITTE ISAKSSON berättade om sina upplevelser när hon vistades bland palestinska olivplockare och upplevde konflikter med israeliska soldater.
 
7/4         Du ska älska din nästa så som dig själv,   MAJ WEECHSELMANs film om sju krig visades på biografen Forellen. Efteråt följde en paneldebatt med ÅKE SANDIN, MARIANNE och ROBERT STIEGER samt WIDAD ZAKI från irakiska kvinnoförbundet.
 
12/4       Bokbord i Tyresö Centrum.
 
23/4       Europa, freden och framtiden en debatt mellan Moderata ungdomsförbundets ordförande CHRISTOFFER FJÄLLSTRÖM och Svenska Freds generalsekreterare JENS PETTERSSON.
 
13/5       Träff på Curres Corner under parollen ”Ge cafékulturen en chans” träffades många och åt samt drack gott.
 
24/5       Loppis och bokbord på Bollmoraängen nedanför Coops rulltrappa.
 
26/5       Filosofika. Ämne Irakkriget, en utvärdering. Ledare: GÖRAN FLODMAN
 
6/8         Hiroshimadagen.  Manifestation på Medborgarplatsen i samarbete med Svensak Freds. Talare var Frida Blom Svenska Freds ordförande och representanter från olika politiska partier. En trubadur spelade och sjöng.
 
24/8       Albydagen. En av TUFFs traditioner är att på Albys friluftsgård ha en kväll med musik, miniloppis, bokbord och tipsrunda samt servering med mat och kaffe.
 
30/8       Planeringsdag hos Ulla Carina på Mefjärd.
 
1/9         Filosofika. Ämne: EMU – 14 dagar kvar. Ledare: GÖRAN FLODMAN.
 
3/9           Ungdomsgruppen. Vi bjöd in 19 ungdomar från Tyresö gymnasium som visat intresse för TUFFs verksamhet, endast en kom. Tyvärr.
 
27/9       Bokbord i Tyresö Centrum.
 
29/9       Filosofika. Ämne: EUs konstitution. Ledare: GÖRAN FLODMAN.
 
8/10         Ögonvittne från dagens Irak. WIDAD ZAKI och ANITA LILBURN ordförande i svensk - Irakiska Solidaritetskommittén berättade om dagens Irak.
 
15/10       Titt-in om Bolivias Sirionóindianer. GUNILLA TOVÖ kom med färska rapporter från TUFF-projekten i Bolivia.
 
24/10       FN-dagen. Då deltog TUFF med bokbord. Övriga föreningar som var representerade var kyrkan, Interforum och Finska föreningen.
 
5/11       Filosofika. Ämne: Har Europa något ansvar för Irak. Ledare: GÖRAN FLODMAN.
 
10/11       Om kärnvapenhotet. FRIDA BLOM, ordförande i Svenska Freds delgav oss av sina kunskaper, även MARTIN BENGTSSON SFSFs kärnvapengrupp deltog. Förutom kärnvapen berättade Frida om SFSFs olika kampanjer.
 
29/11       Bokbord på Fredsfångars dag i Tyresö Centrum. Vi sålde brev och delade ut broschyrer.
 
16/12     Planeringsmöte Planering av aktiviteter inför våren 2004.
 
 
11. Framträdanden utanför Tuff
31/1               Marianne Stieger berättar krigserfarenheter för klasser på Tyresö gymnasium
10/2               Gunnar Petersen berättar med diabilder om Tuff-projekten i Indien på Café Vindfånget i Trollbäckens kyrka
8/3                 Sylvia Ljungdahl, Matilda Silén, Johanna Nilsson, Roland Schütt och Åke Sandin framträder på scenen i Tyresö centrum på Föreningarnas Dag
12/3               Marianne Stieger föreläser på gymnasiet i ämnet "Det tyska skolsystemet"
14/3               Att som flykting leva mellan två språk och två kulturer
17/3               Robert Stieger berättar på gymnasiet i ämnet "Att vara ung soldat i andra världskriget - fångenskap hos amerikanerna"
 
GUNNAR PETERSEN har på ett beundransvärt sätt informerat i skolor om Tuff-projekten.( Inte undra på att flera av dessa skolor gjort dagsverken för dessa projekt):
 
Skola:Datum:Tid:Antal framträdanden:Klass:Antal elever:
     
Kumla skola28/41425-151916:orCa 50
Kumla skola29/41425-151916:orCa 50
     
Värmdö Gymnasium20/51000-13002??Ca 40
     
Bergtorpskolan22/50815-085517:orCa 50
Bergtorpskolan22/50900-095016:orCa 50
Bergtorpskolan22/51000-104016:orCa 25
Bergtorpskolan22/51045-113516:orCa 25
Bergtorpskolan22/51150-124016:orCa 50
 
30/5               Lena Sandin, Hampus Eckerman och Sylvia Ljungdahl besökte en klass i Tyresö gymnasium efter det att de sett Maj Wechselmans film ”Du ska älska din nästa så som dig själv”. TUFFarna svarade på frågor, diskuterade och berättade om TUFF.
                     
27/5               Robert Stieger berättar om kriget för elever på C3L
28/5               Robert Stieger berättar om kriget för en klass (tvåa) på Tyresö gymnasium
 
15/9               Lena Sandin berättar för en klass på Tyresö gymnasium om sina förenings-engagemang, dels i Tuff, dels i Trollbäckens tennisklubb
 
3/10               Gunnar Petersen har tre lektioner för sjätteklassare med information om Tuff-projekten i Indien
 
15/10             Gunnar Petersen har två bildvisningar för föräldrar vid Strandskolans Öppet Hus
 
22/10             Åke Sandin håller hos Tyresö Rotary föredrag om Tyresöradion inklusive Radio Tuff
 
24/10             Tillsammans med Kjell Andersson och Anna Steele Karlström är Åke Sandin confrencier och håller appelltal på FN-dagen i Tyresö Centrum
 
4/11               Gunnar Petersen har två lektioner om Indien för åk 1 på Strandskolan
 
 
12. TUFF-bladet
Under fyra av föreningens utskick till medlemmarna har TUFF-bladet bifogats. De har bestått av korta informationer i olika ämnen, såsom insamlingsresultat, projekten i Indien och Jugoslavien, TUFFs olika aktiviteter, fredscitat mm.
Redaktör. Åke Sandin.
 
13. Hemsidan
Hemsidan http://come .to/tuff har i vanlig ordning uppdaterats med aktuella händelser, både sådana som just passerat och sådant som är kommande. Dessutom har tillkommit en avdelning för Mangogram som blivit mycket uppskattad. Besökfrekvensen har varit ca. 30 träffar i veckan.
Redaktör. Bengt Citron.
 
 
 
15. BALKAN
Till Lina Vuskovic verksamhet med ca: 20 gamla i Belgrad har TUFF givit stöd även år 2003. Den noggranna redovisning vi är vana att få från henne har hon sänt oss även detta år. Redovisningen visar som vanligt vilka olika personer och grupper som ekonomiskt stödjer hennes arbete, men också en detaljerad redogörelse om hur hon använder pengarna.
 
Vi har i år som tidigare år sänt Lina pengar till julgåvor åt de gamla, samt en sedvanlig julhälsning på serbiska skrivet på Indienkorten. Ett kort till varje julpaket. Vi har fått många tackort från de gamla både på engelska och serbiska.
 
Från Lina fick vi ett kondoleansbrev efter mordet på Anna Lind.
 
Bistånd. Under året har vi skickat 8 000 kronor till Linas verksamhets samt 5 000 kronor till julgåvor
 
Information. Radio – TUFF har vid flera tillfällen informerat om Linas verksamhet, och om förhållandena i Jugoslavien.
Om hennes verksamhet finns information på TUFF:s hemsida.
 
 
16. Bolivia
Gunilla Tovö och Hugo Salas har arbetat åt SIDA i Bolivia under året. De besökte då också Sirionofolkets hus i Trinidad, som är byggt med TUFF – pengar. Även marken som huset ligger på är köpt för TUFF – pengar. Huset används flitigt av många, dels för att ge husrum till ledare som behöver vara i Trinidad när de arbetar med indianorganisationer och annat, dels av folk som av hälsoskäl bör befinna sig närmare sjukhus.
 
Vid besöket såg de att en hel del reparationer och förbättringar borde genomföras.
·       Kommunen hade gjort en markhöjning runt tomten och byggt upp en trottoar ca. 40 cm. högre än tomten som därmed blev en vattenbassäng under regnperioden.
·       Hela kvarteret hade blivit bortkopplat från den kommunala vattenanläggningen.
·       Det hade också blivit något fel på toaletten som svämmade över med jämna mellanrum.
 
 
TUFF beslutade att bidra med 15 000 kronor till följande åtgärder:
·       Markhöjning:
-       jord till markhöjning. Arbetet utfördes av tio personer, Siriono, under tre – fyra dagar som då också fick mat,
-       inköp av tre skottkärror och fyra spadar som arbetarna behövde,
-       material till ett stängsel ca. två meter högt.
 
·       Vattenförsörjning:
-       brunnsborrning,
-       inköp och montering av en manuell mekanisk pump.
 
·       Toaletten:
-       höjning av toalettstolen för att få bättre utflöde,
-       tömning av septitanken (räcker ca. ett år).
 
 
17. Irak
              Nätverket mot krig organiserade flera demonstrationer under 2003. Den största gick från Norra Barntorget till USA:s ambassad den 15 februari. Flera från TUFF deltog. Många av oss delade dessutom ut flygblad och satte upp affischer inför demonstrationen. Den 22 mars var det dags igen och vi delade åter igen ut flyblad samt deltog även denna gång från Norra Barntorget till USAs ambassad.
 
                Den 8 oktober bjöd vi in Widad Zaki och Anita Lilburn ordförande i Svensk - Irakiska Solidaritets- kommittén till ett välbesökt möte i Bollmora Föreningsgård. De berättade om dagens Irak.
 
                Under året har Radio TUFF kontinuerligt följt situationen i Irak.
 
 
18. Gåvor
Förutom bistånd till TUFF-projekten har vi under året givit gåvor för 2 000 kr . Dels 1 000 kronor till minprojekt MAG Mines Advisory Group och dels 1 000 kronor till Svensak Freds demokratiutskott. Ett bidrag till en film om Tjetjenienkriget.
 
 
19. Radio Tuff, sönd kl 12-13, tisd kl 18-19. 91,4 MHz
Radio Tuff har fortsatt att varje vecka sända entimmes-program med repris. Programmen har
främst bestått av intervjuer. Varje sändning har också innehållit ”veckans rosor”,
evenemangstips, kommentarer, mediabevakning och födelsedagsrosor
 
Programledare:       Åke Sandin samt några gånger också Hampus Eckerman, Marianne Stieger och Monica Schelin
 
Tekniker:             Diana Arróspide (Vid repriserna Åke Sandin)
 
Städning:             Aktivister, främst Monica Schelin, har städat studion och därmed nedbringat sändningskostnaderna
 
PROGRAMMEN 2003 i korthet (Sändningarna 905-956):
 
5/1       Monica Schelin berättar om Tuffs kommande verksamhet. Hampus Eckerman
7/1       recenserar Dan Josefssons bok "Välkommen till drömfabriken" och Lars Hillersbergs "Brottas med grisar" och berättar om Säpos övervakning av fredsrörelsen, Palestinarörelsen och andra organisationer. Åke Sandin citerar överste Bo Pellnäs om amerikansk desinformation och läser sin krönika "Jag älskar gamla militärer", dvs sådana som är pensionerade och därför vågar säga obekväma sanningar. Seppo Isotalo kommenterar kritiskt Peter Englunds TV-serie Ramona (om det svenska spionaget mot Sovjet i Baltikum) och instämmer i Rolf Ekéus' åsikt att den svenska misstänksamheten mot Sovjetunionen var överdriven.
 
12/1       Från Tuffs styrelsemöte rapporterar Sylvia Ljungdahl, Marita Westblom, Margareta
14/1       Svahn, Pernilla Hugosson och Ulla Carina Sellergren. Gunnar Petersen redogör för hur
hundratusentals kronor från Tuff under 2003 kommer att användas i indiska Dharampurs små fattiga byar. Hampus Eckerman recenserar Andreas Malms bok "Bulldosers mot ett folk", tolkar stämningarna på den koreanska halvön och redogör för en FN-prognos om hur många mänskliga offer ett Irak-krig kommer att kosta. Åke Sandin berättar om bombskräck i Hanoi 1972 och i Belgrad 1999 samt läser sin gamla krönika "Dresden --massaker eller militärt stordåd?". Sång av Joan Baez
 
19/1       Brev från Gunnel Wahlström om försvarsminister Leni Björklund och från Rolf Bergling
21/1       om Martin Luther King läses upp. Radio Tuffs man i Sydamerika, Daniel Slunge, på
hembesök, utfrågas om bistånd och om oroligheter i Bolivia, där Tuff på 90-talet hade
ett stort projekt. Hampus Eckerman recenserar Adam Hochschilds bok "Kung Leopolds
vålnad" som handlar om våld, slaveri och massdöd i Belgiska Kongo. Åke Sandin
sammanfattar John le Carrés artikel (The Times 2003-01-15) med rubriken "The United
States of America has gone mad". Docenten Seppo Isotalo rapporterar om ett möte i
ABF-Sthlm, där Rolf Ekéus och Sverker Åström diskuterade svensk neutralitet och
säkerhetspolitik under efterkrigstiden.
 
26/1       Bengt Svenssons krönika från San Francisco handlar om onödigt bensinslukande
28/1       skrytbilar och amerikaners rädsla och alltför flitiga användning av skjutvapen. En text
från Jan Viklund (utg. av Gandhi To-Day) citeras om att bland andra Ken Nichols
O'Keefe, veteran från Gulfkriget, nu åker till Irak som "mänsklig sköld". Anita Lilburn
rapporterar från Nya Zeeland om världens enorma militärutgifter och vad de motsvarar i
civila nyttigheter. Två liberaler, förre fp-ledaren Bengt Westerberg och Tyresös Anna
Steele-Karlström diskuterar sedan det hotande Irak-kriget. Förre utrikesministern Sten
Andersson (s) utfrågas om sin roll i det nu aktuella Sydafrika-spåret angående
Palmemordet och påstår sig sitta inne med nya uppgifter om Nato-ubåtar i svenska
vatten. Karin Wegestål kommenterar TV-serien om Milosevic, påminner om mediernas
ensidiga rapportering före och under Kosovokriget 1999 och redogör för serbernas
trängda situation i Kosovo. Hampus Eckerman ringer från New York och ger sina
intryck från metropolen
 
2/2       Monica Schelin och Åke Sandin delar ut rosor till Widad Zaki, ung irakiska, för att hon i
4/2       Studio Ett tog avstånd från bomber både mot irakier och israeler, till Ingemar Haraldsson för en DN-insändare under rubriken "Det ineffektiva våldet", till Lennart
Liedén för logiska resonemang i DN om hotet mot Irak, till Tuffs partner Lina Vuskovic för redovisning av julgåvor till fattiga gamla i Belgrad, till Anita Lilburn på Nya Zeeland som lämnat en rapport till Radio Tuff om protesterna mot det hotande kriget och till Tuffs indiske partner, Bhikhu Vyas, som tackat för nya pengar (850 000 rupier) från Tuff. En "veckans snyting" delas ut till en stjärnreporter, kallad Stingvar Ledhund, i en tidning kallad Häxpressen, "tidningen med solsting". Ann Sandin-Lindgren (s) och Anna Steele Karlström (fp) diskuterar om vi skall ha speciella tjejprogram på Tyresöradion . Åke Sandin citerar Eric Margolis i The Toronto Sun, Robert Fisk i The Independent och den tyske politikern Todenhöver i TV-kanalen ZDF. Det handlar om krigens råa ansikte och om vem som hotar freden.
 
9/2       Monica Schelin delar ut "veckans rosor", bl a till Tuffs utländska partners och till
11/2       arrangörerna av demonstrationen "Nej till krig mot Irak" den 15 februari. Olof Kleberg, f
d chefredaktör på Västerbottens-Kuriren, berättar om Pragvåren 1968 och
förberedelserna i Umeå att ordna en stor Irak-demonstration den 15 februari. Torbjörn
Stolpe redogör för planerna på en ny tidning, Tyresö-Posten. Seppo Isotalo om Såpos
bevakning av oss, om Palmemordet mot bakgrund av Palmes planerade resa till Moskva och om stämningarna i Ryssland i fråga om Irak. Hampus Eckerman, hemkommen från USA, rapporterar om USA, Europa och Irak och om tvivelaktiga brittiska rapporter
 
16/2       "Veckans rosor" delas ut till bland andra Roland Schütt för en limerick om Bush och till
18/2       kanadensiska advokater mot krig. Från den stora demonstrationen "Nej till krig" hörs tal
av Maj Britt Theorin, Eva Moberg, Maria Wetterstrand och Lars Ohly. Marianne Stieger
läser sitt kritiska svar på ett inlägg i SvD om att kriget är legitimt. Hampus Eckerman
 berättar om en "vapeninspektör" på Drottninggatan i Stockholm och afghanska offer för
danska flygets attacker. Stefan Lindgren berättar från ett seminarium om Afghanistan,
där det bland annat redogjordes för krigets civila offer.
 
23/2       Monica Schelin delar ut "veckans rosor", bl a till Ordfront Magasin, Tyresö Nyheter och
25/2       expresidenten Carter samt sammanfattar ett brev från Tuffs indiske partner, Bhikhu
Vyas. Ingrid Eckerman, aktiv i Svenska läkare för miljön, berättar om indiska reaktioner
på det hotande Irakkriget och om protesterna mot det stora kemiföretaget Dow
Chemical. Inför nästa Filosofika-möte sammanfattar Göran Flodman argument för och
emot svenskt inträde i EMU. Två lokala politiker, kommunalrådet Mats Fält (m) och
Mikael Gustafsson (v), diskuterar EMU och är djupt oense om det berättigade att demonstrera mot det hotande Irakkriget.
 
2/3       Monica Schelin och Åke Sandin delar ut "veckans rosor" och diskuterar Maria
4/3       Ermannos kritik av de "mänskliga sköldarna" och att Svenska Freds höll sig utanför
den stora demonstrationen den 15 februari. Den unga irakiskan Widad Zaki om
demonstrationen och läget USA-Irak. Uppläsning av Erni Friholts dikt "17 januari 1991. Krigsutbrottet vid Persiska viken". Två lokala politiker, Leif Bratt (mp) och Ann Sandin-Lindgren (s), diskuterar USA och Irak. Gösta Vibom rapporterar om ett symposium om alla de ryska ubåtar som påstods vimla i svenska vatten
 
9/3       Förre utrikesministern Sten Andersson kommenterar läget i Palestina, USAs
11/3       krigsplaner och de påstådda ubåtskränkningarna av svenska vatten. Hampus
Eckerman berättar om Zansibar, som han just besökt. Åsne Liedén recenserar den
brittiske fredsforskaren Milan Rais bok "Krigsplan Irak". Iranfödde Mansour Jakobsson,
aktiv i Svenska Freds Norrköping, intervjuas om det långa blodiga kriget mellan Irak
och Iran på 1980-talet. Daniel Slunge rapporterar om hur ett skatteförslag framkallat
blodiga kravaller i Bolivia
 
16/3       Karin Wegestål kommenterar mordet på den serbiske premiärministern Zoran Djindjic
18/3       och berättar om vad Balkankännaren Kjell Magnusson anser om läget i Serbien-Kosovo. Åsne Lidén läser sin DN-insändare med rubriken "Sanktionerna är FNs massförstörelsevapen". Från protestmötet på Medborgarplatsen mot kriget sänds inspelade avsnitt från fem av talen. Det var Lars Ångströms (mp), Anna Åkerlunds (Kristna Freds), Tomas Brundins (Broderskap), Lena Ags (s-kvinnorna) och Maria Ermannos (Svenska Freds). Hampus Eckerman ger sina intryck från manifestation och gör sin mediagranskning för veckan


23/3       Tre TUFF-aktivister, Sylvia Ljungdahl, Gunnar Petersen och Robert Stieger, ger sin syn
25/3       på det anfall mot Irak som har börjat och sina känslor inför kriget. Ett brev om Irakkriget läses upp, skickat till Radio Tuff från Anita Lilburn på Nya Zeeland. Hampus Eckerman och Marianne Stieger granskar mediernas bevakning av Irakkriget. En kommentar till världsläget och stämningarna i USA från Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, läses upp


30/3       Hampus Eckerman rapporterar om Israel-demonstrationen i Stockholm den 29/3. Bitte
1/4       Isacsson, som varit "levande vittne" och olivplockare bland palestinier på Västbanken intervjuas. Marianne Stieger läser sin krönika "Har Gestapo flyttat till USA?". Den handlar om behandlingen av krigsfångar. Robert Stieger intervjuas om sina två år som amerikansk krigsfånge efter andra världskriget. Hampus Eckerman granskar veckans medier och informerar om Iraks historia. Åke Sandin telefonrapporterar från Cypern om läget där och om cyprioternas inställning till Irakkriget.
 
6/4       "Veckans rosor" bland annat till krönikören Peter Hellsten och till Ordfront Magasin och
8/4       dess artikel om det tilltagande missbruket av invektivet "antisemitism". En text läses upp från Radio Tuffs man i Kalifornien. Den handlar om amerikanska mediers vinklade rapportering om Irakkriget. Fyra kända Tyresöpolitiker, Ann Sandin-Lindgren (s), Anna Steele Karlström (fp), Sven A Svennberg (m) och Lars Werner (v), diskuterar Irakkriget. Hampus Eckerman tar i sin mediagenomgång upp bl a Lars Adaktusson och Joakim Berner samt Arundathi Roys påstående om att Irakkriget är rasistiskt.
 
13/4       Ett brev från Bhikhu Vyas i Indien med anledning av Roland Schütts 90-årsdag läses
15/4       upp och Roland tackar de många som hyllat honom genom att sätta in bidrag på Tuffs insamlingskonto. Åke Sandins krönika "Ett första försök till resultatvärdering av Irakkriget" handlar om vad kriget hittills åstadkommit och jämför propagandan med verkligheten. Birger Karlmark diskuterar de ekonomiska skälen till kriget och brotten mot folkrätten. Khaled Bayomi, nyss hemkommen till Sverige som mänsklig sköld i Bagdad, berättar hur han bevittnade att amerikaner i propagandasyfte uppmanade irakier att börja plundra. Hampus Eckerman tar i sin mediagranskning upp mediernas arrangerade bilder, vad tecknet "tummen upp" betyder i Irak samt kommenterar John R McCarthys bok "The Second Front".
 
20/4       Monica Schelin citerar Karin Wegestål, som i Skånska Dagbladet gjort en
22/4       annorlunda resultatvärdering av Kosovokriget. Marianne och Robert Stieger
kommenterar kritiskt Staffan Heimersons framträdande i Tyresö bygdegård.
Radio Tuffs man i San Francisco ger i en krönika goda råd till Strömstad, hur
man där med hjälp av norska raggare bör ordna världsmedias uppmärksamhet
genom att välta en staty av Göran Persson. Lundahistorikern Khaled Bayomi,
som var mänsklig sköld i Bagdad, frågar varför el och vatten inte fungerar i Irak.
Göran Flodman har invändningar mot Åke Sandins resultatvärdering i förra
Radio Tuff av Irakkriget. Hampus Eckerman avslöjar att Jessica Lynchs
"heroiska befrielse" var mediabluff och att de gyllene pistolerna i Saddams
palats var en gåva från Ronald Reagan samt påpekar att Jimmy Strassburg på
DN-Kultur visar en märklig förståelse för vandaliseringarna i Bagdad.
 
27/4       Marianne Stieger påpekar att världens största fartygskatastrof inte var Goyas
29/4       torpedering med 7000 dränkta i Östersjön utan torpederingen 1945 av den
tyska flyktingbåten Wilhelm Gustloff med över 9000 dödsoffer. Förra
sprinterdrottningen Linda Haglund intervjuas, när hon kom cyklande med en
skolklass till Kumla skola och överlämnade två jättelika fredsbröd. Kumlalärarna
Laban Tobiasson och Hans Palmerts intervjuas också. Monica Schelin och Åke
Sandin diskuterar förväntningarna inför Svenska Freds' jubileumskongress, den
120:a, och minns tidigare kongresser. Med anledning av Irakkriget diskuterar
Göran Flodman, Åsne Liedén och Monica Schelin resultatvärdering, folkrätt och
mänskliga rättigheter. Hampus Eckerman granskar kritiskt bilderna på
Saddamstatyns vältande och Hans Magnus Enzenbergers artikel i dagens DN.
 
4/5       Widad Zaki, vars mor torterats av Saddams hejdukar, varnar för att det nya
6/5       läget i Irak bär drag av nykolonialism. I Åke Sandins krönika "Myter om krig"
citeras bland annat texter av veteranjournalisterna John Pilger och Chris
Hedges. Seppo Isotalo, just hemkommen från Ryssland, intervjuas om
Petersburg 300 år, om ryska reaktioner på Irakkriget och besvarar frågan ifall
Ryssland är en nation i kris. Sylvia Ljungdahl berättar om ett besök på Tyresö
gymnasium och hon och Ulf Smedberg utfrågas om sin resa till Mongoliet.
Hampus Eckerman fokuserar på vandaliseringen av Stockholm häromdagen
och på Syriens av USA förkastade förslag om en kärnvapenfri zon i
Mellanöstern.
 
11/5       Annika Nicolaou telefonrapporterar från Cypern om att gränsen nu öppnats och
13/5       att lyckliga turk- och grekcyprioter nu kan återse sina hem från tiden före 1974.
Monica Schelin avslöjar, att "Åkes pris" för berömvärt lokalt freds- och
solidaritetsarbete i år går till Radio Tuffs Edmundo Arróspide och Hampus
Eckerman. Sven-Olof Elofsson, lärare vid Alléskolan i Floda, intervjuas om det
dagsverke skolan utfört för Tuff-projekten i Indien. Marianne Stieger
kommenterar kritiskt en artikel på DN-Kultur om den etniska rensningen av 14-
16 miljoner tyskar kring krigsslutet 1945. Åke Sandin påminner om
mediabluffen om "räddningen av Jessica Lynch". Hampus Eckerman tar upp ett
märkligt bistånd, bantningspiller och andra värdelösa mediciner till Afrikas
svältande och berättar om Israels hårdare tag mot utlänningar.
 
 
18/5       Monica Schelins tal vid utdelandet av "Åkes pris" till Radio Tuffs Hampus Eckerman och
20/5       Edmundo Arróspide återges liksom Hampus' och Edmundos tacktal vid Svenska Freds
kongress i helgen. Hampus Eckerman tar i sin mediagenomgång upp försvarsminister
Rumfelts inblandning i försäljning av kärnteknologi till Nordkorea, "goda och onda"
urskillningslösa massmord, oväntade resultat vid en israelisk opinionsundersökning
och ockupationsmaktens behandling av irakier. Inför debattcaféet Filosofika diskuterar
Göran Flodman resultatvärderingen av krig, främst Irakkriget. Marita Westblom
rapporterar direkt från Svenska Freds' kongress.
 
25/5       Frida Bloms artikel i Norrköpings Tidningar om USA, FN och folkrätten citeras. Gunnar
27/5       Petersen intervjuas om sitt omfattande informationsarbete i skolor om Tuffs
Indienprojekt. Hampus Eckerman om irakisk TV, Churchills hyllande av Stalin 1953,
världens största bankrån och sanktionerna mot Irak. 

Åke Sandin tar i en krönika upp
den bristande överensstämmelsen mellan krigens motiveringar och resultat. Ola och
Erni Friholt intervjuas med anledning av att Fredsrörelsen på Orust fyller 20 år.
 
1/6       Svenska Freds' nya ordförande, Frida Blom, intervjuas om varför hon ogillar USAs
3/6       arroganta politik och om kärnvapenhotet, som hon varnar för. Åke Sandin reflekterar i
en krönika över folkrörelsernas kris, den fascistliknande så kallade antifascismen och
om Svenska Freds förr och nu. Hampus Eckerman om brittiska övergrepp mot irakiska
krigsfångar, om angloamerikanska lögner om massförstörelsevapen, om det
amerikanska Phoenix-programmet under Vietnamkriget samt om ökande kaffepriser. Ur
Diana Johnstones bok "Dårarnas korståg" citeras inledningen som handlar om
vänsterns medlöperi vid Natoanfallet på Jugoslavien
 
8/6       Brev från Daniel Slunge i Bolivia citeras liksom pressmeddelande från Svenska Freds'
10/6       Frida Blom, som kritiserar det onödigt kostnadskrävande svenska försvaret.
Historiedocenten Michael Nordberg om konflikten mellan den heliga Birgitta och kung
Magnus Eriksson, särskilt beträffande "korstågen" mot ryssarna och Birgittas
beskyllningar om att kungen var homosexuell. Seppo Isotalo, just hemkommen från
Petersburg, om toppmötena där, om terrorn kring Tjetjenien, om den höga dödligheten
bland ryska män och om Polens ställning. Hampus Eckerman kommenterar "smarta
bomber", Putins amnesti i Tjetjenien, amerikanska truppförflyttningar på Koreahalvön
och Michael Moores bok "Korkade vita män". Bo och Sofia Lindgren berättar om Dalai
Lamas framträdande på Globen i veckan
15/6       Veckans rosor till företag som sponsrar Tuff-projekten i Indien och till klass 5 i Fårdala
17/6       skola. Robert Stiegers insändare om krigsfångars status och förhållanden läses upp.
Gymnasisterna Johanna Nilsson. Nanny Hiort och Matilda Silén berättar om hur de i
julas sålde handritade indiska kort och nu försöker få företag att sponsra skolorna i
indiska Dharampur. Lena Sandin intervjuas om hur hon trots sitt intensiva
tennisspelande hann med att engagera sig i Tuff och besöka projekten i Indien.
Katarina Lökke vittnar om hur hon som ordförande i Tyresö filmförening kom i kontakt
med Tuff för tio år sedan. Hampus Eckermans mediagenomgång handlar bl a om att Sverige nu fått en officiell historiesyn, om den nye av USA tillsatta "guvernören" i Irak samt om en lättskrämd haj. Seppo Isotalo prisar samarbetet mellan president Tarja Halonen och statsminister Anneli Jääteenmäki och hur de senare vann valet på Irakfrågan.
 
22/6       Åke Sandin läser en nyskriven krönika med rubriken "Radiosändningarna gör skäl för
24/6       sina namn". Tuff-aktivisterna Ingrid Hellgren, Ulla Carina Sellergren och Bengt Citron
förklarar, varför de tycker att många fler bör ansluta sig till Tuff. Marianne Stieger kommenterar två heta tyska affärer, den liberala politikern Jürgen Möllemans plötsliga död och TV-stjärnan Michel Friedmanns knarkaffärer samt påminner om arbetarupproret i Berlin 1953. Monica Schelin intervjuas om varför hon sedan 25 år är aktiv i Tuff och varför hon efter ett besök i Hiroshima prioriterar kampen mot kärnvapnen. Musik av Tyresö Jazzband och ur föreställningen "Blå timmar"
 
29/6       Monica Schelin redogör för ett brev från indiska partners och berättar att Tuff-
1/7       pengar på nytt gör nytta i Bolivia. Veckans rosor utdelas bl a till Svenska Freds'
ordförande Frida Blom och Ordfront Magasin. Författaren Roland Schütt berättar om sin fredsaktivism i Tuff och läser en av sina kluriga verser. Robert Stieger om varför han som krigsveteran har blivit pacifist. Marianne Stalbohm varför hon anser det så viktigt att engagera sig i freds- och solidaritetsrörelsen. Ulf Smedberg och Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl motiverar sitt engagemang i Tuff. Åke Sandin läser en nyskriven krönika, som handlar om krigens "värdiga" och "ovärdiga" offer.
 
6/7       Monica Schelin recenserar Parkteaterns föreställning "Lysistrate", hon som för
8/7       2400 år sen inledde kärleksstrejk mot kriget. Frida Bloms artikel i SSD och
hennes debattinlägg i Sveriges Radios debatt om kärnvapen i olika länder. Åke Sandin menar, att Berlusconi var helt historielös när han förknippade en tysk socialdemokrat med nazism. Gunnar & Margaretha Petersen intervjuas om tjugo års intensivt Tuff-arbete och om Tuff-projekten i Indien. Bengt Svenssons krönika från San Francisco handlar i dag om hur USA nu rekryterar folk till nya kärnvapenprojekt. Åke Sandin sammanfattar Carsten Palmaers uppsats "Krig som teater" i boken BOOM, där han med Kosovokriget som exempel kritiskt granskar olika inslag i krigspropagandan. Sång av Ulla Sjöblom som tolkar Lars Forssells texter och av Lena Hedin i Bollmorans vals.
 
13/7       Flera utomordentliga Tuff-aktivister berättar om varför de är med i föreningen och varför
15/7       de tycker att många fler bör gå med. Det är Katarina Lökke, Ingrid Hellgren, Bengt
Citron, Ulla Carina Sellergen, och Lena Sandin. Hampus Eckermans insändare "Per Ahlmark förnekar irakiska offer" läses upp. Åke Sandin läser en krönika om krigsförbrytare med anledning av att den 73-åriga serbiskan Biljana Plavcic nu placerats bakom galler på Hinsebergs kvinnofängelse. Lena Granhagen sjunger texter av Wolf Biermann. Musik av Tyresö Jazzband och från Tyresö teaterförenings "Blå timmar"
 
20/7       Monica Schelin tjuvtittar i kommande TUFF-bladet, som bl a tar upp Tuff-projekt
22/7       i Indien och Bolivia, Hiroshimadagen den 6 augusti och fredsaktivister, inte
minst ungdomar, som jobbar förtjänstfullt. Åke läser en nyskriven krönika, som handlar om diverse saker, alltifrån danska soldaters vedermödor i Irak till propagandans lögner med siffror. Sen berättar fyra duktiga Tuff-medlemmar om varför de är så aktiva i Tuff och varför de tycker att många fler ska bli Tuff-medlemmar. Det är Robert och Marianne Stieger samt Ulf Smedberg och Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, är hemma på besök och berättar om stämningarna i USA och om den kristna högerns åsikter och inflytande. Musik och sång , dels ur Tyresö Teaterförenings Blå Timmar, dels av Tyresö Jazzband.
 
27/7       En legendarisk krigsreporter, Barbro Alving --signaturen Bang-- besökte
29/7       Hiroshima efter kriget och hon berättar i en inspelning från 1949 om sina intryck
och pacifistiska slutsatser. Åke Sandins krönika granskar kritiskt den svenska militärens påstådda sparande och påminner om att den förmenta nedrustningen för 20-30 år sen tvärtom var en klar upprustning. Widad Zaki, som för första gången på 24 år besökt sin barndoms Bagdad, intervjuas om vad irakierna tycker om Saddams gäng och om amerikanerna och berättar om vanliga människors bekymmer i vatten- och elbristens Irak. Gunnar & Margaretha Petersen intervjuas om Indien och sitt mångåriga frivilliga arbete i Tuff. Visor av Tom Lehrer och Anders Fugelstad samt Jörgen Toresson i sin egen Tyresövals.


3/8       "Veckans rosor" delas ut till bl a tuff-aktivister, musikanter och sanningssägaren John
5/8       Pilger. I Radio Tuffs sommarserie med Tuff-medlemmar om varför de engagerar sig
ska vi först höra allas vår Roland Schütt och sen frågar Monica Schelin ut Åke Sandin om hans mångåriga engagemang i Tuff och Radio Tuff. Åkes krönika handlar om att krig uppammar rasism och frågar om inte rasismen bidrog till förintelsen av Hiroshima och Nagasaki för i dagarna 58 år sen. Musik av Tyresö Jazzband och ur Tyresö teaterförenings Blå timmar.
 
10/8       Sändningen präglas av inslag från Hiroshimadagen på Medborgarplatsen. Tal återgavs
12/8       av Frida Blom, ordförande i den arrangerande föreningen Svenska Freds, Lena Ag från
s-kvinnorna, riksdagsledamoten Nyamko Sabuni (fp) och riksdagsledamoten Gustav Fridolin (mp). Dessutom intervjuades Lena Ag och Nyamko Sabuni. Olof Thunberg läser Sandro Key-Åbergs prata om atombomben. Åke Sandins krönika handlar om artiklar skrivna av Philip Knightley i Aftonbladet, John Pilger i New Statesman, Robert Fisk i The Independent, Karin Wegestål i Skånska Dagbladet, Sören Sommelius i Helsingborgs Dagblad och om vad Gunnar Petersen sa i Mitt i Tyresö om Tuffs indiska projekt.


17/8       Monica Schelin peppar för kommande evenemang, främst Tuffs Albykväll. Hampus
19/8       Eckermans media-genomgång handlar denna vecka bl.a om Tony Blairs eventuella
skuld till den brittiska forskaren David Kellys död, Israels försök att locka folk till bosättningarna, hur irakier och han själv kommenterar strömavbrottet i USA, samt huruvida Coca Cola och Pepsi är giftiga.Gunilla Mellin berättar om besök i det nu nästan bortglömda Bosnien och om  hur den svenska fredsmusikalen "Ingenmansland" i somras mottogs i Sarajevo, Mostar och Lipnica. Åke Sandins krönika handlar om bögar och flator men också om det usla intresset för att bekämpa de tiotusentals kärnvapnen och segrarnas dominans i medierna och i historieskrivningen
 
24/8       Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl recenserar Siba Shakibs bok "Till Afghanistan
26/8       kommer Gud bara för att gråta". Margareta Svahn rekommenderar Michael Moores film "Bowling for Columbine", som i veckan visas på Bio Forellen i Tyresö. Under sin sedvanliga mediagenomgång berättar Hampus Eckerman om hur Nelson Mandela tillfälligt avskrivits som terrorist av USA, om varför irakier inte gör någon skillnad på USA och FN, om ett iranskt 50 års-jubileum och om ett japanskt 150- års jubileum. Gunilla Tovö berättar om Tuffs gamla projekt i Bolivia och hur hon i somras för Tuff-pengar såg till att sirionóindianernas hus i staden Trinidad reparerades och hon nämner också landets problem de senaste åren. Åke Sandins krönika tar upp terrorn i Mellanöstern, från mordet på Folke Bernadotte till tisdagens massdödande av FN-folk i Bagdad och civila israeler i Jerusalem.
 
31/8       Monica Schelin ställer de tio frågorna från förra söndagens tipspromenad i Albyskogen,
2/9       och Åke Sandin ger i slutet av programmet de rätta svaren. Amerikanen Fred Saima
berättar om hur det är att vara fredsaktivist med arabiska rötter i Kalifornien och om
oberoende media i USA. Den förre presidenten i EU:s regionalråd, tyske
socialdemokraten professor Manfred Dammeyer, utfrågas om sin vapenvägran, den
tyska synen på Irakkriget, Kosovokriget och Berlusconi samt om sin åsikt om euron.
Svensk-irakiern Shaker Aldujaily, just hemkommen från Bagdad, berättar om läget i Irak
och menar att osäkerheten i ockupationens spår är ett av de stora problemen och att
attentatet mot FN-huset var kontraproduktivt. Hampus Eckermans mediagenomgång
handlar om Tony Blairs snurrmästare Alastair Campbells sista snurr, om den svenska
försvarsministern Leni Björklunds märkliga förslag att lägga biståndspengar på
militären, om Sovjetunionens påverkan på Estlands EU-val och om Pentagons mest
misslyckade idéer. Evenemangstips ges om Tuffs debattcafé Filosofika   och om
Michael Moores prisbelönade dokumentärfilm "Bowling for Columbine", som visas på
Bio Forellen.


7/9       Tyresöbon Manuel Fuentes, som var borgmästare i en chilensk stad, påminner om ett
9/9       traumatiskt 30-årsminne, när den folkvalde presidenten Salvador Allende störtades och
dödades den 11 september 1973 av general Pinochet, stödd av amerikanska CIA.
Manuel anser att århundradets Norgeskämt var när norska nobelkommittén gav
fredspris till Henry Kissinger. Tuffs debattcafé Filosofika diskuterade i måndags EMU.
Åke Sandin läser en nyskriven EMU-positiv krönika och får sedan svar på tal av nej-
anhängarna Monica Schelin och Kristina Lundell. Marianne Stieger som röstade nej till
EU 1994 förklarar sen varför hon tänker rösta ja på söndag. Monica Schelin läser sen
upp Åsne Liedéns nej-insändare i tisdagens DN (2003-09-02). Den hade rubriken "EMU
och kvinnorna". Och till sist från EMU-diskussionen i Filosofika tycker konstnären David
Bracken att det är svårt att veta hur man ska rösta. Så från Europa till Indien: Vår
partner där, Bhikhu Vyas, har skrivit till oss om hur monsunregn gör vägar
svårframkomliga, hur 180 dammar för konstbevattning har uppförts för Tuffpengar och
hur invånarna i hundratals byar deltar i projektarbetet. Sen ska vi återge
Indienkännaren David Ståls förklaring på varför Indien nu undanber sig bistånd, dock
inte till frivilligt arbetande organisationer, alltså sådana som Tuff samarbetar med.
 
14/9       Eftersom Tuff och Radio Tuff kämpar för att ingen människa bör dödas och ingen
16/9       människa dö i onödan kommer en stor del av sändningen ha det otäcka mordet på
Anna Lindh som ämne. Monica Schelin läser upp ett välskrivet och tänkvärt brev från Kristjan Vaigur och Åke Sandin citerar kondoleansbrev från Tuffs partner Lina Vuskovic i Belgrad, där man har tragisk erfarenhet av dödande. Sen hör vi hur olika Tyresöpolitiker reagerade omedelbart efter dödsbudet i torsdagsmorse. Det är Marita Bertilsson, Susanne Ronström och Christina Tallberg (alla s) samt Leif Bratt (mp) och kommunalrådet Berit Assarsson (m). Om politikerförakt intervjuas Ann Sandin-Lindgren, som menar att priset ibland är för högt för att vara politiker på grund av okunniga och nästan hatiska uppfattningar om politikerrollen. Från Mordechai Vanunu, sen 17 år i israeliskt fängelse efter att ha avslöjat Israels kärnvapeninnehav, har Öringebon Marianne Stieger fått brev, som hon berättar om liksom om ett brev undertecknat Anna Lindh, som hon fick i tisdags från UD om fallet Vanunu. Radio Tuffs man i Mellanöstern, Hampus Eckerman, telefonrapporterar från Beirut om sina besök i Syrien och Libanon och om reaktionerna där på Anna Lindhs död.
 
21/9       Monica Schelin delar ut veckans rosor bl a till senaste TUFF-bladet, vars innehåll hon
23/9       redogör för. Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl berättar om Tuffs imponerande och
spännande höstprogram och om det fortsatta Tuff-stödet till fattiga gamla i Belgrad.
Lena Sandin direktrapporterar från Värnamo om Svenska Freds' riksmöte där, vilket
handlar om konflikthantering och annan viktig verksamhet. En annan telefonrapport
kommer från Mellanöstern, där Hampus Eckerman bl a besökt i Sabra och Shatila där
massor av palestinska flyktingar massakrerades 1982 och Quneitra invid Golanhöjderna, en stad som jämnats med marken och han berättar om korsriddarnas härjningar, bland annat deras kannibalism. Och sen ett mycket positivt inslag, för från kärleksgudinnan Afrodites hemö Cypern ringer Annika Nicolaou,. Hon berättar hur väl samarbetet funkat mellan turk- och grekcyprioter sedan gränsen i våras öppnades efter 29 år.


28/9       Veckans rosor delas ut, bland annat till den ryske översten Petrov som kanske räddade
30/9       världen från katastrofernas katastrof för 20 år sen och till senaste Ordfront Magasin
som vågar ifrågasätta den statligt påbjudna historiesynen i den påkostade myndigheten
"Forum för levande historia". Radio Tuffs man i Mellanöstern, Hampus Eckerman
telefonrapporterar från Damaskus. Han har besökt den hårdbevakade gränsen till Irak
och berättar vad muslimska syrier tycker om kristna och judar. Inte heller vår man i San
Francisco, Bengt Svenssson, har skickat en rapport om mångfalden i det förestående
kaliforniska valet och berättar också om hur den amerikanska militären är en
välfärdsstat i staten. Statsvetaren Sofia Wennerstrand på Svenska Freds intervjuas om kampanjen mot alla de landminor som skördar massor av offer även åratal efter
krigssluten.
 
5/10       Monica Schelin delar ut "veckans rosor", bl a till Göran Flodman, Frida Blom och
7/10       Gunnar Petersen samt rapporterar om EUs planerade grundlag, Svenska Freds'
kärnvapengrupp, Strandskolans Öppet hus för indiska Tuff-projekt och det kommande
Irakmötet i Bollmora föreningsgård. Sofia Wennerstrand intervjuas om Svenska Freds kampanj för den internationella brottsmålsdomstolen ICC, vilka uppgifter den skall ha och det motstånd som den på sina håll möter. Åke Sandins krönika den här veckan har rubriken "Krigsförbrytar-domstolars dubbelmoral" och nämner bland andra Vladimir Putin, Tariq Ali, Sven Öste och Ernest Hemingway. Inför Tuffs och ABF:s Irak-möte på onsdagkväll intervjuas en av inledarna, Anita Lilburn, ordförande i Svensk-irakiska Solidaritetskommittén. Upplysningar om medlemskap i Tuff blir det också, liksom födelsedagsrosor och en av låtarna är Allan Edvalls ironiska visa "För kärleks skull"
12/10     Irak var huvudämne för ett möte i föreningsgården i onsdagskväll. Ulf Smedberg och
14/10     Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl berättar vad dom fäste sig vid under detta
intressanta möte, Från svensk-irakiskan Widad Zakis anförande hör vi, hur det var när hon återbesökte Irak i somras och ordföranden i Svensk-irakiska Solidaritetskommittén
Anita Lilburn erinrar om Iraks problemfyllda historia de senaste decennierna. Inför
Strandskolans Öppet hus på onsdag intervjuas läraren Charlotte Nordin och
femteklassarna Linda Sjödin, Amanda Tappert, Vilma Pilsas Gyllner och Isabella
Weski. Och "Många små människor" är faktiskt rubriken på Åke Sandins krönika, som
den här veckan handlar om behovet av engagemang. En krönika kommer också från
Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, som bland annat påpekar att
rösterna i Kalifornien-valet var proportionella mot antalet satsade miljoner dollar i
valkampanjen
 
19/10     Åke Sandin läser en krönika som handlar om massmorden i Indonesien, om indiskan
21/10     Arundhati Roys varningar för kärnvapnen och om en helt misslyckad enkät om
          lösningen på matbristen. Förut i höst rapporterade Hampus Eckerman från
Mellanöstern, men i dag sitter han på 25:e våningen i New York med utsikt över gropen
efter World Trade Center och undrar varför USA hetsar så väldigt mot Syrien, där det
precis som i USA finns sociala och vänliga människor, påpekar han. I Bolivia har det
varit dramatiska dagar och vår speciella kännare av detta det fattigaste landet i
Sydamerika, Gunilla Tovö, intervjuas om tillståndet och orsakerna till oroligheterna.
Docenten Seppo Isotalo berättar sen om hur han träffat två av huvudpersonerna på
den sovjetiska sidan vid nedskjutningen 1952 av DC:3-an, det svenska spionplanet.
Påstådda uppgifter om mycket märkliga händelser på Östersjön var också ämnet på
1980-talet för Ingemar Myhrberg i hans bok "Ubåtsvalsen". Han intervjuas om hur han
ser på denna hysteri i dag och drar paralleller till propagandan mot Irak i vintras.
 
26/10     Veckans rosor delas ut inte minst till alla som bidrog till att FN-dagen i fredags blev en
28/10     så fin manifestation i Tyresö centrum. Monica Schelin berättar om Svenska Freds' så
kallade "Påtryckare för fred" och varför Kroatiens premiärminister får ros och vem som
får ris.. Från FN-dagen i Tyresö centrum hör vi Tyresöbon och förre statsministern
Ingvar Carlsson, som har lett en internationell kommission i syfte att förbättra FN.
Dessutom får vi höra musikgruppen Soul Keepers från Tyresö kulturskola. Tuff-
ordföranden Sylvia Ljungdahl är här och ska bl a berätta om vårt samarbete med
Balkan och planerna att även i år finansiera julklappar till fattiga gamla i Belgrad.
Hampus Eckerman, nu Radio Tuffs man i New York, har skickat en krönika, som
handlar om lidelserna kring baseball, om märklig amerikansk energidebatt och icke
påtalade krigsförbrytelser.


2/11       Monica Schelin och Åke Sandin peppar för två spännande Tuff-möten: Filosofika om
4/11       Europa och Irak den 5 november och mötet med Frida Blom, Svenska Freds unga
duktiga ordförande den 10 november. Frida Blom har i veckan debatterat med
försvarsminister Leni Björklund i SvD och hennes inlägg läses upp. Också ett tackbrev       till Strandskolan från Tuffs indiska partners, Bhikhu och Kokila Vyas läses upp. Radio
Tuffs man i New York, Hampus Eckerman, berättar om Halloween, den mystiska
nedskjutningen TWA-planet 1996 och om ett besök i FN-huset, där guiden betonar de
nordiska insatserna och de konventionella vapnens farlighet. Intervju med Mansour
Jakobsson, fredsaktiv i Norrköping och med iransk bakgrund men kritisk till att Nobels
fredspris går till iranskan Shirin Ebadi och också kritisk till muslimska länders intolerans.
Åke Sandins krönika handlar om massvåldtäkter och etnisk rensning och ställer
frågan: ”Bör tyskarna tillåtas sörja sina egna?”
 
9/11       Monica Schelin delar ut veckans rosor bl a till debattcaféet Filosofika och till Karin
11/11     Weghestål. Svenska Freds’ ordförande Frida Blom intervjuas inför Tuff-mötet den
10/11 om de 40 miljarderna kr till svensk militär, om kampanjen mot minor och om den
internationella brottsdomstolen. Förra riksdagsledamoten Karin Wegestål
kommenterar DN-Kulturs angrepp på Ordfront Magasin och berättar om sitt besök i
Kosovo nyligen.   Hampus Eckermans krönika från USA handlar om
bostadskostnaderna för rika och fattiga i New York och om att Jessica Lynch nu ska  
gifta sig. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, skildrar hur Halloween
firades i stadens bögdistrikt men framförallt skriver han om hur många av Iraks
ockupanter faktiskt är privatanställda  
 
16/11     Monica Schelin inleder med veckans rosor, bl a till den i DN nedskällda amerikanska
18/11     journalisten Diana Johnstone och till Frida Blom och Martin Bengtsson för fina insatser
vid Tuff-mötet i måndags. Peter Hellsten läser sin krönika i tidningen
”Tyresöföretagaren”. Den handlar om psykvården och har rubriken ”Det öppna
samhället – för vem?” Han säger också några minnesord om den nyligen avlidne
Sveneric Nilsson. Ordföranden i Svensk-irakiska Solidaritetskommittén, Anita Lilburn,
berättar om den kampanj som kommittén i samarbete med Sveriges Fredsråd nu
startar för nödlidande irakiska barn. Åke Sandins krönika handlar om våldtäkter i fred
och krig och har rubriken ”Indignationen är selektiv”. Radio Tuffs man i New York,
Hampus Eckerman, berättar om hur amerikanska medier i krigspropagandistisk nit
hårdlanserar Jessica Lynch, som dock själv tar avstånd från det mesta och visar
tacksamhet mot irakiska läkare. Dessutom har vi fått några rader från Bengt Citron,
både om arvssynden och presidenten Bush’ aftonbön
 
23/11     Monica Schelin och Åke Sandin berättar om de alldeles enorma
25/11     insatser som lokalföreningen TUFF i drygt 30 år har gjort i Indien och
sammanfattar de första 20 åren i en historisk tillbakablick. En bit ur den indiska succéförfattarinnan Arundhati Roys bok ”Den oändliga rättvisans matematik” redovisas. Den handlar om de religiösa massmorden i Gandhis hemstat Gujarat i fjol. Radio Tuffs man i New York, Hampus Eckerman rapporterar på sitt oförskräckta sätt om amerikanska medier, om barnadödlighet och vapenkostnader samt om Irak. På närmare håll, i Uppsala, finns Neven Milivojevic som just besökt Vitryssland, där yttrandefrihet och mänskliga rättigheter sitter trångt. Han rapporterar om det och avslöjar vem som i år fär Martin H-son Holmdahls pris för främjande av mänskliga rättigheter.
 
30/11     Monica Schelin och Åke Sandin resonerar om tidigare besök i Indien, om hur det
2/12       började, om boken ”Indien – men också Indien”, som skrevs av sju Tuff-medlemmar
och om hur några av de många projekten har kommit till. En lång intervju med Jens Petersson, Svenska Freds duktige generalsekreterare. Han utfrågas om vapenvägran, vapenfri tjänst, Svenska Freds’ ordföranden, kampanjerna mot vapenexport, landminor och kärnvapen och kampanjen för en fungerande internationell brottsdomstol. Tuff jobbar lokalt för något globalt så lokalpatriotiskt spelas det låtar med Tyresö Jazzband .
 
7/12       Tyresö kommuns projektledare på informationsavdelningen Ossian Quiding diskuterar
9/12       en resa till Polen och Tyresös vänort Wehejrowo förra helgen.Rapporter om
Thanksgiving och borgmästarval i San Francisco från vår rapportör därborta Bengt Svensson. Den uppkäfttige Hampus Eckerman håller på att packa för hemresa från New York, men har ändå haft tid att rapportera om inköp av böcker och julklappar, men även om en föreläsning på Colombia University. Marianne Stieger berättar om fredsfången Mordechai Vanunu och hans julklappsönskningar. Tuffs Indien-expert Gunnar Petersen  kommenterar de rapporter som Åke Sandin har skickat från Indien under sin pågående resa därborta. Åke Sandin ringer och rapporterar direkt från Indien.
 
14/12     Åke Sandin och Monica Schelin sammanfattar intrycken från två veckor i
16/12     Indien bland alla Tuff-projekten. Radio Tuffs man i New York, Hampus Eckerman,
har skickat oss en krönika också denna vecka. Den handlar om amerikansk motvilja mot Frankrike och Tyskland och innehåller en dyster resultatvärdering av Nato-anfallet på Jugoslavien. Om detta handlar också Åke Sandins krönika ”Ve våra dissidenter! (1)-- DN och Ordfront”, där den kunnige Jugoslavien-kännaren Sören Sommelius flitigt citeras. Åkes andra krönika har överrubriken ”Ve våra dissidenter! (2)” Den tar sats i Indiens religiösa motsättningar och vänder sig sen mot Svenska Freds’ planer att utesluta Iran-födde Mansour Jakobsson för hans utfall mot islam i en intervju här i Radio Tuff den 2 november. Indisk sång och musik från ett band som kallar sig The Central Bank.
 
21/12             Michael Moores grymt roliga rader om Saddams gripande citeras. Radio Tuffs man i New
23/12             York, Hampus Eckerman, rapporterar om den märkliga sexualundervisningen i USA, att
aborterna är vanligare där än här och att tomten Santa Claus’ benknotor redan för tusen år sen rövades bort – ja självfallet av kommersiella skäl.   Åke Sandins krönika denna fjärde advent har rubriken ”Religionerna och mördandet” Den handlar om muslimer, hinduer och kristna, både icke-våldsliga och alltför militanta. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har skickat två bidrag denna vecka, det ena om penisförlängare och vännen Alice och alla hennes bekymmer och vedermödor, bl a med hjärngymnastik, det andra om julbocken i Gävle. Läraren vid Mitthögskolan i Härnösand, Lars Sandin, intervjuas om sitt besök i Kenya, om ett land som plågas av korruption och aids och om den kontroversiella indiska minoriteten där.
 
         
28/12     Eftersom det är det sista Radio Tuff för året, gör Åke Sandin en kort sammanfattning
30/12     av årets sändningar. Och Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl gör tillsammans med
Hampus Eckerman och Monica Schelin en återblick på Tuffs verksamhet under 2003. Vad lyckades vi med 2003 är den fråga som besvaras. En av de verkliga ljusglimtarna under 2003 har varit tre gymnasisters fina jobb för projekten i Indien. De såg för ett år sen till att det kunde planteras tusentals nya mangoträd i indiska Dharampur och nu har de fixat sponsorer för 12 000 kr. Två av dem hörs: Johanna Nilsson och Matilda Silén. Hampus Eckermans mediagenomgång handlar om allting från julaftonen 1914 till flygande marsvin och innehåller också bekymrade kommentarer till nedläggningar av debattprogram. Åkes Sandins krönika i dag har ett religiöst tema med den märkliga rubriken ”Jag svek min pacifistiske kollega, tjuren Ferdinand”

TUFFs verksamhetsberättelse för år 2003
Innehåll                                                                              Sid.
 
1.   Styrelse                                                                           1
2.   Revisorer                                                                       1
3.   Styrelsemöten                                                               1
4.   Valberedning                                                                 1
5.   Arbetsutskott                                                                 1
6.   Arbetsgrupper                                                               1
7.   Medlemmar                                                                   2
8.   Lokaler                                                                           2
9.   Representation                                                               2
10. Offentliga möten och arrangemang                               2
11. Framträdanden utanför TUFF                                       4
12. TUFF-bladet                                                                   5
13. Hemsidan                                                                       5
14. Indien                                                                             6
15. Balkan                                                                           7
16. Bolivia                                                                           7
17. Irak                                                                                 8
18. Gåvor                                                                             8
19. Radio TUFF                                                                   8