Verksamhetsberättelse för år 2004

 1. Styrelse
Vid TUFFs årsmöte den 20 mars 2004 valdes styrelse och ordförande och vid styrelsemötet samma dag konstituerade sig styrelsen:
 
Sylvia Ljungdahl               ordförande.
Monica Schelin                 vice ordförande.
Ingrid Hellgren                 vice ordförande.
Margaretha Petersen         vice ordförande.
Katarina Lökke                 sekreterare.
Olga Alata                         kassör för föreningskontot.
Margaretha Petersen         kassör för insamlingskontot med Kim Larsen som stöd.
 
Övriga styrelseledamöter: Bengt Citron, Hampus Eckerman, Marie Grenfors, Pernilla Hugosson, Erika Husberg, Bitte Isaksson, Lena Sandin, Ulla Carina Sellergren, Margareta Svahn och Marita Westblom.
 
2. Revisorer
Till revisorer valdes Ulla Luin och Rune Jansson och till revisorssuppleant valdes Åke Sandin.
 
3. Styrelsemöten
10 gånger varav fem på lördagsförmiddag och fem på vardagskvällar.
Dessutom hade styrelsen en planeringsdag den 28 augusti och en planeringskväll den 5 oktober.
 
4. Valberedningen
Till valberedningen utsågs Kim Larsen, (sammankallande) Margaretha Petersen och Marie Grenfors.
 
5. Arbetsutskott  
Arbetsutskott (AU) består av 2 – 3 medlemmar och med delvis ny sammansättning varje månad har det ansvarat och skött det löpande arbetet. Sammansättningen av AU samt tidsplan har i förväg fastställts för hela året.
 
6. Arbetsgrupper
Balkan         Sylvia Ljungdahl               tel. 742 14 42
Indien           Margaretha Petersen         tel. 712 33 03
Filosofika     Göran Flodman                 tel. 644 76 41
Radio TUFF Åke Sandin   tel. 712 44 63
 
7. Medlemmar
Antal betalande medlemmar var den 31 december 413 stycken vilket är en ökning med 12 från år 2003. Samtliga medlemmar har bland annat mottagit fem TUFF-utskick.
 Medlemsavgiften var 180 kr för enskild och 70 för familjemedlem.
 
Vi var många som kände stor saknad när tre värdefulla medlemmar gick bort under året. Mac Falkirk, Robert Stieger och Edmundo Arróspide. Edmundo var dessutom en ovärderlig medhjälpare som tekniker i Radio TUFF
 
8. Lokalen
Tuffs föreningslokal, Myggdalsvägen 80, har utnyttjats flitigt för möten och som arbetsplats för Tuffs verksamhet.
 
9. Representation
Monica Schelin och Sylvia Ljungdahl deltog vid Svenska Freds ordföranderådsmöte den 7 februari.
 
Monica Schelin och Sylvia Ljungdahl deltog vid en information om ”Föreningarnas månad” Arrangerad av Centrum AB Rodamco.
 
Margareta Svahn deltog vid ett möte anordnat av Kultur och Fritid för kommunens föreningar. På mötet framkom att många föreningar upplevde svårigheter att få en plats i Centrum för presentation av sin föreningens verksamhet, efter det att Rodamco övertagit Centrum. Mötet föreslog därför att i ett brev till Kultur och Fritid påtala svårigheterna. Margareta Svahn åtog sig att skriva brevet.
 
I år hade TUFF ingen representant vid Svenska Freds 121:a kongress den 8 – 9 maj i Göteborg.
 
Tyresö närradioförening: Åke Sandin och Edmundo Arróspide. Efter Edmundos bortgång övertog Diana Arróspide han plats.
 
Svenska Freds kärnvapengrupp: Monica Schelin tom.15 mars och Sylvia Ljungdahl tom.
 6 augusti.
 
ABF: Margareta Svahn.
 
Tyresö integrationskommitté: Marie Grenfors och Monica Schelin till dess att kommittén upphörde, vilket den gjorde under hösten.
 
10.   TUFF är medlemmar i
SISK Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén
Forum Syd
Tyresö Filmförening
   
11. Offentliga möten och arrangemang
14/1               Filosofika  Ämne ”Ska hela Sverige leva” Ledare: GÖRAN FLODMAN.
 
26/1               Kaféträff eller kinamatsträff på Lucky House. Vi åt, drack och hade trevligt
                      tillsammans.
 
31/1               Bokbord i Tyresö Centrum.
 
11/2               Titt-in  HAMPUS ECKERMAN berättade om sina besök i Syrien och Libanon samt New York.
 
19/2               Titt-in  MONICA SCHELIN, ÅKE SANDIN, SOFIA LINDGREN och JOSEFIN OLSSON berättade om deras resa till våra projekt i Indien. Många nyfikna kom som lyssnade och frågade.
                         
25/2               Filosofika  Ämne ”Kan vi begripa Islam”. Inbjuden gäst var MASUM BARU från Bangladesh. Ledare: GÖRAN FLODMAN.
 
28/2               Bokbord i Tyresö Centrum.
 
8/3                 Titt-in med ämnet ”Radio TUFFs motbilder” med ÅKE SANDIN och HAMPUS ECKERMAN.
 
16/3               Kaféträff eller kinamatsträff på Lucky House där vi umgicks och åt gott.
 
25/3               Filosofika Ämne ”Skulle Volataire ha fått vara medlem i Svenska Freds”. Ledare: GÖRAN FLODMAN.
 
27/3               Bokbord i Tyresö Centrum.
 
24/4               Bokbord med tavellotteri  Förutom tavlor skänkta av konstnärerna GUNNEL TIRIOLO och ULLA CARINA SELLERGREN lottades också en korg med diverse godsaker ut, samt några likörglas och två chokladaskar. Förutom lotteri hade vi också en kampanj mot vapenexporten och fick många namn på protestlistan.
 
29/4               Titt-in med ämnet ”Fredsarbete i Israel” med TED WAISBERG från JIPF , Judar för israelisk – palestinsk fred.
 
12/5               Titt-in  Vår gäst LINA VUSKOVICS berättade om sin verksamhet med gamla i Belgrad och om ”Jugoslavien efter Milosevic”.
 
25/5               Filosofika  Ämne ”Myternas myt”. Ledare: GÖRAN FLODMAN.
   
27/5               Möte för nya medlemmar  ERIKA HUSBERG och SYLVIA LJUNGDAHL hade bjudit in. GUNNAR PETERSEN berättade om projekten i Indien för den enda nya medlem som kom.
 
2/6                 Möte med Svenska Freds ordförande  FRIDA BLOM.
 
12/6               Storloppis på ängen nedanför Konsums rulltrappa.
 
6/8                 Hiroshimadagen arrangerade TUFF tillsammans med Stockholms Fredsförening och Svenska Freds genom en manifestation på Stortorget i Stockholm. Talare var ordförandena från de politiska ungdomsförbunden.
 
22/8               Albydagen  En av TUFFs traditioner är att på Alby friluftsgård ha en kväll med musik, miniloppis, bokbord och tipsrunda samt servering med mat och kaffe.
 
7/9                 Filosofika Ämne ”Jesusmyten”. Ledare: GÖRAN FLODMAN.
 
11/9               Bokbord i Tyresö Centrum i samband med ”Föreningarnas månad”.
 
13/10             Filosofika Ämne ”Radio TUFF i det stora mediabruset”. Ledare: GÖRAN FLODMAN.
 
22/10             Bokbord på FN–dagen i Tyresö Centrum. TUFF deltog tillsammans med andra Tyresöföreningar.
 
31/10             Radio TUFF för 1 000 de gången Många gratulanter KOM TILL studion. Förutom ”tuffare” fanns representanter för Tyresö Närradio och Svenska Freds. Många sjöng och presenter delades ut till de tre aktiva ÅKE SANDIN, DIANA ARRÓSPIDE och HAMPUS ECKERMAN. Efteråt var det mat på Curres Corner, som de tre huvudjubilarerna blev bjudna på.
 
15/11             Filosofika Ämne ”Fundamentalismen inom olika religioner bl.a. islam, judendomen och kristendomen”. Ledare: GÖRAN FLODMAN
 
16/11             Titt-in Ämne ”Amerikanska valet”. LISA GRENFORS, utrikeskorrespondent på TV 4, berättade om vad hon sett och upplevt när hon på plats bevakade valet.
 
23/11             Kafékväll på Curres Corner. ”Snusketörerna” från Tyresö Närradio medverkade.
 
4/12               Bokbord ”Fredsfångars dag” i Tyresö Centrum. Vi sålde brev som gick till fredsfångar runt om i världen. Vi delade också ut olika broschyrer.
 
12. Framträdanden utanför Tuff
 
2/2                     Monica Schelin och Åke Sandin berättar med diabilder om projekten i Indien för två sjundeklasser i Tyresö skola
 
29/3                   Monica Schelin och Åke Sandin berättar med diabilder om Tuff-projekten i Indien för två klasser vid yrkesgymnasiet Fredrik i Haninge
 
20/4                   Åke Sandin och Monica Schelin berättar med diabilder om Tuffs Indienprojekt för två sjätteklasser vid Enskedefältets skola
 
22/4                   Gunnar Petersen, Åke Sandin och Monica Schelin berättar med diabilder om Tuffs Indienprojekt för alla sjätteklasser vid Kumla skola, Tyresö
 
27/4                   Gunnar Petersen, Åke Sandin och Monica Schelin berättar med diabilder om Tuffs Indienprojekt för klasser i Fårdala skola, Tyresö
 
28/4                   Sylvia Ljungdahl och Lena Sandin besöker Tyresö gymnasium, där de delar ut informationsmaterial och svarar på gymnasisternas frågor
 
4/5                     Åke Sandin och Monica Schelin berättar med diabilder om Tuffs Indienprojekt på ett möte arrangerat av Svenska Freds i Umeå
 
18/5                   Gunnar Petersen och Åke Sandin berättar med diabilder om Tuffs projekt i Indien för sex klasser i Bergtorpsskolan i Täby
 
3 /6i                   Gunnar Petersen och Åke Sandin finns vid Tyresö gymnasiums kulturdag i skolans cafeteria med diabilder och Tuff-material
 
29/9                   Sylvia Ljungdahl berättar på ett PRO-möte om Tuffs stöd till pensionärer i Belgrad. Det inbringar i kollekt över 2 600 kr
                         
12/10                 Gunnar Petersen och Monica Schelin visar diabilder om Indien-projekten för två klasser i Strandskolan
 
15/10                 I Strandskolan inför dess Öppet hus den 20/10 berättar Gunnar Petersen om Indien
 
19/10                 Lena Sandin berättar för en klass på Tyresö gymnasium om Tuff och föreningsarbete
 
20/10                 Vid Strandskolans Öppet hus visar Gunnar Petersen diabilder från Indien
 
22/10                 Åke Sandin talar från scenen i Tyresö Centrum vid FN-dagsfirandet där
 
 13. TUFF-bladet
Vid föreningsutskicken har TUFF-bladet bifogats. Det har bestått av korta informationer olika ämnen såsom insamlingsresultat, projekten i Indien och Jugoslavien, Tuffs olika aktiviteter med mera. Normalt har de omfattat en sida men TUFF-bladet jan-feb 2004 innehöll tio sidor om projekten i Indien.
Redaktör: Åke Sandin
 
14. Hemsidan
Under året har nyhetsförmedling om Tuff och dess verksamhet fortsatt som förut.
Ett utförligt bildreportage om livet i Dharampur har tillkommit.
Som en tjänst för allmänheten finns också programbladet för "Slingan"  Succékanalen 91,4MHz.  
Redaktör. Bengt Citron
 
15.
 
 
16. Balkan
Vår partner i Belgrad, Lina Vuskovic, har även år 2004 bistått gamla kvinnor och män med. pengar till bl.a. medicin och el. Vid årsskiftet hade hon kontakt med 12 stycken. TUFF har som vanligt bidragit till hennes verksamhet och vi har även detta år sänt henne pengar till julgåvor åt de gamla.
 
I år besökte Lina TUFF. Hon var i Sverige från den 11 till den 17 maj och besökte oss i TUFF mellan den 11 till den 14 maj. Därefter fortsatte hon till goda vänner i Uppsala. Under tiden hon var hos oss träffade hon PROs ordförande, var med i både Radio TUFF och intervjuades av Åke på slingan. Dessutom deltog hon på ett ”Titt – in” som vi i TUFF anordnade.
 
Här är några rader ur brev från ett par av de gamla, som tackat för julgåvorna.
 
      ”Med det här vill jag även passa på att ännu en gång , av hela mitt hjärta, tacka er för
        all er hjälp. Det underlättade och överraskade mig mycket när det kom i julas via
        fru Lina”
 
      ”Er glöd och ihärdighet gör det möjligt för oss med problem att ändå med någorlunda
        stolthet kringgå dessa. Jag hoppas att det kommer en tid då även vi kan hjälpa andra och
        på så vis återgälda den godhet som ni visat oss.”
 
Bistånd. Under året har vi skickat 10 000 kronor till Linas verksamhets samt 5 000 kronor till
julgåvor. Dessutom skänkte PROs medlemmar vid ett av sina månadsmöten 2 628 kronor till hennes verksamhet.
 
Information. Radio – TUFF har vid flera tillfällen informerat om Linas verksamhet, och om förhållandena i Jugoslavien. Om hennes verksamhet finns information på TUFF:s hemsida.
 
17. Radio Tuff varje vecka på 91,4 MHz
 
Radio Tuff har på tjugonde året fortsatt att sända program på en timme med repris, första halvåret på söndagar kl 12-13, andra halvåret kl 17-18. Reprisen har varit tisdagar kl 18-19. Den 31 oktober 2004 sändes Radio Tuff nr 1000 !
 
PROGRAMLEDARE:               Åke Sandin
TEKNIKER:                               Diana Arróspide (Vid repriserna och under semestertid Åke Sandin)
STÄDNING av studion:             Monica Schelin
 
PROGRAMMEN i korthet (sändningarna nr 957- 1008):
 
4/1                     Monica Schelin berättar om det Tuff-kalendarium , som skickas ut till alla 400 Tuff-
6/1                     medlemmarna. Så kommer i här i vintermörkret en rapport från kärleksgudinnans soliga
hemö, Cypern. Det är Annika Nicolaou, som ringer och berättar om utvecklingen sen gränsen i våras öppnades mellan grek- och turkcyprioter och hur de framstegsvänliga nu ser EU som ett alternativ till sina gamla nationalistiska bindningar till Grekland respektive Turkiet. Åkes Sandins krönika har rubriken ”Inte nazist men tysk” och är snarast en kort recension av fredsaktivisten Robert Stiegers nyutkomna bok ”Drei gestohlene Jahre” (Tre stulna år). Åsne Liedén kommenterar fallet med riksdagsmannen Gustav Fridolin, som just utvisats från Israel och postats därifrån på tio år.. Hampus Eckermans mediagenomgång handlar bland annat om USA:s planerade invasion av Kuwait, om 5-åriga terrorister och om Israels planer¨på att förstärka ockupationan av de syriska Golan-höjderna.   Seppo Isotalo berättar om en finländsk filmdokumentär som handlar om den iranske maken till den uppmärksammade författarinnan av boken ”Aldrig utan min dotter”.
 
11/1                   Samtalsledaren för debattcaféet Filosofika Göran Flodman förklarar ämnet för nästa 13/1                   diskussion: ”Ska hela Sverige leva?”. Hampus Eckerman kommenterar boken ”Lögner
och de lögnaktiga lögnarna som berättar dem”. Den är skriven av Al Franken, enligt Hampus till och med roligare och fränare än Michael Moore. Christer Lundgren, aktiv i Svenska Jugoslavienkommittén, kommenterar kritiken från främst Dagens Nyheter av Ordfronts intervju med amerikanskan Diana Johnstone, författare av boken ”Fools’ Crusade”. Maud Sundquist, veteran i Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja, berättar om vad kommittén gör i dag och vad som egentligen blev resultatet när bomberna slutade att falla i Indokina.
 
18/1                   Monica Schelin läser upp sin ”Det vimlar av fina Tyresöinsatser i Indien”, som
20/1                   publicerats på Tyresö debattforum. Hampus Eckerman debuterar som hovreporter
genom att prata om drottning Elisabets besök i Nigeria men också om de ständigt höga svenska militärutgifterna, om gamla svenska ubåtar och om den israeliska ambassadörens konstsyn. Åke Sandin krönika handlar om vikten att nagelfara segrarnas propagandabild av krigen och har rubriken ”Balkan och behovet av revisionism”. Sen recenserar han det senaste Ordfront Magasin under rubriken ”Kloka och goda människor i en ond tid”
 
25/1                   Om Radio Tuffs bortgångne tekniker Edmundo Arróspide som kär vän, yrkesmänniska 27/1                   och radiotekniker, om hans stora insatser för närradioföreningen och Tuff
berättar Ebba Träskelin, Sylvia Ljungdahl, Monica Schelin, Sven-Ingvar Svensson,
Gunnar Petersen och Åke Sandin. Åkes krönika den här veckan har rubriken
”Antisemitism ett alltmer missbrukat ord”. Seppo Isotalo kommenterar uppgifterna om
att Finland under kriget utvisade folk till Gestapo och förhållandena i finska
krigsfångeläger. Hampus Eckerman direktrapporterar från ”En annan röst”, den
alternativa konferensen om folkmord, terror och mänskliga rättigheter.
 
1 /2                   Veckans rosor delas ut till bland andra föreningsmänniskor som sprider information i
3/2                     Tyresö Centrum. Bengt Citron berättar om Tuffs hemsida som han sköter med den
äran och redogör också för nya idéer om att finansiera brunnar i indiska Tuff-projekt
och om hur mangogram bekostar tusentals mangoträd i Dharampur. Hampus
Eckerman  visar sin fascination för exploderande jättevalar och påpekar att ryska
soldater nu får ett fredligt användningsområde, nämligen att fiska upp öl, och Hampus
redogör också för den israeliska historikern Benny Morris tuffa avslöjanden och åsikter
om behandlingen av palestinier. Åkes krönika den här veckan har rubriken
”Stockholmskonferensen ett nederlag för folkrätten” och han citerar bland andra Frida
Blom, Robert McNamara och Sven Öste. Veteranen Roland Schütt tycker sen att vi
ska avväpna hemvärnet, för det kan göra större nytta genom att ta på sig mera civila
uppgifter. Födelsedagsrosor som vanligt i slutet av programmet.
 
8/2                     ”Veckans rosor” bl a till alla generösa som för att hedra vår bortgångne kamrat
10/2                   Edmundo Arróspide satt in tusentals kronor på Tuffs Indienkonto. Monica Schelin
berättar litegrann om hur det var på Svenska Freds’ ordföranderådsmöte i går, främst
ifall Iran-födde Mansour Jakobsson ska uteslutas för att han här i Radio Tuff i höstas
uttryckte sin motvilja mot ayatollor och moskéer. Sjundeklassarna i Tyresö skola
Denice Eck Ahlqvist, Alexander Bejerstrand och Sofia Wulfert, intervjuas om sina
fina insatser de senaste dagarna för att samla in pengar till plantering av mangoträd i
Indien. Docenten Seppo Isotalo berättar att han nu börjat uppskatta nationalskalden
Johan Ludvig Runeberg, vars 200-årsdag firas i dagarna. Hampus Eckermans
mediagenomgång handlar bland annat om Tony Blair, som nyligen friades av lord
Huttons utredning om BBC och irakiska massförstörelsevapen men som i stället kan ha
hamnat ur askan i elden. Åkes krönika den här veckan har rubriken ”Äntligen kommer
anklagade Diana Johnstone till tals”. Det var hon som enligt Expressen med flera stora
drakar skall ha förnekat folkmord.
 
15/2                   Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl om sina prioriteringar och hur hon kan kombinera
17/2                   ordförandeskap i både Tuff och Kvinnojouren. Inför Indienmötet på torsdagkväll intervjuar Åke Sandin sina färdkamrater Monica Schelin, Josefin Ohlsson och Sofia Lindgren. Hampus Eckerman kommenterar kommenterar Christina Jutterströms med flera public-servicechefers försäkringar om att självcensur skulle förhindra fadäser liknande dem som BBC begått, om hur Bush genom en kommission försöker skyla över lögnerna om irakiska massförstörelsevapen, om hur amerikansk opinion bedömer Clintons förseelser jämförda med efterträdarens brott och hur man i USA hetsar mot Frankrike. Åkes krönika den här veckan har rubriken ”Sultanen och religioner som förevändning”, Den handlar både om sultanen av Brunei och mordiska konflikter i Gandhis Indien. Och från vår man i San Francisco, Bengt Svensson, har vi fått en text, som bland annat handlar om världens mäktigaste man George Bush men också om andra problem som fröken Jacksons blottade bröstvårta.
 
22/2                   Många ”veckans rosor” delas ut, inte minst till donatorer och Tuff-aktivister. Iranfödde 24/2           Mansour Jakobsson förklarar och ursäktar sig för det han sa Radio Tuff i höstas om
§ moskéer och muslimer. Inför ett Filosofika-möte just om islam intervjuas
samtalsledaren Göran Flodman. Vänsterpartiet har i dagarna kongress och en veteran
i partiet, Kjell E Johansson, kommenterar detta och tar också upp Säpos bevakning
av både partiet och fredsrörelsen Bland annat använde Säpo infiltratörer. Hampus
Eckerman kommenterar en debattartikel av Frida Blom, Mel Gibsons Jesusfilm samt
Desmond Tutus och Nelson Mandelas uttalanden om Bush, Blair, Khadaffi med flera.
 
29/2                   Veckans rosor bl a till tidningen Pax för en insändare från Marianne Stalbohm Stieger
2/3                     om krav på dialog och medling i stället för uteslutning av Mansour Jakobsson, vilket
                         hon själv berättar om. Åkes krönika denna vecka har rubriken ”Religionsfrihet tillåter
                          religionskritik”, och han frågar om Voltaire, Rushdie och han själv enligt de nya
                         tolkningarna av Svenska Freds’ idéprogram egentligen får vara medlemmar i Svenska
                         Freds. Masum Bari, född i Bangla Desh, var gäst i onsdags i Tuffs diskussionscafé
                        Filosofika och utfrågas om det heliga kriget Jihad, om mullor och slöjpåbud och om sin
                         muslimska religion. Hampus Eckermans tar i sin mediagenomgång denna vecka upp
                        patriotmissilernas fortsatta misslyckanden, den oblyga buggningen av Kofi Annan och
                         vapeninspektörerna, att president Reagan godkände sabotage av ryska oljeledningar
                        och att USA använder legosoldater i Irak. Från Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt
                          Svensson, läses en krönika med rubriken ”Amerikanska avhopp från militärtjänsten”,
                        som handlar om den amerikanske soldaten Hinzman som hoppade av kriget i Irak och
                          deserterade till Kanada och de problem som amerikanska armén har att få soldaterna
                          att stanna.
 
7/3                   Monica Schelin och Åke Sandin delar ut veckans rosor, bland annat till lokaltidningen
9/3                     Mitt i Tyresö och till Tuffs Balkan-grupp och diskuterar vänorter i u-land och ger evenemangstips för den kommande veckan. Marianne Stieger berättar om brev hon nyligen fått från den i Israel fängelsedömde kärnvapenavslöjaren Mordechai Vanunu och frågas ut om en ansökan om böcker till Tuffs indiska skolor. I Hampus Eckermans mediabevakning denna vecka frågas om inte dramatiska händelserna på Haiti avspeglar konflikten mellan USAs demokrater och republikaner, om Churchills tvekan inför terrorbombningen av Dresden 1945 och Maciej Zarembas artikel om vänsterns påstådda antisemitism. Åke krönika den här veckan är snarare en återblick på hur det var att vara vapenvägrare för 40-50 år sen. Den har rubriken ”Ett mellanting av Jehovas vittne och fan vet vad”. Födelsedagsrosor delas också ut.
 
14/3                   Från Tuff-mötet den 8/3 om Radio Tuffs återges Hampus Eckermans inlägg om
16/3                   medicinska experiment på soldater, om det så kallade gulfsyndromet och om den mer
eller mindre bortglömda bakgrunden till den nuvarande situationen i Irak. Karin Wegestål reagerar sedan mot att man kallar hennes Jugoslavienkommitté för den ”så kallade” och berättar om en diskussion mellan Björn Eklund i Ordfront Magasin och Jugoslavienkännaren Sören Sommelius. Åkes krönika den här veckan har rubriken ”Desertörer och ’brunvänster’ då och nu” och handlar bland annat om en förtalad fredsaktivist, den 1972 avlidne Bertil Svahnström. Hampus Eckerman tar upp motståndet mot den kända arabiska TV-kanalen Al-Jazeera, om stavningsproblem för den USA-producerade arabiska TV-kanalen Al-Hurrah och om utländsk inblandning i regimskiftena på Haiti och i Georgien och stödet till oppositionen i Venezuela.
 
21/3                   Rapporter från Tuffs årsmöte av Monica Schelin och av Hampus Eckerman om
23/3                   gårdagens demonstration ”Nej till krig!” på Sergels torg och Hampus kommenterar
också utrikesminister Powells besök i Irak. Anita Lilburn redogör för en planerad miljökonferens den 23-24 april, som ska handla om utarmat uran i Jugoslavien, Afghanistan och Irak samt recenserar Maj Wechselmanns Irakfilm From the Beginning to the End. Prästen Bo Lindgren lanserar ett förslag om samhällstjänst för alla ungdomar, som därmed utanför den militära värnplikten ska kunna göra viktiga insatser för vård, omsorg och skola. Magnus Thorn i Svenska Freds’ centralstyrelse (CS) utfrågas om varför CS vill utesluta Mansour Jakobsson för hans anti-islamistiska uttalanden här i Radio Tuff i höstas. Åkes krönika den här veckan har rubriken ”Ubåtshysterin och dissidenterna” och min kommentar till de senaste händelserna i Kosovo har rubriken ”I Kosovo brinner kyrkorna”  
 
28/3                   Minnesord om den för en vecka sen avlidne Robert Stieger, jättefin kamrat och duktig 30/3             Tuff-aktivist och Joan Baez sjunger om hur ”über Gräber weht der Wind” (över
gravar viner vinden). Monica Schelin och Åke Sandin delar ut ”veckans rosor” till bland andra Arundhati Roy, Eva Moberg och Sven Lindqvist, som skriver läsvärt i senaste numret av Ordfront. Tuffs Indienansvariga Margaretha Petersen kommenterar det märkliga faktum att biståndsorganet Sida, som inte längre vill stödja de utmärkta Tuff-projekten bland den utfattiga stambefolkningen i Indien, nu finansierar att flyglar pianon och fioler för elva miljoner kr skeppas iväg till Indien. Hampus Eckerman har kollat den nya irakiska grundlagen, bevakat demonstrationen mot den Förenade Israelinsamlingens sammankomst häromdagen och kommenterar en omedvetet ironisk förstasida i SvD. ”Skulle Voltaire få vara medlem i Svenska Freds?” var ämnet på diskussionscaféet Filosofika i torsdags och samtalsledaren Göran Flodmans resonemang om detta återges. På 1980-talet avslöjade journalisten Ingemar Myhrberg berömvärt de många larmen om ryska ubåtar som medialögner. Han intervjuas om att inte bara krigets utan också krigsförberedelsernas första offer är sanningen. Åkes krönika den här veckan handlar om den fördomsfulla mediabehandlingen av serber och hur ”skurkstaten” Nordkorea terrorbombades under Koreakriget
 
4/4                     Många ”veckans rosor” delas ut, bl a till par skolor, till en film och till olika Tyresöbor. 6/4                   Anders Erixon intervjuas om Sydafrika som han nyligen besökte, ett land med svåra
problem i form av aids, brottslighet och korruption. Hampus Eckerman vill prata vidare om Iraks konstitution, Coca Colas försäljning av dyrt ”hälsovatten”, om kycklingar i atomvapen, vilket faktiskt inte är något aprilskämt, men åtskilliga sådana återger han också. Åkes krönika den här veckan citerar bl a diktarna Johan Ludvig Runeberg och Johannes Edfelt och har rubriken ”Krigens alla förkolnade lik”. Tyresös verkliga Indienkännare, Gunnar och Margaretha Petersen, sammanfattar en rapport om olika Tuff-projekt i Indien, vilken vi fått från vår partner där, Bhikhu Vyas.
 
11/4                   Som vanligt ”veckans rosor”, bl a till Tuffs senaste utskick, till Tuffs Indiengrupp som 13/4               pytsar iväg över 150 000 kr till projekten i Indien och till Svenska Freds ordförande
Frida Blom. Annika Nicolaou på Cypern lämnar en telefonrapport om läget inför folkomröstningen där om ett par veckor om en sammanslagning av de grekiska och turkiska delarna inför EU-inträdet den 1 maj. Och från Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, kommer en pepprad kommentar till Dagens Nyheters konstaterande att kriget i Irak har vunnits. Åkes krönika den här veckan handlar om krigens fiaskoartade resultat, från första världskriget och framåt. Hampus Eckerman tar sedan upp historiens värsta folkmord, kommenterar årsdagen av amerikanernas erövring av Bagdad, menar att Per Wirtén i Expressen egentligen tillhör ”klichéhögern” och föreslår ironiskt, att sultaten av Brunei bör få fredspriset. Stefan Lindgren, utgivare av veckomagasinet Ryska Posten, diskuterar Natos utvidgning fram till Rysslands västgräns och orsakerna till att det grymma kriget i Tjetjenien fortsätter år efter år.
 
18/4                   Veckans rosor delas som vanligt ut runthänt, bland annat till Glafkos Klerides,
20/4                   Maj Wechselmann, Mordechai Vanunu och till olika evenemang den kommande veckan. Tuffs partner i Indien, Bhikhu Vyas, redogör på telefon för användningen av de 150 000 kr som Tuff skickar i dagarna. Hampus Eckerman talar positivt om Haiti, det första land som avskaffade slaveriet, kommenterar Ordfronts uppsägning av Björn Eklund och tar upp de senaste turerna i konflikten Israel-Palestina. Seppo Isotalo prisar den finländska filmen ”Framom främsta linjen” som realistisk och alltså pacifistisk. Åke Sandins krönika den här veckan handlar bland annat om Tjetjenien och har rubriken ”Förlorarnas grymma öden förtigs”. Ulla Carina Sellergren intervjuas om Tuffs konstlotteri på lördag och om konstnären Gunnel Tiriolo
 
25/4                   Monica Schelin delar ut ”veckans rosor” bland annat till tre skolor och till Tuffs
27/4                   konstlotteri. Åke Sandins tal vid Robert Stiegers begravning i Tyresö
bygdegård i fredags återges. Hampus Eckerman har varit på den totalt respektlöse Lars Hillersbergs utställning, tar upp Expressens mörkande av orsaken till den neokonservative Richard Perles avgång och kommenterar Tariq Alis artikel i gårdagens DN om Palestinafrågan. Bitte Isacsson rapporterar från den internationella miljökonferensen om effekterna av utarmat uran och Agent Orange samt berättar om sin tid som olivplockare på Västbanken inför Tuff-mötet om Israel/Palestina på torsdagkväll
 
2/5                     Monica Schelin delar ut en veckans rosor, bland annat till fyra skolor, till
4/5                     generösa stödjare av Tuffs insamlingskonto och till andra som gjort bra ifrån sig
senaste veckan. Sen kommer en intervju med Ted Weisberg , ordförande i
Judar för Israelisk-Palestinsk Fred. Han var inledare på ett Tuff-möte i torsdag och utfrågas om sin förening, om hur en rättvis fred för palestinier ska kunna skapas, om bosättarna och mycket annat. Hampus Eckermans rappa rapportering innehåller bland annat kostnaderna för Irakkriget, påminnelser om att misshandel av fångna irakier har förekommit också tidigare och om den arabiska TV-kanalen Al Jazeera Åke Sandins krönika den här veckan har rubriken ”Segrare begår också krigsförbrytelser” och tar med ett historiskt perspektiv upp de senaste dagarnas bilder på tortyr av irakiska fångar. Sen blir det en telefonintervju med Sven-Olof Elofsson, lärare vid Alléskolan i Floda som för en vecka sen gjorde ett dagsverke för Tuffs många projekt i Indien.
 
9/5                     "Veckans rosor" utdelas runthänt bland annat till Umeå och till en
11/5                   brigadgeneral Två av de ledande kvinnorna i Tuff, Sylvia Ljungdahl och
Monica Schelin, förklarar varför Tuff för första gången i sin historia inte är representerad vid Svenska Freds' årskongress i helgen och sen berättar de tillsammans med Ulf Smedberg om besöket till veckan av Tuffs partner i Belgrad, Lina Vuskovic. Suzanne Wiklund och Karim Zendegani i Svenska Freds Umeå berättar sedan om verksamheten där, om olika former av våld, om Irans USA-bild och om vad de tycker om Tuff. Per Andersson intervjuas om varför han tog initiativet till det tyvärr inställda mötet om det grymma och nästan bortglömda kriget i Tjetjenien. Också denna vecka kan vi höra Hampus Eckerman, som tar upp behandlingen av irakiska fångar, TV-programmet om konstens farlighet och börsnoterade och privata USA-soldater i Irak. Åke Sandins krönika denna vecka har rubriken "Den farligt ensidiga indoktrineringen om krigen"

16/5                   "Veckans rosor" delas ut, bland annat till de indiska väljarna –och de är hundratals
18/5                   miljoner—som röstade bort det hindunationalistiska partiet BJP från makten. Tuffs
indiska partner Bhikhu Vyas kommenterar. Tuffs partner i Belgrad, Lina Vuskovic, har varit på besök i Tyresö i veckan och tillsammans med Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl intervjuas hon om sina gamla skyddslingar och om den ekonomiska och politiska turbulensen i Serbien. Inför diskussionscaféet Filosofika den 25 maj tar samtalsledaren Göran Flodman upp några religiösa myter och religiöst inspirerade förbrytelser. Hampus Eckerman tar inte bara upp trädgårdstomtar utan påstår plötsligt att Per Ahlmark hade rätt, samtidigt som han med instämmande citerar Anita Goldman. Vår Rysslands-kännare, docenten Seppo Isotalo, kommenterar den tragiska och snåriga tjetjenska situationen, nu senast för en vecka sen det spektakulära mordet på president Kadyrov
 
23/5                   Som vanligt delas en massa rosor ut, bland annat till klarsynta skribenter som
25/5                   Mattias Gardell och John Pilger, till radioprataren Kjell Albin Abrahamsson, till
den rolige och vasse Bush-kritikern Michael Moore, till solidariska skolor, till frivilligt och hårt arbetande Tuff-aktivister och inte minst till Hampus Eckerman, som just skickat oss en rapport från Beirut. Anna Steele Karlström är en av Tyresös ledande politiker (fp) och hon berättar om Amnestys årsmöte, diskuterar Indiens kastväsende och välkomnar en presentation av Tuffs Indienprojekt i Barn- och utbildningsnämnden, vars vice ordförande hon är. Siv Källstigen kommenterar förra veckans inslag med Göran Flodman, då han gick hårt åt religiösa föreställningars ödesdigra politiska inflytande. Och i samma ämne ringer från Uppsala Bernt Jonsson, bland annat före detta ordförande i Kristna Freds och fortfarande aktiv debattör och förkämpe för icke-våld. Göran Flodman själv är i studion och deltar i diskussionen. Åke Sandins krönika den här veckan tar sats i John Pilgers artikel Rasism nu som då (AB 2004-05-12), där han med anledning av tortyren i Irak mycket fränare än vi har vågat i Radio Tuff tar upp angloamerikanska övergrepp och grymheter under de senaste decennierna.
 
30/5                   "Veckans rosor", den här veckan till bland andra Ordfront, Frida Blom, Kumla
1/6                     skola och inte minst till Radio Tuffs man i Libanon, Hampus Eckerman, som skickat oss en rapport om oroligheter i Beirut. Den läser vi upp. Sen blir det inslag med två som har erfarenheter från Sveriges riksdag: Först ut är Karin Wegestål (s), som nyligen besökt Bosnien och berättar om serbiska fångars grymma öden i muslimska läger. Sen hör vi Lars Ångström (mp), som får frågor om sitt stöd till Mordechai Vanunu och för det första uteslutningsfallet i Svenska Freds' 121:a historia samt om sin inställning till EU. Monica Schelin, vice ordförande i Svenska Freds samtidigt som Ångström var ordförande, redovisar en liberalare syn på uteslutningar och undrar ironiskt om till exempel Göran Flodman och Åke Sandin längre kan tillåtas att vara medlemmar i Svenska Freds. Åke Sandins krönika den här veckan har rubriken "McCarthy har många efterföljare".
 
6/6                     En massa rosor, bl a till Tyresö Nyheter, DN-Kultur, Svenska Freds och till
8/6                     Bergtorpsskolan i Täby. Därifrån ringer till oss biträdande rektorn Barbro Rudström
och berättar om det dagsverke som skolan i onsdags gjorde för Tuffs projekt i Indien. Monica Schelin intervjuar sen Åke Sandin om hans nitton år som programledare för Radio Tuff och nio år för Succékanalen 91,4 och framförallt om hans val av programpunkter. Hampus Eckerman tar upp 60-årsminnet av invasionen i Normandie och berättar om de tiotusentals civila fransmän som dödades av allierade bomber och hur sju hundra amerikaner av misstag dödades redan under förberedelserna. Finland har också på sistone haft sitt Knutby påpekar Seppo Isotalo, som inte verkar imponerad av den påstådda svenska nedrustningen och som också har lite annorlunda åsikter om Vitryssland, ofta kallad "Europas sista diktatur". Uruguayfödde Paolo Silva, som är mindre EU-negativ än andra miljöpartister, berättar bl a om hur han som pojke upplevde kriget i Mocambique.
 
13/6                   Vi börjar som vanligt väldigt positivt med att dela ut "veckans rosor". Det 1952
15/6                   över Östersjön nedskjutna Catalinaplanet har påträffats på "fel ställe" och vi ska
få en kommentar om detta av journalisten Cecilia Steen-Johnsson, författare av boken "Ett folkbedrägeri. DC3:an och svensk säkerhetspolitik"   Vi ska höra Carl Söderbergh, generalsekreterare i svenska Amnesty, när han berättar om Nelson Mandela, om våldtäkter och könsstympning av småflickor i södra Etiopien och om syra i ansiktet på afghanska flyktingkvinnor i Pakistan. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, är hemma i Sverige och finns med på telefon, när han sammanfattar senaste årets amerikanska politik. Åkes krönika den här veckan har rubriken "Hur mycket rustar Sverige – och världen?" och tar bl a upp det faktum att världens redan enorma militärutgifter har ökat med arton procent på två år. Hampus Eckerman vill kommentera den i veckan avlidne Ronald Reagan, läget i Irak, antalet terrordåd och fördelarna med strömavbrott
 
20/6                   Vi börjar som vanligt mycket positivt genom att dela ut "veckans rosor", bl
22/6                   a till flera Tuff-aktivister, till Svenska Freds med flera. Sen blir det ett långt
inslag om EU-valet, bland annat om det dåliga valdeltagandet, om dem som röstade mest och minst, om Junilistans miljardärer och om villkoren för frivilligt arbetande folkrörelsemänniskor. Det är tre politiskt aktiva Tyresökvinnor Katarina Aspenberg (fp), Marie Karlsson (mp) och Ann Sandin- Lindgren (s), alla medlemmar av Demokratiberedningen, som med liv och (o)lust diskuterar detta. Hampus Eckermans mediegenomgång koncentreras den här veckan på Terry Jones –han från Monte Python--, som kåserar i The Guardian om sin sons förehavanden efter kyrkosången men Hampus citerar också den israeliska tidningen Haarets avslöjanden om israelisk rashygien samt jämför dagens självmordsbombare i Irak med liknande i Libanon på 80-talet. Krönikan den här veckan har rubriken "Svenskheten och blågult flaggviftande" och tar bland annat upp de snabbt skiftande attityderna till svenska flaggan.
   
27/6                   Denna veckas Radio Tuff domineras av två långa intervjuer. Först hör vi
29/6                   Jugoslavien-kännaren Jan Hagberg om hans besök i Kosovo i höstas och i
Bosnien härom månaden. Det är ett av Radio Tuffs kännetecken att uppmärksamma också förlorarnas lidanden, så det är serbernas svåra situation som Jan Hagberg fokuserar på. Sen får vi höra Robert Jansson vid Ålands fredsinstitut berätta om institutets verksamhet och om den historiska bakgrunden till Ålands unika ställning som en sedan Krimkriget demilitariserad zon. Åkes krönika den här veckan har rubriken "Resultatvärdering av krig – och av radion" och innehåller bland annat ett långt citat från historikern Peter Englunds text
 
4/7                     Programmet i korthet. Monica Schelin och Åke Sandin börjar som vanligt med att dela 6/7             ut veckans rosor, en hel drös faktiskt, såväl till olika medier som till Tuff-aktivister och
till våra indiska partners som i dag inviger det första högstadiet i Tuff-skolorna i Dharampur. Katarina Lökke i Tuffs arbetsutskott är med på telefon och hon ska berätta om sommarens Tuff-arrangemang och varför hon tycker det är så viktigt att vara medlem i Tuff. Hampus Eckerman kommer att tala om hur det irakiska maktöverlämnandet blev ett maktutelämnande, om den irakiska flaggan som försvann, om hur staten Irak plötsligt bytt namn, hur gamla skurkar blir nya statsmän och om den danska flottans goda framförhållning. Krönikan den här veckan handlar om oavlönat folkrörelsearbete och har rubriken "Projekten för fattiga är mina tempel", vilket är ett citat från Tuffs partner i Indien, Bhikhu Vyas. Monica Schelin kommenterar krönikan och utfrågas i vad mån hennes många år som socialarbetare bidragit till hennes starka engagemang för fred och internationell solidaritet. Sen kommenterar docenten Seppo Isotalo det ökande supandet i Finland och på Irland och rapporterar från en konferens i Warszawa om alkoholpriser och onykterhet. Sång blir det också av Jörgen Toresson och elever vid Tuff-skolan i Tamachhadi.
 
11/7                   Det börjar som vanligt med "veckans rosor", bl a till Sveriges Televisions
13/7                   program om Mordechai Vanunu, till Frida Blom, till Ulricehamn och till Tuffs
Indienprojekt. Ett av dessa var under många år ett femtiotal skoltält för sockerrörshuggarnas barn. Därför kommer ett inslag kallat "Chiku gav röst åt de aldrig hörda", som skildrar dessa hårt arbetande människors eländiga tillvaro. Göran Flodman är sen många år samtalsledare i Tuffs diskussionscafé Filosofika och han återkommer den 7 september i ämnet "Myten om Jesus". Han utfrågas också om sin åsikt om fängelsedomen mot en pingstpastor, som hade kränkt homosexuella. Veckans krönika tar upp en norsk surdeg, "Den brutala behandlingen av tyskbarn". "Groteskt och jävligt", säger Marit Paulsen, som citeras. På Notholmen nedanför slottet finns ett café, som också blivit ett konstgalleri. Morgan Larsson berättar om utställningar, bland annat "Drivhus 10". Låtarna i detta Radio Tuff är främst från Tyresö teaterförenings föreställningar.
 
18/7                   Monica Schelin och och Åke Sandin delar ut "veckans rosor", bl a till
20/7                   gandhianen Jan Viklund, till Gunnar Fredriksson, ja rentav till Englands förbundskapten i fotboll, Svennis. När medier vinklar och drevet går gäller det att extra noga kolla uppgifterna och vi ska därför granska utpekandet av svenska politiker som fascister och med hjälp av satir belysa hur det ibland sparkas utan skor på fötterna. Har världen räddats av två militärer, ryske översten Petrov 1983 och den brittiske generalen Jackson 1999? Vi berättar om deras kloka beslut att vägra lyda order. I Radio Tuffs serie om att ge röst åt de aldrig hörda återger vi femtonåriga Evas traumatiska upplevelser i Hinterpommern i slutet av andra världskriget. Från Cypern har Annika Nicolaou, född Atterlo, rapporterat några gånger till Radio Tuff och nu är hon hemma i Tyresö och jag ska ha ett långt snack med henne om det senaste årets utveckling på Cypern, från det att gränsen mellan öns båda delar öppnades för ett drygt år sen tills att grekcyprioterna i våras sa nej till återförening i en folkomröstning som Annika anser föregicks av en odemokratisk valkampanj. Musikinslagen i dag består främst av Staffan Lundells låtar
 
25/7                   Som vanligt börjar vi jättepositivt med att dela ut veckans rosor och Monica
27/7                   Schelin är med mig som blomsterflicka. De som rosas är bland andra tidningen
Mitt i Tyresö, solidariska skolor, Tuffs arbetsutskott och dem som punkterat historieförfalskningen om att det enorma massmordet på civila i Hiroshima och Nagasaki egentligen räddade människoliv. Hampus Eckerman är tillbaka igen och tar upp den brittiska Butler-rapporten, de påstådda massgravarna i Irak, anklagelser mot den nya irakiska premiärministern Alavi, flickan i Paris som skapade jättenyheten att hon angripits av antisemitiska våldsmän och Hampus kommenterar också Sharon och Arafat. Veckans krönika är den tredje i serien om "de aldrig hörda", handlar om serberna och har rubriken "Vae victis –ve de besegrade!". Svensk-kubanska föreningen protesterar i sommar mot drakoniska straff i USA mot fem kubaner som den anser vara avslöjare av terror mot Kuba men som USA dömt som spioner. Eva Björklund berättar om terroristattacker från Miami mot Kuba, ett land hon ger en relativt positiv bild av. Två av dem som hungerstrejkar i protest mot fängelsedomarna, som de anser vara politiska, intervjuas: Brenda Ortiz från Tyresö och Tomas Widén från Eskilstuna.
 
1/8                     Veckans rosor delas ut, bl a till den amerikanska biopubliken. Den 6 aug är det 59 år 3/8                     sedan Hiroshima förintades och nu på fredag blir det en manifestation på Stortorget i
Gamla stan med start kl 18. I veckans krönika tar Monica Schelin och Åke Sandin upp rasismens betydelse för massakern och citerar Eva Moberg, John Hershey, Foke Hagman och general Lee Butler. Hampus Eckerman undrar om inte storpolitik ligger bakom den stora uppmärksamheten sudanska Darfur får, påpekar att antalet amerikanska dödsoffer i Irak är betydligt större än de officiella siffrorna och berättar om hur den israeliska justitieministern klarade sig i BBC:s program Hard Talk. I Radio Tuffs serie om "de aldrig hörda" har turen denna vecka kommit till det grymma öde som drabbade människorna i Ostpreussen i slutet av andra världskriget och åren efteråt. Anneliese Stawström i Hanviken berättar om sin fasansfulla tonårstid som slavarbetare där 1945-48. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har skickat oss en text om det komplicerade amerikanska valsystemet, om det låga valdeltagandet och om trixandet med valdistriktsgränser. Alexander Pilipovic jobbar i Bollmora i sommar och kom för nio år sedan till Sverige från Serbien. Han berättar varför han flydde från krigandet.
 
8/8                     Som vanligt börjar vi med att dela ut veckans rosor bland annat till en Tuff-medlem, 10/8                     Ulla Luin, som blivit generalsekreterare men också till Carl Bildt och andra. Krönikan
den här veckan har rubriken: "Brittisk kritik: Hollywoods groteska historieförfalskning". Hampus Eckerman rapporterar sedan om hur franska ambassaden i Washington vägrar att ge oförskämt franskhatande amerikaner visum, kommenterar krishärden Darfur och jämför Hiroshima med Vietnam och senaste tidens användning av utarmat uranium. Och tema för dagens Radio Tuff är kärnvapen. Det blir en   lång rad inslag från Hiroshimadagen i fredags på Stortorget. Från arrangören Svenska Freds hör vi Rolf Lindahl och Inger Brodal. Vi får också höra lite av vad ordförandena i tre politiska ungdomsförbund sa om kärnvapen. Det är Erik Slottner (kd), Ardalan Shekarabi (s) och Einar Westergaard (mp). Sång blir det också av trubadurerna Dan Fägerquist och Roland von Malmborg. Under Roland von Malmborgs sång tog en skara turister upp en spontan applåd. Det var japaner som blev glada över att Roland sjöng också på japanska och av dem intervjuas.
 
15/8               Monica Schelin och Åke Sandin delar ut veckans rosor och peppar för Tuffs 17/8           mysiga Albykväll nu på söndag den 22 augusti. Krönikan den här veckan har
rubriken "Fis-Herman och Kingsisse" och handlar om det som förut kallades kulturimperialism, närmare bestämt vår fjompiga svaghet för engelska uttryck. Om språkets betydelse handlar också nästa inslag, som är med Ulla Luin, mångårig Tuff-medlem och nyvald generalsekreterare i Internationella Esperantoförbundet. Sen gör Hampus Eckerman sina fräna och roliga nedslag i senaste veckans utrikeshändelser –det handlar bl a om Irak, Agent Orange och konstgjorda språk. Från Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har vi fått en text med rubriken "New Mexicos långa fula kärnvapenhistoria" och den läser vi upp. Musik och sång blir det också, av Staffan Lundell som vi också kan höra på Tuffs Albykväll på söndag och dessutom blir det sång på esperanto. De' ni!
 
22/8                   "Veckans rosor" delas ut, bl a till konstnären David Bracken och till Tuffs
24/8                   Indienprojekt. Sen blir det frågesport. När det här sänts har just Tuffs traditionella
Albykväll börjat. Där förekommer också en tipspromenad med tio frågor som vi ska ställa också här i Radio Tuff. Det har varit väldigt tyst om ubåtar i flera somrar men i veckan har flera länders ubåtar funnits helt odramatiskt i Stockholms ström. När ubåtshysterin drabbade Sverige som värst var Ingemar Myhrberg en tvivlare och ledande dissident. Vi ska höra vad han tycker i dag. Nuförtiden diskuteras inte krigsleksaker värst mycket men i dag ska vi höra Lilian Boqvists synpunkter i ämnet Docenten Seppo Isotalo berättar lite om vårt kära grannland Finland, där statsminister Vanhanens far, professor Vanhanen, nu anklagas för rasism efter ha mätt olika folks intelligenskvoter.
 
29/8                   Monica Schelin är med och delar ut veckans rosor, bland annat till Tuff-
31/8                   aktivister, till två kända indier med flera. Tuffs indiska partner, Bhikhu Vyas, rapporterar på telefon om effekterna av de svåra översvämningarna i Tuffs projektområde Dharampur. Hampus Eckerman tar bland annat upp hur 60 journalister fördes bort från den heliga staden Najaf, hur amerikaner tränas i Israel inför tjänstgöring i Irak och att Margret Thatchers son är illa ute i Afrika. Veckans krönika, en icke önskvärd sådan, har rubriken "Jan Myrdal och andra västliga dissidenter" och handlar om yttrandefriheten och den politiskt korrekta begränsningen av den.
 
5/9                     Veckans rosor till sådana som haft kurage nog att fördöma mordiska illdåd av
7/9                     "de egna" och till medier som Mitt i Tyresö och Sveriges Radios P 1. Från det
programmet läser Åke Sandin upp ett kort inlägg som hördes i fredags och som handlade om frivilliga biståndsinsatser, typ Tuffs i Indien och på andra ställen. Med i studion är Björn Stenström, Han har just i "Ring P 1" kritiserat lönerna för cheferna i de stora biståndsorganisationerna. Göran Flodman utfrågas om religionernas negativa roll i politiken och berättar varför han på tisdag inleder samtalscaféet Filosofika med att tvivla på Nya Testamentets skildring av Jesu liv. Radio Tuffs man i Kalifornien, Bengt Svensson, kommer sen med en text om presidentkandidaterna Bush och Kerry och Vietnamkrigets märkliga roll i valkampanjerna. Hampus Eckerman berättar om hur FN nu vill betala för den stridsgas som Saddam använde mot kurderna i den irakiska staden Halabja, hur amerikanska krigsförbrytare nu får topp-positioner i Irak, hur en ny tradition tycks ha skapats bland franska judar och hur olika spioner i USA kan behandlas. Krönikan den här veckan har rubriken "Se upp för fejkade provokationer!" och ställer frågan om vilka som gagnas av det som synes ske.
 
12/9                   Vi delar som vanligt ut veckans rosor. Veckans krönika undrar om Radio Tuff
14/9                   gör någon nytta, citerar både Åsne Liedén och Bertolt Brecht och har rubriken
"Vad fan sysslar jag egentligen med?" . Rima Chamoun var själv elev vid Nyboda och har nu tre barn i skolan och hon berättar om varför hon protesterar så starkt mot att delar av Nyboda nu skall läggas ner. Sen läser vi upp en text från Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas. Den handlar om den svåra översvämningen för några veckor sen och hur man har försökt bemästra den. Vår specielle mediebevakare Hampus Eckerman kommenterar Michael Moores succéfilm Farenheit 9/11, som han delvis sågar, samt kommenterar Robert McNamara, som är huvudperson i filmen The Fog of War. Vår Rysslands- och Finlands-kännare, docenten Seppo Isotalo, intervjuas om den finska backhoppsstjärnan Matti Nykänens skandaler och om alkoholforskaren och politikern Pekke Kuusis en smula utopiska förslag om bestående världsfred
 
19/9                 Veckans rosor delas ut bl a till Kofi Annan, Frida Blom och Gunnar Petersen.
21/9                   Veckans krönika handlar om den aktuella diskussionen om Nyboda och Kumla
skolor men också om deras jättefina insatser för utmärkta projekt bland fattiga indiska barn. Lena Sandin kommenterar-- delvis kritiskt-- denna krönika, peppar för Tuffs verksamhet och förklarar varför hon nu har lämnat Svenska Freds. Hampus Eckerman slår ett slag för de amerikanska bibliotekariernas radikala fyndighet, kommenterar uppgifterna om ett sydkoreanskt kärnvapenprogram och de förvirrande rapporterna om en jätteexplosion i Nordkorea samt uppgifterna om att brittiska UD före Irakkriget varnade för det kaos det nu har blivit i Irak.   Från Svenska Freds Luleå hör vi Anna Kari Gudmundson om planerna på att göra Norrland till övningsfält för utländsk trupp och hon framhåller också behovet av icke-våldslig kommunikation både mellan människor och folkgrupper.
 
26/9                   Vi börjar som vanligt med att dela ut veckans rosor, bl a till Svenska Freds,
28/9                   Tyresö Nyheter och Tuffs hemsida. Vår alerte mediebevakare Hampus Eckerman tycker att Lars Lejonborg är motsägelsefull och kommenterar tidningarnas bevakning av försvarsbeslutet och har åsikter om det planerade valet i Irak   Irakfödda Widad Zaki berättar om ett besök nyligen i Irak och berättar om irakiernas reaktioner på ockupation, kaos, kidnappningar och mord på utlänningar. Diana Jonhstone skrev den revisionistiska Balkanboken "Dårarnas korståg". Hon Intervjuades i Ordfront Magasin, vilket fördömdes av Dagens Nyheter och det ledde till en häftig diskussion inte minst i Ordfront. Nu är hon i Sverige och på väg till Stockholm där hon framträder i morgonkväll (måndag) i Brygghuset. Tillsammans med förra riksdagsledamoten Karin Wegestål ringer hon till Radio Tuff. Veckans krönika har två rubriker "Vad hände i Pearl Harbor?" och "Jag börjar gilla Jan Myrdal"
 
3/10                   Vi börjar som vanligt med att dela ut veckans rosor, bl a till PRO-Tyresö och
5/10                   en 89-årig amerikansk kväkare och dessutom uppmanar jag lyssnarna att tycka synd om George W Bush, varför får du snart höra. Veckans krönika handlar om medierna, inte minst Expressen, och har rubriken: "Redigera, vinkla, ljuga och undanhålla sanningar". Hampus Eckerman gör nedslag i senaste veckans medieflod och kommenterar bl a grillningen av gamla vänsterpartister i tisdagens "Uppdrag granskning" i SvT, de pruttande sillar som ställde till med ubåtslarmen och kommenterar Tony Blair. Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl berättar sen om Tuffs stöd till Lina Vuskovics arbete bland fattiga gamla i Belgrad och den glädje dessa hårt prövade veteraner känner över stödet från norr. Aktiv i Svensk-irakiska Solidaritetskommittén (SISK) är Elise Rappe och hon intervjuas om det kaotiska läget i Irak och om användandet av utarmat uran i krigföringen och de otäcka följderna av det.
 
10/10               Programmet i korthet: Veckans rosor delas ut bland annat till sponsorer, Bengt
12/10             Svensson, Bengt Citron och tidningen Mitt i Tyresö. 1999 intervjuade jag Frida
Bladh (f.1921) under en timme, av vilken vi nu ska få höra en kvart.. Hon är norrbottniska men Tyresöbo sen över 30 år och hon berättar om sina nära släktingar Otto och Aili Fors som 1938 blev offer för Stalins utrensningar, och om deras lille son Julius som hamnade på barnhem och inte kunnat spåras i ryska arkiv efter 1950-talet. Författaren och Rysslandskännaren Stefan Lindgren påpekar, att han i ryska arkiv funnit att sedan 1964 inget ekonomiskt stöd lämnades till vänsterpartiets föregångare och att kirunasvenskarnas resa som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd delvis finansierades av Kiruna kommun. Veckans krönika handlar inte minst om DDR och har den delvis ironiska rubriken "Jag tar väldigt gärna emot presenter". Om sin e-postadress mobbas sen Hampus Eckerman, som kommenterar vibrerande bomb i australiensisk papperskorg, brittiska TV-chefers vapeninvesteringar och myterna om Darfur.
 
17/10                 Veckans rosor delas ut i detta som vanligt positiva program och flera
19/10                 Tyresöbor rosas liksom bl a Kvinnor för Fred i Uppsala. Hampus Eckerman
gör sen sina rappa kommentarer till veckans medier och tar upp TV-kanalen Fox News, aktuell i SVT:s Dokument utifrån, de nya semestermöjligheterna för den ryska militären, och om hur politiker och tjänstemän gärna ljuger för att uppnå sina mål. Veckans krönika har i dag rubriken "Självgoda erkänner inte sina brott" och handlar både om svenska partier och utländska stormakter. Monica Schelin berättar om insamlingskampanjen "Radio Tuff till tusen", som syftar till att rädda Radio Tuffs existens även efter sändning nr 1000. I Tyresö Centrum manifesteras FN-dagen på fredag och en verklig profil i detta centrum, Kjell Andersson, berättar om programmet. Från senaste samtalscaféet Filosofika hör vi Göran Flodman och Bengt Citron diskutera "Radio Tuff i mediebruset", detta med anledning av sändning nr 1000 den 31 oktober. Tomas Magnusson var 1979-85 Svenska Freds' ordförande och är nu aktiv i Internationella Fredsbyrån (IPB), en organisation som han utfrågas om. Det blir sång av Ulla Sjöblom, Lena Granhagen och Anders Fugelstad
 
 
24/10                 Veckans rosor delas ut med varm hand, bl a till flera medier och till
26/10                 Strandskolan, som i onsdags slog rekord i sitt stöd till Tuffs Indienprojekt. Till
dessa projekt reser på fredag Anders Erixon och de tre gymnasisterna Nanny Hiort, Johanna Nilsson och Matilda Silén. De intervjuas om sina förväntningar och flickorna om sitt beundransvärda arbete med att under ett par år jobba in över 30 000 kr till projekten   Sen hör vi Rysslandskännaren Torsten M Nilsson peppa för Svenska Freds seminarium på lördag om Tjetjenien och han kommenterar också kritiskt valet i Vitryssland. Sen pratar jag med 11-årige Lukas Fredriksson, som har frågor och kommentarer till Tuffs häfte om Indien-projekten. Till dessa projekt har Mona Stenberg bidragit genom att anordna loppis och hon intervjuas om detta. Hampus Eckerman kommenterar denna vecka valet i Afghanistan, att Dala Lama anser att Tibet klarar sig bäst med Kina och varför Iran valt att stödja Bush i det amerikanska presidentvalet.
 
31/10                 Radio Tuff nr 1000: "Veckans rosor" inte minst till några av de många
2/11                   som gjort att Radio Tuff nu har sänts 1000 veckor i följd. Vi väntar oss ett
telefonsamtal från Indien, dit Anders Erixon och gymnasisterna Nanny Hiort, Johanna Nilsson och Matilda Silén reste i fredags för att studera de många Tuff-projekten där. Hampus Eckerman och Åke Sandin diskuterar Radio Tuff förr, nu och i framtiden och då hörs också ett par avsnitt av imitationsprogrammet Expertpanelen som sändes massor av gånger på 80-talet. Imitatörerna är Rolf Söderlind och Björn Nelehag. Hampus mediegenomgång handlar denna vecka om antalet civila irakier som sägs ha dödats, om hur Bush redan blivit framröstad, dock ej till president, samt om Tony Blairs pensionsplaner. Sen kommer en intervju med amerikanskan Cora Weiss, ordförande i IPB (Internationella Fredsbyrån), paraplyorganisation för fredsrörelser i massor av länder. Hon berättar om sina fredsinsatser under Vietnamkriget och detta krigs roll i den nuvarande amerikanska valkampanjen. Från det internationella fredsarbetet till det nationella och lokala, för vi ska också höra Svenska Freds' ordförande Frida Blom och Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl. Krönikan den här veckan har rubriken "Selektiv uppmärksamhet om förintelserna". Och från Bengt Svensson, Radio Tuffs man i USA, har vi fått en text om bland annat det amerikanska valsystemet, en 89-årig fredsaktivist och om den "profitabla rädslan". Radio Tuff uppvaktades med anledning av jubiléet av Tuffstyrelsen och av Tyresö Närradioförenings styrelse
 
7/11                   Veckans rosor delas ut, bl a till till Tuffs kalendarium för november. Monica Schelin
9/11                   läser vädjan med anledning av Tuffs för tillfället knackiga ekonomi. Även denna vecka väntar vi ett telefonsamtal från tre av de personer som är i Indien och studerar alla Tuff-projekten där. Det är gymnasisterna Johanna Nilsson, Matilda Silén och Nanny Hiort. Författaren Stefan Lindgren är ordförande i föreningen Afghanistan-Solidaritet och han diskuterar läget i Afghanistan och peppar för "Världstribunalen om Irak", som äger rum 13 -14 november i ABF-huset, Stockholm. Hampus Eckerman tar upp fallet med den ryss, som nu frivilligt lämnat tillbaka kilovis med plutonium till myndigheterna, och kommer med sina synpunkter på Arafat.     Veckans krönika har rubriken "Indien, Afghanistan och "Blowback" och tar avstamp i professor Chalmers Johnsons bok ”Blowback”
 
14/11                 "Veckans rosor" delas ut, bl a till Per Gahrton, Maciej Zaremba och Svenska
16/11                 Freds' ordförande Frida Blom. Gymnasisten och Tyresötjejen Johanna Nilsson har just återkommit från ett besök av de många Tuff-projekten i Indien och hon berättar entusiastiskt om sina intryck. Göran Flodman inleder i morgon (15/11) i Tuffs diskussionscafé Filosofika ett samtal om "fundamentalismen i olika religioner" och tar i dagens Radio Tuff upp Bush och den kristna fundamentalismen i USA. Marianne Stieger berättar om sina känslor och reflektioner nu femton år efter Berlinmurens fall. Om en annan mur berättar Bitte Isacsson, som har levt på Västbanken och nu verkar för att den israeliska muren ska rivas och hon intervjuas om sin syn på den nu avlidne Yassir Arafat. Hampus Eckermans annorlunda mediegenomgång innehåller den här veckan amerikanska förluster i Irak, en diskussion om Arafats dödsorsak och invändningar mot att Maciej Zaremba har rosats i dagens Radio Tuff.
 
21/11                 Veckans rosor delas ut bl a till en amerikansk TV-sändning, till Mustafa
23/11                 Can och till Jens Orbacks mormors syster. Jag är min egen tekniker i dag och därför kommer ett långt inslag som avslöjar min musiksmak –eller kanske brist på smak. Jag spelar några av mina favoritlåtar, t ex av Lars Forssell, Wolf Biermann och Allan Edvall och berättar varför jag är så förtjust i dem. Hampus Eckerman berättar om Ariel Sharons funderingar på en statskupp 1967, om legoknektars härjningar bl a på Elfenbenskusten och om Mark Thatchers skumraskaffärer i Afrika. Docenten Seppo Isotalo rapporterar om ”Världskonferensen om Irak” i Stockholm förra helgen, bl a om Jan Myrdals synpunkter på folkrätt och folkopinion. Seppo kommenterar också Putins utspel om nya ryska kärnvapen.
 
28/11                 Vi delar ut många veckans rosor, bl a till lokalpressen, till ett par böcker och till
30/11                 solidariska människor som genom gåvor till Tuff vill avhjälpa föreningens
ekonomiska kris. Hampus Eckermans rapport den här veckan tar upp att en majoritet av FNs generalförsamlings 191 medlemmar vägrar att ställa upp på västmakternas fördömande av kränkningar av de mänskliga rättigheterna och Hampus redogör också för den brittiska Helsingforskommitténs annorlunda bedömning av valet i Ukraina. En av de få Tyresöbor som besökt Ukraina och känner till detta stora land är Sune Wallgren och han intervjuas med anledning av den senaste veckans turbulens. Den i Sverige boende amerikanen Al Burke intervjuas om sitt engagemang för Vietnam och har kritiska synpunkter på den ensidiga svenska mediebevakningen av Latinamerika. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har skickat en krönika om marinkårssoldaten och rekrytvärvaren som fick nog.
 
5/12                   Veckans rosor, delas i dag ut bl a till skolor, en lokaltidning, stora indiska medier
7/12                   och inte minst till solidariska människor, som hjälper till att förbättra Tuffs vacklande
ekonomi. Veckans krönika har rubriken ”Krigets elände och pacifisten Anders Kempe” och hämtar uppgifter ur professor Ronny Ambjörnssons nyutkomna bok ”Fantasin till makten”. Tragedin Estonia har i veckan aktualiserats genom uppgifter om hemliga militärtransporter med Estonia. Detta kommenteras av docenten Seppo Isotalo, som också luftar sin kritiska syn på svensk militär underrättelsetjänst. Hampus Eckerman tar sen upp amerikanska döda och sårade i Irak jämfört med andra krig, att Frida Blom ägnats en stor intervju i de hemlösas tidning ”Situation Stockholm” och USA:s stöd till oppositionen i olika öststater. Det har just varit Fredsfångars dag och Marianne Stieger ska därför berätta om sin brevväxling med israelen och kärnvapenavslöjaren Mordechai Vanunu och också kommentera att första spadtaget nu i Indien tagits till Robert Library, uppkallat efter hennes i vintras bortgångne make. Och nu får Louis Armstrong ange den positiva tonen inför veckans rosor från Radio Tuff.
 
12/12                 Programmet i korthet för Radio Tuff nr 1006. I början blir det som vanligt
14/12                 utdelning av ”veckans rosor”, som i dag bl a går till Tyresö Nyheter, John
Pilger och ett par Tuff-aktivister. Estoniatragedin har ju blivit aktuell på nytt och därför kommer vi att få höra Knut Carlquist kommentera detta.. Han är historiker och författare av bl a Estoniaboken ”Tysta leken”. Veckans krönika tar upp John Pilgers och Diana Johnstones synpunkter på Nato-anfallet på Jugoslavien 1999, Pilger i en artikel i veckan och Johnstone i sin bok ”Dårarnas korståg”. Hampus Eckerman är inte Radio Tuffs mediebevakare för inte utan han berättar i dag om att hans anmälan lett till att Granskningsnämnden nu fällt ett TV-inslag. Hampus rapporterar också om tusentals amerikanska desertörer och om läget i den irakiska staden Fallujiah. Det har stormat en hel del på sistone kring Vänsterpartiet och Tyresöbon Lars Werner utfrågas därför om Schyman, kommunism, Uppdrag granskning, ubåtar och försvarspropositionen.
 
19/12                 Veckans rosor delas ut till bl a Grönköpings Veckoblad, en liberal
21/12                 chefredaktör, ett skotskt universitet och några taggar till fredstidningen Pax.
Författaren av boken ”Ubåtsvalsen”, Ingemar Myhrberg kommenterar Lars Werners påstående i förra Radio Tuff att det hade varit tjänstefel av Nato och Warszawa-pakten att inte fara omkring med sina ubåtar i svenska vatten. Ann Sandin-Lindgren och Lena Sandin minns sin barndoms gemenskapsjular i Föreningsgården och på Bollmora bibliotek. Gunnar Petersen sammanfattar årets Tuff-projekt i Indien. Hampus Eckerman tar äntligen upp trädgårdstomtarnas situation igen men berör också dumpningen av farligt militärmateriel invid USA:s indianreservat och massakern i Sabra och Shatila 1982. Krönikan den här veckan är snarast en recension, nämligen av boken ”Svenskar i krig 1914-1945”
 
26/12                 Veckans rosor delas ut, bl a till kärnvapenmotståndare och till 108-årige
28/12                 krigsveteranen Alfred Anderson. Från Indien ringer Tuffs partner sedan 25 år, Bhikhu Vyas, som intervjuas om det senaste svenskbesöket där, om Tuff-projekten i Indien under 2004 och om planerna framöver. Det är årets sista Radio Tuff och därför ska Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl och vice ordföranden Monica Schelin försöka sammanfatta föreningens verksamhet under 2004 och kanske kommer de också in på svårigheterna för föreningar att synas i Tyresö centrum. Hampus Eckerman får inte jullov från radion utan kommer med sina sedvanligt rappa kommentarer till dagens händelser, bl a hur israeliske kärnvapenavslöjaren Mordechai Vanunu nu gripits igen, den här gången på väg till julbönen i Betlehem, och hur den irakiska staden Falludjas invånare bara har ruiner att återvända till.I stället för en årskavalkad hör vi sen ett inslag från Radio Tuff 1988. Det är de lärda herrarna i ”Expertpanelen”, tolkade av imitatörerna Rolf Söderlind och Björn Nelehag (Pga av katastrofen i Asien byttes det sistnämnda inslaget ut vid reprisen)

Innehåll                                                                               Sid.
 
1.   Styrelse                                                                           1
2.   Revisorer                                                                       1
3.   Styrelsemöten                                                               1
4.   Valberedning                                                                 1
5.   Arbetsutskott                                                                 1
6.   Arbetsgrupper                                                               1
7.   Medlemmar                                                                   2
8.   Lokaler                                                                           2
9.       Representation                                                               2
10.   TUFF är medlem i                                                         2
11. Offentliga möten och arrangemang                               3
12. Framträdanden utanför TUFF                                       4
13. TUFF-bladet                                                                   5
14. Hemsidan                                                                       5
15. Indien                                                                             6
16. Balkan                                                                           8
17. Radio TUFF                                                                   8