Verksamhetsberättelse för år 2005.

1. Styrelse.
Vid TUFFs årsmöte den 19 mars 2005 valdes styrelse och ordförande och vid styrelsemötet samma dag konstituerade sig styrelsen:
 
Sylvia Ljungdahl               ordförande.
Monica Schelin                 vice ordförande.
Ingrid Hellgren                 vice ordförande.
Margaretha Petersen         vice ordförande.
Margareta Svahn               sekreterare.
Olga Alata                         kassör för föreningskontot.
Bitte Isacsson                     kassör för insamlingskontot .
 
Övriga styrelseledamöter: Bengt Citron, Hampus Eckerman, Marie Grenfors, Pernilla Hugosson, Erika Husberg, Lena Sandin, Ulla Carina Sellergren, och Gunnar Petersen.
 
2. Revisorer.
Till revisorer valdes Ulla Luin och Rune Jansson och till revisorssuppleant valdes Åke Sandin.
 
3. Styrelsemöten.
9 gånger varav fem på lördagsförmiddag och fem på vardagskvällar. samt en planeringsdag den 4 september.
 
4. Extra årsmöte.
Den 30 november hade vi ett extra årsmöte för att ta beslut utifrån den motion som lades fram på det ordinarie årsmötet: att utreda konsekvenserna av ett TUFF fristående från Svenska Freds, samt vid ett extra årsmöte presentera för - och nackdelar kring detta. På det extra årsmötet beslutades att TUFF även fortsättningsvis ska vara en lokalförening till Svenska Freds - och Skiljedomsföreningen
 
5. Valberedningen.
Till valberedningen utsågs Margaretha Petersen som sammankallande dessutom valdes Marie Grenfors och Erika Husberg.
 
6. Arbetsutskott.  
Arbetsutskott (AU) består av 2 – 3 medlemmar och med delvis ny sammansättning varje månad har det ansvarat och skött det löpande arbetet. Sammansättningen av AU samt tidsplan har i förväg fastställts för hela året.
 
7. Arbetsgrupper
Balkan         Sylvia Ljungdahl               tel. 742 14 42
Indien           Margaretha Petersen         tel. 712 33 03
Filosofika     Göran Flodman                 tel. 644 76 41
Radio TUFF Åke Sandin                         tel. 712 44 63
 
 
8. Medlemmar.
Antal betalande medlemmar var den 31 december 388 stycken vilket är en minskning med med 25 från år 2004. Samtliga medlemmar har bland annat mottagit fyra TUFF-utskick.
 
Medlemsavgiften var 200 kr för enskild och 80 för familjemedlem.
 
Vi är många som kände stor saknad när Roland Schutt gick bort. Den sista insatsen han gjorde för TUFF var när han skänkte oss hälften av den summa han inbringade vi en auktion på sina egna konstverk.
 
9. Lokalen.
Tuffs föreningslokal, Myggdalsvägen 80, har utnyttjats flitigt för möten och som arbetsplats för Tuffs verksamhet.
 
10.  Representation.
Vid Svenska Freds kongress den 4 – 5 juni representerades TUFF av Åke Sandin, Gunnar Petersen samt Bikhu som just då var på besök hos oss. Se Indien.
 
Vid Svenska Freds ordföranderåds – och riksmöte på Skansen den 15 – 16 representerades TUFF av Monica Schelin och Sylvia Ljungdahl.
 
 
11. TUFF är medlemmar i.
Tyresö filmförening.
 
12. TUFF I ANDRA MEDIER 2005.
 
12/12--2/1         Succékanalen 91,4. Filosofikas Göran Flodman om sitt religionstvivel
 
9-30 jan             På Succékanalen 91,4 berättar lärarna Anders Erixon och Bo Hiort samt gymnasisterna Johanna Nilsson, Matilda Silén och Nanny Hiort om sina intryck av Tuff-projekten i Indien
 
14 jan               I Sveriges Radios OBS Kulturkvarten säger Maj Britt Theorin bland annat:
”I 38 år har Tyresö Ulands- och Fredsförening, dessa demokratins hjältar, bekämpat den permanenta katastrofen genom att stödja projekt i Indien. Kanske en droppe i havet, men om i varje europeisk kommun en sådan förening startas skulle det minska den chockerande barnadödligheten betydligt.”
 
Jan 2005           Tomas Andreasson, som sköter Tyresö debattforum, tar in Åke Sandins inlägg om Tuffs strävanden att bekämpa ”den permanenta katastrofen”
 
8/2                     Tidningen Mitt i Tyresö har en enspaltare med rubriken ”INSAMLING LINDRADE KRISEN I TUFF”. Den tar upp det glädjande faktum att många solidariska människor de senaste månaderna som gåvor satt in ca 20 000 kr på Tuffs postgiro
 
13/2-6/3           I två program på Succékanalen 91,4 hörs Ulla Carina Sellergren, Göran Flodman, Birgitta Karlfeldt och Nils-Gören Wetterberg som en uppföljning av Filosofikas diskussion om religiös fundamentalism
 
13/3 -3/4           På Succékanalen 91,4 har Siv Källstigen, Birgitta Karlfeldt och Gunnel Wahlström Tuffs diskussionscafé Filosofika som utgångspunkt vid sin diskussion om påskens innebörd
 
April 2005       Tyresö Nyheter har en artikel under rubriken ”Strandskolan i Indien”, som berättar om lärarna Mia Traneheds och Anna Karin Nylanders besök av Tuffs Indienprojekt
 
April 2005       Tidningen ”Kvinnor för fred” återger Maj Britt Theorins inlägg på Obs-Kulturkvarten       (P 1), där hon bland annat kallar Tuff ”dessa demokratins hjältar”
 
Nr 3/2005         Tyresö Nyheter har under rubriken ”Tuffa fredsbloggar” en notis om Åke Sandins bloggar, som främst består av hans krönikor i Radio Tuff. I samma nummer finns en stor artikel om Tyresöradion, där det bl a påpekas att Radio Tuff nu hörts varje vecka sedan 1985
 
24/4-15/5         På Succékanalen 91,4 berättar Gunnar och Margaretha Petersen, Åke Sandin samt Monica Schelin om Tuff-projekten i Indien och hur de startade 1971. Under samma tid hörs Göran Flodman och Gunnel Wahlström diskutera buddhismen med Tuffs diskussionscafé Filosofika som utgångspunkt
 
nr 4/2005         Tyresö Nyheter, som utförligt presenterar Tyresöradions program. Dessutom publicerar tidningen en artikel under rubriken ”Tyresö är mitt andra hem”, vilket sägs av Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas.
 
nr 3/2005         Tidningen Pax har en bild på när Nässjö fredsförening vid Svenska Freds’ kongress i Morokulien mottar Tuffs pris på 6000 kr för ”berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete”. Där nämns också att det brutna miniatyrgeväret i guld överlämnades till Gunnar & Margaretha Petersen
 
8 juni                 Smålandsposten har en artikel om att Tuffs pris på 6000 kr ”för berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete” i år delades ut till Nässjö Freds- och skiljedomsförening. Foto på sju fredsaktivister från Nässjö med diplomet från Tuff illustrerar artikeln
 
18 juni               Den ansedda indiska tidskriften Abhiyan. har en utförlig artikel om Tuffs indiska partners Kokila och Bhikhu Vyas och deras mångåriga arbete för att förbättra stambefolkningens svåra situation i de hundratals små byarna i Dharampur. De många projekten skildras liksom Tuffs insatser för att finansiera dem. Artikeln är skriven av Jignes Mavan
 
19juni               Harriet Tuominen som i tidningen Nya Åland kommenterar: ”Den bästa av alla de radiokanaler jag inte kan lyssna på är Radio Tuff i Tyresö. Jag vet, för jag finns på e-postlistan”
 
19juni               Aftonbladets Helle Klein, som på sin blogg berättat om Radio Tuff och på tal om nya stridsflygplan bland annat skriver: ”Tyresös fredsaktivister kan vara säkra på att Aftonbladets ledarsida nogsamt håller koll på förvarsminister Leni Björklund så att inte fler huvudlösa projekt försöker genomföras.”
 
21 juni               Helle Klein har en ny notis om Radio Tuff på sin blogg, där hon bland annat nämner att Åke Sandin i sin blogg kallar sig förbannad pacifist. ”Något jag själv skulle kunna kalla mig”, tillägger hon.
 
21 juli               Aftonbladet webbsida presenterar Åke Sandin med anledning av hans blogg. Redan första dygnet besöktes www.tuffsandin.blogspot.com av 855 personer
 
9 aug                 Tidningen Nya Ålands ledarsida citerar långa stycken av Radio Tuffs krönika den 7 augusti
.
26/6-14/8         Succékanalen 91,4 har bland femton sommarprogram en intervju med Sylvia Ljungdahl som är ordförande både i Tyresö Ulands- och Fredsförening (Tuff) och Tyresö kvinno- och tjejjour. Åke Sandin läser tre av sina krönikor från Radio Tuff. Samtalsledaren i Tuffs uppskattade diskussionscafé ”Filosofika”, Göran Flodman, berättar om professorerna Torbjörn Tännsjös och Lars Bergströms nya böcker i filosofi
 
13/9                   Mitt i Tyresö har rubriken KULTURSKOLAN FIRAS I RADIO TUFF, tyvärr ett felaktigt påstående. Det gällde Succékanalen 91,4
 
11/9-2/10         Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, intervjuas under en halvtimme på Succékanalen 91,4
 
Sept/05           Lokaltidningarna Tyresö Nyheter och Vi i Tyresö har utförliga rapporter om Tyresöradion, inklusive Radio Tuff
 
18/10                 I sin krönika i Tyresö Nyheter om FN och behovet av frivilliga organisationer och skriver Ingvar Carlsson : ”Vi har ett bra föredöme i vår kommun. Tyresö Ulands- och Fredsförening, TUFF, har i många år arbetat för att vi skall bli medvetna och engagerade mot orättvisor i världen samt framförallt, att krig och våld skall bannlysas som medel att lösa konflikter”
 
18/10             Tyresö Nyheter har en lång intervju med Åke Sandin, där både Tuff och Svenska Freds nämns positivt. Samma tidning ger också Tyresöradion spaltutrymme.
 
1/11                   Lokaltidningen Mitt i Tyresö tar in en insändare av Åke Sandin om skolornas dagsverken. Där framhöll han Strandskolans och Kumla skolas dagsverken för Tuff-projekten som föredöme, eftersom elever och personal får information om vad de jobbar för och eftersom allt arbete i Tuff sker gratis.
 
8/11                   Lokaltidningen Mitt i Tyresö har en notis om att Roland Schütt har avlidit. Hans framträdanden i Radio Tuff nämns och att det var intervjuer där som inspirerade honom att skriva sin succébok ”Kådisbellan”
 
10/11             Svenska Dagbladet har en nekrolog om Roland Schütt. Där nämns också hans ”hundratals framträdanden i Radio Tuff, Tyresö U-lands och FredsFörenings sändningar på närradiokanalen 91,4”. Där framhålls även hans insatser för Tuffs indiska projekt.
 
11/11             Dagens Nyheter har en kort notis om Roland Schütt Hans medverkan i Radio Tuff nämns
 
Nov. -05         Tyresö Nyheter publicerar Sven Lionells dikt ”En doft av Chagall”, där det bland annat heter om Roland Schütt:
                                          ”Livet är inte saga och bluff
                                          för fredsaktivisten, socialisten från Tuff”
 
1/12                 Tidningen Skärgården har en positiv artikel om Succékanalen 91,4 och Radio Tuff. Bild på Åke Sandin
6/12                   Sveriges Radios Ring P1 tar in ett inlägg av Åke Sandin om tsunamin, varvid också Indienarbetet nämns
 
nr 4/05             Lokaltidningen Vi i Tyresö (m) har en helsida om Tyresöradion. Där finns bl a en lång artikel med rubriken ”Till minne av en oförglömlig människa” och är en ordagrann återgivning av de minnesord Radio Tuff den 30 oktober hade om Roland Schütt.
nr 8/05             Lokaltidningen Tyresö Nyheter (s), som i sin årskrönika bland annat påminner om att Radio Tuff nu hörts varje vecka i över 20 år
nr 5-6/05               Svenska Freds’ tidning Pax, en spalt om Roland Schütt och Radio Tuffs roll vid tillkomsten av han succébok ”Kådisbellan”. Dessutom finns i Pax Åke Sandins insändare ”Bra att lokalföreningar tänker och agerar själva”.
 
27/12                 Lokaltidningen Mitt i Tyresös Fredrik Sjöquist skriver en trespaltare med rubrikerna ”Elever har samlat pengar till fattiga. Projekt i Indien får fortsatt stöd av Tuff”. De 235 000 kronorna som Tuff nyligen skickade till sina indiska partners nämns. Gunnar Petersen i Tuffs Indiengrupp säger i artikeln: ”Vi jobbar så länge de behöver oss och så länge vi har ork”
 
nr 51-52           Tidningen Broderskap (kristen-s) har en helsidesrubrik ”Åke Sandin en motröst i etern”, där stort utrymme ges åt Radio Tuff men också åt Tuffs projekt i Indien.
 
 
13. Offentliga möten och arrangemang.
 
19/1     Filosofika. Ämne: ”Fundamentalismen inom olika religioner”. Ledare GÖRAN FLODMAN och inledare ULLA CARINA SELLERGREN.
 
29/1     Bokbord i Tyresö Centrum.
 
1/2       Titt in med ämnet ”Häftigt med TUFF-projekt i Indien”. Lärarna ANDERS ERIXON
och BO HJORT samt gymnasisterna JOHANNA NILSSON, MATILDA SILÉN och NANNY HJORT berättade om sina besök vid våra projekt i Indien.
 
17/2     Titt in med ämnet ”Valet i Irak”. LISA GRENFORS och DANA MOURAUF som bevistat valet berättade.
 
22/2     Filosofika. Ämne: Religion och etik. Vad skiljer och förenar religionerna i etiska frågor? Inledare: GÖRAN FLODMAN.                          
 
26/2     Bokbord i Tyresö Centrum.
 
31/3     Filosofika. Ämne: Religion och etik, fortsättning på förra mötet. Inledare GÖRAN FLODMAN.
 
5/4       Titt in med ämnet ”Utarmat uran”. ANITA LILBURN och ELISE RAPPE från Svensk – Irakiska Solidaritetskommittén visade film och berättade.
 
7/4       Kaféträff på Curres Corner med sång och musik av JÖRGEN TORESSON.
 
19/4     Titt in. INGER GEMICIOUGLU och ELISABETH HEDLUND berättade från sitt besök i Guatemala, främst om kvinnornas situation i landet.
 
30/4     Bokbord i Tyresö Centrum.
 
3/5       Titt in med lärarna ANNA – KARIN NYLANDER och MIA TRANEHED från Strandskolan. De hade besökt våra projekt i Indien och berättade samt visade bilder från resan.
 
11/5     Filosofika. Ämne: Måste vi tro på allt? Mystik och nyandlighet lockar. Inledare GÖRAN FLODMAN.
 
18/5     Titt in med ämnet ”Palestina och Mordechai Vanunu” NINNI RYDSJÖ från Dramatiska Institutet berättade om sin resa i Palestina och sitt möte med Vanunu.
 
28/5     Bokbord i Tyresö Centrum.
 
11/6     Storloppis på ängen nedanför Coop Forums rulltrappa.
 
6/8       Bokbord Hiroshimadagen: Förutom det traditionella bokbordet delade vi ut tranor och berättade historien kring tranorna. Vi hade dessutom lektioner i tranvikning.
 
28/8     Albydagen: En av TUFFs traditioner är att på Alby friluftsgård ha en kväll med musik, miniloppis, bokbord och tipsrunda samt servering med mat och kaffe.
 
12/9     Filosofika. Ämne: Är religionen en privatsak? Inledare GÖRAN FLODMAN.
 
21/9     Internationella fredsdagen: Tillsammans med Stockholms Fredsförening i Kungsträdgården.
 
21/9     Internationella fredsdagen: Vi stod i Centrum och delade ut tranor samtidigt som vi berättade för förbipasserande vad det var för dag.
 
24/9     Bokbord i Tyresö Centrum.
 
17/10   Filosofika. Ämnne: ”Ondskan” i religion & politik. Inledare BIRGITTA KARLFELDT och ÅKE SANDIN.
 
24/10   Bokbord i Tyresö Centrum på FN-dagen.
 
26/10   Titt in: Israel/Palestina och ”muren”. SHORA ISMALIIAN som flera gånger besökt Palestina berättade bl.a. om sit senaste besök då hon stoppades redan på flygplatsen i Tel Aviv.
 
2/11     Titt in: Irak och ”terrorism”. SALAM KARAM journalist och Mellanöstern – kännare inledde ett möte om Irak och dess grannländer.
 
29/11   Filosofika. Ämne: Kristen etik – vad innebär det? Inledare Göran Flodman.
 
3/12     Bokbord ”Fredsfångars dag” i Tyresö Centrum. Vi sålde brev som gick till fredsfångar runt om i världen.
 
14. Framträdanden utanför Tuff.
22/2                   Gunnar Petersen, Åke Sandin och Monica Schelin framträdde med information och bildvisning om Indienprojekten tre gånger för olika sjundeklasser vid Tyresö skola.
 
20/4                   Gymnasisterna Johanna Nilsson, Matilda Silén och Nanny Hiort (”mangotjejerna”) berättar med bilder för Tyresö Rotary om sitt besök av Tuff-projekten i Indien
 
25/4               Gunnar Petersen och Monica Schelin berättar för tre klasser i Kumla skola med bilder om Tuffs Indienprojekt i
 
2/5                 Dito för två klasser i Kumla skola                            
 
4/5                 Dito för två klasser i Kumla skola
 
19/5               Bhikhu Vyas och Gunnar Petersen framträder på ett lärarmöte i Kumla skola och sedan i sju klasser                                
 
I samband med Bhikhu Vyas vistelse i Tyresö 17 maj—18 juni Besökte han tillsammans med Gunnar Petersen följande skolor:
23/5                   Bergtorpsskolan, Täby (tillsammans med Monica Schelin)   6 klasser plus lärare
27/5                   Strandskolan, Tyresö.   5 klasser plus rektor
30/5                   Finningeskolan, Strängnäs   6 klasser plus lärargrupp
31/5                   Södertörn friskola, Huddinge  1 klass
1/6                     Värmdö Gymnasium, Gullmarsplan   Stor samling elever
(Dessutom besökte Bhikhu och Gunnar Forum Syd den 8 juni. Bhikhu var också hem- eller utbjuden avl många Tuff-aktivister)
 
3/8                     Vid ”Allsång på Notholmen” var Åke Sandin ”hemlig gäst” och utfrågades om Succékanalen 91,4 och Radio Tuff men fick också tillfälle att informera om Hiroshimadagen. Monica Schelin hade med sig papperstranor och en insamlingsbössa och fick in 800 kr till Tuff.
 
12/9               Café Vindfånget i Trollbäckens kyrka: Åke Sandin berättar om 20 års frivilligt radiojobb. Papperstranor delades ut och publiken gav 1801 kr till Tuffs Balkankonto.
 
14/9               Tyresö Rotary: Åke Sandin föreläser i ämnet ”Ve de besegrade!”
 
12/10             Gunnar Petersen, Monica Schelin, Erika Husberg samt Ingrid och Georg Hellgren deltog i Strandskolans Öppet hus med Tuff-information, papperstranor och insamlingsbössor
 
19/10             Åke Sandin kåserar hos Tyresö Lions Club om Radio Tuff och Tyresöradion och passar på att påminna och tacka Lions för en grundplåt i början av Indiensamarbetet 1972
 
20/10             Gunnar Petersen och Sylvia Ljungdahl informerar hos IOGT i Stockholm om Tuffs Indienprojekt
 
 
15 TUFF – bladet.
Vid varje utskick till medlemmarna har TUFF-bladet bifogats. Det har bestått av korta informationer i olika ämnen, såsom insamlingsresultat, projekten i Indien, stödet till Belgrad, Tuffs olika aktiviteter, fredscitat och korta nekrologer. Speciella blad delades ut på Hiroshimadagen och på Internationella fredsdagen den 21 september.
 
Redaktör: Åke Sandin
 
16. Hemsidan.
Tuff:s hemsida har adress http://come.to/tuff. På den finns länkar till andra besläktade verksamheter. En ny sådan är Tyresöradio http://www.tyresoradion.se/ som numera gör att både Slingan och TUFF hörs på Internet över hela världen.
 
Under året har fortlöpande uppdatering av de olika avdelningarna skett.Det finns nu ca 18 avdelningar och 70 sidor förutom bilder och fotografier.Bland mangogrammen har tillkommit en tredje variant: Istället för blommor.
Som en service till allmänheten ingår även program för ”Slingan” på adressen http://listen.to/tyrsling Där visas nu även fotografierav de medverkande på Slingan.Förhoppningsvis skall detta även dra besökare till Tuff.
 
Besöksfrekvensen har varit ca 200 per månad.
 
 Bengt Citron den 27 februari 2006
 
17 Afghanistan.
 
Vi har under året gett ett bidrag på 2 000 kronor till en familj i kris i Kabul.
19. BALKAN.
Som flera år bakåt i tiden, har vi även år 2005 genom vår partner i Belgrad, Lina Vuskovic, bistått gamla kvinnor och män med pengar till bl.a. medicin och el. Hon hade vid årsskiftet kontakt med 11 stycken. TUFF har som tidigare år bidragit till hennes verksamhet samt sänt pengar till julgåvor åt de gamla. Vi har fått flera tackkort för julgåvorna.
 
År 2004 förmedlade vi även bidrag från PRO. För de pengarna anordnade hon år 2005 en festlig restaurangkväll för de gamla och deras volontärer. Volontärerna är de som förmedlar hjälpen från Lina. Hon vill inte göra det själv, hon vill inte att de ska känna tacksamhetsskuld till henne. Från restaurangbesöket har vi fått flera trevliga kort. Där ser vi vackert inslagna paket till var och en, samt att förutom god mat i en vacker miljö ingick även sång och musik. Hon berättar också att festen var mycket uppskattad och lyckad. För de flesta gamla, den enda gången på året de fick uppleva lite ”lyx”.
 
Bistånd. Under året har vi skickat 10 000 kronor till Linas verksamhets samt 5 000 kronor till
julgåvor.
 
Information. Radio – TUFF har vid flera tillfällen informerat om Linas verksamhet, och om förhållandena i Jugoslavien.
Om hennes verksamhet finns information på TUFF:s hemsida.
 
 
20. Radio Tuff varje vecka på 91,4 MHz.
 
Radio Tuff har på tjugoförsta året fortsatt att sända program på en timme på söndagar kl 17-18 med repris tisdagar kl 18-19. I slutet av augusti 2005 hade Radio Tuff hörts varenda vecka i 20 år !
 
PROGRAMLEDARE:               Åke Sandin
TEKNIKER:                               Diana Arróspide (Vid repriserna och under semestertid Åke Sandin)
STÄDNING av studion:             Monica Schelin
 
PROGRAMMEN i korthet (sändningarna nr 1009-1060) under 2005:
2/1                     Programmet i korthet för Radio Tuff ne 1009: I dag är vi inte i stämning för att som
4/1                     vanligt dela ut veckans rosor. I stället ska vi höra vad kommunens kanslichef Britt
Marie Lundberg-Björk och skolförvaltningens Kerstin Engberg vet om de många Tyresöbor som julsemestrat i Thailand och vilken beredskap Tyresö har för att ta emot skadade och trösta anhöriga till offren. Veckans krönika har rubriken ”Katastrofen nu –och den permanenta” Den påminner också om de 29 000 barn som dör i vår värld varje dag. Hampus Eckerman tar i dag upp Chiles bryderi med hur och var den gamle sjuke Pinochet skall begravas en dag och hur det kom sig att medierna teg om den svenske journalisten Urban Hamids rapporter om amerikansk tortyr i Irak, redan innan skandalen med Abu Graibh avslöjades. En text från Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson ska vi läsa upp. Den handlar om att ”de modigas hemort (USA) har blivit en bunker för de ängsliga” och ger exempel från amerikanska skolor. Sen kommer en recension av professor Göran Rystads bok ”Politiska mord. Det yttersta argumentet”. Den koncentrerar sig på mordet på Wallenstein 1634 och dess resultat.
 
9/1                     Programmet i korthet för Radio Tuff nr 1010: Monica Schelin och jag ska dela ut en
11/1                   hel bukett med veckans rosor, bl a till Sverker Sörlin, Al Burke och Bhikhu Vyas.
Krönikan den här veckan har rubriken ”Bättre tända ett ljus än...” och erinrar om Per Anders Fogelströms förslag om ”Ambulansen Sverige” och tar också upp skillnaden mellan katastrofhjälp och investeringar. Hampus Eckerman påpekar, att bara 1,6 % av de pengar som utlovades till de jordbävningsdrabbade i Iran 2003 sedan betalades ut och han jämför kostnaderna för Irakkriget med hjälpinsatserna i dag. Sen släpper vi fram två dissidenter. Först hör vi Björn Eklund, i höstas sparkad redaktionschef på Ordfront Magasin, berätta om mediedrevet efter hans intervju med Diana Johnstone, författare av boken ”Dårarnas korståg”. Sedan rapporterar Iranfödde Mansour Jakobsson om tonåringar som avrättas i Iran för utomäktenskapligt sex, om sin kritiska inställning till religionens roll i Iran och om sin syn på situationen i Irak. Slutligen ska vi höra ett brev som Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl och Monica Schelin har skrivit till alla Tuff-medlemmar. Men nu är det dags att låta Louis Armstrong anslå tonen för veckans rosor från Radio Tuff.
 
16/1                   Programmet i korthet för Radio Tuff nr 1011. Vi ska dela ut ”veckans rosor”, bl a till
18/1                   Maj Britt Theorin, Maj Wechselmann och Karin Wegestål. Hampus Eckermans
mediagenomgång handlar denna vecka om de senaste kostnaderna för Irak-kriget,
hur USA planerar dödspatruller i Irak, om den brittiske prins Harrys nya
kläder och om hur Pentagon valde krig framför kärlek. Sen en intervju med läraren Mia Tranehed om Strandskolans arbete för Tuffs Indienprojekt och hennes och två andra lärares planer på att i februari besöka projekten. På onsdagkväll inleder Ulla Carina Sellergren diskussionscaféet Filosofika och i dagens Radio Tuff berättar hon om hur förfärad hon blivit över den religiösa fundamentalismen under läsningen av Karen Armstrongs bok ”Kampen för Gud”. Ninni Rydsjö från Dramatiska Institutet arbetar med teaterbistånd i Palestina och berättar om sina möten med kärnvapenavslöjaren Mordechai Vanunu och hans möjligheter att få asyl i Sverige.
 
23/1                   Vi börjar som vanligt positivt genom att dela ut veckans rosor, bl a till frivilligt
25/1                   arbetande hjälporganisationer. Hampus Eckermans kommentarer kommer
denna vecka att handla om huruvida George Bush är satanist, hårdrockare eller möjligen djävulen själv, om varför Donald Rumsfeld inte vågar åka till Tyskland och varför USA vill tvinga bort FN:s flyktingansvarige för palestinierna. Krönikan denna vecka tar sats i brittiska grymheter mot irakiska fångar och har titeln ”Ack Biggles, varför fanns du inte på riktigt?” Göran Flodman är samtalsledare i Tuffs diskussionscafé Filosofika och känd som icke-religiös liberal och humanist och diskuterar fallet med pingstpastorn Åke Green, alltså yttrandefrihet kontra hets mot folkgrupp.
 
30/1                   Som vanligt börjar vi med att dela ut veckans rosor, bl a till ett förslag till nobelpris, till
1/2                     några pressröster och till den kvintett som på tisdag i Kulturcaféet ska berätta om Tuff-
projekten i Indien. Hampus Eckerman tar denna vecka upp valet i Irak, hur Qatar kan tvingas sälja TV-stationen Al Jazeera och ifall högern i USA är kristen eller satanisk. Krönikan den här veckan är en kommentar till en artikel i Aftonbladet och har rubriken ”Det finns en tuff fredsrörelse”. I mändags var Gunnel Wahlström på pressvisningen av Maj Wechselmanns nya film, som handlar om palestiniernas svåra situation och Gunnel ska berätta varför det var ”en jäkla bra film”. Inger Gemicioglu är gruppledare för Vänsterpartiet i Tyresö och hon intervjuas om partiets bistånd till fattiga indiankvinnor i Guatemala och kommenterar påhopp från Tyresöhögern. Det är val i dag i Irak och ”Nätverket mot krig” har varit aktivt redan innan anfallet på Irak. En av aktivisterna, Göran Drougge, ska ge sin syn på valet och berätta om Nätverkets aktiviteter
 
6/2                     Vi börjar med att dela ut veckans rosor, bland annat till Nelson Mandela,
8/2                     Michail Gorbatjov och konungariket Norge. Gunnar och Margaretha Petersen
har i många år lagt ner ett jättejobb med Tuffs utmärkta projekt i Indien och intervjuas om situationen i dag. Veckans krönika tar upp en aktuell mediedebatt och har rubriken ”Militarism, rasim och Folke Bernadotte”. Veckans Hampus Eckerman handlar i dag om hur det höga irakiska valdeltagandet plötsligt sjönk, om en ovanligt ärlig amerikansk general, om hur man i Kongo lät resa en staty över den belgiske Kung Leopold under vars styre halva befolkningen mördades, och om hur den svenska armén krigar mot en bäverarmé.   Göran Flodman reflekterar över Irak-valet och utfrågas i vilket avseende han tycker Bush är extrem.
 
13/2                   Vi börjar som vanligt med veckans rosor, både till Bengt Citron och Noam
15/2                   Chomsky med flera. Tyresötjejen Mari Mörth var 2004 för Rädda barnens
räkning i det oroliga Elfenbenskusten och hon berättar om det delade landet och om stridigheterna i november, då tusentals fransmän tvangs att fly undan plundringar och upplopp. I dag är det exakt 60 år sedan Dresden, Elbes Florens, förstördes under skoningslösa bombanfall och veckans krönika har titeln ”Dresden 13 feb 1945, en massaker på civila”. Hampus Eckermans genomgång kommer denna vecka att handla om falska journalister i Vita huset, hur den tyska posten hanterar sin försenade post, om en fredsprocess som aldrig kommer att bestå och om den amerikanska tortyren på Guantanamo-basen. Från San Francisco har vi fått en krönika av Bengt Svensson om den kristna högerns inflytande över att skolorna inte ska undervisa om Darwin och andra naturvetenskapliga rön och varningarna för sexualundervisning.
 
20/2                   Rosor delas ut bl a till Gandhis barnbarnsbarn Tushar Gandhi,till vår partner i Belgrad, 22/2               Lina Vuskovic och till andra. Från Bengt Svensson i San Francisco har vi fått en
rapport om aggressiva trafikanter och om UFO och andra konspirationsteorier som frodas i USA. Denna veckas Hampus Eckerman handlar om mordet på den libanesiske miljardären Rafiq Hariri, hur USA skapade sitt drömval i Irak och om Irans kärnvapenprogram. Veckans krönika tar också i dag upp den hänsynslösa bombterrorn mot civila och har titeln ”Vadå? Swinemünde och Pforzheim?” Sen kommer en intervju av Irakfödde Dana Marouf, lärare på Tyresö gymnasium, och Lisa Grenfors, Tyresötjej och reporter på TV 4, vilka vet mycket om irakiska Kurdistan. Det är snart sex år sen Nato anföll Jugoslavien och Buba Vukotic, aktiv i Svenska Jugoslavien-kommittén, intervjuas om läget i Serbien, Kosovo, den serbiska delen av Bosnien och om den bosnienserbiska ex-presidenten Biljana Plavsic, som avtjänar sitt långa fängelsestraff på Hinseberg. Men vi ska som vanligt börja väldigt positivt:
 
27/2                   Vi ska dela ut ett tiotal veckans rosor, bl a till Tyresölärare som nu besöker Tuff-
1/3                     projekten i Indien, till tant Tanja i Belgrad och till en katolsk fredsaktivist i USA. Sen
läser vi upp en text från Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson. Den har den manande rubriken GÖREN BÄTTRING!, dvs enligt Uppenbarelseboken, som många i USA tycks bokstavstro på. Prästen Siv Källstigen kommenterar denna amerikanska fixering vid domedagskatastrofer och informerar om uppenbarelse-boken. Krönikan den här veckan handlar bland annat om Michael Moores senaste bok och har rubriken ”Förtvivlade soldater, som skriver brev”. Sju tjejer i åk 7 på Tyresö skola intervjuas om bildvisningen i tisdags om Tuff-projekten i Indien. Hampus Eckermans rapport denna vecka handlar om brittisk dokusåpa, om Bush och Rumsfeldt som skådisar och en turkisk bok om ett framtida USA-anfall. Filmaren Maj Wechselmann intervjuas om sin senaste film, som handlar om Palestina, och om sina planer på att besöka Tuff-projekten i Indien igen.
 
6/3                 Vi delar ut veckans rosor, bl a till den indiska Saltmarschen, Anders Strindberg
8/3                 i Svenska Dagbladet och till Diana Johnstones senaste artikel, som varnar för
kraven på censur. Hampus Eckermans kommentarer handlar denna vecka om västerländskt önsketänkande om Libanon, om protesterna i Ungern som ingen fick veta om, hur mycket ett afrikanskt liv är värt och om hur en nicaraguansk folkhjälte stämplats som terrorist. Veckans krönika handlar om den indiska succéförfattaren och samhällsdebattören Arundhati Roy och har rubriken ”Mordisk Musse Pigg och maktgalna mullor”. Rysslandskännarna Stefan Lindgren och Seppo Isotalo får sedan frågan, om amerikanska ubåtar orsakade den ryska ubåten Kursks undergång 2000 i Barents hav med 118 döda. Förra riksdagsledamoten Karin Wegestål (s) berömmer Carl Bildts åsikter om Balkan och intervjuas om eländet i Serbien och Kosovo.

13/3                   Vi delar ut rosor, bl a till en amerikansk professor, en debattör i Aftonbladet, Tuff-
15/3                   ordföranden Sylvia Ljungdahl och till en motion till Tuffs årsmöte på lördag. Sen ska vi
höra vad läraren vid Strandskolan, Mia Tranehed tyckte om alla Tuff-projekten i Indien, som hon just besökt. Krönikan den här veckan har rubriken ”Spanska sjukan. Kriget indirekta offer”. Veckans Hampus Eckerman innehåller denna vecka om hur ofarligt det är med växtgifter, om revolutionen i Libanon som inte fanns, om hur Saddam Hussein inte blev gripen i ett hål i marken och om hur BBC ber om ursäkt för otillräcklig censur. Och Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, berättar om den amerikanska boksuccén Left Behind, som sålts i tiotals miljoner exemplar och handlar om de sista åren före domedagen. Men först en snutt med Louis Armstrong
 
20/3                   Vi ska dela ut många ”veckans rosor”, bl a till den indiska saltmarschen, en
22/3                   jugoslavisk filmskapare, en amerikansk veteranjournalist och Tuffs årsmöte som ägde rum i går. Krönikan den här veckan har rubriken ”Beroende oliberala förvrängningar” och behandlar Ola Larsmos osakligheter när han på DN-Kultur angriper Diana Johnstones vakthållning kring yttrandefriheten. Inger Gemicioglu och Mikael Gustafson har återvänt från ett besök i Guatemala och berättar hur de försöker organisera kvinnor i byarna och bland annat hjälpa dem med ugnar. Lärarna vid Strandskolan, Mia Tranehed och Anna-Karin Nylander, berättar sen om sina positiva intryck av Tuff-projekten i Indien. Hampus Eckerman återkommer med sin mediegranskning, som denna vecka kommer att handla om hur Afghanistan förvandlats till ett stort fängelse, om en bortglömd finsk massaker och om ytterligare ett skäl till varför man inte bör dricka Coca Cola.
 
27/3                   Veckans rosor denna vecka innehåller bland annat en dåtida skildring av
29/3                   indiernas icke-våldsliga protester mot engelsmännen år 1930 men delas också ut till flera Tyresöbor. Samtalsledaren i det uppskattade diskussionscaféet Filosofika, Göran Flodman, intervjuas om ämnet nu på torsdag: etiken i buddhismen. Tisdag den 5 april kommer Anita Lilburn till Kulturcaféet i Bollmora föreningsgård för att inleda ett möte om utarmat uran, ett ämne som förbättrar projektiler men som sen förgiftar människorna på krigsskådeplatsen. Anita intervjuas om detta. Krönikan den här veckan tar upp den svart-vita segrarbilden i medierna av krigen och har rubriken ”Vae victis”, ve de besegrade. Vår mediegranskare Hampus Eckerman kommenterar denna vecka att FN vill stjäla irakiska oljetillgångar för att betala kostnaderna för sina egna mutaffärer, USA:s inblandning den i s.k "revolutionen" i Kirgisistan, de nya våldsamheterna i Libanon och så lanserar Hampus ingen mindre än sultanen av Brunei till ny världsbankschef. Det är påskdagen i dag men Andrei Svensson, son till Radio Tuffs man i Kalifornien Bengt Svensson, är rysk-ortodox, så han förklarar varför han väntar till den 1 maj för att fira påsk.
 
3/4                     Vi börjar som vanligt positivt med veckans rosor, bl a till Göran Flodman, Jan Öberg
5/4                     och Gunnar Fredriksson och till Anita Lilburn och Elise Rappe som kommer till Kulturcaféet på tisdagkväll. Sen kommer ett långt inslag. Det är tre av Tuffs Indienkunniga, Gunnar och Margaretha Petersen och Monica Schelin, som ska sammanfatta den senaste rapporten om Tuffs omfattande Indienprojekt och själv ska jag försöka nämna lite om hur detta 35-åriga engagemang började och fortsatte, Hampus Eckerman kommenterar denna vecka svälten i Irak, den amerikanska organisationen Freedom House som låg bakom statskuppen I Kirgizistan, påvekandidaten som förespråkar israeliska bosättningar samt –jojomen!-- trädgårdstomtar. Veckans krönika har rubriken ”Barn och krig” och handlar om hur barn påverkas av data- och TV-spel och hur de drabbas av krig och undernäring
 
10/4                   Som vanligt börjar vi positivt med att dela ut ”veckans rosor”, bl a till
12/4                   Jugoslavienkännaren Sören Sommelius, till Kumla skola och till förre ryske premiärministern Primakov.  Neven Milivojevic har nyligen besökt Belgrad och han berättar om sitt möte med Tuffs partner där, Lina Vuskovic, och om tillståndet i Serbien och Kosovo. Från vår man i Kalifornien, Bengt Svensson, har vi fått en krönika som vi ska läsa upp. Den handlar om kinesernas ”Holocaust” och kommenterar påvens död och katolska kyrkan i USA. Veckans Hampus Eckerman handlar i dag om hur USA beväpnade kurderna i Irak och om de oförståeliga hyllningarna av påven. Dessutom fortsätter granskningen av den amerikanska organisationen Freedom House. Och veckans krönika har rubriken ”Stormaktens massförstörelsevapen” och handlar om utarmat uran, som ger projektiler enorm genomslagskraft men som förgiftar miljön.
 
17/4                   Vi ska dela ut rosor bl a till ”Kvinnor för Fred”, Folket i Bild, professor Chalmers
19/4                   Johnson och John Pilger. Erni Friholt, Fredsrörelsen på Orust, berättar om världskvinnomarscher mot fattigdom och våld både tidigare och den nu planerade i oktober. Sen intervjuas en beundransvärt föreningsaktiv människa, Sylvia Ljungdahl, för hon är ordförande både i Tuff och Tyresö Kvinno- och Tjejjour. Veckans Hampus Eckerman handlar om Maj Wechselmanns och John Pilgers artiklar i Aftonbladet och att republikanska kongressmän faktiskt gästar mujaheddins konvent. På tisdagkväll den 19 april kommer det i Tuff-lokalen att handla om Guatemala och den ena av inledarna, Elisabeth Hedlund, ska ge en försmak av det
 
24/4                   Vi ska dela ut rosor som vanligt bland annat till minnet av Albert Einstein och till
26/4                   rätten att kritisera religioner. Rolf Lindahl är politisk sekreterare och ansvarig för vapenexportfrågor inne på Svenska Freds och han berättar om hur fredsrepresentanter i fredags uppvaktade Ulrica Messing och krävde en mera restriktiv vapenexportpolitik. Veckans krönika har rubriken ”Gamla brott och FN:s säkerhetsråd” och handlar bl a om bråket Kina/Japan. Hampus Eckermans mediegranskning handlar denna vecka om relationerna mellan Kina och Japan, om den irakiska gisslan som inte verkar ha funnits och om hur USA skickar vapen till Haiti trots vapenembargot. Monica Schelin intervjuar Åke Sandin om Radio Tuffs 20 år och om Radio Tuff i framtiden. Lena Sandin rapporterar från Tuffs styrelsemöte i torsdags och om kommande Tuff-evenemang
 
1/5                     Vi delar ut rosor med varm hand, bl a till Roland Schütt, Margareta Zetterström,
3/5                     Tyresö Nyheter och andra medier. Läraren Mia Tranehed kommer till Tuff-lokalen på tisdagkväll för att inleda ett Indienmöte och hon ska ge oss en liten försmak av vad hon och Anna Karin Nylander ska prata om. Krönikan från Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, handlar om Albert Einstein samt om Vietnam och Irak. Bengt Citron har en egen humoristisk hemsida men sköter också Tuffs och Tyresöradions hemsidor och han utfrågas om detta och om bloggar. I Hampus Eckermans mediegenomgång denna vecka berättar han, varför han anmälde Aktuellt till granskningsnämnden, varför man inte ska äta på McDonalds, funderar över 30-årsminnet av Vietnamkrigets, slut, samt recenserar en ny bok om trädgårdstomtar. Det är första maj i dag och vi ska höra vad Tyresöbon Lars Werner tycker om dagens betydelse, om första maj-firande i öststaterna och Norge samt hans åsikter om Feministiskt initiativ. Sång blir det av Pär Sörman, men vi börjar med Louis Armstrong
 
8/5                     Veckans rosor ska delas ut runthänt, bl a till Bhikhu Vyas, Sverker Sörlin, Jan
10/5                   Guillou, Göran Flodman och en ayatolla. Sen intervjuas fredsaktivisten Ingrid Ternert, som redan före anfallet på Irak fanns där som ”mänsklig sköld” och sedan har engagerat sig mot kriget. Veckans krönika tar avstamp i att det nu är 60 år efter andra världskrigets slut i Europa och har rubriken ”Hedra offren, inte fascisternas likar”. På onsdagkväll är det dags för ett nytt Filosofika och samtalsledaren Göran Flodman ska nämna varför han är kritisk till frälsningsläror och efterlyser mera av traditionen från upplysningstiden. Hampus Eckermans mediegenomgång handlar denna vecka om det brittiska valsystemet och varför Storbritannien snart kommer att bojkottas, om den infångade al quaida-ledaren som inte var någon ledare samt om en sällsamt förtalsfylld bok om trädgårdstomtar
 
15/5                   Vi ska dela ut ”veckans rosor”, bl a till ett par skolor, till tidningen ”Afghanistan. nu”
17/5                 och faktiskt också till pingstpastor Stanley Sjöberg. På onsdagkväll kommer Ninni Rydsjö till Tuff-lokalen för att inleda ett möte om förhållandena på Västbanken och om sina möten med kärnvapenavslöjaren Mordechai Vanunu och Ninni kommer att finnas med på telefon i dag. Med anledning av krigsslutet för 60 år sen intervjuas Tyresöbon Aneliese Stawström om hur hon som tonåring hade tungt tvångsarbete och svältkost i Ostpreussen 1945-48, medan många anhöriga och kamrater dog av hunger och umbäranden. Krönikan från Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, handlar om stamcellsforsning i Kalifornien och om kränkningar av icke-spridningsavtalet om kärnvapen. Hampus Eckermans mediegenomgång handlar denna vecka om bakgrunden till oroligheterna i Uzbekistan, två nya rapporter om Irak: en från FN om situationen i Irak idag samt en från krisberedskapsmyndigheten om propagandan som användes vid krigets start.Vi ska hedra minnet av Monica Zetterlund genom att spela ett par av hennes låtar med text av Hasse och Tage. Men först en snutt med Louis Armstrong
 
22/5                   Vi ska till att börja med dela ut ett helt fång ”veckans rosor”. Alléskolan i Floda (Lerum)
24/5                   har på nytt gjort ett dagsverke för Indienprojekten och läraren vid skolan Sven-Olof Elofsson ska berätta om hur det gick om sina intryck av projekten som han besökte 2001. Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas anlände till Tyresö i tisdags och han får bl a frågor om projekten och varför han anser Tyresö vara hans andra hem. Hampus Eckermans mediegenomgång kommer denna vecka att handla om den korruptionsanklagade brittiske parlamentsledamoten George Galloways lysande kritik av amerikanska senatens rapport om honom, fortsatt granskning av oroligheterna i Uzbekistan samt de nyligen släppta fotona på Saddam Hussein. Veckans krönika har rubriken ”Segrarnas nedtystanden främjar krig” och vänder sig mot en farligt ensidig historiebild.
 
29/5                   Vi börjar ju alltid med att dela ut ”veckans rosor”, i dag bl a till en tidning, till Tuff-
31/5                   aktivister och till några skolor. Till förmån för Tuff och konstföreningen håller på lördag
kl 14 i Tyresö centrum Roland Schütt, 92, auktion på sin återvinningskonst och han intervjuas om den. Krönikan den här veckan har rubriken ”Älska din fiende, det tar kål på’n” och återger ett samtal med en arg dam som avskyr internationellt bistånd. Sylvia Ljungdahl, som är ordförande både i Tuff och i Tyresö kvinno- och tjejjour intervjuas om Tuffs samarbete med Belgrad och om uppståndelsen kring kvinno-jourerna på sistone. Hampus Eckerman kommenterar de intensifierade brittiska bombningarna av Irak före anfallet 2003, de franska kärnvapenproven, japanska soldater som hållit sig gömda sedan 1945 och en brittisk kvinnogrupp misstänkt för terrorism. Nässjö Freds- och skiljedomsförening får vid Svenska Freds årskongress om en vecka Tuffs pris för ”berömvärt freds- och solidaritetsarbete” och fredsveteranen Annie Svärd utfrågas om Nässjös meriter genom decennierna. Musik blir det av Tyresö Jazzband och Pär Sörman sjunger Dan Andersson, Ferlin och Taube.
 
5/6                     I dagens Radio Tuff börjar vi som vanligt med ”veckans rosor”, bl a till Svenska Freds,
7/6                     en  lokaltidning, en kulturstipendiat, grovjobbande tuff-aktivister, Tyresö konstförening och till Roland Schütt, vars auktion på sina konstverk i går vi får höra en litegranna ifrån. Sen kommer jag att prata om Tuffs pris för ”berömvärt lokalt freds och solidaritetsarbete”, som delas ut i Morokulien i helgen. Till vilka får du veta om en stund. Lennart Ivarsson, nu 89 år, var under många år Svenska Freds’ enda heltidsanställde och han intervjuas om bl a den dåtida ordföranden för Svenska Freds, Per Anders Fogelström. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har skickat oss en krönika igen. Den handlar om Uzbekistan och om att ”våld är lika amerikanskt som äppelpaj”. Hampus Eckerman undrar om inte de så kallade demokratirevolutionerna i Östeuropa snarare lett till minskad demokrati, påpekar att britterna i stort sett givit upp Iraks näst största stad Basra och kommenterar en artikel av John Pilger om västligt så kallat bistånd
 
12/6                   Det ska delas ut massor av rosor, bl a till skribenter, filmare, Tyresöbor, Tuff-aktivister 14/6 och till Tyresö teaterförening, vars premiär av Bombi Bitt i fredags jag ska
kommentera. Sen är ämnet Indienprojekten för då intervjuas Tuffs indiske partner, Bhikhu Vyas, tillsammans med fyra Indienfarare, nämligen lärarna Anders Erixon och Anna Karin Nylander samt de nyblivna studentskorna Johanna Nilsson och Matilda Silén. Veckans krönika har rubriken ”Kultur, sex och engagemang” och utgår från professor Terry Eagletons kritik av dagens kulturbegrepp. Alexander Chamberland och Trollbäckentjejen Elina Åberg är språkrör för Grön ungdom i Sverige och de intervjuas om USA, medier och pacifism. Och sen ska jag försöka förklara, varför medlemskap i Tyresö Ulands- och Fredsförening är så viktigt
 
19/6                   Vi ska dela ut rosor, bl a till tidningar som Nya Åland, DN, Aftonbladet, Smålands-
21/6                   posten och PAX. Svenska Freds’ ordförande, Frida Blom, intervjuas om höjdpunkter det senaste året och om Svenska Freds’ agerande i Irakfrågan. Sen en längre intervju med Tuffs indiske partner, Bhikhu Vyas, som nu återvänder hem efter en månad i Tyresö, som han kommenterar. Veckans krönika har rubriken ”Mänskliga rättigheter men solidariteten då” och tar upp både värnpliktsvägran och internationellt samarbete. Hampus Eckermans nedslag i medierna handlar om att det nu erkänts att amerikanerna använde napalm i Irak, om en planerad oljeledning mellan nordirakiska Kirkuk och israeliska Haifa, Naomi Kleins kritik av Blairs biståndsförslag för Afrika och en märklig jämförelse av brittiska soldaternas psyke före Irakkriget och efter hemkomsten. Musik blir det av Tyresö Jazzband och sång av Pär Sörman, som inför ”veckans rosor” inleder med Ferlin
 
 
 
26/6                   Veckans rosor, bl a till radio- och TV-program och en nominering till Nobels fredspris.  
28/6                   Radio Tuffs mediegranskare Hampus Eckerman kommenterar i dag hur världens rikaste länder säljer vapen till världens fattigaste, hur kanadensiska krigsveteraner retar sig på tortyrbilder, hur Kongo blev fattigare när man hittade olja samt hur de brittiska bombningarna av Irak visade sig vara olagliga. Veckans krönika har rubriken ”Barn är väldigt tåliga, men....” och handlar bland annat om barn i krig. Neven Milivojevic är fredsaktivist med jugoslaviska rötter och intervjuas om krigen och konflikterna på Balkan. Per Lundberg var ett år på 1970-talet Tuff-ordförande, besökte då Iniden och är i dag universitetslärare, har besökt Bulgarien massor av gånger och finns med oss på telefon från Lund. Men vi börjar som sagt med ”veckans rosor”
 
3/7                     Radio Tuff börjar ju alltid väldigt positivt med utdelning av ”veckans rosor”, som i dag
5/7                     med varm hand ges till Yrsa Stenius, Erni Friholt, Frida Blom, Jan Hagberg och till alla
de solidariska som utnyttjar Tuffs plusgiro 16 01 37 – 6. Veckans krönika tar sats i förra tisdagens datum och har rubriken ”28 juni –ett ödesdigert datum” och påminner om vad som hänt denna dag från 1389 till 2005. Sen bär det iväg österut. I Hanviken (Tyresö) bor Carl-Olov och Anneliese Stawström, som återbesökt gamla Ostpreussen och berättar om Königsberg som fyller 750 i år, om bärnsten, storkar och kyrkoruiner. Anneliese läser dikter av Agnes Miegel och Ingeborg Bachman. Ännu längre österut har Seppo Isotalo varit. Han intervjuas om sitt besök nyligen i Ukraina. Sång blir det av Joan Baez, Lena Granhagen, Pär Sörman och Louis Armstrong. Men allra först en rapport från vår indiske partne, Bhikhu Vyas, om de svåra översvämningarna i delstaten Gujarat, där de många Tuff-projekten finns.
 
10/7                   Rosor, bland annat till sommarprataren Michael Azar, till Tyresöbon och förre
12/7                   statsministern Ingvar Carlsson, till Dagens Nyheters debattredaktör Mats Bergstrand och till Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas som fortsätter att rapportera om översvämningskatastrofen i Gujarat. Det har ju hänt otäcka saker i London, så veckans krönika har titeln ’”Goda krigare”, som mördar civila’, men den handlar inte bara om de krigare som kallas terrorister. Sen frågar jag ex-amerikanen Al Burke, hur en amerikansk radiopratare som Paul Harvey kan bli så populär och extremt välavlönad, trots att han uttrycker sitt gillande för hårda tag, typ folkmordet på indianer, nyttan av de svarta slavarnas svett och användningen av kärnvapen i Hiroshima och Nagasaki. Ordförenden i Svenska Freds i Göteborg, PAX, Suzanne Viklund, berättar att Forum för Fredstjänst söker stärka det civila samhällets förmåga att förhindra krig. Iranfödde Kamir Zendegani får frågan om regimen i Teheran underblåser terrorism och uppmuntrar självmordsbombare. Hampus Eckerman påpekar att inte bara terrorister dödar civila utan också västländers bombningar, han berättar om fåfänga polska försök att få krigsförbrytare utlämnade från Israel och om en Pentagonrapport som avslöjar att också amerikanska piloter fick skador vid användandet av det giftiga Agent Orange i Vietnam. Terrorismen som drabbar ryssar glöms ofta bort i västliga medier, men Seppo Isotalo erinrar om den och menar att vi i väst nästan vill dela in terroristerna i ”onda” och ”goda”.
 
17/7                   Rosorna i dag delas ut till ett antal skribenter, bl a Tariq Ali, Frida Blom och Jan Öberg.
19/7                   ”Vårt behov av uppmuntran” är namnet på en krönika som jag ska läsa upp och vi får sen höra Lena Granhagen sjunga Wolf Biermanns ”Uppmuntran”. Hampus Eckerman rapporterar i dag om en resa i Tjeckien och Slovenien och varför han använder Expressen som bröllopsgåva. Srebrenica har uppmärksammats i veckan och en krönika har därför rubriken ”Srebrenica. ’Värdiga’ och ’ovärdiga’ offer”. Neven Milivojevic intervjuas om hur det är att resa omkring i Kina. En av de många som upprördes av sommarprataren Lena Anderssons kritik av Jesus är Gunnel Wahlström och hon berättar varför hon anmält programmet till granskningsnämnden. Men först ska Louis Armstrong ange tonen för ”veckans rosor” från Radio Tuff
 
 
24/7                   Som vanligt ska det delas ut rosor, bland annat till Aftonbladets Åsa Linderborg,
26/7                   gandhianen Jan Viklund och Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas. Inför 60-årsminnet av Hiroshima och Nagasaki om ett par veckor intervjuas Tuffs Monica Schelin om sitt besök i Hiroshima och Stockholms Fredsförenings unga ordförande Agnes Hellström?” berättar bl a om den japanska flickan Sadako och sägnen om papperstranorna. Krönikan den här veckan har rubriken ”Verkligheten och den religiösa mångfalden” och kommenterar den kontroversiella sommarprataren Lena Anderssons debutbok ”Var det bra så?”. Så ringer Hampus Eckerman till oss, faktiskt från ett tåg på sträckan till Ungern från Slovenien, där han vandrat i fantastiska grottor, druckit Slivovic och besökt områden där ammunition ända från första världskriget finns kvar i marken. Sen kommenterar jag några favoritlåtar, som jag spelar med sång av Ulla Sjöblom, Joan Baez och Allan Edvall. Men först en snutt Louis Armstrong för att komma i den rätta stämningen inför rosorna från Radio Tuff    
 
 
31/7                   Vi delar som vanligt ut ”veckans rosor”, bl a till Jan Öberg, till ”rasande farmödrar” i
2/8                     USA och till planerna på en Tuff-manifestation i Tyresö centrum nu på lördag den 6 augusti, Hiroshimadagen. Vi får  veta av Monica Schelin varför man i Tuff med anledning av Hiroshima nu viker pappers-tranor. Vi får höra TT-meddelandet 1945 om atombomben och president Trumans propagandistiska triumftal den dagen. Veckans krönika handlar också om Hiroshima och punkterar myten om att atombomberna var nödvändiga för freden och att de räddade människoliv. Radio Tuffs man i Europa, Hampus Eckerman, telefonrapporterar den här veckan från Berlin, om gamla bunkrar från andra världskrigets terrorbomb-ningar, om rumänernas trötthet på turisternas intresse av Dracula och om den vackra ungerska huvudstaden Budapest. Ingrid Ternert, f d mänsklig sköld i Irak, berättar på telefon från Göteborg om den otäcka förstörelsen av den irakiska staden Falluja. I dag (31 juli) är det exakt 60 år sen ett antal oskyldiga tyskar rasistiskt mördades i den tjeckiska staden Aussig och det är tio år sen de uppmärksammade avrättningarna skedde i Srebrenica men i både fallen ifrågasätts siffrorna för antalet offer. Lars Ekborg sjunger ett par av Tom Lehrers ironiska låtar.
 
7/8                     Vi ska som vanligt dela ut ”veckans rosor”, ovanligt många i dag, bland annat till
9/8                     INSIDAN i DN, Sveriges Radios Studio Ett, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Stockholms Fredsförening och till ”Allsång på Notholmen”. Just från Notholmen i onsdags kommer ett långt inslag med Jörgen Toressons Trio och Sven Lionell, som frågar ut Åke Sandin om Tyresöradion. Åke berättar om intervjuerna med Roland Schûtt och fjärdingsman Josef Malmsäter och om den kommande Hiroshimadagen och pappers-tranornas betydelse för kampen mot kärnvapen. Krönikan den här veckan har rubriken ”Vi behöver idrottare och homosexuella” i fredsarbetet och kampen mot kärnvapen. Hampus Eckerman har kommit hem från Frankrike och berättar om hur amerikanerna dödade japanska fångar under andra världskriget, om de långvariga strålningsskadorna i Hiroshima och om mordet på fyra araber i Israel nyligen.
 
14/8                   Vi delar ut rosor som vanligt, bl a till två i England åtalade svenska fredsaktivister, till
16/8                   ”guldstjärnemorsor” i USA, till tidningen Nya Åland och den indiska tidskriften Abhiyan. Hur skulle man ha betett sig om man levat i en annan tid och ett annat land, det är en tankelek jag ägnar mig åt i veckans krönika, som har rubriken ”Om jag hade varit tysk, ryss, amerikan...” Vår mediebevakare Hampus Eckerman kommer denna vecka att ta upp upproret i Irak, den senaste massakern på irakier, om hur Sydafrika vill ta efter Zimbabwe, samt Jan Guillous senaste krönika i Aftonbladet och om hur internationella valutafondens politik dödar folk i Niger. Sen kommer en lång intervju med Bengt Svensson, Radio Tuffs man i San Francisco, som nu är hemma i Sverige och i dag besöker Tyresö. Han utfrågas bl a om skolsystemet, etniska grupper och konflikter, religiösa grupper, ”patriotism” och klasskillnader.
 
21/8                   Vi ska som vanligt dela ut veckans rosor, bl a ett antal mediemänniskor som Ola
23/8                   Larsmo (DN),   Maj Wechselmann (AB) Cecilia Uddén och Katarina Gunnarsson (SR), till den ryske TV-journalisten Oleg Vakulovskt men också till tuffaktivister och till Anneliese Stawström för hennes översättning av en av Ingeborg Bachmanns fina dikter. Veckans krönika har rubriken ”Vem bryr sig om ickevåld i dag? och citerar bl a Helga Henschen. I USA har den senaste veckan massor av manifestationer ägt rum mot Irakkriget och amerikasvensken Al Burke kommenterar detta. En japansk universitetslärare, Kim Kyungmook, intervjuas om, varför han vill göra en TV-dokumentär om de amerikanska vietnamkrigsvägrare, som via Japan kom till Sverige och Tyresö. En av de allra första av dessa desertörer, Richard Bailey, berättar sedan om varför han hoppade av i Japan och hur han sedan kom via Sovjet till Tyresö. Vår mediebevakare, Hampus Eckerman, tar denna vecka upp London-polisens avrättning av en oskyldig man, om varför den irakiska konstitutionen kräver omval och om orsaken till Israels tillbakadragande från Gaza. Sång blir det av legendaren Pete Seeger och Totte Vallin sjunger ”Våren dör aldrig i Prag” men först en snutt med Louis Armstrong
 
28/8                   Vi ska som vanligt börja mycket positivt genom att dela ut många ”veckans
30/8                   rosor”, bl a till en Cambridgehistoriker, två gandhianer, en latinamerikansk president och en kulturskribent i DN. Krönikan denna vecka har rubriken ”Radio Tuff 20 år: Plus och minus”, ett försök till resultatvärdering av den radio som fyllt 20 i veckan. Vår mediebevakare Hampus Eckerman tar den här veckan upp de kineser som suttit oskyldiga på Guantanamo, att John Pilgers böcker beslagtagits i vissa affärer i England och Leijonborgs nya åsikter om Kina. Sen läser vi upp en artikel av Tuffs indiske partner, Bhikhu Vyas, som berättar om hur han samma dag upplevde kontrasterna Bofors och Svenska Freds kongress vid en resa i somras till fredsmonumentet i Morokulien. Göran Flodman sammanfattar boken ”Terror och liberalism”, skriven av Paul Berman, som är kritisk både mot islamisters terror och Bush’ politik. Radio Tuff fyller som sagt 20 år den här veckan och vår Rysslandskännare Seppo Isotalo är i studion för att kommentera detta. Sång blir det av Joan Baez och Pär Sörman.
 
4/9                     Vi börjar som vanligt väldigt positivt genom att dela ut en hel massa ”veckans
6/9                     rosor” till olika fredsaktivister, en fredsförening, en skola, en indisk partner, ett par kulturskribenter i DN och -gud hjälpe!- till Diana Johnstone. Sen blir det dags att ta fram papper och penna, för vi ska ställa tio frågor från den tipspromenad, som Tuff hade förra söndagen. Säsongens första Filosofika, det omtyckta diskussionscaféet, äger rum måndag den 12 september och samtalsledaren Göran Flodman är här och ska berätta varför han valt ämnet ”Är religion en privatsak?” Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har skickat en krönika, där han undrar i vad mån Irakkriget och presidentens ideologi bidragit till det ineffektiva räddningsarbetet efter orkanen Katrina. Hampus Eckermans mediegranskning handlar om hur bevisen mot Libyen gällande Lockerbie-attentatet kan ha förfalskats, om Salman Rushdies attacker mot George Bush, om hur Irak-kriget kostat USA mer än 1:a värdskriget, om hur Irakiska kvinnoaktivister anser landet förts 30 år tillbaks i tiden, samt hur en del israeler anser orkanen Katarina var Guds straff för tillbakadragandet från Gaza.
 
11/9                   Veckans rosor delas ut till ett par lokaltidningar, en före detta statsminister,
13/9                   en latinamerikansk president, en fransk tidning och till en slovensk filosof. I dag är det 11 september och då tänker vi på New York 2001 och Anna Lindhs död 2003. Men ett par Tyresöbor minns 11/9 andra år. Brenda Ortiz på Granitvägen var i Chile den dagen 1973, då en militärkupp störtade och dödade den folkvalde presidenten Salvador Allende. Och den 11/9 1944 var Hanvikenbon Ellen Lundquist 14 år i Darmstadt och såg eldhaven och de förkolnade och förkrympta kropparna på några av de 12 000 tyska civila som brittiskt bombflyg då dödade. Hampus Eckerman kommenterar denna vecka, hur ledaren för USA:s katastrofberedskap förfalskat sina meriter, journalisternas märkliga schizofreni vid bevakningen av katastrofer, vart de som berörs av bilderna på TV bör skänka sina pengar samt hur Kofi Annan var emot det irakiska mat-mot-olja programmet. Sen hör vi Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl och Tuff-aktivisten Lena Sandin om planer på att engagera ungdomar och att anordna lockande arrangemang. Veckans krönika handlar om den österrikiska bonden Franz Jägerstätter och den tyske biskopen von Galen, vilka visade beundransvärt civilkurage.
 
18/9                   Vi ska som vanligt dela ut många ”veckans rosor”, bl a till en fredsförening, ett
20/9                   par Tyresöföreningar, en teaterensemble, till fredsaktivister och en skribent i
The Guardian. Svenska Freds’ ordförande, Frida Blom, har varit i rampljuset också senaste veckan, dels i SvT 24 och som talare vid konferensen ”FN vid ett vägskäl”. Om detta blir det en lång intervju med Frida. Vår skärpte mediebevakare Hampus Eckerman tar i dag upp hur USA leder vapenförsäljningen till diktaturer, USAs nya militärbas i Israel, hur brittisk polis sökt gripa israeliska krigsförbrytare och hur Irak fördömer USA:s behandling av fångar i Irak och kräver att de amerikanska soldaternas immunitet upphör. Det är faktiskt FN:s Internationella Fredsdag på onsdag och det är ganska okänt men Stockhoms Fredsförening firar det med buller och bång i Kungsan och det ska dess ordförande Agnes Hellström berätta om. I nästa omgång av Tuffs diskussionscafé FILOSOFIKA är ämnet ”ondska” och därför heter veckans krönika ”Termen ’ondska’ farlig vid konflikter”
 
 
25/9                   Vi börjar som vanligt mycket positivt genom att dela ut en massa rosor,
27/9                   både till fredsaktivister och skribenter men också för att hedra minnet av en bortgången kamrat, Franko Luin. Vi ska sammanfatta en ny rapport som vi fått från Bhikhu Vyas om de omfattande Tuff-projekten i Indien. Hampus Eckerman kommenterar i dag de irakiska konstitutionerna, hur de irakiska rebellerna faktiskt är irakier, hungerstrejken på Guantanamobasen samt marscherande pingviner. Sen pratar jag med den finländske fredsaktivisten Teemu Matinpuro, som har synpunkter på EU:s militarisering och nämner några böcker och tidskrifter som man ger ut. Veckans krönika har rubriken ”Lynchjustis när segrare dömer förlorare” Den är inte politiskt korrekt men Radio Tuff är just en tuff radio.    
 
2/10                   Som vanligt börjar vi med ”veckans rosor”, som delas ut till amerikanska
4/10                   fredsaktivister, en fredsforskare, en dansk historiker, en Metrojournalist, en försvarspsykolog, Radio Tuffs man i San Francisco, en insändarskribent och till kommande tuff-arrangemang. Hampus Eckermans mediegenomgång i dag handlar om att svenska makthavare nu anmäls för terrorism för sitt vapenstöd till USA, att en före detta KGB-agent talar ut om den ryska ubåten U 137 och faktiskt också om att den danske jultomtens ren dött av danska flygvapnets härjningar. Veckans krönika har rubriken ”Mahathir Mohamad ryter till igen”. Mohamad är före detta premiärminister i Malaysia och under en konferens om mänskliga rättigheter orsakade hans tal att västliga deltagare tågade ut i protest. ”Inget svenskt stöd till USAs krigspolitik!” löd en banderoll som Göran Drougge och två andra visade upp i riksdagen i våras. Drougge berättar om ”brottet” och åtalet mot fredstrion i fredags vid Stockholms tingsrätt. Sen intervjuar Monica Schelin Radio Tuffs programledare Åke Sandin om varför han fortsätter att nu på 21:a året göra Radio Tuff.
 
9/10                   Som vanligt börjar vi att rundhänt dela ut ”veckans rosor”, bl a till en lärare,
11/10                 två Tuff-aktivister, en skribent, en amerikansk fredsaktivist, en kyrkoherde och en indisk tidning. Nästa diskussionscafé Filosofika är om en vecka (måndag 17 okt) och ämnet då är ”Begreppet ondska i religion och politik”. Om det intervjuas Birgitta Karlfeldt, som deltar i Filosofika och som är aktivt kristen. Veckans krönika är lite personlig och har därför rubriken ”Mitt liv som bag-lady och tiggare”. Sen ska Indienkännaren Gunnar Petersen berätta om hur folket i Dharampurs fattiga byar betraktas och behandlas av andra indier. Hampus Eckermans kommentarer handlar i dag om varför Sultanen av Brunei fortfarande inte fått Nobels fredspris, om hur Sydafrika börjat öka takten för sina markreformer, om varför antirasister också är emot israelisk rasism samt om hur George Bush förklarar att en seger förutsätter en strategi för att avsluta dra sig ur ett krig. FN fyller 60 och om två veckor (24/10) är det FN-dagen. PAX förlag har givit ut boken ”Ett utmanat FN” och ordföranden i Svenska Freds i Lund, Anna Ek, förklarar varför hon vill rekommendera den. Men nu 21 sekunder Louis Armstrong
 
16/10                 Vi börjar som vanligt med att dela ut ”veckans rosor” till en skola, en
18/10                 insändarskribent, en nobelpristagare, en pacifistisk humorist, en lokaltidning, ett radioprogram, en musiker, en grupp danskar och till flera fredsaktivister. ”Begreppet ’ondska’ i religion och politik” är ämnet för diskussionscaféet Filosofika i morgon kväll. En försmak får vi om en stund när Göran Flodman och Birgitta Karlfeldt försöker reda ut begreppet ”ondska”. Veckans krönika tar upp Wilhelm Agrells påstående om att pacifismen saknar hållpunkter och har rubriken ”Vi ska verka för att ingen människa dödas och...” Det blir en brokig skara ämnen som den här veckan kommenteras av Hampus Eckerman, till exempel hur den amerikanska militären svälter ut civila irakier, hur de rekryterar 85-åriga pensionerade fredsaktivister, hur FN bombar de stackars smurferna, den nya litteraturpristagaren Hardold Pinter samt sprängda kor Kambodja. En av Sveriges Fredsråds två ordföranden är Valentin Sevéus och han berättar om denna organisation och utfrågas om kärnvapenhotet och situationen för den israeliska kärnvapenavslöjaren Mordechai Vanunu.
 
23/10                 Det blir som vanligt en massa veckans rosor utdelade, till en före detta statsminister,
25/10                 en skola, till Tuff-aktivister, en nobelpristagare, en norsk författare, en lokaltidning, en insändarskribent och till solidariska människor. Sen kommer en intervju med Shora Esmailian, som berättar om sina besök i Palestina och sitt av Israel förhindrade besök i somras. Shora inleder på onsdag ett möte i Tuff-lokalen. Om sitt mångåriga jobb som Svenska Freds’ generalsekreterare intervjuas Jens Petersson, som menar att det har varit positivt att vara med om flera framgångar i fredsarbetet. Veckans krönika har rubriken ”Dom där ’onda’ finns –men inte här?” och börjar med afrikansk magi men slutar med västlig självgodhet. Hampus Eckerman kommenterar denna vecka irakiernas stöd för motståndet mot den angloamerikanska ockupationen, 140 miljarder försvunna dollar gällande återuppbyggnaden av Irak, hur Saddam Hussein påstås ha gasat hundratusentals kurder och om hur guvernören som förstörde buddhastatyer i Afghanistan nu valts in i parlamentet
 
30/10                 Vi delar ut rosor till en svensk historieprofessor, en indisk professor, en indisk
1/11                   Tuff-partner, ett TV-program, amerikanska antikrigsaktivister, en före detta riksdagsledamot, en palestinakännare, en sångkör, ett tuff-arrangemang och till en hjälpsam och teknisk ung man. I augusti hördes den ryske TV-journalisten Oleg Vakulovsky på Succékanalen 91,4 och han berättade om en Estoniafilm som han förberedde, där han betonade att det fanns en militär aspekt i tragedin. Men i dag rapporterar Rysslandskännaren Seppo Isotalo att filmen har stoppats och ersatts med en annan. I en krönika häromveckan uttryckte jag en viss pessimism om pacifismens möjligheter men fick mothugg från Bernt Jonsson, känd debattör och kristen fredsaktivist, som här i Radio Tuff nu menar att icke-våldet tvärtom vinner mark. Krönikan den här veckan heter ”Till minne av en oförglömlig människa” och handlar om den i tisdags avlidne Roland Schütt. Vår mediebevakare Hampus Eckerman kommenterar i dag svensk vapenexport till folkmordens Indonesien, påståendet att iransk ”teknologi” ligger bakom ”terrorism”, svagheterna i FN-rapporten om mordet på f d premiärministern Hariri i Libanon och om att det japanska kärnvapenmotståndet nu börjar luckras upp. Genusansvarig i Svenska Freds är Sara Olsson, som intervjuas om vad som menas med det och om kvinnors och andra civilas öden i krig samt varför kvinnor är mer aktiva än män i det frivilliga fredsarbetet.
 
6/11                   Vi delar ut massor av rosor, bl a till en brittisk flygofficer, en amerikansk
8/11                   tidning, en estnisk professor, en brittisk tidskrift, en irakfödd svensk journalist, till två från Svenska Freds, en lokal insändarsida, en indisk partner och till generösa och solidariska människor. Ordföranden i Föreningen Afghanistansolidaritet, Stefan Lindgren, om dagens situation i Afghanistan, diskuterar närvaron av svensk trupp i landet och berättar om paneldebatten ”Ska Sverige ha trupp i Afghanistan?” i ABF-huset på lördag (12/11) kl 12. Veckans krönika har rubriken ”Från Camus till Karam, Myrdal och Chomsky” och handlar bland annat om Irak. Rolf Lindahl är politisk sekreterare i Svenska Freds och intervjuas om sin kritik av svenska planer på att stärka Pakistans krigsmakt och rekommenderar filmen ”Lord of War”, som har premiär på fredag och handlar om vapenmånglarnas vinstgivande och mordiska verksamhet. Hampus Eckerman kommenterar denna vecka de fångar som nyligen släppts ur Abu Ghraib, amerikanska odetonerade vapen i Panama, om CIA:s hemliga fängelser i Europa, 10 okända fakta om Iran och hur FN-personal kritiserar den egna rapporten om mordet på den libanesiske premiärministern.. Sångaren och artisten Gunnar Säfsund i Älta sjunger sin antikärnvapenvisa ”Bombmannen i Paris” men också Bosse Nilssons ”Uppblåsbara Barbara”, de’ ni. Sång blir det också av Pär Sörman, som tolkar Ferlin.
 
13/11                 Som vanligt börjar vi mycket positivt med att dela ut ”veckans rosor”, bl a till en
15/11                 rikstidning, en lokaltidning, en amerikansk-svensk, en svensk-amerikan, en freds- och solidaritetsveteran, en skola, en frivilligt arbetande radiotekniker och en trubadur. Veckans krönika bemödar sig inte om att vara politiskt korrekt utan har rubriken ”Segrarnas bomber och krigsfångar”. Den här veckan kommenterar Hampus Eckerman amerikanska odetonerade vapen i Panama, hur amerikansk militär använder sig av kemiska stridsmedel i Irak, hur hög den amerikanska spionbudgeten är samt den hävda fridlysningen av storsjöodjuret. Ordföranden i Svensk-Irakiska SolidaritetsKommittén (SISK) Anita Lilburn utfrågas om Irak, berättar om de ruskiga effekterna av utarmat uran i krigföringen och peppar för ett seminarium i veckan om detta. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson har skickat en krönika, som vi ska läsa upp. Den handlar om guvernör Schwarzeneggers bekymmer och hur ”fiskar räddas undan översvämningen”. Den till Sverige emigrerade amerikanen Al Burke intervjuas om Noam Chomsky, om Sveriges eftergifter för USA och om Mexico som kaxat upp sig mot sin mäktige granne.
 
20/11                 Radio Tuff är inte bara tufft och kritiskt utan också positivt. Alltså  delar vi ut ”veckans
22/11                 rosor” till en Tyresöprofil, en lokaltidning, ett offer för fosforbomber, en politiker, flera radioprogram, en DN-skribent, en före detta premiärminister i Malaysia, en fredsordförande, ett par andra fredsaktivister och till solidariska människor. Hampus Eckerman kommenterar i dag det tyska folkmordet i Namibia, att Syd-Afrikas och Zimbabwes säkerhetstjänster utökar sitt samarbete, hur de amerikanska militärskolorna lärt ut att användning av vit fosfor mot personer är olagligt, om hur brittiskt utbildade irakiska soldater torterar fångar med borrmaskiner, samt om en nedtystad massaker på algerier i Paris. Veckans krönika har rubriken ”Maj Britt Theorin och Sven Lindqvist”, för Theorin har i veckan talat klokt om FN och stormakterna och Lindqvist samtidigt skrivit avslöjande om glömda folkmord för ett sekel sedan. USA har använt vit fosfor i Irak och därför intervjuas Ilse Iversen, som vid tolv års ålder skadades under terrorbombningarna av Hamburg 1943, då bland annat 80 000 fosforbrandbomber och 500 fosforkanistrar vräktes över civilbefolkningen. Radio Tuffs Östeuropakännare, docenten Seppo Isotalo, får frågan ”Vart går Ryssland?” och kommenterar oljan, Putin och oroligheterna i Kaukasus
 
27/11                 Början är som vanligt väldigt positiv genom att ”veckans rosor” delas ut bl a
29/11                 till en skola, ett radioprogram, en brittisk tidning, ett TV-program, en Tuff-aktivist, en bortgången kamrat och ett jättebra sätt att gratulera eller kondolera. En av de duktiga och engagerade lärarna vid Finningeskolan i Strängnäs är Kari Sundell, som berättar hur skolan för en vecka sen jobbade in 35 500 kr till Tuff-projekten i Indien. Veckans krönika har rubriken ”Den största av styrande raser...” och handlar om britternas stora kolonialvälde och ett krig ”mot kvinnor och barn”. Hampus Eckerman kommenterar den här veckan de överdrivna dödssiffrorna för kriget i Bosnien, hur den nya irakiska armén är den gamla, de falska anklagelserna mot Syrien gällande mordet på Libanons premiärminister, Nederländernas övergrepp på Nya Guinea, effekterna av vit fosfor och hur Thatcher hotade att bomba Argentina under Falklandskriget. Åsne Liedén berättar om John Perkins bok ”Confessions of an Economic Hit Man”, som handlar om hur fattiga länder med naturtillgångar genom lån luras att bli beroende av västliga stormakter och därmed spolierar sin välfärd. Bitte Isacsson berättar om hur hon i sjukhus på Cypern såg palestinier med hemska brännsår, uppenbarligen orsakade av fosforbomber.
 
4/12                   Vi börjar med att dela ut ”veckans rosor”, faktiskt ännu flera än vanligt, bl a till
6/12                   en universitetslärare, en norsk tidning, en TV-dokumentär, ett upprop för
kidnappade, en fotbollsmatch, en skärgårdstidning, Tuffs Balkangrupp, Tyresö demokratiberedning, två killar i närradioföreningen, en begravning, en perfekt julklapp och tre intressanta arrangemang. Hampus Eckermans rappa kommentarer den här veckan gäller Ukrainas oranga statskupp, britternas inblandning i ockupationen av Öst-Timor, hur ett vittne i undersökningen kring mordet på Libanons premiärminister mutats, hur USA sprider falska nyheter i och utanför Irak samt varför Sverige borde dra sig ur Afghanistan. Veckans krönika har rubriken ”Erövrarrasens” imperialistiska start och handlar om hur USA vid sekelskiftet införlivade Filippinerna. Samtalsledare i Tuffs populära diskussionscafé Filosofika är Göran Flodman och han utfrågas om kristen etik och dess roll vid kristna staters ständiga krig. Docenten Seppo Isotalo undrar varför de fyra som nu häktas för häleri för kuppen 2000 mot Nationalmuseum inte också åtalas för rånet och har träffat en före detta försvarsbyråkrat som tvivlat på ryska båtar i svenska vatten. Slutligen kommer ett inslag som tar sats i en dikt av Ferlin och har rubriken ”HATBROTT eller SÅ HELVETES ROLIGT”
 
11/12                 Veckans rosor delas ut till bl a en kvällstidningskrönikör, Sveriges Radios Ring
13/12                 P1, en kulturskribent, en manifestation mot vapenexport, ett upprop för
frigivning av kidnappade, en uruguayansk författare, tre lokaltidningar, en bok och det smarta sättet att använda Tuffs mangogram. Hampus Eckerman kommenterar i dag hur Norge och Storbritannien hjälpte Israel att göra kärnvapen, det påstådda attentatet mot den irakiske f.d premiärministern Iyad Allawi, hur de nuvarande förhören om läckor från Vita huset borde utföras samt om några märkliga japanska TV-program.   Veckans krönika har rubriken ”Harold Pinters raka puckar” och tar bland annat upp nobelpristagarens syn på internationell rätt. Birgitta Karlfeldt intervjuas om sin inställning till Pinter, den annalkande julen men också om kristen etik, ämnet för senaste diskussionscaféet Filosofika. Seppo Isotalo fortsätter att rapportera om kuppen mot Nationalmuseum 2005 och det nya läget för förre Tyresöbon Alexander Petrov, dömd till åtta års fängelse för tavelstölderna. Sen kommer en text med rubriken ”Tyresö, en kommun i djup medieskugga”, ett förhållande som drabbar den lokala demokratin.
 
18/12                 Som vanligt börjar vi positivt genom att dela ut ”veckans rosor”, bl a till Tuffs
20/12                 framgångsrika samarbete med Indien, en friskola i Huddinge, en förskola i
Täby, en krönikör, en kulturskribent, en rapport från Guatemala, en lokal stilist och en fredstidning. Veckans krönika har rubriken ”Ickevålds-motstånd en överlägsen metod” och efteråt kommer också korta texter med rubrikerna ”235 000 kr från Tuff till Indien” och ”Självständiga lokalföreningar behövs”.Och sen kommenterar Hampus Eckerman att Alaskas infödda invånare sattes i amerikanska koncentrationsläger under 2:a världskriget, om den journalist som nyligen mördades i Libanon, om skillnaden mellan Iran och Turkiet, om japanska myntautomater samt om en befriad trädgårdstomte. Två aktivt kristna, Siv Källstigen och Birgitta Karlfeldt diskuterar bibelns syn på krig och tar avstånd från dödsstraff, aktualiserat senast på Luciadagen i Kalifornien. Widad Zaki, med radikala irakiska rötter, kommenterar valet i Irak i torsdags och skildrar den eländiga vardagssituationen för irakierna. Fredsforskaren Jan Öberg intervjuas om sin syn på Kosovo under de senaste sju åren och provinsens ovissa framtid.
 
25/12                 ”Veckans rosor” delas ut till en DN-skribent, estniska regeringen, Skånska
27/12                 Dagbladet, den brittiska tidningen The Independent och till de många som
under året bidragit till Radio Tuffs sändningar. En av dem är Hampus Eckerman, som i dag kommenterar relationen mellan Etiopien och Eritrea, antalet irakier som dött sen den amerikanska invasionen samt berättar att trädgårdstomtarnas befrielserörelse är mycket aktiv igen. Krönikan denna vecka har rubriken ”Expressens lögnaktiga taskspark” men den handlar inte om Persbrandt utan om Tuff. Från alla väderstreck kommer sedan julrapporter. Från söder ringer Marianne Stieger och rapporterar från Malmö och berättar om ”årets ord” i Tyskland, från väster har vi fått en krönika om dödsstraff och en annorlunda skola från vår man i San Francisco, Bengt Svensson. Långt borta i öster finns Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas, som uttrycker stolthet över att vara med i Radio Tuff och berättar om planerna på ett elevhem för fattiga gymnasieflickor. Norrifrån hörs ordföranden i Svenska Freds Luleå, Anna-Kari Gudmundson, berätta om icke-våldslig kommunikation.

TUFF styrelsen 2005
 
Innehåll                                                                               Sid.
 
1.     Styrelse                                                                           1
2.     Revisorer                                                                         1
3.     Styrelsemöten                                                                 1
4.     Extra årsmöte                                                                 1
5.     Valberedning                                                                   1
6.     Arbetsutskott                                                                   1
7.     Arbetsgrupper                                                                 1
8.     Medlemmar                                                                     2
9.     Lokaler                                                                           2
10. Representation                                                               2
11. TUFF är medlem i                                                         2
12. TUFF i andra media                                                       2
13. Offentliga möten och arrangemang                               5
14. Framträdanden utanför TUFF                                         6
15. TUFF-bladet                                                                   7
16. Hemsidan                                                                       7
17. Afghanistan                                                                     7
18. Indien                                                                             8
19. Balkan                                                                           10
20. Radio TUFF                                                                 10