Verksamhetsberättelse för år 2006

1. Styrelse
Vid TUFFs årsmöte den 19 mars 2005 valdes styrelse och ordförande och vid styrelsemötet samma dag konstituerade sig styrelsen:
 
Sylvia Ljungdahl               ordförande.
Monica Schelin                 vice ordförande.
Ingrid Hellgren                 vice ordförande.
Margareta Svahn               sekreterare.
Olga Alata                         kassör för föreningskontot.
Åke Sandin                         kassör för insamlingskontot .
 
Övriga styrelseledamöter: Bengt Citron, Hampus Eckerman, Marie Grenfors, Erika Husberg, Lena Sandin, Ulla Carina Sellergren, och Gunnar Petersen.
 
2. Revisorer
Till revisorer valdes Ulla Luin och Rune Jansson
 
3. Styrelsemöten
10 gånger varav fem på lördagsförmiddag och fem på vardagskvällar
 
4. Valberedningen
Till valberedningen utsågs Margaretha Petersen som sammankallande dessutom valdes Erika Husberg.
 
5. Arbetsutskott  
Arbetsutskott (AU) består av 2 – 3 medlemmar och med delvis ny sammansättning varje månad har det ansvarat och skött det löpande arbetet. Sammansättningen av AU samt tidsplan har i förväg fastställts för hela året.
 
6. Arbetsgrupper
Balkan         Sylvia Ljungdahl               tel. 742 14 42
Indien           Margaretha Petersen         tel. 712 33 03
Filosofika     Göran Flodman                 tel. 644 76 41
Radio TUFF Åke Sandin                         tel. 712 44 63
 
7. Medlemmar
Antal betalande medlemmar var den 31 december 383 stycken vilket är en minskning med
5 st. från år 2005. Samtliga medlemmar har bland annat mottagit fyra TUFF-utskick.
 
Medlemsavgiften var 200 kr för enskild och 80 för familjemedlem.
 
8. Lokalen
Tuffs föreningslokal, Myggdalsvägen 80, har utnyttjats flitigt för möten och som arbetsplats för Tuffs verksamhet.
 
9. Representation
Monica Schelin och Sylvia Ljungdahl deltog vid Svenska Freds ordföranderådsmöte den 19 februari.
 
Monica Schelin och Sylvia Ljungdahl representerade vid Svenska Freds kongress den 20 – 21 maj i Uppsala.
 
Tyresö närradioförening: Åke Sandin och Edmundo Arróspide. Efter Edmundos bortgång övertog Diana Arróspide han plats.
 
ABF: Margareta Svahn.
 
I slutet av augusti deltog flera TUFF-aktivister vid en demonstration mot kriget i Libanon
 
10. Fredspris
På FN – dagen den 24 oktober fick Åke Sandin och Monica Schelin ta emot ”Lilla Fredspriset” i Blå hallen. Det delas ut av Sveriges Fredsråd. Artister för fred stod för
underhållningen.
 
11. TUFF är medlemmar i.
Tyresö filmförening.
 
 12. TUFF I ANDRA MEDIER 2006
 
14/1                   Sveriges Radios program Konflikt har som ämne kärnvapen och. Åke Sandin hörs under ett par korta avsnitt.
 
25/12-15/1       På Succékanalen 91,4, hörs under en halvtimme Göran Flodman, samtalsledare i Tuffs diskussionscafé FILOSOFIKA. Ämne: Etik
 
15/1-5/2           På Succékanalen 91,4 intervjuas Tuff-aktivisterna Sylvia Ljungdahl och Monica Schelin. De berättar om Tuffs omfattande verksamhet och Sylvia om kvinnojouren
 
13/2                   I Sveriges Radios program ”Vågen” intervjuades filmaren och samhällsdebattören Maj Wechselmann. På frågan om vad hon ville ”såga” svarade hon: ”Jag vill såga alla som rättfärdigar krig och påstår att krig kan utgöra ett nödvändigt politiskt ingripande”. Hon hävdade att krig alltid är en kriminell handling. På frågan om vad hon ville ”göra vågen” för svarade Wechselmann bland annat: ”Jag vill göra vågen för Tyresö Ulands- och FredsFörening, där människor också varje år reser iväg för att se hur deras insamlade pengar förvandlas till brunnar och skolor för ursprungsbefolkningen (adivasis) i Dharampur norr om Bombay”
 
Nr 1/06         Tidningen Pax har en notis om att Radio Tuff nu hörs också på nätet
 
19/3—9/4         På Succékanalen 91,4 intervjuas Åke Sandin av Monica Schelin om sina många krönikor i Radio Tuff
 
April 2006       Tyresö Nyheter har en trespaltare under rubriken ”Kumla skola ’världsmästare’ ”. Där peppas för Kumlas dagsverke den 11 maj, det meddelas att Tuff förra året skickade hela 385 000 kr till indiska partners, vilket kommenteras av Margaretha Petersen
 
20/5                   Tidningen METRO har en artikel av Hampus Eckerman med rubriken ”Militärens ockupation av Gärdet”. Den återgavs dagen efter i Radio Tuff och fanns på DN:s insändarsida den 22/5.
 
Maj 2006         Lokaltidningen Vi i Tyresö har nästan en hel sida om Succékanalen 91,4, Radio Tuff och programledaren Åke Sandin. Rubrikerna är ”Allt fler lyssnar på 91,4 MHz” och ”Rösten i Tyresöradion” Sidan är försedd med ett färgfoto, där man ser frekvensen 91,4 med stora röda siffror
 
11-18 juni         Åke Sandin kåserar en halvtimme på Succékanalen 91,4 om sina många år på Tyresöradion och berättar också om sina 21 år som programledare i Radio Tuff. Han citerade bland annat ur sina senaste radiokrönikor och lovordade Tuffs biståndsarbete
 
11/6-18/6         Göran Flodman och Hampus Eckerman diskuterar yttrandefrihetens nödvändighet och gränser i Succékanalen 91,4. Hördes också 6-13 augusti
 
20/6                   Mitt i Tyresö har en notis under rubriken ”Åke Sandin har blivit med blogg”. Där nämns den nya adressen till Tuffs hemsida
 
8/8                     Tidningarna Mitt i Tyresö och Mitt i Haninge har en helsida om Radio Tuff och Åke Sandin med rubrikerna ”Ett liv i fredens tjänst” och ”Med Åke blir radio aldrig trist”
 
Sept. 06             Tidningarna Tyresö Nyheter (s) och Vi i Tyresö (m) har utförliga artiklar om Tyresöradion. Tuff nämns som den ena av de föreningar som ännu orkar göra radio.
 
1-22 okt           Läraren vid Strandskolan Anna Karin Nylander berättar på Succékanalen 91,4 om Tuff-projekten i Indien och skolans Öppet hus den 18/10 för detta ändamål
 
8-29 okt           Håkan Björkman intervjuas på Succékanalen 91,4 och berättar bland annat om Tuffs insatser på 90-talet för gatubarn i Ecuador
 
10 okt               Lokaltidningen Mitt i Tyresö har en artikel om Guatemala och intervjuar Håkan Björkman, som nämner Tuffs kontakter i Latinamerika.
 
nr 7/2006         Tyresö Nyheter har en notis under rubriken ”Fint fredspris till Tyresöbor”. Den handlar om att Monica Schelin och Åke Sandin fått Sveriges fredsråds pris
 
nr 7/2006         Anna Steele Karlström och Monica Schelin har en insändare i Tyresö Nyheter med uppmaning till föreningarna att använda Tyresöradion. Tuff nämns som föredöme
 
3-24 dec           På Succékanalen 91,4 hörs från Tuffs diskussionscafé Filosofika ett samtal om livets mening mellan David Bracken, Göran Flodman, Birgitta Karlfeldt, Siv Källstigen och Gunnel Wahlström
 
3-24 dec           På Succékanalen 91,4 hörs Åke Sandin läsa tre krönikor från Radio Tuff:: ”Om jag hade varit tonåring”, ”Finland djupt i mitt hjärta”, ”Åsiktsförföljelse även i väst”
 
13. Offentliga möten och arrangemang
 
23 /1   Filosofika. Ämne: Sexualitet - lust och plåga Inledare BJÖRN STENSTRÖM
 
28/1     Bokbord i Tyresö Centrum med upprop mot klusterbomber
 
 6/2       Titt in MAJ-BRIT THEORIN riksdagsledamot, EU-parlamentariker och
            nedrustningsambassadör.
 
28/2     Filosofika. Ämne: Vad ville Gud med Darwin? Biologin som skällsord? Inledare: GÖRAN FLODMAN
 
4/3       Bokbord i Tyresö Centrum
 
28/3     Filosofika. Ämne: Könsroller – är de genetiskt betingade? Inledare: BIRGITTA KARLFELDT
 
1/4     Bokbord. Kampanjdag mot svensk vapenexport. Vi Det delades ut broschyren och fotograferade Tyresöinnevånare för att vara med och göra den största internationella bildmanifestationen någonsin, för att påverka FN.
 
24/4     Filosofika. Ämne: Yttrandefrihet – är den i fara? Inledare: ÅKE SANDIN
 
3/5       Titt in OLA MATTSSON Svenska Freds nya generalsekreterare berättade om sitt arbete.
 
22/5     Filosofika. Ämne: Kärnkraft – ja eller nej? Inledare GÖRAN FLODMAN
 
31/5     Titt in. WIDAD ZAKI från Svensk – Irakiska solidaritetskommittén som bl.a. organiserar ett barnbibliotek i Bagdad.
 
10/6     Vårloppis på ängen vid COOPs rulltrappa    
 
5/8       Bokbord med tranor på Hiroshimadagen i Tyresö Centrum
 
2/9       Höstloppis. I år hade vi inte den traditionella Albydagen utan valde att arrangera ett loppis som var mycket lyckat.
 
4/9       Filosofika. Ämne: Historiens slut - och ideologierna. Inledare ÅKE SANDIN och GÖRAN FLODMAN
 
9/9       Kulturdag i Granängsringen där vi var med bokbord och tranor
 
30/9     Bokbord i Tyresö Centrum
 
2/10     Filosofika. Ämne: Fungerar religionen som placebo? Inledare: BENGT CITRON
 
23/10   Titt in EVA ZILLEN från Kvinna till Kvinna. Ämne: Kvinnor i krig och konflikter – offer och aktörer
 
6/11     Filosofika. Ämne: Vad är meningen med livet? Inledare: BIRGITTA KARLFELDT
 
8/11     Titt In STEFAN LINDGREN ordförande i Afghanistanssolidaritet. Ämne: Vad händer i Afghanistan.
           
30/11   Titt in Amerikansvensken AL BURK om USA:s påverkan på svenska medier
2/12     Bokbord på Fredsfångars dag i Tyresö Centrum
 
4/12     Filosofika Ämne: Folkmord och förnekelse inledare: ÅKE SANDIN
 
På TUFF:s nio filosofika har det i genomsnitt varit 15.7 deltagare
 
 
14. FRAMTRÄDANDEN UTANFÖR TUFF
 
20/2                   Gunnar Petersen, Monica Schelin och Åke Sandin informerar, bland annat med diabilder, 3 sjundeklasser i Tyresö skola (nu flyttade till Nyboda) om Tuffs Indienprojekt och skolornas arbete för dessa
 
23/2                   Erika Husberg och Monica Schelin deltog med Tuff-information vid Södertörns friskolas solidaritetsafton för Tuff-projekten i Indien. Jättefina arrangemang och massor av folk.
 
8/3                     Gunnar Petersen och Monica Schelin berättar om Indien och Tuff-projekten där för en klass i Sollentuna International School.
 
22/3                   Gunnar Petersen och Monica Schelin, informerar för lärarna vid Kumla skola i Tyresö om Tuffs omfattande projekt i Indien. Kumla gör den 11 maj ett dagsverke för projekten.
 
29/3                   Erika Husberg, Gunnar Petersen och Monica Schelin deltar i en ceremoni vid Södertörns friskola i Huddinge, där medlemmar av elevrådet lämnade över en postväxel på 32 415 kr, som var resultatet av skolans solidaritetsafton i februari. Det ska användas för Tuff-projekten i Indien
 
26/4                         Gunnar Petersen och Monica Schelin informerar tre sjätteklasser vid Kumla skola om de indiska projekt skolan gör dagsverke för den 11 maj .
 
26/4                         Åke Sandin informerar Tyresö Rotary om vattenprojekten i Indien, bl a ”Rotary Well” vid skolan i Khanda, Dharampur. Han mottar ett diplom till Tuff med löfte om 12 500 kr till projekten.
 
28/4                         Gunnar Petersen och Monica Schelin informerar tre sjätteklasser vid Kumla skola om de indiska projekt skolan gör dagsverke för den 11 maj .
 
20-21 maj         Sylvia Ljungdahl och Monica Schelin är Tuffs representanter vid Svenska Freds’ årskongress i Uppsala
 
22/5                   Gunnar Petersen och Monica Schelin informerar sex klasser vid Bergtorpsskolan i Täby om de indiska projekten inför skolans dagsverke den 31 maj
 
14/10                 Under Kulturdagen i Tyresö centrum var Åke Sandin under flera timmar konferencier och passade på att peppa för Tuffs bokbord och för Radio Tuff
 
18 /10               Gunnar Petersen och Monica Schelin fanns vid Strandskolans Öppet hus för Tuffs indiska projekt och informerade
 
24/10                 I sitt tacktal vid prisceremonin i Blå hallen berättade Monica Schelin och Åke Sandin om Tuffs verksamhet                
 
15 TUFF – bladet.
Vid varje utskick till medlemmarna har TUFF-bladet bifogats. Det har bestått av korta informationer i olika ämnen, såsom insamlingsresultat, projekten i Indien, stödet till Belgrad, Tuffs olika aktiviteter, fredscitat och korta nekrologer.
 
Redaktör: Åke Sandin
 
16. Hemsidan
 Tuff:s hemsida har adress http://come.to/tuff
På den finns länkar till andra besläktade verksamheter.
Här finns också Tyresöradio http://www.tyresoradion.se/ som gör att både Slingan och TUFF hörs på Internet över hela världen.
 
Under året har fortlöpande uppdatering av de olika avdelningarna skett.
Det finns nu ca 18 avdelningar och 70 sidor förutom bilder och fotografier.
Bland mangogrammen har tillkommit en tredje variant: Istället för blommor.
Som en service till allmänheten ingår även program för ”Slingan”
på adressen http://listen.to/tyrsling Där visas nu även fotografier
av de medverkande på Slingan.
Förhoppningsvis skall detta även dra besökare till Tuff.
Besöksfrekvensen har varit ca 200 per månad.  
Bengt Citron den 27 februari 2006
 
17. Irak och Guatemala
Förutom Indien – och Balkan projektet har vi i år sänt 3 000 kronor till ett barnbibliotek som byggts upp genom Svensk – Irakiska Solidaritetskommittén i det brinnande Bagdad samt avsatt 8 000 kronor till de som drabbats av jordskreden i Guatemala. Fårdala skola har dessutom samlat in 22 000 kronor till Guatemala.
 
18. BALKAN
Även år 2006 har vi bistått gamla kvinnor och män med pengar till bl.a.medicin och el genom vår partner, Lina Vuskovic i Belgrad. Hon hade vid årsskiftet kontakt med 12 stycken. TUFF har som tidigare år bidragit till hennes verksamhet samt sänt pengar till julgåvor åt de gamla. Vi har även i år fått flera tackkort från de gamla och deras volontärer. Volontärerna är de som förmedlar hjälpen från Lina. Hon vill inte göra det själv, hon vill inte att de ska känna tacksamhetsskuld till henne.
 
Under september månad var Ulf Smedberg i Belgrad under tio dagar och talade då med Lina Vuskovic om hennes verksamhet vid ett flertal tillfällen.
 
Bistånd. I början av året skickade vi 10 000 kronor. En av våra medlemmar GEORG HELLGREN gick bort under våren. Hans egen önskan innan han dog var att istället för blommor vid graven, skänka pengar till de gamla i Belgrad. Det samlades in 5 600 kronor
 
Födelsedagsuppvaktningen till en av våra medlemmar som fyllde jämt blev också pengar till Belgrad 4 400 kronor och som vanligt skickade vi även i år pengar till julgåvor.
 
Totalt har vi i år sänt 25 000 kronor.
 
Information. Radio – TUFF har vid flera tillfällen informerat om Linas verksamhet, och om förhållandena i Jugoslavien.
 
Om hennes verksamhet finns information på TUFF:s hemsida.
 
19.    TUFF i Indien år 2006.
  Den 17 November 2006 skickade TUFF 235 000 kronor (= indiska rupies 1.465.136!) till Kokila och Bhukhu Vyas att användas i TUFF-projekten i Dharampurbergen i delstaten Gujarat.
 
Större delen av pengarna kom från skolor som haft Dagsverken och Indiendagar. Privatpersoner har också generöst bidragit med små och stora summor. Många har köpt mangogram ( för plantering av mangoträd) Någon har ordnat med ”loppis” och skänkt behållningen till TUFF-projekten. En f.d. elev vid Värmdö Gymnasium som besökte projekten under hösten berättade for sin familjs gäster om TUFF-projekten. En spontan insamling resulterade i 4 000 kr.
 
Vild skoldans i Dharampur
 
Ett stort tack till alla lärare och elever vid:
                Alléskolan, Floda
                Bergtorpsskolan, Täby
                Kumla skola, Tyresö
                Strandskolan, Tyresö
och           Södertörns Friskola, Huddinge
samt till Tyresö Rotaryklubb (pengar till vattenprojekt) och alla privatpersoner, ingen nämnd – ingen glömd.
 
Av de 235 000 kronorna har 225 000 kr gått till de 6 TUFF-skolorna och 10 000 kr till inköp av Mangoträd’

TUFF-projekten hade under hösten besök av 4 f.d. elever vid Värmdö Gymnasium..
 
Bhikhu och Kokila
Vyas
Som vanligt tackar TUFF Kokila och Bhikhu Vyas för att de använder pengarna från Sverige på ett utomordentligt bra sätt.
 
20. Radio Tuff varje vecka (även julafton) på 91,4 MHz
 
Radio Tuff har på tjugoandra året fortsatt att sända program på en timme på söndagar kl 17-18 med repris tisdagar kl 18-19. Förutom på 91,4 MHz har programmet hörts på webben: www.tyresoradion.se
 
PROGRAMLEDARE:                                         Åke Sandin
REGELBUNDNA MEDARBETARE:                 Hampus Eckerman och Monica Schelin
TEKNIKER:                                                         Diana Arróspide (jan-mars), Åke Sandin mars-dec
STÄDNING av studion:                                       Monica Schelin
 
PROGRAMMEN i korthet (sändningarna nr 1061-1113) under 2006:
 
1/1                     Veckans rosor ska delas ut till närradioföreningens tekniskt duktiga killar, till en
3/1                     skrivande Trollbäckenbo, en lokaltidning, en artikel i The Guardian, en DN-recensent, en mellanöstern-kännare, DN:s familjesida och till en AB- artikel om Palestina. Hampus Eckerman kommenterar den här veckan ett irländskt kondoleansbrev, John Demjanuks utvisning från USA efter att ha blivit oskyldigt anklagad för att vara nazistisk lägervakt, om våldet mot syrier i Libanon samt om USA:s fortsatta tillverkning av landminor. Eftersom det är årsskifte kommer en lång intervju med två berömvärt aktiva kvinnor, Sylvia Ljungdahl och Monica Schelin, ordförande resp. vice ordförande i Tuff. Det handlar om Irakmöten, Filosofika och andra arrangemang och om Tuffs bistånd till Indien och till fattiga gamla i Belgrad. Krönikan den här veckan är en fortsättning på förra veckans, den har rubriken ”Expressens lögnaktiga taskspark (2)” och handlar om omhuldade historieförfalskningar.
 
8/1                     Vi är generösa med ”veckans rosor”, som delas ut till en sydamerikansk
10/1                   president, en israelisk dissident, en engelsk biskop, en kristen vänstertidning,
en Aftonbladet-krönikör, en fredstidning, en biståndsveteran, ett TV-program och till flera olika fredsveteraner. Hampus Eckerman kommenterar i dag en 4-åring som på väg till mormor stoppades som terrorist, Churchills avsky för Gandhi, en 25-årig engelsk vegankock som arresterades av ett polisuppbåd, hjälten från Song Mymassakern och Irakkrigets kostnader. Krönikan den här veckan tar avstamp från Eva Mobergs förslag att ge Nobels fredspris till den ryske översten Stanislav Petrov och har rubriken ”Rysk antihjälte räddade världen”. Tuff-aktivisterna Sylvia Ljungdahl och Monica Schelin diskuterar turbulensen kring kvinnojourerna, vars lokalavdelning i Tyresö Sylvia är ordförande för. Boken ”Fredspolitik-- Civilmotstånd” skrevs av bland andra Åsne och Lennart Liedén, som redogör för ickevåldsmetodens principer och varför denna metod borde få en chans. Vårt kära broderfolk finländarna går till presidentval om en vecka och Seppo Isotalo utfrågas därför om landsmodern Tarja Halonen blir återvald och om hennes motkandidater. Flera sånger av den satiriske Tom Lehrer ska vi också höra.
 
15/1                   Som vanligt delar vi ut många rosor, bland annat till en indisk partner, en skribent i
17/1                   Frisinnad Tidskrift, radioprogrammet ”Konflikt”, Succékanalen 91,4, doktor Gormander,
en brittisk general, en fredskämpe som skulle fyllt år i dag, en fransk professor i teoretisk fysik, diskussionscaféet Filosofika och till solidariska människor, som utnyttjar Tuffs plusgiro 16 01 37 -6.   Veckans krönika har rubriken ”Jättebedrägeriet och dess avslöjande” och handlar om den stora tidningsskandalen i Tyskland på 1980-talet. Samtalsledaren i Tuffs diskussionscafé FILOSOFIKA, Göran Flodman intervjuas om sina liberala principer, som bland annat innebär att folk icke skall åtalas för ringaktande yttranden utan för hetsande uppmaningar till våld. Inledare i nästa Filosofika (23/1) är Björn Stenström och han berättar varför han valt ämnet ”Sexualiteten –lust och plåga”. Hampus Eckerman kommenterar den här veckan Irak-kriget, den amerikanska arméns rekryteringar, vandaliseringen av Saddams palats, den amerikanska arméns kvalité, irakiernas minskade sexliv och hur Hawaii bombats med utarmat uran. Vår Tysklandskännare Marianne Stieger kommenterar uppgifterna om att den tyska underrättelsetjänsten lär ha tipsat USA om bombmål vid anfallet på Irak. Härom dagen var Nina Solomin från Sveriges Radios ”Konflikt” i Tyresö och hon hörs i dagens Radio Tuff.
 
22/1                   Hellre tända ett ljus än att bara förbanna mörkret, så vi ska dela ut en väldans
24/1                   massa rosor, bl a till Martin Luther Kings dotter, den amerikanske dissidenten
Noam Chomsky, ett par filmare. en historiker och debattör, två lockande seminarier, ett diskussionscafé, en f d nedrustningsambassadör och till alla som utnyttjar Tuffs plusgiro 16 01 37 – 6. Tuffs ordförande Sylvia Ljungdahl har inför diskussions-caféet Filosofika i morgon om sexualitet invändningar mot förra veckans Radio Tuff. Krönikan denna vecka har den ironiska rubriken ”Konsten att demonisera dissidenter” och tar upp både senaste diskussionen om Ordfront Magasin och beskyllningarna mot Venezuelas president Hugo Chavez. Hampus Eckerman kommenterar hur USA ville spionera på Nya Zeeland när landet vägrade släppa in amerikanska kärnvapenkryssare, hur många civila irakier som hittills dött i kriget mot Irak, om den franska kolonialismen, det svenska erövrandet av Skåne samt om tolv trädgårdstomtar som återigen tillfångatagits. Historikern och författaren Knut Carlquist är moderator på lördag vid ett seminarium om Balkan och folkrätten och diskuterar bland annat bedömningen av anfallskrig förr och nu. Seppo Isotalo intervjuas om Tarja Halonens och hennes moderate motståndares chanser på söndag i andra omgången av det finländska presidentvalet och kraven på att Finland skall ansluta sig till Nato. Den radikale amerikasvensken Al Burke kommenterar de senaste angreppen på Ordfront Magasin och jämför med förra gången tidskriften var i blåsväder.
 
29/1                   Veckans rosor delas ut till skribenter i SvD och AB, till olika evenemang, till en ung 31/1   riksdagsman, till en ordförande i ett politiskt ungdomsförbund, till en historiker, ett
plusgironummer etc. Veckans krönika har rubriken ”Med ansiktet mot hoppet” och består av citat om fredens nödvändighet ur en bok, som utkom 1987 för att hedra fredskämpen Per Anders Fogelström på hans 70-årsdag. Åsne Liedén har synpunkter på hur Iran behandlas av väst och jämför med accepterandet av andra länder som anrikar uran och med dagens kärnvapenländer. Hampus Eckerman kommenterar i dag, att invandrarna i Sverige är underrepresenterade gällande hedersmord, hur sydkoreanska krigsveteraner får skadestånd för att ha blivit utsatta för Agent Orange under Vietnamkriget, varför Saddam Hussein stämmer Bush och Blair samt om orsaken man inte får tala om: varför Hamas blev palestinsk valsegrare. Sen ska vi återge vad en klok 17-åring, Anton Klepke, som vill bilda ”Pacifistisk Solidaritet”, tycker i livsviktiga frågor. Tuffs vice ordförande Monica Schelin och Radio Tuffs Åke Sandin diskuterar föreningens kommande verksamhet. Vi ska höra trubaduren Pär Sörman sjunga Ferlin och Björn Afzelius.
 
5/2                     Vi ska som vanligt dela ut ”veckans rosor” bland annat till indiska partners, en
7/2                     insändare,några tuff-aktivister, en sydamerikansk president, solidariska skolor, franska historiker och till forskarlaget Project Censored. Krönikan den här veckan har rubriken ”Med en hackspetts tuffa envishet”, för den handlar både om en hackspett och om Tuff. Hur översvämningen i Tyresö skola upptäcktes för en vecka sen och hur eleverna nu får undervisning i Nyboda berättar Iréne Tunell, biträdande rektor. Hampus Eckerman kommenterar i dag de danska karikatyrerna av den profeten Muhammed, hur amerikanska kvinnors dödsfall i Irak tystats ner, om en ny turkisk film om Irak, samt om hur det i Sveriges Riksdag hålls en konferens där en organisation som sysslat med organiserad terror mot Kuba medverkar. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har skickat en text om hur uselt ingångna avtal hålls av de ledande kärnvapenmakterna och den ska vi läsa upp. Sen kommer en lång intervju med 17-årige Anton Klepke, som berättar hur han bildade ett nätverk mot kränkande ”nollning” i skolorna och om sina funderingar på att bilda partiet ”Pacifistisk Solidaritet”. Vi får också höra Tyresös Jörgen Toresson sjunga egna låtar.
 
12/2                   Vi ska dela ut många rosor, bl a till en kvinnlig fredsveteran, till skribenter i DN, AB och
14/2                   SvD, till en fredsordförande, en debattredaktör och en skådespelerska. Veckans krönika har rubriken ”Den förbannade kollektivskulden” och tar bland annat upp kontroverserna kring de danska karikatyrerna. I tio punkter går Hampus Eckerman sedan motvinds i rabaldret kring Muhammedbilder och ambassadbränningar och påpekar att den firade yttrandefriheten inte alltid har försvarats av våra medier. Lisa Ingestad har stor erfarenhet av att engagera ungdomar och frågas ut hur man ska få unga människor att också aktiveras i Tuff. I måndags framträdde fredskämpen och förre nedrustningsambassadören Maj Britt Theorin på ett Tuff-möte och vi ska få höra henne när hon fick frågan varför icke-våldsligt försvar numera kommit i bakgrunden och vad som har åstadkommits för att minska det dödliga hotet från kärnvapnen. Vi får också höra ett par inslag från skådespelerskan Annika Borgs show i Kulturcaféet och musik blir det av Tyresö Jazzband.
 
19/2                   Vi ska som vanligt dela ut veckans rosor, bland annat till en filmare och samhälls-
 21/2                   debattör, flera skolor, en insändare, en fredsförening, en jugoslavisk partner, en
professor i multietnisk forskning och till olika arrangemang. Veckans krönika har två avdelningar. Den ena har rubriken ”Ältandet (1): Sverige och tsunamin” den andra ”Ältande (2): ’Ondskan’ ”. Hampus Eckerman kommenterar i dag hur DN fejkade om Iraks massförstörelsevapen, hur Irak-kriget spridit sig till Thailand, hur USA vill betala för Syriens opposition, hur Iran döper om danska wienerbröd samt mormödrar som försöker ta värvning. Samtalsledaren i Tuffs diskussionscafé Filosofika, Göran Flodman, berättar om ämnet för nästa möte den 28 februari. Det är ”Biologismen –vad ville Gud med Darwin?” Ledamoten av Tyresös kommunstyrelse, Marie Åkesdotter, intervjuas om hållbar utveckling och miljöetik, som hon studerar vid universitetet. Men först ska vi höra ett inslag från Annika Borgs lunchteater ”Sexti’ minuter”
 
26/2                   ”Veckans rosor” delas ut, bland andra till en kolumnist, en kulturjournalist, en
28/2                   Expressenmedarbetare, en Rysslandskännare, till Radio Tuffs man i USA, ett
europeiskt land, ett par skolor och till kommande arrangemang. Sylvia Ljungdahl och Monica Schelin, Tuffs ordförande resp. vice ordförande, rapporterar om Svenska Freds’ ordföranderådsmöte och om Tuffs styrelsemöte. Veckans krönika har rubriken ”Vi historieförfalskare behandlas olika” och handlar bland annat om krigspropagandans överdrifter. Marie Anell berättar om det barnboksbibliotek i Bagdad som Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén (SISK) nu inrättar. Hampus Eckerman kommenterar i dag hur motståndet mot USA minskar chansen till inbördeskrig i Irak, om hur USA bygger permanenta militärbaser i Irak, hur Afghanistan är farligare än Irak, samt hur Bushs påstådda kamp för demokrati slår tillbaks mot honom själv. Från två möten i veckan rapporterar Seppo Isotalo, dels från en diskussion om svensk trupp utomlands, dels från en diskussion om Ordfronts pudel härom året.
 
5/3                     ”Veckans rosor” inleder som vanligt och de delas ut till bl a en indisk
7/3                     samhällsdebattör, en opinionsundersökning, en före detta CIA-man, en
mellanöstern-veteran, en DN-artikel, ett par skolor och några intressanta arrangemang. Det blir också en lång intervju med Irakfödda Widad Zaki, som berättar om politiska partier och religiösa grupperingar i sitt gamla hemland, om fredliga strävanden trots allt, om extremister och milisgrupper, om reaktionerna på Muhammed-teckningarna och om Syriens situation. Hampus Eckerman kommenterar i dag att det sekteristiska våldet i Irak inte har ökat, om att Frankrike anklagas för att försöka starta inbördeskrig i Libanon, att amerikanska poliser i Los Angeles lett en rånarliga, samt att USA:s läger i Afghanistan är långt värre än Guantanamo. Veckans krönika är ersatt med att Monica Schelin intervjuar Radio Tuffs programledare Åke Sandin. I tisdags var det 20 år sen Olof Palme mördades och Seppo Isotalo sammanfattar den nu uppblossande diskussionen om denna mordgåta
 
12/3                   Massor av veckans rosor delas ut, bl a till en diplomatisk veteran, ett
14/3                   indiskt skolbibliotek, en president, tre skribenter, fyra tuff-aktivister, ett par
viktiga möten och en demonstration på lördag. Vi hör Gunnar Petersen och Monica Schelin berätta om användningen av 385 000 kr som Tuff under 2005 skickade till indiska partners. Hampus Eckermans rappa rapport handlar i dag om vådan av digitalur i Irak, iraniernas inställning till den omstridda kärnkraften, Jan Myrdal om utländsk inblandning i opinionsbildningen och om att Jesus enligt en japansk bok är begravd i Japan. Veckans krönika tar sats från att den polske mästerregissören Andrzej Wajda just fyllt 80 och har rubriken ”Katyn. När DN blev ’pronazistisk’ ” Svenska Freds nye generalsekreterare Ola Mattsson diskuterar landminor och klusterbomber samt intervjuas om sina tidigare engagemang i Attac, Röda korset och Demokratiakademien. Roni Doumit är ordförande i Svenska Freds i Uppsala och berättar att hans fredsengagemang delvis beror på de krigiska konflikterna i hans barndomsland Libanon, vars religiösa och politiska grupper han intervjuas om.
 
19/3                   Många ”veckans rosor” delas ut bland annat till indiska skolor, artiklar om
21/3                   vapenvägrare, en professor, en historiker, ett par arrangemang och till Tuffs årsmöte. Hampus Eckerman kommenterar i dag medicinska experiment på mänskliga testpersoner, förra gången Iran ställdes inför FN:s säkerhetsråd, hur Norge hjälpte USA under Irak-kriget, Slobodan Milosevics död, hur gasattacken i Halabja utnyttjas politiskt och ännu en fejkad undersökning om antisemitism. Krönikan denna vecka handlar om Milosevic, har rubriken ”Balkans ’slaktare’, ’diktator’ och ’krigsförbrytare’ ” men omdömena är satta inom citationstecken. Linda Åkerström på Svenska Freds ägnar sig åt ICC (Internationella brottsdomstolen), som hon intervjuas om liksom om kampanjen mot klusterbomber. 28-årige pressbyråchefen i Tyresö Saif Abdu-Rahman har palestinska rötter och intervjuas om israeliska övergrepp, palestinsk hämnd, om muren/barriären, om TV-stationen al-Jazeera, om Hamas, Al Fatah och annan palestinsk oenighet. Från Vitrysslands huvudstad Minsk telefonrapporterar valövervakaren Seppo Isotalo om dagens presidentval
 
26/3                   Väldigt många ”veckans rosor” kommer att delas ut, bl a till en bokutgivning,
28/3                   en professor i statsvetenskap, en brittisk journalistveteran, fyra svenska tidningsskribenter, amerikanska kritiker av Pulitzerpriset, flera tuff-aktivister, en kampanjdag mot vapenhandel, ett radioprogram och Tuffs mangogram, den perfekta presenten. Veckans krönika är lite annorlunda för den har rubriken ”Fram för en blondin som statsminister”. Normalt är Hampus Eckerman Radio Tuffs mediebevakare men han slukar också böcker, så i dag ska han recensera Marylin B Youngs bok ”The Vietnam Wars 1945-1990”. Samtalsledaren för Tuffs diskussionscafé Filosofika, Göran Flodman, diskuterar muslimska länders krav på att gudsförnekelse och hädelse skall förbjudas av EU. Då kommer den hädelseparagraf vi i Sverige upphävde 1949 att återupplivas, fruktar Göran. Rolf Lindahl, politisk sekreterare hos Svenska Freds, intervjuas om den ökande svenska vapenexporten även till krigförande länder och om de 600 miljonerna handeldvapnen i världen.

2/4                     Som vanligt delas många ”veckans rosor” ut bland annat till kampanjen mot
4/4                     vapenhandeln, till skribenter i Aftonbladet och Dagens Nyheter, till en skola, en riksdagsman, en östeuropakännare och en filmförening. Svenska Freds’ ordförande Frida Blom, nyligen hemkommen från Afghanistan, intervjuas om klusterbomber och landminor, om säkerheten i Afghanistan, de främmande trupperna där och om Svenska Afghanistankommitténs arbete. I dag kommenterar Hampus Eckerman demonstrationerna i Vitryssland, hur debatten om Pol Pot och Kambodja återuppstått, om hur onda kommunistiska kineser påstås ha kokat barn levande, hur Latinamerika tar avstånd från the School of the Americas samt hur allmänbildad man måste vara för att bli fröken Sverige. Veckans krönika har rubriken ”Krig, barn och religioner” och handlar om barns svåra frågor, religiös militarism men också modiga kristna som tar risker i sitt fredsarbete. En av dem är Martin Smedjeback, som intervjuas om nio ickevåldsanhängares vin- och fikonplanteringen vid kärnvapenanläggningen Aldermaston och den efterföljande rättegången i England
 
9/4                     Vi delar ut ”veckans rosor” till en hemsidesoperatör, en amerikansksvensk, en
11/4                   vietnamveteran, en partner i Belgrad, en krönikör, en DN-skribent, minnet av en icke-
våldskämpe och till Biografen Forellen. Kerstin Fredriksson är lärare vid Sollentuna International School och intervjuas om sitt besök av Tuffs Indienprojekt och skolans arbete för dem. Krönikan den här veckan har rubriken ”Det vandrar inga gudar på denna jord” och tar bland annat upp politiska skandaler och generaliserande fördömanden. Hampus Eckerman kommenterar i dag britternas tortyrläger för kommunister i Tyskland efter 2:a världskriget, hur västländerna försöker använda sig av Irak för att minska stödet till andra fattiga länder, hur den väststödda irakiska regimen vägrar använda sig av soldater utbildade i USA, hur Syd-Afrika slår ner på legosoldaterna hur Storbritannien vill slippa krigslagarna och hur den bolivianske presidenten Evo Morales smyckar sitt palats. Agneta Norberg är avgående ordförande i Sveriges Fredsråd och även aktiv i Nätverket mot krig och hon intervjuas om sitt engagemang i dessa organisationer. Pausmusiken blir peruanska panflöjter, en påminnelse om vår häromåret bortgångne kamrat Edmundo Arróspide som i så många år betydde så mycket för Tyresöradion. Men först andra toner
 
16/4                   Vi delar rundhänt ut rosor bland annat till en indisk partner, frivilligt arbetande
18/4                   indiska läkare, en amerikansk vädjan till Vita huset, en freds- och framtidsforskare, en fredsordförande, en fredsaktivist i Uppsala, en Irakkännare i Göteborg, en modig rysk journalist, till minnet av en avliden kamrat och till ett par evenemang. Måndag den 24 april är nästa träff i diskussionscaféet FILOSOFIKA och det ska handla om yttrandefriheten, så därför ska vi läsa upp samtalsledaren Göran Flodmans reflexioner i ämnet. På samma tema är vecklans krönika, som har rubriken ”Den hotade yttrandefriheten”. De rappa kommentarerna från Hampus Eckerman handlar i dag om svårigheten att hitta rabbiner till den amerikanska armén, om ett försök att mörda Hizb'Allah's ledare i Libanon, om hur svenska skattepengar går till stöd till den israeliska armén, samt om hur Ulf Nilsson på Expressen träder fram som horbock och kräver att Tyskland ska bojkotta Sverige. 2003 var Ingrid Ternert ”mänsklig sköld” i Bagdad och i dag intervjuas hon om svenskexporterade vapen som sprider död och förstörelse i Irak och om de skadades eländiga situationen i medicin- och sjukvårdbristens Irak. Ett år på 1970-talet var den unge Per Lundberg Tuff-ordförande. I dag är han fil. doktor och lärare vid Umeå universitet och därifrån rapporterar han om läget i Liberia efter de många grymma krigsåren. Musiksnuttarna består av panflöjter, Per Sörman sjunger Björn Afzelius och Nils Ferlin, Tyresö Jazzband spelar men först några toner av Louis Armstrong
 
23/4                   Vi ska som vanligt dela ut rosor bl a till amerikanska toppfysiker, ett kristet
25/4                   fredsbudskap till Iran, israelisk fredsrörelse, Per Gahrton, Frida Blom, en tysk TV-kanal, ett par evenemang och till ”den perfekta presenten”. Lars Ångström var i tio år Svenska Freds ordförande, i dag är han i riksdagen, där man på torsdag debatterar Estonia och Lasse intervjuas i Radio Tuff om varför han engagerar sig så starkt för den frågan. Veckans krönika har rubriken ”För 100 år sen blev kadaverdisciplinen riktigt rolig” och handlar om Wilhelm Voigts spektakulära kupp år 1906. Hampus Eckerman kommenterar fredsaktivister med dåliga ekonomikunskaper, konflikten på Västpapua, oskyldiga fångar på Guantanamo-basen samt en ny glass med dålig smak. Sedan läser vi upp en text av Hampus, ”Bra att tänka om (2)”, där han berättar att han är ateist men med åren börjat förstå att religionen för många är en tröst i eländet. Tyresöbon Sami Almaleh , bördig från norra Irak, intervjuas om sitt engagemang i den Svensk-Irakiska Vänskapsföreningen. Men allra först ska vi bli positiva och rosande.
 
30/4                   Vi ska dela ut en massa ”veckans rosor”, bl a till en indisk partner, en
2/5                     lokaltidning, en Rotaryförening, tre tuff-aktivister, en fredsordförande, en docent och säkerhetsexpert, en amerikansk kongressman och amerikanska farmödrar inför rätta. De 11 maj har Kumla skola (Tyresö) sitt sedvanliga dagsverke för Tuffs indiska projekt och vi ska få höra en dagsverkesveteran, läraren Eva Henriksson, berätta om loppmarknad på Alléplan och sin uppskattning av Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas. I vår serie om yttrandefriheten har Göran Flodman skrivit en text, ”Bra att tänka om (3)” och den ska vi läsa upp. Som vanligt gör Hampus Eckerman sina rappa kommenterar, den här veckan om kostnaden för Irak-kriget, om hur gästarbetare används som slavar i Irak, om USA:s stöd för terroristdåd mot Kuba, hur USA ockuperade Hawaii. Krönikan har rubriken och om en märklig mutskandal i Turkmenistan ”Missbruk av honnörsord och invektiv” och tar bland annat upp användningen av orden ”hederskultur” och ”rasism”. På onsdagkväll (3 maj) kommer Svenska Freds’ generalsekreterare Ola Mattsson till Tuff-lokalen, dit alla är välkomna. Ola intervjuas här i Radio Tuff om vad han anser fredsrörelsen måste göra i dag. Sen utfrågas den progressive amerikansk-svensken Al Burke om svensk ”främlingsfientlighet” och hur negativa dagens svenskar kanske är mot amerikaner.
 
7/5                     Vi börjar med att dela ut ”veckans rosor”, bland annat till ett par professorer,
9/5                     en Tyresöbo av irakiskt ursprung, en skola, ett statsråd och till solidariska
människor som förstår att det är viktigt att stödja frivilligt arbetande Tyresö Ulands- och Fredsförening. Monica Schelin och Åke Sandin diskuterar fredsrörelsens historiska erfarenheter, missbruket att pådyvla skuld på grund av samröre (guilt by association) och läget i Irak. Veckans krönika har den märkliga titeln ”Att bara ligga och fisa vid teven” och tar bland annat upp diskussionen om politikerlönerna. Hampus Eckerman kommenterar i dag Uppdrag Gransknings program om radikal islamism, USA-stödd gerilla i Somalia, John Pilgers jämförelse mellan amerikansk politik i Salvador förr och i Irak nu, att USA nu tvekar att kalla talibaner för terrorister och den israeliska fredsrörelsens krav på dialog med Hamas. Politiskt aktiva 20-åringen Sara Albornoz intervjuas om sin gamla skola Kumla och om sina åsikter om fred, krig och världssvält. Lars Ohly intervjuas om ulandsbistånd, fattigdomen i världen, minskning av militära kostnader och Irakkriget. Det blir också information om Tuffs mångskiftande verksamhet och om Radio Tuff
 
14/5                   Vi börjar som vanligt med att dela ut rosor, bl a till en samtalsledare, till minnet
16/5                   av en bortgången Tuff-aktivist, en krönikör, en debattör, ett grönt språkrör, en
kulturredaktör och ett par arrangemang. Hampus Eckerman kommenterar i dag det bortglömda Västsahara, rysk hjältefilm om Tjetjenienkriget, Irans president och de negativa konsekvenserna av Natoanfallet på Jugoslavien. Veckans krönika har rubriken ”Massor av utmärkta Tuff-projekt i världen” och är en genomgång av mångårig biståndsverksamhet inte bara i Indien utan också på andra ställen i världen. Anna Steele Karlström, förstanamn på Folkpartiets kommunfullmäktigelista, intervjuas om Tuffs indiska projekt och om sin avsky för alla personminor som långt efter krigen ligger kvar och dödar människor. Östeuropakännaren Seppo Isotalo intervjuas om sitt besök nyligen i Moldavien, ett för de flesta okänt land, och vad han föreläste där om vid ett seminarium om integration.
 
21/5                   Veckans rosor delas som vanligt generöst ut, bl a till en fredsorganisation, en
23/5                   folkrörelseaktivist, tidningarna Metro och Vi i Tyresö, påven, en brittisk
journalist, en svensk kulturredaktör och till olika arrangemang. Hampus Eckerman kommenterar i dag hur militären ockuperat Gärdet, diskriminerande lagar i Israel, allvarlig matbrist i Irak och hur britterna satte judar i läger under andra världskriget. Veckans krönika har rubriken ”Märkligt accepterade etniska rensningar” och handlar om serber, tjetjener, polacker, tyskar och palestinier. Tyresös moderata kommunalråd Berit Assarsson intervjuas om sin syn på internationellt bistånd och Tuffs många projekt i tredje världen. Margareta Svahn diskuterar Indiens snabba ekonomiska framsteg och de flera hundra miljonerna fattiga i landet. Christer Lundgren kommenterar det märkliga motståndet mot Diana Johnstones Balkanbok ”Dårarnas korståg” och EU:s snäva behandling av Serbien. Från Svenska Freds’ årskongress rapporterar Sylvia Ljungdahl om ett fredsmuseum, libanesisk magdans och ett beslut om att fokusera på mellanöstern.
 
28/5                   Som vanligt börjar vi mycket positivt genom att dela ut rosor bland annat till ett par
30/5                   svenska brevskrivare i Guatemala, en indisk partner, en skola, ett par tuff-aktivister, en DN-debattör, en amerikansk-svensk, israeliska kulturarbetare, en hemsidesansvarig, en insändarsida, människor som vill hedra en bortgången och till ett lockande tuff-arrangemang om Irak. Förre kulturministern Bengt Göransson diskuterar frihet kontra valfrihet, individualism kontra egoism, makt kontra maktlöshet, konkurrens kontra olikhet och berättar om Vietnam och dess kulturpolitik. Veckans krönika har rubriken ”Aggressiva och urfåniga köpuppmaningar” och tar bland annat upp reklamlöften om fina akademiska titlar och mycket längre penisar. Hampus Eckermans kommentarer i dag handlar mest om bedrägerier, såsom den massiva uppvaktningen av Mrs Pottenham 1810, ”Prinsen av Abessiniens” besök hos brittiska flottan 1910, ”Veteraner i kommande krig”, myten om lämlarna och Marie Antoinette felciterad. Tuff-aktivisterna Gunnar Petersen och Monica Schelin berättar om ”de fattigaste av de fattiga”, stambefolkningen i indiska Dharampur, och sina besök i olika skolor där de informerar om tuff-projekten för dessa fattiga. Vi tar också upp några varför man bör bli medlem i Tyresö Ulands- och Fredsförening, TUFF och berättar lite om denna förenings mångskiftande verksamhet.
 
4/6                     Vi börjar med att dela ut ”veckans rosor”, bl a till hemsidesansvariga, ett tuff-
6/6                     möte, en lokaltidning, en Haningebo, en nedrustningskommission, ett seminarium, en kvinnlig författare, en f d riksdagsledamot och till en tysk dissident. Irakkännarna Widad Zaki, Anita Lilburn och Sami Almaleh diskuterar den eländiga situationen i Irak men berättar också om ett barnboksbibliotek som med svenskt stöd uppförs i Bagdad. Veckans krönika handlar också delvis om Irak och har rubriken ”Krig innebär massakrer”. Hampus Eckerman kommenterar i dag hur den amerikanska massakern i den irakiska staden Haditha, hur 3000 brittiska soldater hittills deserterat, om kostnaderna för att ta bort anti-krigsplakat i London, hur propagandakampanjerna mot Iran alltmer liknar de mot Irak, samt en ny bok om Shaka Zulu, även kallad Afrikas Napoleon. Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl fyller jämt i dag och intervjuas om sitt frivilliga jobb i Tuff och i kvinnojouren. Vi får också höra Lena Granhagen sjunga ett par låtar av Wolf Biermann.
 
11/6                   Vi börjar med att dela ut många ”veckans rosor”, bl a till tuff-aktivister,
13/6                   en födelsedagshyllning, en skola, en Örebrokille, en f d vapeninspektör,
artiklar i tidningarna The Independent, The Observer och Rocky Mountain News samt veckomagasinet Ryska Posten, till en Aftonbladetkrönikör och till en vers av Tage Danielsson. Veckans krönika har rubriken ”Hela jorden är vårt fosterland” och handlar bland annat om Bertil Englerts tavlor om så kallade antifascister. Hampus Eckerman kommenterar i dag användandet av tunga droger i den amerikanska armén, nya dokument kring Abu Ghraib-skandalen, hur USA gav order om att skjuta koreanska flyktingar under Korea-kriget, hur de israeliska raslagarna splittrar äktenskap samt hur de nya irakiska ministrarna lika gärna skulle kunna kallas brittiska. Sen blir det ett finsk-ryskt inslag. Den ryske journalisten Georgy Osipov intervjuas om Stalintidens förföljelser av hans farföräldrar, om hans pappas åsikt om varför så många ryssar dödades under andra världskriget och varför Ryssland inte kvalat in till fotbolls-VM. Seppo Isotalo är tolk och utfrågas om de många finskföddas inställning till andra svenskar. Låtarna i dag sjungs av bland andra Pär Sörman
 
 
18/6                   Veckans rosor delas ut i mängd, bl a till en kulturjournalist på DN, en före detta
20/6                   moderat riksdagsman, en krönikör i Aftonbladet, en historiker, en gymnasist, en redaktör på fredstidningen Pax, en brittisk tidning, en fängslad burmesisk demokrat, ett café på Orust och till en gammal kampsång. Från Tuffs styrelsemöte i veckan hör vi Sylvia Ljungdahl, Erika Husberg, Lena Sandin, Margareta Svahn och Gunnar Petersen berätta om kommande aktiviteter som Hiroshimadagen, loppmarknader med mera. Veckans krönika har rubriken ”Den accepterade och lönsamma rasismen” och tar upp en succéfilm och en boksuccé. Hampus Eckerman kommenterar i dag israelisk inblandning i libanesiska attentat, Pentagons syn på förnedring och utnyttjande av fångar, om protesterna mot amerikanska soldater i Ukraina samt svenska försvarets nya syn på konst. Vi berättar också om de femton sommarprogram som läggs in på Succékanalen 91,4 i dag söndag. Det är som vanligt olika slags människor som kommer till tals och flera av programmen, t ex med Bengt Citron och de bortgångna fredskämparna Robert Stieger och Roland Schütt, är av särskilt intresse för Radio Tuffs lyssnare. Musik blir det av Tyresö Jazzband och sång av Jörgen Toresson.
 
25/6                   Vi sviker inte vår positiva tradition utan börjar med att dela ut ”veckans rosor”, bl a till
27/6                   ett par indiska partners, den ”perfekta presenten”, en berömvärd skola, en sommarpratare, en lokaltidning, en brittisk journalist, en medarbetare i San Francisco, en förening för hotade unga kvinnor och en Jugoslavienkommitté. Krönikan den här veckan är kanske lite annorlunda och har rubriken ”En midsommarrapport från min toalett och innehåller bland annat dikter av Bengt Anderberg och Harry Martinsson, seriefiguren lilla Mafalda och religionernas märkliga tolerans mot krigiska massmord. Hampus Eckerman kommenterar i dag konflikten på Östtimor och Australiens inblandning där, krigsherrar och islamister i Somalia samt den amerikanske Irakambassadörens rapport om ambassadpersonalens bristande säkerhet. Det blir också en lång intervju med den antimilitaristiske konstnären Bertil Englert, bl a om Karolinahemmet i Tyresö, fredsvännen Leo Tolstoj och om Bertils tavlor, till exempel Internationalen och hans hyllning av daggmasken. Sång blir det av Allan Edvall, Joan Baez och Pete Seeger samt Lena Granhagen sjunger Wolf Biermann. Men först en snutt med Louis Armstrong
 
2/7                     Som vanligt är vi i början mycket positiva och delar ut många rosor, bland annat till en
4/7                     kulturskribent i DN, en amerikansk löjtnant, en skola i Täby, en generalsekreterare för fred, en rysk soldatmoder och hennes hemland, en Tuff-aktivist i Sveriges Radio, en artikel på DN-Debatt, en tysk teaterchef, en kontroversiell österrikisk författare, en medmänsklig tjeckisk författare och en israelisk intellektuell. Veckans krönika har rubriken ”Tjatiga propagandalögner också i DN” och handlar bland annat om 61 år gamla historieförfalskningar som fortfarande publiceras som sanningar. Från Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har vi fått en text om massakern i vietnamesiska Song My 1968 och om den amerikanske helikopterpiloten Hugh Thompson, som hade modet att avslöja den. Hampus Eckerman kommenterar i dag Irans förhandlingar med EU om kärnkraft och motiverar varför Irak är en värre humanitär katastrof än Darfur. Artisten och tidigare Ältabon Gunnar Säfsund sjunger egna protestvisor från 1970 och intervjuas om den tidens miljöfrågor och Regionplan 70. Författaren och tidigare gymnasieläraren Gunnel Wahlström uttrycker sin upprördhet över att situationen i Gaza nu blivit ännu värre med brist på el och vatten i den 40-gradiga hettan och hon riktar skarp kritik mot Israels politik. Peruanska panflöjter står för pausmusiken.
 
9/7                     Det blir många rosor utdelade, bland annat till en filmare, en insändarskribent, en
11/7                   loppisarrangör, en kulturredaktör, en israelisk debattör, en historiedoktor, ett gäng amerikanska farmödrar, en tysk tidning och till solidariska människor. Krönikan i dag har rubriken ”Synd om USA-soldaterna – också” och menar att även de är människor – åtminstone innan de avhumaniseras av kriget. Hampus Eckerman kommenterar den här veckan orsaken till att Israel anfaller Gaza, svartlistningen av oönskade palestinier, svenska soldater i Afghanistan och brittiska övergrepp i Kenya under 1950-talet.   Sen följer några inslag om den 4 juli, USA:s nationaldag. Först intervjuas amerikansk-svensken Al Burke om sina synpunkter på denna dag och utfrågas också om sin Nicaraguabok med titeln ”Misery in the Name of Freedom”. Tidningen Broderskaps redaktör Bruno Sollerman intervjuas om sin inställning till Irakkriget och dialogen med svenska muslimer. Vi hör också en bit av det tal om främst kärnvapenhotet som Agneta Norberg höll på Stortorget den 4 juli. Sång blir det av Joan Baez.
 
16/7                   Rosor delas i dag ut till en sjömilitär veteran, en sommarpratare, en indisk partner, en
18/7                   insändarskribent, en kvällstidningskrönikör, en president, en professor i Helsingfors, en skådespelare och inte minst till solidariska människor. Veckans krönika tar sats i en bok av Joan Baez och har rubriken ”Hur kan man vilja bli vapenvägrare egentligen?” Det blir en lång intervju med Tuffs ordförande Sylvia Ljungdahl, som sammanfattar Tuffs biståndsinsatser det senaste halvåret och informerar om kommande verksamhet. Hampus Eckerman kommenterar i dag britternas hemlighållande av dokument om härjningarna i Kenyas på 1950-talet, reaktionerna på Nordkoreas missilförsök och Israels krigiska ingrepp i Libanon. Vi läser upp en text av Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson. Den handlar om fotboll, den ”patologiska optimisten” Alice och om det misslyckade ”kapitalistiska” kriget i Irak. Vi hör Joan Baez sjunga och korta snuttar med peruanska panflöjter
 
23/7                   ”Rosorna” denna vecka delas ut till en skånsk kulturskribent, en diplomatveteran,
25/7                   programmet Ring P 1, en filosof och publicist, en generös bidragsgivare till Tuffs Indienprojekt och till Tuffs förberedelser av Hiroshimadagen om ett par veckor. Veckans krönika har rubriken ”Många tyska efterkrigsoffer (1)” och handlar om massdöden i det beryktade koncentrationslägret Sachsenhausen också efter kriget. Jugoslavienkännaren och fredsvännen Sören Sommelius intervjuas om sina böcker om de krigiska tragedierna på Balkan under 1990-talet och sin kritik av mediernas skildring av dem. Konstnären och pacifisten Bertil Englert berättar om sin skulptur ”Lenins hjärna”, som han dessutom spelar på -- med ett vedträ rentav. Libanonfödde Tyresöbon George Hamzo intervjuas om kaoset i sitt gamla hemland och menar att majoriteten libaneser tar avstånd både från Israel och Hizbollah. Hampus Eckerman kommenterar också kriget i Libanon och ger sin förklaring till Israels och USAs motiv för bombningarna, nämner att en del israeler nu firar 60-årsminnet av bombdådet mot det brittiska högkvarteret Hotel King David i Jerusalem samt kommenterar Etiopiens intrång i Somalia. Tyresötjejen Annika Nicolaou (f. Atterlo) , som bor på Cypern berättar om att hon tillhört de frivilliga som hjälpt de från Libanon evakuerade, vilka i tusental anlänt till cypriotiska hamnar. Vi hör också Tyresös Jörgen Toresson sjunga sin egen hyllning till Gamla stan.
 
30/7                   Denna veckas rosor delas ut till en indisk partner, den perfekta presenten, alltså Tuffs
1/8                     mangogram, till en idéhistoriker och till alla dem som kommer ihåg Hiroshimadagen om en vecka. Krönikan i dag väckte 1996 protester och beskyllningar då den publicerades, för den har rubriken ”Det var jävla synd om ryssarna”, ett citat från en finsk krigsveteran. Libanonfödde fredsaktivisten Roni Doumit intervjuas på telefon om bombningarna av Libanon, kommenterar Hizbollahs ställning i landet, anser att privatarméerna bör avväpnas och hoppas trots allt på en bra framtid för sitt gamla hemland, ibland kallat ”Medelhavets pärla”. Hampus Eckerman diskuterar orsakerna till de omfattande israeliska bombningarna av Libanon och attacken på FN-posteringen. Seppo Isotalo är hemkommen från en resa i österled och berättar om den politiska situationen i Ukraina, där den ”oranga revolutionen” nu tycks ha gått i stå och kommenterar den etniska splittringen i öst. På telefon intervjuas Örjan Wiberg om sitt intresse för Indien och sina positiva intryck av Tuff-projekten där, men tar också upp indisk byråkrati och korruption.
 
6/8                     Vi delar som vanligt ut ”veckans rosor”, bland annat till en ledarskribent i Dagens
13/8                   Nyheter, ett par israeliska militärer, en radikal brittisk journalist och inte minst till alla som manifesterade det faktum att det i dag är exakt 61 år sen en atombomb fälldes mot Hiroshima. Och årsdagen av Hiroshimas förintelse präglar dagens sändning. Monica Schelin och jag diskuterar kärnvapnen. Monica minns sitt besök i Hiroshima den 6 augusti 1989, och jag berättar om det framgångsrika svenska motståndet mot de medialt och politiskt stödda planerna på blågula kärnvapen för 50 år sen. Också veckans krönika har samma ämne och har rubriken ”Fyra falska trosartiklar om Hiroshima”. Den analyserar amerikanernas försök att rättfärdiga massmorden på japanska civila. Sen får Hampus Eckerman två frågor att besvara: Varför bombas elverk, hamnar, vägar, broar och annan infrastruktur i Libanon om Israel vill komma åt Hizbollah? Och är de alltför många civila dödsoffren en följd av att Hisbollah gömmer sig bland befolkningen? Det blir sång av Anders Fugelstad, Lars Ekborkg och Jan Malmsjö, men allra först en snutt med Louis Armstrong
 
13/8                   Rosorna den här veckan delas ut till ett par hemsidor, en författare, en lokaltidning, en
15/8                   psykolog, en kulturskribent, en filmare och debattör, en fredstidning, en religionshistoriker och till solidariska människor. Krönikan har rubriken ”Tio tänder för ett öga” och ställer det hämnande massdödandet mot icke-våld och försoning. Hampus Eckerman kommenterar hur krisen i Libanon i förlängningen kan leda till krig mot Iran, hur israeler bojkottar libanesiskt hasch, om hur det påstådda självmordet på den brittiske vapenexperten David Kelly börjat undersökas igen och hur trädgårdstomtar nu kan villa ut på Kulturhusets spa. Tyresötjejen Rima Chamoun berättar hur hon växte upp i krigets Beirut och om sina känslor av sorg inför dagens situation i Libanon. Radio Tuffs Rysslandskännare Seppo Isotalo har läst kommendör Emil Svenssons bok ”Under den fridfulla ytan”, som handlar om påstådda ryska ubåtar i svenska vatten, men Seppo menar boken saknar bevisvärde
 
20/8                   Rosorna den här veckan ger vi till ett europeiskt land, en konferens om Liberia,
22/8                   den smartaste presenten, en partner i Belgrad, en författare och debattör, en brittisk tidning, till kommande arrangemang och till solidariska människor. Den del av Indien där de många Tuff-projekten finns, har drabbats av svåra översvämningar och vi ska lämna en rapport om detta, byggd på brev från Tuffs partner Bhikhu Vyas. Veckans krönika har rubriken ”Ungdomssynder och tillnyktring” och tar upp stormen kring Günter Grass och citerar en klok 26-åring. Sveriges första kvinnliga försvarsminister är Leni Björklund och hon intervjuas om höga militärutgifter, svenska soldater utomlands och får frågan om försvaret verkligen är partiskiljande i valkampanjerna. Hampus Eckerman kommenterar hur historiska platser i Libanon förstörts av israeliska bomber, hur den terroristplaner att spränga brittiska flygplan i luften verkar ha varit ett påhitt, hur de flesta som gripits för påstådda terrorbrott varit oskyldiga och hur en filippinsk domare fått hjälp av tre mystiska dvärgar. Den svensk-amerikanske historieprofessorn Arnold Barton jämför engagemanget bland amerikanska studenter i dag med 70-talets antikrigsrörelse och får frågan om Irakkriget kommer att påverka kongressvalet till hösten.
 
27/8                   Rosorna den här veckan delas ut till en lokaltidning, en kvällstidningsskribent,
29/8                   en brittisk författare, en riksdagsledamot, en muslim i Göteborg, en amerikansk
vapenmotståndare, en indisk partner och till lockande Tuff-arrangemang. Det här råkar vara veckan när Radio Tuff fyller 21 år och därför har krönikan rubriken ”Rekord eller 21 års radioti”, där också kritik av Radio Tuff kommenteras. Ingemar Myhrberg skrev 1985 boken ”Ubåtsvalsen”, där han riktade en svidande och rolig kritik mot alla uppblåsta skrönor om att ryska ubåtar vimlade i våra vatten. Han berättar i dag om ubåten 137 som för 25 år sen gick på grund i Blekinge, om den ”ubåt” vid Utö som marinen frenetiskt sjunkbombade ett par år tidigare och som visade sig vara stenanhopningar och ett gammalt vrak, om andra ”ubåtsincidenter” och om kommendör Emil Svenssons bok ”Under den fridfulla ytan”. Hampus Eckerman kommenterar hur historiska platser i Libanon förstörts av israeliska bomber, ur terroristplaner att spränga brittiska flygplan i luften verkar ha varit ett påhitt, hur de flesta som gripits för påstådda terrorbrott varit oskyldiga, hur en amerikan stoppades vid incheckningen för att han inte ville avslöja för sin mamma att han hade en penispump i handbagaget och hur en filippinsk domare fått hjälp av tre mystiska dvärgar,
 
3/9                     Många rosor delas ut, bl a till en krönikör, en amerikansk-svensk, en ung pacifist, en
5/9                     gammal amerikansk domare, en Hanvikenbo, en professor i USA, en manifestation, en
gotlänning och ett spännande diskussionscafé. Just detta diskussionscafés samtalsledare Göran Flodman diskuterar ämnena historia och ideologier med Bengt Citron. Veckans krönika har rubriken ”Fotbollen, valet och det ’oproportionerliga” Valarbetarna Marita Bertilsson och Lennart Jönsson berättar om den ständiga vandaliseringen av valaffischer och det mödosamma arbetet med att reparera och återställa. Hampus Eckerman kommenterar i dag Irans anrikning av uran och återuppbyggnaden av Libanon. Östtysken Torsten Lindow intervjuas om varför han i protest mot Tysklands deltagande i anfallet på Jugoslavien 1999 lämnade den tyska socialdemokratin och hur Stasianställda återanpassats.
 
10/9                   Vi delar ut rosor till en gandhian, en bortgången indier, en skola, ett par lokaltidningar,
12/9                   en f d vicepresident, en folkförsamling, en israelisk tidning, en klurig gotlänning, en
modig pakistansk kvinna och en mångkulturdag. Krönikan den här veckan har rubriken ”Val, folkrätt och mänskliga rättigheter” och handlar bland annat om Irak. Tore Persson gjorde på 70-talet en jättefin Indienutställning och berättar litegrann om sitt besök av Tuff-projekten 1974. Sen intervjuas i tur och ordning två landstingspolitiker, finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s) och Tyresös Mats Larsson (fp). De får bland annat frågor om privatiseringar och om u-landsbiståndet. Hampus Eckerman kommenterar i dag en dansk terroristplan som inte verkar ha funnits, hur USA betalat journalister för att kritisera Kuba, hur USA börjat förstöra delar av sina kemiska vapen och dataintrången i den svenska valkampanjen. Om valkampanjerna intervjuar Monica Schelin Åke Sandin, som tycker synd om folkpartisterna också.
 
19/9                   Vi delar ut rosor till demokratiskt engagerade, ett veckomagasin, en insändarskribent, ett brittiskt forskarlag, amerikanska biografer, en gandhian, en belgisk skribent, en brittisk journalist, en israelisk människorättsorganisation, en svensk riksdagsman och till ”Tyresös vackraste yttervägg”. Krönikan den här veckan har rubriken ”Finland finns djupt i mitt hjärta”, en hyllning av ett broderfolk i allmänhet och av Henrik Tikkanden i synnerhet. Historikern Knut Carlqvist skrev 2001 boken ”Tysta leken”, där han tvivlade på den officiella versionen av Estomias förlisning och i dag kommenterar han Lars Ångströms DN-artikel om att man mörkar omständigheter i samband med katastrofen. Och så kommer den sista telefonrapporten på länge från Hampus Eckerman för han sticker på fredag iväg på en tolv månaders jordenruntresa och han berättar om länder han ska besöka men lovar att höra av sig till Radio Tuff via Internet. Ordförande i Kristna Fredsrörelsen är Joakim Wohlfeil och han får frågan varför anhängare av olika religioner i konflikter så föga håller budet om att icke döda och berättar om samarbete över religionsgränser.
 
24/9                   Många rosor delas som vanligt ut, bland annat till fem forna sovjetrepubliker, indiska
26/9                   medier, en amerikansk mångmiljardär, minröjarna, en turkisk journalist, ”Påtryckare för
fred”, TFF, ett antal nobelpristagare, en sydafrikansk biskop, flera spännande offentliga möten och ett viktigt plusgiro. Religioner tycks spela en allt större roll i politik och konflikter och därför har veckans krönika rubriken ”Religioner och krigiska massmord”. Ämnet i diskussionscaféet Filosofika den 2 oktober diskuteras av Göran Flodman och Bengt Citron. Det har den provokativa titeln ”Fungerar religion som placebo?” Samma ämne kommenteras av Gunnel Wahlström, som just kommit ut med en bok om Katharinaklostret i Sinai, men främst uppehåller hon sig vid påvens uppmärksammade citat om islam. Åsa Oja har i år givit ut sin översättning av Thomasevangeliet och får också frågan om religion som placebo samt om religionerna och krigen. Svenska Freds politiske sekreterare Rolf Lindahl berättar om Internationella fredsdagen i torsdags (21 sept) och om åtalen mot den kvinnliga turkiska journalisten Birgul Özbaris för att ”alienerat folket från militären” och Svenska Freds ”Påtryckare för fred” som kampanjar för hennes skull. Anja Skeppstedt är ung vice ordförande i Svenska Freds och får frågor om varför hon engagerar sig i föreningen och vilka frågor hon jobbar med.
 
1/10                   Vi delar ut rosor, bland annat till ett par Tyresöbröder, en modig men tyvärr
3/10                   mördad afghanska, en brittisk journalist, en krönikör, en radioman, en rättelse,
ett par evenemang och till solidariska människor. Inför tuff-mötet på onsdag om bistånd till Indien påminner Åke Sandin om de unika fördelarna med Tuffs Indienprojekt. Vår indiske partner Bhikhu Vyas kommenterar den snabba ekonomiska tillväxten i Indien men menar att den snarare försämrar de fattiga massornas situation. Sedan två inslag om Latinamerika: Håkan Björkman om jordskreden i Guatemala för ett år sen och Fårdala skolas planer på ett Öppet hus till förmån för de drabbade. Hampus Eckerman rapporterar från Kuba, om dykning, mystiken kring de olika valutorna, om revolutionshjältar samt om fantastiska kyrkogårdar. Ulf Smedberg intervjuas om sitt besök i Belgrad nyligen där han bland annat träffade Tuffs partner Lina Vuskovic. Henrik Arnstads nyutkomna bok om förre utrikesministern Christian Günther recenseras av Seppo Isotalo, som också berättar om finska KGB-agenten Hella Wuolijokis insatser för fred med Sovjetunionen. Svenska Freds’ organisationssekreterare Anna Östberg intervjuas om Peace- and Love-festivalen i somras i Borlänge och om krav på svensk vapenexport. Krönikan den här veckan är kort och har rubriken ”Radio Tuff 1100 gånger!”
 
8/10                   Rosorna den här veckan delas ut till människorättsorganisationer, en amerikansk ex-10/10                     president, en svensk skriftställare, en brittisk Indienkännare, amerikanska
fredsaktivister, en gotländsk ironiker, en solidarisk skola och ett seminarium om Tjetjenien. I Indien har Gandhi fått en renässans och Tuffs partner där Bhikhu Vyas förklarar det nya intresset för icke-våld och hävdar att ”Gandhi behövs i dag”. I går (lördag) mördades den modiga ryska journalisten Anna Politkovskaja. Stefan Lindgren, utgivare av informativa ”Ryska Posten” har översatt hennes bok om Tjetjenien och kommenterar mordet. Krönikan den här veckan har rubriken ”De självgoda segrarnas råa rasism” och påminner om att krigsförbrytelser och grymheter begås i krig också av ”de goda”. Sedan kommer ett långt inslag om Turkiet: I centrum är den kvinnliga journalisten Birgul Özbaris, som i Turkiet hotas av långa fängelsestraff efter att ha skrivit om vapenvägran. Vi får också höra kommentarer av stockholmspolitikern Rebwar Hassan och som tolk hör vi Kamil Mohammadpoor.
 
15/10                 Rosorna den här veckan delas bland annat ut till en Rysslandskännare, en
17/10                 fredsrörelse, en skribent i New York Times, en stark och fredlig björn, en medicintidskrift, en Mellanösternexpert, en bengalisk nobelpristagare, en skola, en fredskvinna, en lokaltidning och en låtmakare i Sveriges Radio. Måndag den 23 oktober kommer Eva Zillén från Kvinna till Kvinna till Kulturcaféet i föreningsgården och inleder ett möte om ”Kvinnor i krig och konflikt”, ett ämne hon i dag intervjuas om. Hampus Eckerman rapporterar från Kuba om fiktiva amerikanska krigshjältar på Grenada och om Kubas insatser för Afrika. Krönikan den här veckan har rubriken ”Åsiktsförföljelse och hyckleri också i väst” och kritiserar turkiska och franska lagar och den generande tystnaden om domarna mot Robert Faurisson och David Irving. Tomas Magnusson var Svenska Freds ordförande 1979-85 och har i år utsetts till president i den anrika Internationella Fredsbyrån (IPB) och berättar om organisationens verksamhet. Peruanska panflöjter och låtar av Cornelis Vreeswijk får vi också höra.
 
22/10                 Många ”rosor” delas ut som vanligt, bl a till en före detta amerikansk vapeninspektör,
24/10                 en DN-skribent, nordiska fredsaktivister, artikel om Tjetjenien, en Rysslandskännare, en
expert på bombkrig, en brittisk Indien-korrespondent, en indisk religionskritiker, en gotländsk satiriker, en hårresande bekännelse, en fredsfest på tisdagkväll och en köpare av mangogram, den perfekta presenten. Radio Tuffs Hampus Eckerman rapporterar i dag från Guatemala, bl a om militärdiktatur, brottslighet, Guevara, piratkopior och aktiva vulkaner. Veckans krönika har rubriken ”Tre tyskar att minnas”, nämligen Martin Niemöller, Kurt Schumacher och Peter Glotz. Vår man i Kalifornien, Bengt Svensson, har skickat en text om USA. Den har rubriken ”Krig, Gud och sex” och den läser vi upp. Ordföranden i Sveriges fredsråd, Valentin Sevéus, berättar om fredsfesten i Blå hallen på tisdagkväll och om de båda tuff-aktivister som då får Lilla fredspriset. ”Irakiskt trauma och body count” är rubriken på en artikel av Ingrid Ternert, 2003 mänsklig sköld i Irak. Den läser vi också upp. Sång blir det av Joan Baez och Lena Granhagen men först 22 sekunder med en mycket positiv Louis Armstrong.
 
29/10                 Veckans rosor delas ut till ett radioprogram, en kommendör, en diplomatveteran, ett
31/10                 par fredsorganisationer, en före detta vapeninspektör, en äreräddning av Putin, en 23-
årig amerikan, en lokaltidning, två insändarskribenter, en Tyresöskola och en generalsekreterare. I samband med rosorna får vi höra kommendör Karl Anderssons tvivel på att ubåten U 137 avsiktligt trängde in i Blekinge skärgård 1981 och dessutom vad Svenska Freds’ generalsekreterare Ola Mattsson sa i SvT:s Agenda för en vecka sen. Tuffs ordförande Sylvia Ljungdahl berättar om den stora fredsfesten i Blå Hallen på FN-dagen och frågar ut Monica Schelin och Åke Sandin, som då mottog Lilla fredspriset. Från själva evenemanget hör vi Sveriges Fredsråds ordförande Valentin Sevéus, förre ordföranden Bo Wirmark, riksdagsledamoten Maria Hassan och Monicas och Åkes tacktal, en hyllning av Per Anders Fogelström. Marianne Stieger kommenterar tyska soldaters skändning av lik i Afghanistan samt fattigdom, arbetslöshet och sjukförsäkring i Tyskland. Från Belize och Mexico rapporterar Hampus Eckerman om kubanska cigarrer, färgglada sombreros, CIA:s flygbolag Air America och ”jordbävningen” McGoon. Peruanska panflöjter är paussignaler men allra först 22 sekunder med en mycket positiv Satchmo
 
5/11                   Många rosor delas ut: till ett TV-program, fyra fredsaktivister, en
7/11                   gotländsk satiriker, en tidskrift, en förgrundsfigur i Tyresö kulturliv, en
före detta norsk statsminister, en Göteborgspolitiker, en före detta vapeninspektör, en internationell naturfond, en Tyresölärare, en amerikansk veteranprofessor och till två musikaliska Tyresöbor. Därvid hörs Sven Lionell, sexåriga Isa och en fredspsalm. Radio Tuffs jorden-runtresenär Hampus Eckerman rapporterar i dag från Mexico om så skilda företeelser som Nils Holgersson och ”glada skelett”. Krönikan i dag har rubriken ”Snus är snus om ock i gyllne dosor”, handlar om teknik, reklam och köpgalenskap och innehåller citat ur svensk poesi. Ordföranden i föreningen Afghanistansolidaritet Stefan Lindgren intervjuas om Afghanistan inför mötet på onsdagkväll 8 nov. Göran Flodman är samtalsledare i Tuffs diskussionscafé Filosofika och kommenterar ämnet för mötet i morgonkväll 6 nov. Det har rubriken ”Vad vill vi med våra liv?”
 
12/11                 Rosorna denna vecka delas ut till en kristen fredsdebattör, en recensent i Svenska
14/11                 Dagbladet, ett diskussionscafé, en politisk sekreterare i Svenska Freds, en
Afghanistankännare, en indisk tidskrift, en medlem av Monte Python, en brittisk journalistveteran, en artikel om klusterbomber, en engelsk lord och en brittisk tidning. Farshid Ardabili-Farshi är fredsaktivist i Nässjö och berättar om sina två år som soldat i det blodiga kriget Irak-Iran på 80-talet och kommenterar dödsdomen mot Saddam Hussein. Veckans krönika tar också avstamp från dödsdomen mot Saddam och har rubriken ”Skicka dom till Sankta Helena i stället. Från Mexico rapporterar Radio Tuffs globetrotter Hampus Eckerman om fribrottning, mexikanska skrik, coca cola och Nordkorea. 18-årige Anton Klepke berättar hur han i oktober tillsammans med ett 40-tal finländare och svenskar kedjade fast sig vid kärnvapenbasen Faslane i Skottland och hur han sedan fick tillbringa 35 timmar i fängelsecell.
19/11                 Rosorna i dag delas ut till ett par skolor, en finsk förening, en kanadensisk diplomat, en
21/11                 Rysslandskännare, ett internationells pris, en medicindocent, tre skribenter om
Vietnam, ett möte om Kina och till ett par tuff-aktivister. Förre riksdagsmannen Lars
Ångström intervjuas om sitt engagemang i gåtan om hur Estonia sjönk och de senaste turerna i frågan. Veckans krönika har rubriken ”Hälsan tiger alltför still” och nämner ett antal ljusglimtar i novembermörkret. En strimma av ljus berättar också Anita Lilburn om, när hon intervjuas om det barnboksbibliotek som på svenskt initiativ fungerar i våldets Bagdad. Om Afghanistan berättar Stefan Lindgren, som har skrivit tre böcker om landet.
 
26/11                 Vi delar ut hela fjorton rosor, b la till en Indiengrupp, en lokaltidning, en amerikansk-
28/11                 svensk, en indier, en förening mot slaveri och barnarbete, en förening för
utvecklingsfrågor, en vietnamesisk författare, ett västligt grannland, ett radioprogram, ett barnboksbibliotek, en Rysslandskännare, en trio fredsveteraner, en insändarskribent och tre intressanta tuff-arrangemang. Radio Tuffs jordenrunt-resenär Hampus Eckerman rapporterar från Mexico om kalla bussar, ”fungerande anarki”, demonstrationer, mumier, dvärghundar, och revolutionären Pancho Villa. Irakfödda Widad Zaki intervjuas om massmördandet i sitt forna hemland, om oljan, elbristen och vilka som tjänar på splittringen samt om ljusglimten: barnboksbiblioteket. Veckans krönika har rubriken ”Folkmord och ’förnekare’ ” och handlar om vita kolonisatörers härjningar på 1800-talet men också om risken att bli stämplad som ”förnekare”. Ämnet behandlas i diskussionscaféet Filosofika den 4 december. På torsdag (30 dec) kl 19 kommer amerikansk-svensken Al Burke till Tuff-lokalen Myggdalsvägen 80 för att inleda en diskussion om USA:s inflytande på våra medier och om detta ämne intervjuas han.
 
3/12                   Veckans rosor delas bland annat ut till tuff-arrangemang, en vice ordförande, en teater,
5/12                   en klurig gotlänning, en israelisk tidning, en svensk debattör, en amerikansk historiker och till flera tuff-aktivister. Hampus Eckerman rapporterar på nytt från Mexico, bland annat om järnvägar, gatunamn och revolutionshjältar. Bitte Isacsson har just kommit hem från Peru och Ecuador och hon intervjuas om det och vi hör också hennes bestämda åsikter om läget i Gaza och Palestina, som hon har egna erfarenheter av. Inför diskussionscaféet Filosofika i morgon måndag kommer en kort krönika på temat ”Folkmord och förnekelse”. Sen kommer en repris av Monica Schelins och Åke Sandins program på Tyresöradion om nordvietnamesen Bao Ninhs bok ”Krigets sorger”
 
10/12                 Det delas ut ovanligt många rosor i dag, bl a till ”den perfekta julklappen”, ett
12712                 radioprogram, en prisbelönt amerikan, en brittisk tidning, en gotlänning, en fredsforskare, tuff-aktivister, Lisa i Colorado, ett veckomagasin om Ryssland, två kolumnister, en FN-rapport, en amerikansk professor och en brittisk TV-film. Vår jordenruntresenär Hampus Eckerman har nu kommit fram till Los Angeles, varifrån han rapporterar om Hollywood, ståuppare och jackaloper –vad det är får vi reda på om en stund. Sedan är ämnet Egypten, varifrån Gunnel Wahlström nyligen återvände och hon berättar om arbetslöshet, självmord, omskärelse, upptäckten av ett stort sprängämnesupplag i Sinais otillgängliga berg och hon rapporterar också om Sverige i egyptisk press Veckans krönika har rubriken ”Kroater, serber, albaner och propagandan” och innehåller också en kritisk granskning av TV-programmet ”Uppdrag granskning”. Libanonfödde Roni Doumit är ordförande i Svenska Freds Uppsala och kommenterar de politiska morden i sitt gamla hemland, om motsättningarna mellan olika grupper och han varnar för Hizbollah.
 
17/12                 Det är ett stort fång rosor som ska delas ut i dag, bl a till ett TV-program, en
19/12                 före detta utrikesminister, ”den perfekta julklappen, amerikanska fredskvinnor,
ett par lokaltidningar, Tuffs Balkangrupp, P-son på Gotland, en kvinna på UD, en brittisk tidning, en kvällstidningskrönikör, en fredspristagare, en israelisk författare och en amerikansk professor. Stefan Lindgren är redaktör för Ryska Posten och det blir ett långt inslag med honom om Ryssland i allmänhet och diverse spektakulära mord i synnerhet men också om den planerade gasledningen genom Östersjön. I decennier har Anders Torpel i Norrköping varit fredsaktivist och han berättar om den 22-årige värnpliktsvägraren Rickard Almskoug, som dog i Västerviks fängelse 1909 och hans tumultartade begravning i Kalmar. Veckans krönika har rubriken ”Turkiet, ’folkmord’ och yttrandefrihet” och tar upp vad man får och inte får säga om historien i olika länder. Vi får också höra flera låtar med Jan Johansson i hans ”Jazz på ryska”. och sändningen förlängs i dag med någon minut för att på begäran fira en Tyresöbo som fyllde 90 i onsdags.
 
24/12                 (Julafton) Rosorna –eller julklapparna—i dag delas ut till en indisk fredskämpe, en
26/12                 solidaritetskommitté, en DN-medarbetare, två riksdagskvinnor, en
generalsekreterare, en gotlänning, en journalistordförande, två akademiledamöter, en finländsk utrikesminister, en arkivforskare och en satirisk trubadur. Radio Tuffs jordenruntresenär Hampus Eckerman har varit i Las Vegas, varifrån han berättar om ”rundmagade” och spelberoende turister, terrorhotet och ”människor av plast”. TV-reportern Lars Borgnäs har genom grävande journalistik bidragit till flera viktiga avslöjanden, bland annat i fråga om Estonia och de påstådda sovjetiska ubåtarna i svenska vatten. I en lång intervju utfrågas han också om Palmemordet, om vilket han skrivit boken ”En iskall vind drog genom Sverige”. I början av 1970-talet anordnade Tuff gemenskapsjular i Bollmora föreningsgård och Ann Sandin-Lindgren och Lena Sandin minns sin barndoms julaftnar där
 
31/12                 (Nyårsafton) Rosorna delas med varm hand ut till hundratals medverkande i
2/1                     Radio Tuff under 2006, speciellt till två som regelbundet förekommit i
sändningarna, till två kvinnliga radiotekniker, en duktig och varje vecka jobbande nätansvarig, uppmuntrande människor, solidariska människor, en kvinna i Saltsjöbaden, användarna av Tuffs mangogram, en amerikansk-svensk, en kulturskribent i Aftonbladet, två debattörer i Skånska Dagbladet, en erfaren brittisk mellanösternjournalist, en amerikansk ex-president och en film som visas i SvT på nyårsafton. Krönikan tar upp vad som hände för 40 år sen, Per Oscarssons framträdande i Hylands hörna annandag jul 1966, och har två rubriker: ”Våldsam folkstorm för 40 år sen” och ”Läsövning för folkstormare”. Radio Tuffs jordenruntresenär Hampus Eckerman har nu hunnit fram till Fiji, vars militärkupp han berättar om, men främst rapporterar han om ”kejsar Norton av USA”, tillika ”beskyddare av Mexico”. Håkan Mårtensson var på 90-talet aktiv i Tuffs Latinamerikagrupp och intervjuas om Tuffs projekt för gatubarn i Ecuador och för Sirionòfolket i Bolivia och sitt nuvarande jobb i Kristna Fredsrörelsen. De radikala indiska journalisterna Pathuk Vora och Prakash Shah intervjuas om den stora svälten i brittiskstyrda Bengalen 1943 och om Indiens förhållande till dagens enda supermakt.

Innehåll                                                                                Sid.
 
1.     Styrelse                                                                           1
2.     Revisorer                                                                         1
3.     Styrelsemöten                                                                 1
4.     Valberedning                                                                   1
5.     Arbetsutskott                                                                   1
6.     Arbetsgrupper                                                                 1
7.     Medlemmar                                                                     1
8.     Lokaler                                                                           2
9.     Representation                                                               2
10. Fredspris                                                                         2
11. TUFF är medlem i                                                         2
12. TUFF i andra medier                                                     2
13. Offentliga möten och arrangemang                               3
14. Framträdanden utanför TUFF                                         5
15. TUFF-bladet                                                                   5
16. Hemsidan                                                                       6
17. Irak och Guatemala                                                         6
18. Balkan                                                                             6
19. Indien                                                                             7
20. Radio TUFF                                                                   8