Verksamhetsberättelse för år 2007

1. Styrelse
Vid TUFFs årsmöte den 24 mars 2007 valdes styrelse och ordförande och vid styrelsemötet samma dag konstituerade sig styrelsen:
 
Sylvia Ljungdahl             ordförande.
Monica Schelin             vice ordförande.
Margareta Svahn           sekreterare.
Eva Ehrstedt                 kassör för föreningskontot.
Åke Sandin                   kassör för insamlingskontot .
 
Övriga styrelseledamöter: Bengt Citron, Hampus Eckerman, Marie Grenfors, Erika Husberg, Lena Sandin, Ulla Carina Sellergren, Gunnar Petersen. Ingrid Hellgren, Bitte Isacsson och Margaretha Petersen
 
Vår nya kassör för år 2007 Eva Ehrstedt, gick en kurs om framför allt bokföring den 22 sept anordnad av Svenska Freds
 
Föreningens kassör för år 2006 gick bort den 14 februari. Hon hade för avsikt att fortsätta som kassör även 2007. Många TUFF-aktivister hedrade hennes minne genom att skänkta pengar istället för blommor. Det resulterade i att ytterligare en brunn grävdes i Indien ”OLGA well”. Åke Sandins ord i radio TUFF den veckan Olga dog, får hedra henne här i vår verksamhetsberättelse.
” I dag låter de peruanska panflöjterna mera vemodiga än någonsin”.
 
Vi sökte pengar ur svenska Freds ”Kampfonden” för upptryckning av vår nya broschyr och för värvning av nya, fram allt unga, medlemmar. Summan vi fick var 7 000 kronor.
 
2. Revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes Ulla Luin och Rune Jansson, till revisorssuppleant valdes Eija Räty.
 
3. Styrelsemöten
Vi har haft 10 styrelsemöten, varav fem på lördagsförmiddagar och fem på vardagskvällar
 
4. Valberedningen
Till valberedningen utsågs Margaretha Petersen som sammankallande dessutom valdes Erika Husberg.
 
 5. Arbetsutskott  
Arbetsutskott (AU) består av 2 medlemmar och med delvis ny sammansättning varje månad har det ansvarat och skött det löpande arbetet. Sammansättningen av AU samt tidsplan har i förväg fastställts för hela året.
 
6. Arbetsgrupper
Balkan         Sylvia Ljungdahl         tel. 742 14 42
Indien           Margaretha Petersen tel. 712 33 03
Filosofika     Göran Flodman           tel. 644 76 41
Radio TUFF   Åke Sandin                 tel. 712 44 63
 
7. Medlemmar
Antal betalande medlemmar var den 31 december 377 stycken vilket är en minskning med 6 st. från år 2006 Samtliga medlemmar har bland annat mottagit fyra TUFF-utskick.
Medlemsavgiften var 200 kr för enskild och 80 för familjemedlem.
 
8. Lokalen
Tuffs föreningslokal, Myggdalsvägen 80, har utnyttjats flitigt för möten och som arbetsplats för Tuffs verksamhet.
 
9. Representation
Sylvia Ljungdahl och Monica Schelin var på Svenska Freds ordföranderådsmöte den 4 februari.
Marianne Stieger och Sylvia Ljungdahl representerade vid Svenska Freds kongress den 26-27 maj i Malmö. Där mottog Sylvia Åkes pris på 7 000 kronor för berömvärt lokalt freds och solidaritetsarbete. Hon fick priset för sina aktiviteter i både TUFF och Tyresö kvinno – och tjejjour.
 
10. TUFF är medlemmar i.
Tyresö filmförening.
Närradioföreningen (tillfört vid årsmötet)
 
11. Tuff i andra medier
 
13/2               Notis i Mitt i Tyresö om att Tuff fyller 40 år och om Radio Tuff
 
14/1-4/2         Håkan Mårtensson på Succékanalen 91,4 berättar bland annat om tuff-projekten i Latinamerika
 
28/1-18/2       Succékanalen 91,4: 20-åringarna Malin Castenfors, Sofia Penttilä, Linda Nordenberger och Albert Olin berättar entusiastiskt om sitt besök bland tuff-projekten i Indien
 
4/2-25/2         Från Tuffs diskussionscafé Filosofika: Eva Ehrstedt, Lars-Erik Gråsjö, Tore Lilja, Björn Stenström och Marianne Stieger diskuterar livskvalitet, miljö- och kärnvapenhot
 
24/2               Sveriges Radios program ”Publicerat” nämner positivt Radio Tuff och Åke Sandin
 
Feb 07           Lokaltidningen Tyresö Nyheter har en stort uppslagen artikel om Tyresöradion inklusive Radio Tuff. Dessutom en artikel om att Tuff fyller 40 och har omfattande projekt i Indien. Vidare ett inslag om att teaterföreningen och Tuff har gemensamt jubileumsmöte den 28 februari
 
Feb 07           Lokaltidningen ”Vi i Tyresö” har en helsida om Tyresöradion inklusive Radio Tuff. Stort foto på fyra medverkande i Tuffs diskussionscafé Filosofika.
 
Mars 07         Tyresö Nyheter har en halv sida under rubriken ”Tuff förening på de svagas sida”.
Det handlar om att Tuff fyller 40 och det berättas bland annat om Tuffs mångåriga och omfattande biståndsprojekt i Indien och Latinamerika och om Radio Tuff som hörts varenda vecka sedan 1985. Tuff- ordföranden Sylvia Ljungdahl intervjuas och ett foto av henne finns på förstasidan. I tidningen finns också ett foto från teaterföreningens och Tuffs jubileumsarrangemang i Kulturcaféet den 28 februari. Dessutom ges stort textutrymme och två foton åt Tyresöradions omfattande program, inklusive Radio Tuff, vars programledare Åke Sandin efterlyser flera som vill göra radio i medieskuggans Tyresö.    
 
18/3-8/4         Succékanalen 91,4 har ett inslag från Tuffs diskussionscafé Filosofika, där Eva Ehrstedt, Göran Flodman, Marianne Stieger och Ulla Carina Sellergren diskuterar ”En gång var Gud kvinna”
 
Nr 2/07         Fredstidningen PAX har en helsida under rubriken “Tuff förening fyller 40”. Den skildrar bland annat Tuffs bildande 1967, amerikanska vietnamdesertörer som bodde hos olika tuff-medlemmar, det omfattande biståndsarbetet i Indien, Latinamerika och andra platser samt Radio Tuffs 22 år i etern. Stor bild på fem ledande och glada Tuff-aktivister: Text och foto: Åke Sandin
 
8/4-29/4         På Succékanalen 91,4 hörs från Tuffs diskussionscafé Filosofika Göran Flodman, Eva Ehrstedt, Tore Lilja och Åke Sandin samtala i ämnet ”Är det oavlönade folkrörelsearbetet i utdöende?”
 
April 07         Tyresö Nyheter har nästan en helsida om Tyresöradion med Tuff nämnt i helsidesrubriken och med Radio Tuff i texten
 
22/4-13/5       På Succékanalen 91,4 berättar Monica Schelin och Åke Sandin om Tyresö Ulands- och FredsFörening, om Tuffs bildande och de många årens biståndsarbete.
 
Maj -07         Lokaltidningen Tyresö Nyheter ägnar nästan en hel sida åt Tyresöradion.
                      Om Radio Tuff kan man läsa:  
 
"Tyresö Ulands- och FredsFörenings Radio Tuff tuffar vidare söndagar kl 17-18 med repris tisdagar kl 18-19. Dit har Hampus Eckerman redan ett 30-tal gånger rapporterat från 16 olika länder, från San Francisco sänder Bengt Svensson sina krönikor, från Skåne rapporterar förra Öringebon Marianne Stieger, från Indien Bhikhu Vyas och varje vecka hörs programledaren Åke Sandins krönikor. Mera om Radio Tuff finns på www.tuff.fred.se "
 
På annat ställe i samma tidning lyder rubriken: ”Sylvia Ljungdahl får ’Åkes pris’ för berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete”. Hennes insatser som frivilligt arbetande ordförande både i Kvinnojouren och i Tuff framhålls och ett foto på Sylvia finns med.
 
En annan rubrik lyder ”Kulturstipendium till Åke Sandin”. Det är Lions Trollbäcken som uppmärksammat den mångåriga radioverksamheten, inte minst Radio Tuff.
 
22/5               lokaltidningen Mitt i Tyresö, som på sin kultursida (22/5) har en artikel med foto om att Radio Tuff hörts varenda vecka i 22 år. Där finns också ett citat från Radio Tuff om Robert Fisk, här kallad Frisk.
 
25/5               Dagens Nyheter har rubriken ”TUFF STÅR FÖR SOLIDARITETEN I TYRESÖ” med bild av Tuffs ordförande Sylvia Ljungdahl med anledning av att hon får priset för ”lokalt freds- och solidaritetsarbete” . Artikeln inleds:
 
”Sylvia Ljungdahl hjälper utsatta kvinnor i hemkommunen, vill lindra fattigdomen i Indien och göra tillvaron dräglig för folket i forna Jugoslavien”
 
maj -07         lokaltidningen ”Vi i Tyresö” som i sitt senaste nummer har tre foton och fem spalter om Tyresöradion under rubriken ”Mångsidigt radioutbud på 91,4”. I texten nämns Radio Tuff och dess jordenruntresenär Hampus Eckermans rapporter från olika länder
 
29/5               Lokaltidningen Mitt i Tyresö har på kultursidan en notis om att Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl vid Svenska Freds’ årskongress i pingst fick priset för ”berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete”.
 
5/6                 Mitt i Tyresö har en trespaltare under rubriken ”Elever jobbade för barn i Indien”. Det handlar om Tyresö skolas lyckade dagsverke den 30 maj för tuff-projekten i Indien. Läraren Irja Österholm och Åke Sandin intervjuas
 
12/6               Mitt i Tyresö har en notis, där Lions Club i Trollbäcken citeras. Klubben påstår att det skapats en ”kulturinstitution” i kommunen tack vare det mångåriga arbetet med bland annat Radio Tuff.
nr 3/07           Fredstidningen Pax har reportage från Svenska Freds’ årskongress i Malmö och därvid uppmärksammas också priset till Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl. Fint foto på Sylvia med fejkade tusenlappar i handen. På ett annat foto syns också det andra tuff-ombudet Marianne Stieger.
Ofta               de kristna socialdemokraternas tidning Broderskap citerar regelbundet Radio Tuff, inte alltid med angivande av  källan
 
12/6               Lokaltidningen Mitt i Tyresö som (12/6) har en notis, där Lions Club i Trollbäcken citeras. Klubben påstår att det skapats en ”kulturinstitution” i kommunen tack vare det mångåriga arbetet med Tyresöradion och Radio Tuff.
Nr 3/2007     Fredstidningen PAX har en trevlig bild på Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl med sju förfalskade tusenlappar i handen, sedan hon vid Svenska Freds’ kongress mottagit årets pris för “berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete”.
Nr 1/2007     Tidskrift för Folkets Rättigheter citerar Radio Tuff från 18 februari i år.
 
17/7               Sveriges Radios utlandssändning ”Radio Schweden”, intervjuar –på tyska- Åke Sandin om regeringens förslag om att öka egenbidraget från biståndsföreningar till 20 procent igen. Programledarens slutsats var att Tuffs bistånd trots frånvaron av statliga bidrag och egna avlönade var mycket effektivare än de stora biståndsorganisationernas anonyma jättepotter.
 
nr 5 2007       Tyresö Nyheter har en stort uppslagen artikel, där Radio Tuffs nedbantning till  
                      en halvtimme nämns och att det nu också hörs på Succékanalen 91,4 en
                      vecka i taget. En  notis med rubriken ”Tuff-pengar till indiska skolor” finns
                      också med uttalanden av   Monica Schelin, Gunnar Petersen och Margareta  
                      Svahn. Också i Åke Sandins insändare med rubriken ”Fortsatt Tyresoradio?”  
                      nämns Tuff.
 
23/10             lokaltidningen Mitt i Tyresö som (23/10) har en helsida av John Jenkins om Radio Tuffs jordenruntresenär Hampus Eckerman plus ett foto från radiostudion och foto av Hampus redan på förstasidan.. Den lästes nog av extra många, eftersom helsidesrubriken löd: ”Hamnade på penisfestival” (Artikeln finns också i tidningarna ”Mitt i Haninge” och ”Mitt i Kista”)
 
23/10           Mitt i Tyresö har en insändare av Monica Schelin under rubriken ”Glöm inte bort Tyresös eget biståndsarbete”. Den handlar om de många projekt som finansieras av Tuff, där varje öre oavkortat går till mottagarna, eftersom alla i Tuff jobbar oavlönat.
 
Okt. 2007     Tyresö Nyheter har nästan en helsida om Tyresöradion, där Radio Tuff nämns flera gånger.
 
20/11           Mitt i Tyresö har på sin kultursida en spalt under rubriken ”Fogelström ur olika vinklar”, där Tuff-mötet den 27 nov om Per Anders Fogelström omnämns
 
 
12. Offentliga möten och arrangemang
11/4   Filosofika. Ämne: ”Behövs svensk trupp utomlands?”
          Samtalsledare GÖRAN FLODMAN.
 
15/1   Filosofika. Ämne: ”Varför utrotar människor sig själva?”
          Samtalsledare BJÖRN STENSTRÖM.
 
24/1   Närradion hade informationsmöte vi var där tillsammans med ca 20 andra
          föreningar.
 
27/1   Bokbord i Tyresö Centrum.
 
3/2     Bokbord i Tyresö Centrum.
 
7/2     Indien. AGNETA JOSEFSSON visade film om forumteater i Indien.
 
11/2     TUFF 40 år. Styrelsen firade i TUFF-lokalen med Champagne och tilltugg.    
           
24/2   Bokbord i Tyresö Centrum.
 
26/2   Filosofika. Ämne: ”En gång var Gud kvinna” Diskussionsledare MARIANNE STIEGER och ULLA CARINA SELLERGREN.
 
28/2   Tuff 40 år. Firades på Kulturcaféet tillsammans med Teaterföreningen som fyllde 20 år. Medverkande med tillbakablickar var från TUFF ÅKE SANDIN från Teaterföreningen SVEN LIONELL.
 
28/3   Filosofika. Ämne: ”Folkrörelsens död” Diskussionsledare ÅKE SANDIN.
 
31/3   Bokbord i Tyresö Centrum.
 
11/4   Filosofika. Ämne: ”Behövs svensk trupp utomlands?”
          Samtalsledare GÖRAN FLODMAN.
 
12/4   Broschyrer om vapenexporten delades ut till politiker när de var på väg in
          till fullmäktigemötet.
 
25/4   Indien. BARBRO RUDSTRÖM. MARIE NIKLASSON och ANDREAS STAHRE lärare från Bergtorpsskolan berättade om sin resa i Indien.
 
2/5     Filosofika. Ämne:” Katharinaklostret, en utmaning för oss idag?”   Inledare GUNNEL WAHLSTRÖM. Samtalsledare GÖRAN FLODMAN
 
10/5   Afghanistan. MAJ BRITT THEORIN och GÖRAN FLODMAN inledde. Ämne: ”Militära insatser eller inte i Afghanistan.”
 
12/5   Bokbord vid Sockenstugans bostadskollektiv.
 
 2/6     Storloppis på ängen nedanför Coop Forums rulltrappa
 
4/8     Bokbord. Istället för Hiroshimadagen den 6 augusti som i år är på en måndag.
 
30/8   Filosofika. Ämne: Afghanistan. Diskussionsledare GÖRAN FLODMAN.
 
8/9     Storloppis. I regn, under Coop Forum, bland de parkerade bilarna..
                       
11/11 Diskussionskaffe om Indien, GUNNAR och MARGARETHA PETERSEN  
          visade bilder.
 
2/10   Filosofika. Ämne ”Behöver vi en gudstro?” Diskussionsledare
          GÖRAN FLODMAN.
 
10/10   Titt in. ”Vad händer i Palestina”. ANNA WESTER från Palestinagrupperna
            besökte oss.
 
22/10 Titt in. HAMPUS berättade och visade souvenirer från alla de länder han
            besökt.
 
27/10 Bokbord i Tyresö Centrum.
 
30/10   Diskussionskaffe om Indien.
 
5/11   Bokbord i Tyresö Centrum med protestlistor mot klusterbomber.
 
12/11 Filosofika.   Ämnet ”Brott och straff”. Diskussionsledare GÖRAN  
          FLODMAN. Inledare björn s
 
27/11 TUFF 40 år. ÅKE SANDIN läste ur boken Från Platon till PAF och berättade om Per Anders Fogelström och TUFF:s födelse. Samtidigt hade vi det lite festligt.
 
28/11 Diskussionskaffe om Indien.
 
1/12   Bokbord i Tyresö Centrum. Fredsfångars dag.
 
13. Framträdanden utanför Tuff
 
21/2               Gunnar Petersen och Monica Schelin berättar om Tuffs Indienprojekt för tre klasser i Tyresö skola
 
5/3                 Marianne Stieger berättar i två timmar om krigets elände för en klass i Tyresö gymnasium
 
18/4               Gunnar Petersen och Monica Schelin berättar i tre klasser på Kumla skola (Tyresö) med bilder om Tuff-projekten i Indien inför skolans dagsverke den 10 maj.
 
20/4               Gunnar Petersen och Monica Schelin berättar i tre klasser på Kumla skola (Tyresö) med bilder om Tuff-projekten i Indien inför skolans dagsverke den 10 maj.
 
12/5               Eva Ehrstedt, Erika Husberg och Monica Schelin deltar i Ingrid Eckermans solidaritetsdag i Enskede. Det inbringade sedan 4000 kr till Tuffs insamlingskonto
 
27/6               Vid Tyresö Rotarys möte berättar Åke Sandin om Tuffs projekt i Indien med anledning av Rotarys gåva på 5000 kr till projekten
 
15/9               I ABF-huset i Stockholm anordnar Sällskapet ”Per Anders Fogelströms vänner” ett       seminarium, Åke Sandin föreläser om Fogelströms stora insatser i fredsrörelsen och                   nämner också att Tuffs grundare var starkt påverkade av hans lilla bok ”I stället för                       atombomb”.
 
17/10             Vid Strandskolans Öppet hus för Tuffs indiska projekt deltog vid bokbord Ingrid Hellgren, Erika Husberg och Monica Schelin
 
14. TUFF – bladet.
Vid varje utskick till medlemmarna har TUFF-bladet bifogats. Det har bestått av korta informationer i olika ämnen, såsom insamlingsresultat, projekten i Indien, stödet till Belgrad, Tuffs olika aktiviteter och fredscitat.
Redaktör: Åke Sandin

15. Hemsidan
Tuff:s hemsida har adress www.tuff.fred.se
Under året har fortlöpande uppdatering av de olika avdelningarna skett.
Det finns nu ca 20 avdelningar och 70 sidor förutom bilder och fotografier.
Besöksfrekvensen har varit ca 300 per månad.
På hemsidan finns länkar till olika Tuff-relaterade verksamheter,
bl.a. till Tyresöradio www.tyresoradion.se/
som gör att både Slingan och TUFF hörs på Internet över hela världen.
Som en service till allmänheten finns ”Slingan”
på adressen www.abcitron.net/slingan
med veckoprogrammen samt fotografier av de medverkande.  
Bengt Citron den mars 2008
 
16. TUFF i Indien år 2007.
År 2007 kunde TUFF skicka 300 000 kronor till Kokila och Bhikhu Vyas att användas i projekten i Dharampurs bergsområde i delstaten Gujarat
 
Större delen av pengarna kom som vanligt från skolor som haft dagsverken eller indiendagar. Generösa bidrag har också lämnats av privatpersoner Många har köpt mangogram för plantering av mangoträd.
 
Ett stort tack till alla lärare och elever vid:
                Alléskolan, Floda
                Bergtorpsskolan, Täby
                Kumla skola, Tyresö
                Strandskolan, Tyresö
                Södertörns Friskola, Huddinge
och           Tyresö skola, Tyresö
 
samt till Tyresö Rotaryklubb (pengar till vattenprojekt) och alla privatpersoner, ingen nämnd – ingen glömd.
 
Av de 300 000 kronorna har
277 400 gått till TUFF-skolorna
 13 200 till Mangoträd
 7 900 samlades in av TUFF-medlemmar när M och G Petersen fyllde jämt i december. Dessa pengar resulterade i Petersen´s Readingroom i Chandvegan-skolan.
1 500 sattes in av Marianne Stiegers vänner vid hennes födelsedag för inköp av böcker till Robert´s bibliotek
 
TUFF-projekten besöktes under Januari av 3 lärare från Bergtorps-skolan i Täby
TUFF-projekten i Dharampur kunde 2007 fira 20-årsjubileum.. De första 15 åren finansierades alla projekt i Dharampur enbart med pengar från Sverige. Under de senaste fem åren har projekten uppmärksammats allt mer i Indien och indiska bidragsgivare – främst från Bombay – stödjer nu regelbundet Kokila och Bhikhus arbete..
 
Under de 20 åren som projekten pågått har det bl.a. byggts 6 små internatskolor – TUFF-skolorna – med 850 elever i klasserna 4, 5, 6 och 7. I en av skolorna finns det nu också högstadium – klasserna 8, 9 och 10. År 2007 avlade de första eleverna sin avgångsexamen. Dessa elever studerar nu vidare vid gymnasium i staden Dharampur.
Ett elevhem för flickorna har uppförts i byn Bilpudi strax utanför staden Dharampur. Det invigdes den 28 juli. Så småningom skall också ett elevhem för pojkarna byggas.
 
Under åren har 40 hälsoundersökningar ägt rum. 5000 personer har fått gratis medicin. 70 svårt sjuka personer har fått sjukhusvård.
 
Mödravård har givits till ca 2000 kvinnor.
 
130 brunnar har konstruerats och reparerats.
 
210 dieselpumpar för bevattning av jordbruksmark har distribuerats till halva priset.
 
1750 hektar mark har terrasserats.
 
315 dammar har byggts med hjälp av byborna som i utbyte fått ris och säd – ”Food for work”
 
Inte mindre än 75 000 Mangoträd har distribuerats till byarna till halva inköpskostnaden. 70000 vanliga skogsträd har planterats.
I skolorna har 25 000 Mangoträd drivits upp av eleverna och skänkts till föräldrarna.
 
Varje år har 4 000 påsar grönsaksfröer delats ut gratis
 
Mot att enbart betala transportkostnaden har 1000 familjer fått ett par bufflar var till hjälp i jordbruket.
 
Det allra senaste projektet är ett mobilt läromedelsbibliotek som också betjänar ett tiotal statliga skolor. Detta projekt befinner sig på experimentstadiet.
 
För deras otroliga arbete bland folket i Dharampur och för att de använder pengarna från Sverige så väl, tackar TUFF Kokila och Bhikhu Vyas.
 
10 000 svenska kronor till Babubhai Lathia (tillfört vid årsmötet)
 
17. Balkan
År 2007 hade   Lina Vuskovic i Belgrad 8 stycken gamla kvinnor och män som hon hjälpt med pengar till medicin och el mm.
I år har vi endast bidragit till hennes verksamhet med pengar till julgåvor och fått flera tackkort från de gamla och deras volontärer. Volontärerna är de som förmedlar hjälpen från Lina. Hon vill inte göra det själv, hon vill inte att de ska känna tacksamhetsskuld till henne.
Totalt har vi i år sänt 5 000 kronor.
Information. Radio – TUFF har vid flera tillfällen informerat om Linas verksamhet, och om förhållandena i Jugoslavien.
Om hennes verksamhet finns information på TUFF:s hemsida.
 
18. Afghanistan.
Genom Ulla Carina Sellergrens engagemang har vi kontakter med det krigshärjade Afghanistan. När hon fyllde jämt hedrades hon av sina vänner som satte in 6250 kr på Tuffs insamlingskonto. När Lena Sandin avgick från sitt jobb samlade hennes arbetskamrater in 3 352 kr, som hon avstod för krigsdrabbade afghaner. Sammanlagt kom alltså under året in 9 602 kr med adress Afghanistan. Dessutom avsatte Tuff 5000 kr till samma ändamål.
Under 2007 överfördes 11 250 kr, som gått till mat, ekonomisk hjälp, medicin etc . En summa är reserverad för fem föräldralösa barn.
 I Afghanistan räcker våra pengar till så mycket mer än här hemma och som vanligt finns inga mellanhänder. Dessutom är tacksamheten stor, Ulla Carina berättar om ett foto där flera ber till Allah med orden: ”Må han ge er lycka i livet som tack för er hjälp”!
Afghanskan Nasira Omidy, kontaktperson i Sverige, har vid ett par tillfällen blivit intervjuad i Radio TUFF om det svåra läget i Afghanistan. Hon har också varit med på ett TUFF-möte och berättat.
 
19. Guatemala
Under 2007 skickades 31 330 kr till byn Panabaj i Guatemala. Den raserades av orkanen Stan 2005, varvid flera hundra personer omkom. Pengarna har använts till att bland annat återuppbygga skolan. Fårdala skola i Tyresö samlade under ett dagsverke 2006 in 23 330 kr, varpå Tuff sköt till 8 000 kr. Kontakterna med Panabaj har skötts av Tuff-aktivisten Pontus Björkman som har bott ett par år i Guatemala och kan se till att pengarna används effektivt.
 
20.Radio Tuff 91,4 MHz och www.tyresoradion.se
Radio Tuff har på tjugotredje året fortsatt att sända program varje vecka. Fram till midsommar söndagar kl 17-18 med repris tisdagar kl 18-19, sedan söndagar kl 17.00-17.30 men dessutom på Succékanalen 91,4 fyra ggr per dygn under en vecka. De utskrivna texterna från Radio Tuff har Bengt Citron varje vecka lagt in på www.tuff.fred.se Flera hundra texter från radion finns samlade på www.tuffsandin.blogspot.com
 
PROGRAMLEDARE:                                 Åke Sandin och Monica Schelin
REGELBUNDNA MEDARBETARE:             Hampus Eckerman, Marianne Stieger, Bengt Svensson
TEKNIKER:                                               Åke Sandin
STÄDNING av studion:                               Monica Schelin
 
PROGRAMMEN i korthet (sändningarna nr 1114-1165) under 2007:
 
7/1                 Som vanligt börjar Radio Tuff mycket positivt med utdelandet av ”rosor”, bl a
9/1                 till en fredsaktivist i Nässjö, ett diskussionscafé, en finländsk utrikesminister, en
kvällstidningskrönikör, en slovensk filosof, en Rysslandskännare, två finländska professorer, Tuffs indiske partner, den perfekta presenten och Radio Tuffs jordenruntresenär. Radio Tuffs Hampus Eckerman har nu hunnit fram till Nya Zeeland, varifrån han rapporterar om natur, djur och märkliga äventyrssporter men också om staden Raglan, uppkallad efter överbefälhavaren för den brittiska Lätta brigadens galna anfall på Krim 1854. I ett tillägg berättar Åke Sandin om Krimkriget under rubriken ”Cardigan, Bomarsund, Nightingale och Tennyson”. Veckans krönika har den bekännande rubriken ”Jag har nog blivit lite kulturkonservativ” och handlar om julhandel, konsumism, ”kultur”, nyårsfirande, Esaias Tegnér och om att stimulera barns läsintresse. Sen blir det fokus på två före detta ordföranden i Svenska Freds: Tomas Magnusson var ordförande 1979-85 –sedan i fjol är han president i Internationella Fredsbyrån—och han har många somaliska vänner i Göteborg och vet mycket om det oroliga Somalia, som han besökt många gånger i projektsyfte och nu intervjuas han på telefon om dagens spända situation i Somalia. Per Anders Fogelström (1917-1998) var i många år en förgrundsfigur i svensk fredsrörelse, bl a som Svenska Freds ordförande 1963-1977. Birgit Peters, aktiv i ”Per Anders Fogelströms vänner”, berättar om humoristiska inslag i hans författarskap, om hans barndom i ”Kvinnoland” och hans pappa som försvann till Amerika.
 
14/1               Vi är kanske extra positiva i dag för vi delar ut ovanligt många rosor, bland
16/1               annat till en gandhian, en indisk partner, tre Täbylärare, en kulturskribent i DN,
en artikel i GP om Saddams snabba avrättning, besökare av bloggar, en DN-artikel om klimatförsämringen, en australiensisk artikel om en modig pakistanska, en artikel i SvD om imamer i Sverige, ett TV-program om Tjetjenien, en radiokanal, ett par Tuff-arrangemang och en vapenexportgrupp. I höstas besöktes Tuff-projekten i Indien av fyra unga människor: Sofia Penttilä, Malin Castenfors, Linda Nordenberger och Albert Olin. De berättar hur imponerade de är av olika Tuff-projekt som skolor, brunnar, dammar, mangoplantering med mera. Och på telefon från de indiska projekten hör vi sen Tuffs partner Bhikhu Vyas och Barbro Rudström från Bergtorpsskolan i Täby, en skola som under många år gjort berömvärda insatser för dessa projekt. Inte heller den här veckan sviker oss Hampus Eckerman, som nu på grund av dimma fastnat på Nya Zeeland. Hampus berättar om pingviner och Sagan om Ringen men kommenterar också Somalia och den i USA så misstänkte John Lennon. Åkes krönika den här veckan har rubriken ”Folkrörelserna är döda?—Leve vad då?” Som vanligt hör vi peruanska panflöjter men också en sång av unga indiskor i skolan Kasturba Ashram.
 
21/1               Veckans rosor delas ut till minnet av en fredskämpe, till ett diskussionscafé, ett
23/1               oppositionsråd, en filmare och debattör, två kulturskribenter, en brittisk
biståndsorganisation, en journalist på The Times, en före detta moderat riksdagsman, en planeringsträff och en informationsträff. Ulla Carina Sellergren, som har hyst flera afghaner berättar om de tragiska öden som drabbat ett par av hennes skyddslingar. Radio Tuffs jordenruntresenär Hampus Eckerman rapporterar i dag från Australien, vars rasism och glorifiering av krig han kritiserar. Veckans krönika har rubriken ”Är krigens våldtäkter en myt?”, en fråga som med många exempel får ett nekande svar. Eva Ehrstedt och Fredrik Hansson raggar givare år Greenpeace och berättar om organisationens verksamhet och framgångar.
 
28/1               ”Rosor” delas ut till en skådespelare, minnet av en fredskämpe, en före detta
30/1               utrikesminister, en ledarskribent, amerikanska antimilitarister, en politisk sekreterare, en
svensk generalkonsul, en kulturskribent, en morgontidning, fyra engagerade ungdomar, föreningsaktivister och ett par Tuff-arrangemang. Förre utrikesministern och ordföranden för FN:s generalförsamling Jan Eliasson talar om ”Sverige i världen” och ”Världen i Sverige”, alltså om dagens internationalisering med avslöjar också varifrån Palme hämtade sitt uttryck ”diktaturens kreatur”. Hampus Eckerman rapporterar från Australien om rasism, populära kackerlackor och förbud mot flaggförbudsförbud. Krönikan den här veckan har rubriken FARLIG DEMONISERING AV ”DE ONDA”, tar upp religionernas roll och citerar Jan Eliasson och Göran Rosenberg. Barbro Rudström är biträdande rektor i Bergtorpsskolan i Täby och besökte nyligen Tuff-projekten i Indien, om vilka hon ger en mycket positiv rapport. Från senaste diskussionscaféet Filosofika hör vi Björn Stenström, Lars-Erik Gråsjö, Marianne Stieger, Tore Lilja och Eva Ehrstedt samtala om huruvida vi utrotar oss själva.
 
 
4/2                 Väldigt många rosor delas ut bl a till modiga irakiska kvinnor, en svensk gandhian, en
6/2                 indisk partner, en generalkonsul, en radiopratare, en vetenskaplig tidskrift, en israelisk
författare, en gotlänning, ett TV-program och till tuff-aktivister. Anita Lilburn är
ordförande i Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén och hon intervjuas om ett seminarium i Jordanien, där också de fyra irakiska kvinnor som sköter det svenskfinansierade barnboksbiblioteket i Bagdad deltog. Hampus Eckerman fortsätter att under sin jordenruntresa rapportera, den här veckan från Australien, där han minsann har mött trädgårdstomtar men han tar också upp vattenproblem och muslimska kvinnor i västlig press. Mångsidigt engagerad är Åsne Liedén, bland annat som flitig insändarskribent, och hon intervjuas om John Pilgers på svenska nyutkomna bok ”Friheten får vänta”, som inte minst tar upp oljans roll i dagens krig och ockupationerna. Krönikan den här veckan har rubriken ”Tuff en mycket tuff 40-åring” och gör nedslag i verksamheten under de 40 år som nu gått sedan grundandet.

11/2               Rosorna i dag delas ut till en sydafrikansk ikon, en amerikansk historieprofessor, en
13/2               avslöjande brittisk journalist, en svensk debattör, ett upprop om Afghanistan, två
israeliska journalister, professorer för yttrandefrihet, en svensk tidskrift, fyra Tyresöföreningar, ett Tuff-arrangemang och en gotländsk aforismskribent. På tisdag när Radio Tuff går i repris är det exakt 40 år sedan Tuff grundades. Monica Schelin intervjuar Åke Sandin om grundarna, publiksuccén vid konstituerande mötet med Per Oscarsson och det påföljande mötet ”Samhället kontra Provies”. Radio Tuffs jordenruntresenär Hampus Eckerman rapporterar i dag om dramatiskt strul vid avresan från Australien men är nu framme på Bali, där han finner indonesisk press mer mångsidig än den västerländska. Ett upprop cirkulerar med flera kända undertecknare, som vill att de svenska trupperna i Afghanistan skall tas hem och att den civila hjälpen skall ökas. Lena Hulthén Sonne berättar om uppropet. Veckans krönika är satirisk, driver med separatism och nationalism och har rubriken ”Leve vårt fria Ångermanland”. Inger Gemicioglu, välkänd kommunpolitiker, som nyligen besökte Guatemala intervjuas om Tyresöprojekt bland kvinnor i landets fattiga mayabyar
 
18/2               Många rosor delas ut, bl a till en ordförande i en FN-förening, en lokaltidning, en LO-
20/2               medarbetare, en radioveteran, en riksdagsgrupp, en fredsforskare, en Balkankännare,
en president, en amerikansk journalist, en fredstidning, fyra arrangemang och till minnet av en bortgången Tuff-kamrat.Veckans krönika har rubriken ”Ju fler vi är tillsammans, ju....?” och handlar om den snabba befolkningsökningen i tredje världen och de sjunkande födelsetalen i Europa. Radio Tuffs Hampus Eckerman har skickat sitt 18:e resebrev, den här veckan från Indonesien, där han berättar om det kinesiska nyåret, ”grisens år”, djursmuggling och påminner om det israeliska angreppet 1967 på det amerikanska underrättelsefartyget USS Liberty. Tyresöbon Birgitta Silén jobbar på Palmecentret och berättar om sitt arbete i Sydafrika för att lära ut valrörelser men intervjuas också om sina möten med Nelson Mandela. I ett inlägg, ursprungligen i Sveriges Radios Obs, tar LO-medarbetaren Håkan Hermansson upp Irakkrigets enorma kostnader och hävdar att president Bushs väg är en återvägsgränd. Pontus Björkman har kommit hem efter två år i Guatemala och han berättar om orkanen Stan hösten 2005 och det skolprojekt i en av de hårt drabbade byarna som stöds av Fårdala skola och Tuff
 
25/2               Massor av rosor delas som vanligt ut, bl a till en svensk-iranska, en svensk
27/2               veterandiplomat, en rysk dito, en brittisk professor, en kulturjournalist på DN, ett TV-
program, en fredsorganisation, en kille på Svenska Freds, ett program på Sveriges Radio, två lokaltidningar, ett par tuff-aktivister och till den solidariska presenten. Ann Sandin-Lindgren, nyligen hemkommen från Kuba, hörs i en lång intervju om Kubas turism, sanktionerna, landets goda hälsovård och utbildningssystem, dess begränsade frihet, dess bistånd till utlandet och om kubanernas sociala begåvning. Veckans krönika har rubriken ”Terrorism. religion och annat oförståeligt” och handlar om USA. Irak, Iran, kärnvapen och massmord i religioners namn. Radio Tuffs Hampus Eckerman har skickat sitt nittonde resebrev, den här veckan från Jakarta, huvudstad i Indonesien där han bland sociala indonesier med problem med minskad turism blivit en ständigt plåtad linslus. Vi får också höra sång av Joan Baez och Pär Sörman, men allra först som vanligt Louis Armstrong
 
4/3                 Många rosor delas ut till exempel till två historiker, en fredsordförande, en
6/3                 Tyresödebattör, en klurig gotlänning, en protest mot dödsdomar, några amerikanska generaler och amiraler, en motvinds brittisk journalist, en svensk sångare, ett diskussionscafé, ett jubileumsmöte, en solidarisk gåva, ett fredspris, och ett TV-program på torsdag. Åsne Liedén har i många år varit tuff-medlem och nu läser hon en krönika med rubriken ”USA ut ur Irak!”, där hon varnar för ett anfall mot Iran och vill att de enorma militärresurserna i stället skall användas till fattigdomsbekämpning. ”De namnlösas visa” är en dikt av förgrundsfiguren i Tyresös kulturliv, Sven Lionell, och den läser vi upp liksom en liknande dikt av Bertolt Brecht. Monica Schelin intervjuar Åke Sandin om Tuffs tillkomst för 40 år sedan, bland annat om publikmagneten Per Oscarssons insats. Veckans krönika har rubriken ”Censurivrare och mänskliga rättigheter” och tar upp artiklar av historikerna Lennart Palm och Åsa Linderborg och handlar bland annat om ensidig historieskrivning. Under sin jordenruntresa har Hampus Eckerman nu skickat sin 20:e rapport den här gången från Tiomanön utanför Malaysias kust, där det är gott om apor, varaner, fladdermöss och hajar
 
11/3               Rosorna i dag delas ut till en indisk samarbetspartner, två kända
13/3               skandinaviska sångerskor, tre framstående fredsforskare, en tuff-aktivist, en insamling
för loklat fredsarbete, en perfekt och solidarisk present, ett lockande möte om Irak, Palestina och Afghanistan, en hjälpsam tekniker och en jubilerande jazzklubb. En krönika från Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, läser vi upp. Den handlar faktiskt om stadens hundar och hundrastare. En annan krönika har rubriken ”Provies, desertörer och politiska fångar” och skildrar litegrann av Tuffs första år. Nästa inslag handlar om hur det långvariga projektsamarbetet med Indien började och hur Tuff redan på 1970-talet lyckades jobba in pengar till att finansiera skolbibliotek, skolbyggnader och annat. Radio Tuffs jordenruntresenär Hampus Eckerman rapporterar i dag från Singapore om fyrverkerier, dödsrunor och en makaber nöjespark. Det blir musik av Tyresö Jazzband och sånger med Ulla Sjöblom och Allan Edvall.
 
18/3               Den här sändningen av Radio Tuff, nr 1124, är förhandsinspelad och blir lite
20/3               improviserad eller ”hemmagjord”. Monica Schelin och Åke Sandin diskuterar ”veckans rosor” och insamlingen till fonden för utdelande av Tuff-priset för ”berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete”. Åke kåserar om Tuffs samarbete med Balkan, Afrika och Latinamerika, berättar glimtar från 22 års Radio Tuff, bland annat om de tidiga avslöjandena av ubåtsskrönorna och om Roland Schütts insatser i Radio Tuff. Musik och sång blir det av Tyresö teaterförening och jazzklubben, båda 20-årsjubilarer
 
 
25/3               Många rosor delas ut, bl a till en bortgången kamrat, en lokaltidning, en Kubaresenär,
27/3               en amerikansk fredsaktivist, en vapenexportskrift, en fredsorganisation, två krönikörer,
en gotlänning, en förbannad journalist, en limerickmakare och till många solidariska människor. Krönikan den här veckan har rubriken ”Lätta och små – ändå massförstörelsevapen” och handlar om personlig vapenanvändning och en ny skrift av Rolf Lindahl om Sveriges tillverkning och export av ”lätta vapen”. På den tal om den svenska vapenindustrin läses Lars Forssells dikt om landet där kanonen blommar. Svenska Freds’ ordförande Frida Blom är tillbaka efter en lång tids sjukdom och hon kommenterar de svenska vapen som för 1 258 miljoner kr såldes till diktaturer och varför hon vill att de svenska trupperna i Afghanistan bör stanna Den legendariska fredspolitikern Maj Britt Theorin betonar att krig inte kan skapa demokrati när hon kommenterar de fyra årens blodsutgjutelse i Irak och förklarar varför hon är mot att svenska soldater finns i Afghanistan. Radio Tuffs jordenruntresenär Hampus Eckerman rapporterar i dag från Malaysia, bland annat om märkliga museer, drakflygning och näsapor. Några ord till minne av Tuffs kassör Olga Alata, som begravdes i torsdags
 
1/4                 Rosorna i dag delas ut till två amerikanska professorer, en skola i Huddinge,
3/4                 en före detta försvarsminister, en indisk författare, en brittisk tidning, en
jordenruntresenär, en artikel i DN-Kultur, en fredsförening, en boktitel, ett diskussionscafé och en solidarisk present. Om de otäcka klusterbomberna, som dödar oskyldiga människor långt efter krigens upphörande berättar Göran Drougge och avslöjar att utrikesminister Carl Bildt har investerat i sådana vapen. Veckans krönika har rubriken ”Om Afghanistan svårt att vara tvärsäker” och handlar om afghaner i Tyresö men tar främst upp olika åsikter om svensk trupp i det sedan länge krigsdrabbade landet. En avslöjande bok med titeln Ubåtsvalsen skrevs 1985 av Ingemar Myhrberg, som avfärdar alla alarmistiska medierapporter om avsiktliga ryska ubåtsintrång i våra vatten men är också kritisk mot fredsforskaren Ola Thunanders funderingar om att det kanske var Natoubåtar. Hampus Eckermans 23:e utrikesrapport kommer från Malaysia, där han --och spindelmannen-- klätrrar omkring men han tittar också på BBC News och kommenterar förlustsiffrorna i Irak. Samordnare för ”världsrådet för cederrevolutionen” är Tony Nisi och under ett besök i Sveriges utfrågades han om situationen i cedrarnas Libanon. Det kommer en sammanfattning av samtalet.
 
8/4                 Rosorna i dag delas ut till en debattör och filmare, en före detta ärkebiskop, en
10/4               fredsordförande, en amerikansk sociologiprofessor, en amerikansk historiker, en
vänstertidning, en fredstidning, en Göteborgstidning, en gotlänning och tuff-aktivister. Den 24:e rapporten från Hampus Eckermans jordenruntresa handlar om hans mödosamma klättring i Malaysias högsta berg, hans möte med valhajar och hans besök i sultanatet Brunei. Krönikan i dag (påskdagen) är en annorlunda påskbetraktelse och har rubriken ”Alla korsfästa, brända, våldtagna, ....” Den förre förbundssekreteraren i Svenska Afghanistankommittén Peter Hjukström intervjuas om varför han vill att svenska trupper ska tas hem från Afghanistan, alltså att nolla de militära insatserna och kraftigt öka de humanitära. Göran Flodman har en annan uppfattning och förklarar, varför han tycker att den svenska truppnärvaron i Afghanistan är det minst onda av tre onda ting. Den amerikanske historikern Howard Zinns senaste bok har titeln ”A Power Governments cannot Suppress” och vi ska citera hans synpunkter om pacifismens möjligheter
 
15/4               Rosorna den här veckan delas ut till en historiker, en iranska, en före detta 17/4 utrikesminister, en kommunpolitiker, två tuff-aktivister, en bortgången författare,
en svensk tidning och två Täbylärare. Cristina Jardim Ribeiro från journalisthögskolan i Göteborg är 70-talist och nyfiken på engagemanget på 70-talet och skriver om de amerikanska Vietnamdesertörerna, av vilka många bodde hos tuff-medlemmar och hon intervjuas om detta. Hampus Eckermans 25:e reserapport kommer från Japan, där han vandrar under örsbärsblommorna och besöker museer om det för japanska civila förödande andra världskriget med ursäkter för japanska förbrytelser. Veckans krönika har rubriken “Hemingways like och vi andra fegisar” och speglar diskussionen om svenska soldater i Afghanistan. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har skickat en kolumn som vi givit rubriken “”Jag bor i ett imperium på dekis”, där han bland annat tar upp de enorma kostnaderna för Irakkriget. Monica Schelin och Åke Sandin samtalar om filmer, möten och det mångåriga arbetet med biständ till Indien i aktiva Tyresö Ulands- och FredsFörenings 40-åriga historia
 
22/4               Som vanligt delas rosor ut med varm hand, bl a till ett par skolinformatörer, en
24/4               lyssnare i Malmö, en radiokanal, en amerikansk professor, en före detta
                      folkhälsominister, en professor vid Mittuniversitetet, en fredsordförande och en
hjälpsam och dataskicklig Tyresötjej. Krönikan har rubriken ”Om rollerna vore ombytta....” och försöker påvisa att vi ökar vår förståelse om vi låter länder i konflikt byta roller. Förre riksdagsmannen Gustav Fridolin, 24, gjorde i mars för TV 4:s Kalla Fakta ett reportage bland svenska soldater i Afghanistan och han intervjuas om sina erfarenheter. Från Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har vi fått en krönika, som vi givit rubriken ”Kommentar till nytt massmord på skola”. Radio Tuffs jordenruntresenär Hampus Eckerman har skickat sin 27:e rapport, denna gång från Japan. Den är lång, faktaspäckad, har rubriken ”Hiroshima, Nagasaki, utarmat uran” och innehåller mycket viktiga synpunkter. Men först får Louis Armstrong 22 sekunder för att försätta oss i den rätta stämningen inför ”veckans rosor”
 
29/4               Rosorna denna vecka delas ut till ett radioprogram, ett veckomagasin om
1/5                 Ryssland, två amerikanska sanningssägare, en lokaltidning, tre Täbylärare, tre
tuff-aktivister, en solidarisk man i Vänersborg, en indisk ekonomiprofessor, minnet av en avliden tuff-medlem, Radio Tuffs man i San Francisco, en gotländsk ironiker, brevskrivare till Göteborgs stad och till två lockande tuff-arrangemang.Anders Carlberg, vd för Fryshuset och socialdemokrat, kommenterar Sverigedemokraterna, vars program han betecknar som mischmasch men de är inte rasister, hävdar han. Veckans krönika har rubriken ”Jag skulle gärna vilja prata med....” och två av dem som nämns är Nelson Mandela och bosnienserbiska 77-åringen Biljana Plavsic på kvinnofängelset Hinseberg. Docenten Seppo Isotalo intervjuas om en konferens om Norden och Nato samt om Putins kritik av väst. Även den här veckan kommer rapporten från Radio Tuffs jordenruntresenär, Hampus Eckerman, från Japan, där han sett märkliga penisar och maskar på museer och han kommenterar Japans relationer till Kina. Tuff-aktivisten och den nyblivna Malmöbon Marianne Stalbohm Stieger kåserar om skånska ”indianer” under rubriken ”Danskarna återtar Skåne”. Onsdagens möte om Tuff-projekten i Indien med de tre Täbylärare kommenteras positivt av fem ur publiken: Cecilia Alexandersson, Eva Ehrstedt, Albert Olin, Maria Pihlblad och Lena Sandin.
 
6/5                 Rosorna den här veckan delas ut till ett par fredskvinnor, en DN-skribent, en
8/5                 brittisk historiker, en amerikansk tidning, en svensk på nätet, ett radioprogram,
en insats för Guatemala, en irländsk fredsaktivist och till solidariska skolor och människor. Hampus Eckermans 28:e utrikesrapport, inleds med ordet ”katastrof!” men handlar också om brinnande toaletter, maffia och trädgårdar. Veckans krönika har den provokativa rubriken ”Har inte indierna nu nog med pengar själva?” Samma fråga besvaras sedan av Tuffs verkliga Indienkännare Gunnar och Margaretha Petersen, som också kommenterar de många Tuff-projekten och Tuffs indiska partners. Minns ni den amerikanska soldaten Jessica Lynch i Irak? Hon väckte stor uppmärksamhet 2003 men i en krönika från Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, talas det nu om ”propagandabubblor som sprack”. Sedan följer en uppmaning från EliseRappe: ”Förtjusande moderata damer: Gör uppror!” och Anita Lilburn varnar för de otäcka konsekvenserna av utarmat uran i ammunition
 
13/5               Veckans rosor delas ut till en legendarisk Mellanösternkorrespondent, en
15/5               svensk riksdagsledamot, en fredsordförande, ett radioprogram i SR, en
förläggare, en kulturskribent i Sydsvenskan, Göteborgs fredsaktivister, en brittisk professor och Irankännare, en dikt om en ofödd soldat, en bortgången tuff-medlems vänner, ett tuff-möte och till tuff-aktivister på styrelsemöte. Radio Tuffs man jorden runt, Hampus Eckerman, rapporterar i dag från Hong Kong, bland annat om japanska katter och Falun Gong. Och nyskånska Marianne Stiegers krönika har rubriken ”Invasion av gubbar och näbbgäddor” men handlar också om tyska kvinnor deporterade till Sibirien och om otäcka urangruvor i forna DDR. Veckans krönika har rubriken ”En radiots korta bekännelse”. Från det mycket lyckade Tuff-mötet i torsdags hör vi förra nedrustningsambassdören Maj Britt Theorin argumentera mot svensk truppnärvaro i Afghanistan och vad hon vill ha i stället. Tuffveteranen Göran Flodman analyserar samma ämne, varnar för talibanerna och menar att valet står mellan två onda ting.
 
20/5               Rosorna denna vecka delas ut till ett TV-program, en DN-skribent och en
22/5               brittisk veteranjournalist, till en skribent i Svenska Dagbladet, en folkhögskola,
två Tyresöskolor, en Flodaskola, en Täbyskola, tre tuff-aktivister, en Tyresöbo, en av ”Sharaf hjältar” och till ett broderland. I början av maj återkom Widad Zaki från sin barndoms stad Bagdad, ”en nära-helvetet-upplevelse”, men hon berättar också om ljusglimtar såsom det svenskstödda barnboksbiblioteket och hur Bagdadborna förtjust tittade på och vinkade till det sekulära förstamajtåget. Veckans krönika har rubriken ”Trendiga självgodas behov av oss ’onda’ ” och varnar för den rasistiska kollektivskuldens förfärande konsekvenser. Tuff-aktivisten Bitte Isacsson intervjuas om de senaste händelserna i Gaza och om sitt besök nyligen i Kambodja. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har skickat en krönika som vi givit rubriken ”Mera vapen förhindrar mord???”. Jordenruntresenären Hampus Eckermans 30-e rapport kommer från Beijing och handlar om Kinas OS-förberedelser, restauranger och skjutbanor.
 
27/5               Rosorna den här veckan delas ut till en DN-journalist, två lokaltidningar, en
29/5               australiensisk fredsstiftelse, en svensk professor, en generalsekreterare, en
fredsrörelse, en amerikansk ex-president, en ubåtsdissident, en ex-libanes, en TV-profil och ett kommande tuff-arrangemang. Tyresöbon Sami Almahle som flera månader i år har vistats i sina gamla hemtrakter i norra Irak intervjuas om läget, som han ger en dyster bild av. Veckans krönika har rubriken ”Svenska Freds, en 124-åring kämpar vidare” med anledning av föreningens 124:e årskongress under pingsten. Den är i Malmö och därifrån rapporterar Marianne Stieger om tävling i grodsång, om Sveriges sydspets, krigiska övningar i Skåne och tyska soldater i Afghanistan. Khaled Assaad på Koriandergränd i Tyresö växte upp i det palestinska flyktinglägret Nahr-el-Bared i norra Libanon, där striderna i veckan har givit stora rubriker och han förklarar det komplicerade läget och berättar om släktingars öden. Hampus Eckermans 31:a rapport kommer från norra Kina och handlar om svårigheter att kommunicera, staden ”Lilla Moskva”, gränsen till Nordkorea och bakteriologiska experiment på människor.
 
3/6                 ”Veckans rosor” delas ut till en författarinna, en Tyresöskola, en före detta
5/6                 amerikansk senator, två lokaltidningar, en ung före detta riksdagsman, en frän brittisk journalist, två solidariska skolor utanför Tyresö, ett TV-program om Estonia, ett nätverk mot klustervapen, ett gäng tappra tuff-aktivister och till den ”perfekta presenten”. Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl intervjuas om Svenska Freds 124:e årskongress, där hon mottog årets pris för ”berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete”. Åkes krönika har rubriken ”Fyra röster från Mellanöstern” och handlar om fyra svenskar här i trakten, som han intervjuat och som har rötter i Bagdad, norra Irak, Västbanken resp. ett palestinskt flyktingläger i Libanon. Radio Tuffs jordenruntresenär Hampus Eckerman har skickat sin 32:a rapport, denna vecka från ett regnigt Kina, där övergångsställena är livsfarliga, där kampsporten Kung Fus födelseplats finns och där turister möter bondfångare, men Hampus är stolt över att ha lärt sig fem ord av det svåra kinesiska språket. Från Tyresö skola hörs tillsamman med sin mentor Irja Österholm sjätteklassarna Vendela Orosco, Amanda Manns, Pernilla Krånghed och Jonathan Magnusson berätta om det jättefina dagsverke de i onsdags gjorde för en bokbuss som ska serva femton fattiga indiska skolor. Radio Tuffs kvinna i Skåne, Marianne Stieger, kåserar den här veckan en smula ironiskt om de dominanta herrarna ”med hår på bröstet” vid Svenska Freds’ kongress i Malmö och beklagar att hon ännu inte vet vilken sorts glass Skånes stolthet, fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic, gillar bäst
 
10/6               Rosorna den här veckan delas ut till ett grannland, en insändarskribent, en kristen
12/6               tidning, en lokaltidning, en indisk partner och chefen för IAEA. 19-årige pacifisten Anton Klepke intervjuas om den fredliga jättedemonstrationen i Rostock för en vecka sedan och beklagar att en liten grupp våldsverkare knep medieintresset och vände sympatierna. Han berättar också om hur han och många andra som i onsdags protesterade mot de högerextrema bussades i väg av polisen. Krönikan har rubriken ”Bra fråga: Cui bono? Vem gagnas?” och handlar om den i Gaza kidnappade journalisten Alan Johnstone, våldsbenägna ”antifacister” och om 11 september. Radio Tuffs skånska medarbetare Marianne Stalbohm-Stieger kåserar under rubriken ”Paradisbuskar, gröna monster och Heiligendamm”. Tuff-aktivisten Lena Sandin intervjuas om sina betänkligheter mot Svenska Freds’ accepterande av vissa militära insatser utomlands, vilket hon menar inte är en fredsförenings uppgift. Från Kina har Hampus Eckerman skickat en lång rapport om Kung Fu, Taipingupproret på 1800-talet och Nanjingmassakern 1937, då en tysk nazist genom sina räddningsaktioner blev kinesernas hjälte.
 
17/6               Rosorna delas ut till en före detta Sida-man, en kulturskribent i DN, en
19/6               lokaltidning, en fredstidning, ett kommunalråd, tre solidaritetsorganisationer, en artikel om Kosovo, tre skolor, en teaterförening och en jättebra och solidarisk present.Vi får höra sång av Allan Edvall.I vintras bidrog Tuff med 2000 kr till afghaner drabbade av kriget och Ulla Carina Sellergren berättar hur väl pengarna har använts och till hur mycket de räckt. Veckans krönika har huvudrubriken ”Blir det nån tennis och radio i sommar?” med den oroväckande underrubriken ”Nu sista ’riktiga’ Radio Tuff”. Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl berättar om de pengar (drygt 200 000 kr) fem skolor i år jobbat in till Tuffs biståndsprojekt i Indien och kommenterar Radio Tuffs ändrade sändningar. Vår jordenruntresenär Hampus Eckerman lämnar sin 34:e rapport på lika många veckor, den här gången från Hong Kong. Han tar upp massakern på Himmelska fridens torg 1989, Ikea och hälsokost samt kommenterar ironiskt militärutgifterna i olika länder. Monica Schelin frågar ut programledaren Åke Sandin om radio under somrarna, om behovet av lyssnarkontakter för att orka fortsätta med Radio Tuff på det 23:e året och Succékanalen 91,4 på det 13:e året. Med anledning av Maciej Zarembas artikelserie i DN erinrar vi om krönikan i Radio Tuff från 21 mars 2004. Den hade rubriken ”I Kosovo brinner kyrkorna” Radio Tuffs östeuropakännare Seppo Isotalo har just varit i Bukarest och berättar om hur rumänska yoga-aktivister tvingas fly till Sverige
NYHET
Från och med den 24 juni sänds Radio Tuff varje söndag kl 17 men nu bara under en halvtimme och utan repris tisdag kl 18. Å andra sidan läggs varje Radio Tuff in på Succékanalen 91,4 (slingan) och hörs därför dygnet runt var sjunde timma en vecka i taget tillsammans med de andra tretton programmen. Det som finns utskrivet av Radio Tuff finns på www.tuff.fred.se och www.tuffsandin.blogspot.com
 
24/6-1/7         Rosor delas ut till ett fredsforskningsinstitut, en biståndsminister, en brittisk veteranjournalist, en rysk författare, ett fredsindex, en kanadensisk författare, en tidskrift, en amerikansk journalist, en mångsidigt aktiv 80-åring och en lyssnare i Hanviken. Afghanska Nasira Omidy berättar om hur mycket för krigsdrabbade afghaner 2000 kr från Tuff räckte till. Krönikan har rubriken ”BILDT, TSUNAMITJATET och ESTONIA”. Hampus Eckermans 35:e reserapport kommer från Thailand och handlar om dykningens lärdomar och om västvänliga militärkupper.
 
1/7-8/7           Vi delar ut rosor till en Rotaryklubb, två sommarpratare på Sveriges Radio. en svensk professor, två journaliststudenter, alerta lyssnare och en teateruppsättning. Krönikan har rubriken ”Nationalister sopar inte sin egen farstu” och handlar om svenskar, polacker och amerikaner. Radio Tuffs jordenruntresenär Hampus Eckerman rapporterar från Thailand om landets kung, ”Knugens kuk” och kriget i Laos. Och från Skåne har Marianne Stieger skickat ett kåseri om skärgåden och ”goda och elaka grannar”
 
8/7-15/7         Veckans rosor delas ut till en pressekretare vid ett biståndsorgan, en språkvårdare, en kyrklig tysk söktjänst, människor som hjälper av krig drabbade afghaner, och ett ”Berättartorg” i Gamla stan. Jo, det kommer också en ”veckans snyting” Göteborgskan Kerstin Thuresson berättar hur det var en gång för länge sen när inga människor ännu fanns men när ”Galenskapen” och ”Kärleken” lekte kurragömma. Den mångsidigt engagerade Ulla Carina Sellergren berättar vad de pengar som samlats in med anledning av hennes födelsedag ska användas till för krigsdrabbade afghaner. Krönikan den här veckan är utbytt mot ett samtal mellan Monica Schelin och Åke Sandin under rubriken ”Snack – men väldigt mycket verkstad”, för det handlar om fördelarna med Tuffs många biståndsprojekt. Radio Tuffs jordenruntresenär Hampus Eckerman har skickat sin 37:e rapport, den här veckan om Jas Gripen och Thailand samt om folkmordet i Laos
15/7-22/7       ”Veckans rosor” delas ut till ett religionsprogram på Sveriges Radio, en indisk partner och gandhian, en svensk myndighets personal i Libanon, en före detta partiledare (fp), en insändarskribent i DN, en ung före detta riksdagsman (mp) och till människor som hör av sig Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl om Tuffs kommande arrangemang, men hon är också ordförande i Tyresö Kvinno- och Tjejjour, som faktiskt får mindre nödanrop från misshandlade kvinnor nu under semestertid. Veckans krönika består av citat och har rubriken ”För 90 år sedan föddes Per Anders Fogelström” som betecknas som den främste i svensk fredsrörelse. Radio Tuffs kvinna i Skåne, Marianne Stieger, kåserar om fåglar, segling och upprörda politiska vågor i Tyskland. Radio Tuffs Hampus Eckerman på jordenruntresa lämnar sin 38:e rapport, den här gången från Laos, där odetonerade bomber från Vietnamkriget ännu ligger kvar på Krukslätten och skördar liv
 
22/7-29/7       Rosor delas ut till ett födelsedagsbarn, till generösa och solidariska människor, ett utlandsprogram i Sveriges Radio, en Tyresöfödd TV-producent, en kristen fredsaktivist och till människor som hör av sig På telefon från indiska Dharampur hörs Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas berätta om de av Tuff finansierade skolorna, brunnarna, dammarna, de 70 000 mangoträden med mera Veckans krönika har rubriken ”Att ge röst åt de aldrig hörda” och handlar om de många intervjuade på Tyresöradion, indiska sockerrörshuggare och tyska krigsoffer. Marta Rosenberg om Masurien 1945-46 hörs också Från Vietnam kommer denna vecka Hampus Eckermans 39:e utrikesrapport och handlar om fängelset ”Hanoi Hilton”, senator John McCain och Ho Chi Minh
 
29/7-5/8         ”Veckans rosor” delas ut till indiska partners, till folk med synpunkter, till en DN-skribent, en jurist och ambassadör och en just bortgången författare.En minikrönika har rubriken ”Lars Forssells provokativa jämförelse” och citerar hans rader om Jack Uppskäraren Med anledning av ett engelskt förslag om att världen måste minska sitt befolkningstal intervjuas Göran Flodman om sina liknande åsikter i ämnet. Radio Tuffs kvinna i Skåne Marianne Stieger kåserar under rubriken ”Olika svin och andra djur” och berättar också om en bok av Wibke Bruhns. Radio Tuffs jordenruntresenär Hampus Eckerman lämnar sin 40:e rapport, den här veckan från Vietnam. Rubrik: ”Stinkande frukt, brinnande munkar, Agent Orange och fyra meter stora betongkycklingar”
 
5/8-12/8         Veckans rosor delas ut till en gandhiansk krigsmotstånfare, Två skribenter i Svenska Dagbladet, en fredsforskare, en kristen ickevåldsaktivist, en viskännare, en Afghanistanengagerad och en filmare och debattör. Radio Tuffs jordenruntresenär Hampus Eckerman rapporterar denna vecka från Vietnam om storm, sexturism och krigsminnen. Veckans krönika har rubriken ”En krigsälskande journalist” och citerar Staffan Heimerson om krigsreportage. Från Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson har vi fått en text med rubriken ”Bush’ enastående prestation”, vilken består av att han har ”enat” amerikanska bedömare i ett avseende: Att invasionen av Irak var en katastrof. Roni Doumit intervjuas om sitt forna hemland Libanon, som han nyligen besökte och som ännu lider av inre splittring. Radio Tuffs jordenruntresenär Hampus Eckerman rapporterar denna vecka från Vietnam om storm, sexturism och krigsminnen. Det är 41:a veckan i följd han skickar en utrikesrapport. 6 och 9 augusti är årsdagarna av Hiroshimas och Nagasakis förintelser genom atombomber och Tuffs Monica Schelin minns sina besök där och Åke Sandin påpekar att atombomberna var onödiga krigsförbrytelser, för Japan var ändå på väg att kapitulera.
 
12/8-19/8       Veckans rosor delas ut till ett nyhetsbrev, Tuffs mangogram, ett 60-årsjubilerande land, en kristen ickevåldskämpe, en kyrka i Stockholm, en recensent som varnar för klimatkatastrof och till minnet av en trubadur. Krönikan har rubriken ”Chomsky, Pilger och traska-patrullo-patrasket” och handlar om dissidenter i öst och väst. Hampus Eckermans 42:a reserapport kommer från Kambodja, ett land han betecknar som korrumperat men utan hopp efter krig och massdöd. Radio Tuffs kvinna i Skåne, Marianne Stieger, kåserar på telefon om Warnemünde-Limhamn och Hermann Görings som postflygare på den sträckan. Sång av Cornelis Vreeswijk
 
19/8-26/8       ”Veckans rosor” delas ut till minnet av en folkkär författare och fredsaktivist, några               Tuff-arrangemang, en indisk skribent, en svensk professor, en amerikansk krigsveteran       och mytavslöjare, en tiopunktsplan för Irak, det nya Tuff-bladet, till människor som hör           av sig och till två Tuff-kvinnor. Veckans krönika består av citat och har rubriken ”För 90
                    år sedan föddes Per Anders Fogelström” som betecknas som den främste i svensk             fredsrörelse. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, redogör för professor     Chalmers Johnsons synpunkter i en text med rubriken ”Imperiets ’arrogans’, baser och             kostnader”. Hampus Eckermans 43:e utlandsrapport kommer från Kambodja och                       handlar om mutor, trafik, tiggare och arvet efter de röda khmererna. Översvämningarna                   nyligen av Tuff-projekt i Indien nämns
 
26/8-2/9         ”Rosor” delas ut till skribenter i Dagens Nyheter, Aftonbladet och i den indiska                   tidningen ”The Hindu” Pontus Björkman berättar hur 31 300 kr från Fårdala skola och           Tuff har använts i den av orkan förstörda byn Panabaj i Guatemala. Hampus                   Eckermans 44:e utlandsrapport kommer från Kambodja och handlar bland anat om                       fattigdom, tempelstaden Angkor Vat, landminorna och deras offer. Från Malmö kåserar     förra Tyresöbon Marianne Stieger om festivalyra, underjordsmonster och Zarah                     Leander. Åke Sandins krönika har rubriken ”Karl Staaff och kungens vädjan om               fred”
 
2/9-9/9           Som vanligt delas ”rosor” frikostigt ut till människor som gjort eller skrivit något bra.           Göran Flodman försöker förklara varför självmordsbombarna inte bara dödar sig själva                 utan också oskyldiga medmänniskor, medan Ulla Carina Sellergren har pratat med                       afghanska ögonvittnen om de ökande självmordsattentaten i Afghanistan.   Jordenruntresenären Hampus Eckermans 45:e rapport kommer från Kambodja och               handlar om ”benkrossarfebern”, båtar, fattiga bönder och diskussionen om Pol Pot.         Inför starten den 11 september av Tuffs nya diskussionscafé om Indien och de många           Tuff-projekten där intervjuas en av initiativtagarna Margareta Svahn om upplägget och       de eventuella planerna på en Indienresa. Åke Sandins krönika har rubriken ”Anonyma     fegisars glåpord”, där kollektivskuldens betecknas som rasismens hörnpelare
 
9/9-16/9         Rosor delas ut till en film, till ”den perfekta presenten”, en generalsekreterare, ett         tappert aktivistgäng och till Ditta Rietumas lovord av Radio Tuffs pepprade texter.                 Radio Tuffs kvinna i Skåne, Marianne Stieger kåserar om Schäuble-schabbel i fråga   om ungas vapeninnehav, tyska terrorister – och Zlatan förstås. Åke Sandins krönika har                     rubriken ”4 x 11 september. Synd om alla offren!” och tar upp fyra årtal då det                   datumet inneburit stora tragedier. Radio Tuffs jordenruntresenär Hampus Eckermans     46:e rapport kommer från Myanmar (Burma) och handlar om namnbyten, bojkott,     bensinpriser och klädvanor. På apoteket i Tyresö jobbar Khaled Assaad, som växte         upp i det palestinska flyktinglägret Nahr-el-Barred i Libanon. Han berättar om 3½                     månaders strider där mellan libanesiska armén och ”rebeller”
 
16/9-23/9       Rosorna den här veckan delas ut till en Tyresöskola, två lokaltidningar, ett                 diskussionscafé, en ickevåldskämpe, minskad barnadödlighet och till skribenter i               Dagens Nyheter och Aftonbladet. Samuel Strandberg, författare av flera Indienböcker,       besvarar frågan varför vi ska fortsätta att hjälpa Indiens många hundra miljoner fattiga.   Vår fantastiske jordenruntresenär, Hampus Eckerman, lämnar 47:e veckan i rad en                 rapport, nu från Myanmar (Burma) om ”ärlighetsiver”, paranoia och den överallt synliga         buddhismen. Seppo Isotalo berättar humoristiskt om sina goda kontakter med olika               säkerhetstjänster såsom Säpo, CIA och KGB. Åke Sandins krönika har rubriken ”Varför         hjälpa ekonomiskt blomstrande Indien?” och betonar att Tuff-projekten bistår de                       fattigaste av de fattiga
 
23/9-30/9       Rosor delas denna vecka ut till ett Fogelströmsällskap, en amerikansk aktris, en radiomedarbetare, en brittisk tidning, en lokaltidning, två fredsskribenter, ett beslut om pengar till drabbad indisk skola och en fredsforskare. På telefon från Malmö kåserar Radio Tuffs kvinna i Skåne, Marianne Stieger, och frågar bland annat om hon kan ha en ko på sin balkong på femte våningen. ”Krig och massmord i religioners namn” är rubriken på Åke Sandins krönika. Radio Tuffs jordenruntresenär Hampus Eckerman har under ett år rapporterat från många olika länder och har just kommit hem och intervjuas om sina främsta intryck
 
30/9-7/10     Radio Tuff tänder hellre ljus i stället för att bara förbanna mörkret, så ”veckans rosor” delas ut till en insändarskribent, en fredstidning, en generalsekreterare, en lokaltidning, en före detta Tyresöbo, en israelisk fredsorganisation, ett före detta statsråd, chefen för atomenergikommiossionen, tre lockande Tuff-arrangemang och ”en fest för freden” på FN-dagen. Läraren Mia Tranehed minns med glädje sitt besök bland Tuff-projekten i Indien där hon såg sex Tuff-skolor, många brunnar och en massa mangoträd. Hon berättar också om Strandskolans Öppet hus för projekten onsdagen den 17 oktober.
Veckans krönika av Åke Sandin har rubriken ”Jonathan, Jesper och Theodor” och handlar om svårigheten att besvara frågor från barn, som ännu inte avtrubbats, och om krigsförberedelsernas och krigens osakliga propaganda. Radio Tuffs jordenruntresenär Hampus Eckerman kom hem från Burma/Myanmar härom veckan och menar att protesterna inte bara kommer från studenterna utan också från de fattiga, eftersom många munkar har varit fattiga barn som lämnats in i klostren
 
7/10-14/10     ”Rosorna” delas ut till en trotsig burmesisk icke-våldskämpe, ett program i SvT, till Monthly Review om ”raserandet av Jugoslavien”, till en artikel om yttrandefrihetens begränsningar i Metro och till tio Tuff-arrangemang bara under oktober-november. Radio Tuffs kvinna i Malmö, Marianne Stieger om ”Bovar –men också rosor till hjältar”, där hon positivt nämner sin morfars insatser att rädda kvinnor undan våldtäkter, Folke Bernadottes vita bussar, Jens Orbacks nyutkomna bok och –förstås-- Malmös stolthet Zlatan. Åke Sandins krönika har rubriken ”Förintelsen: 26 000 barn dör varje dygn” och jämför Tuffs oavlönade och konkreta biståndsinsatser med de stora organisationernas mediestödda insamlingar till anonyma jättepotter. Också i Wien har Tuff nu fått en utrikesrapportör. Det är förre Tyresöbon Leif Bratt, som skickat en text om lärdomarna från Österrikes 1900-talshistoria. Bitte Isacsson berättar om övergreppen mot palestinska olivplockare inför Tuff-mötet med Anna Wester om Palestina på onsdag 10 oktober kl 19 i Tuff-lokalen, Myggdalsv 80. Radio Tuffs mediegranskare Hampus Eckerman gör sina annorlunda nedslag i informationsflödet, bl a om ett terrorlarm i London, förorsakat av en alltför stark chilisås på en Thaikrog
 
14/10-21/10   ”Veckans rosor” delas ut till en amerikansk veteranjournalist, en israelisk historieprofessor, en norsk fredsforskningsprofessor, en amerikansk soldat, en svensk palestinaaktivist och till tre arrangemang. Palestinagruppernas Anna Wester intervjuas om varför hon tycker att Carl Bildts tidigare uttalanden om situationen i Palestina är hoppingivande. Åke Sandin berättar i sin krönika om varför Finland i allmänhet och Henrik Tikkanen i synnerhet finns i hans hjärta. På telefon från det konfliktdrabbade Somalia rapporterar Svenska Freds tidigare ordförande Tomas Magnusson, numera president i Internationella Fredsbyrån, inte bara och våld och motsättningar utan också om svenskstödd yrkesskoleverksamhet. Radio Tuffs mediebevakare Hampus Eckerman tar bland upp biskop Desmond Tutus krav på bojkott av Kina-OS men också hur Tutu på grund av sin kritik mot Israel stoppades att framträda vid ett universitet i USA.
21/10-28/10   ”Veckans rosor” delas ut till en finländsk professor, en brittisk tidning, en svensk fredsforskare, en hemsidesansvarig, en Tyresöskola, en indisk partner, en israelisk författare och till tre lockande arrangemang. Radio Tuffs kvinna i Malmö Marianne Stieger kåserar om tyska nobelpris, både i år och tidigare och berättar om Doris Lessings tyska släktingar. Från Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har vi fått en text, som handlar om Nobelpristagaren Al Gores obefintliga insatser mot krigiskt våld och en solskenshistoria om irakiska flyktingbarn. Åke Sandins krönika har rubriken SVENSKA ”PRAVDA” OCH EN MÖRDAD ”KOMMUNISTDIKTATOR” och den tar upp hjärntvättade människors fördomar mot folk med en annan åsikt än de själva. Från Härjedalen ringer Eivor Sydberg och skräder inte orden om militärer och vapenfabrikanter. Radio Tuffs mediegranskare Hampus Eckerman gör sina annorlunda nedslag i senaste veckans medieflod.
 
28/10-4/11     ”Veckans rosor” delas ut till en amerikansk senator, en fredspristagare, två lokaltidningar, lyssnare som hör av sig, en politisk kvällstidningsskribent, en kampanjdag (5/11) mot klusterbomber och en ny Indiengrupp. Svenska Freds’ Rolf Lindahl intervjuas om klustervapnens effekter och användning och om den internationella kampanjdag mot dessa vapen som äger rum måndag den 5 november, också i Tyresö centrum från kl 15.30. Åke Sandins krönika den här veckan har rubriken ISRAEL, PALESTINA OCH ”RASISMEN” och tar upp hans syn på Mellanöstern förr och nu. Hampus Eckermans mediegranskning innehåller beskrivningen av amerikanska soldater i Irak och i andra världskriget, Ecuadors krav på en militärbas i USA och en påstådd bombning av en kärnanläggning i Syrien
 
4/11-11/11     Åke Sandin är bortrest och Radio Tuff består av en utförlig redogörelse för Folke Bernadottes död och eftermäle. Det är en halvtimme som Åke sände på Tyresöradion 1998
 
11/11-18/11   ”Veckans rosor” delas ut till en kampanjdag mot klustervapen, en uppmaning från Svenska Freds, en indisk partner, en Tyresöskola, en tysk tidskrift, gåvobreven ”mangogrammen”, en Tyresötjej på Cypern och ett par kommande Tuff-arrangemang. Åke Sandins krönika har rubriken ALBERT SZENT-GYÖRGYI OM ”DEN GALNA APAN” och innehåller många tänkvärda citat från denne ungerskfödde nobelpristagare i medicin. Radio Tuffs kvinna i Malmö, Marianne Stieger, har skickat ett kåseri med rubriken ”Leve grannsämjan!”, som handlar om danskar och svenskar om ömse sidor av Öresund och om polsk-tyska förbindelser. Också i Härjedalen har Radio Tuff nu en rapportör. Det är Eivor Sydberg, vars upprop mot krigsindustrierna vi ska läsa upp. Hampus Eckerman tar i sin mediegranskning denna vecka upp de svårbegripliga turerna i Georgien, franske presidenten Sarkozys kontakter med israeliska Mossad och påstådda israeliska planer att använda ”taktiska” kärnvapen mot Iran
 
18/11-25/11   ”Veckans rosor” delas ut till en japansk fredsrörelse, en professor, tre höga ubåtstvivlande militärer, en gandhian, en indisk partner, en solidarisk present och ett lockande Tuff-arrangemang. Inför mötet om Per Anders Fogelström frågar Monica Schelin ut Åke Sandin om dennes beundran för Fogelström. Krönikan den här veckan handlar om det brutala kriget mellan japaner och amerikaner 1941-45 och har rubriken ”Mailer och Lindberg om Stillahavskriget”. Mediegranskaren Hampus Eckerman tar upp överdriven terroristskräck, lugnare i södra Irak, vattentortyr och bötfälld Monte Pythonman. Eric Idle från brittiska Monte Pythongänget blev bötfälld för att sagt ordet ”fuck” i amerikansk radio och hans revansch hörs när han sjunger en grymt satirisk låt om USA
 
25/11-2/12     ”Veckans rosor” delas ut till insändarskribenter om julklappar, en biolog, en före detta riksdagsman, ett Eisenhowercitat, ”Fredsfångars dag” och mötet om Per Anders Fogelström på tisdag. Tyresökillen Johan Romin är TV-producent på Utbildningsradion och berättar om den amerikanske Vietnamdesertören Terry Whitmore, som bodde i Tyresö och som Johan nu skriver en bok om. Veckans krönika har rubriken ”På 1600-talet skådade folk djävlar”, en jämförelse med de påstådda ubåtskränkningarna av svenska vatten som nu bekräftas alltmer. Nu tycks allt flera mena att inga sovjetiska ubåtar kränkte svenska vatten. Hampus Eckerman tar i sin mediegranskning upp stort hagelregn som röjer klusterbomber i Libanon, amerikansk kontroll av pakistanska kärnvapen, krisen i Somalia, lilla Ecuadors kaxighet mot USA och vinstgivande Jesusbilder på pannkakor.
 
2-9 dec           ”Veckans rosor” delas ut till Sveriges Radios Studio Ett, en ubåtsdissident i Hägersten, muslimska intellektuella, en kristen debattör, en fredsforskare om Kosovo och en insamling för att hylla två Tuff-aktivister.Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har skickat en rapport som vi givit rubriken ”Med kalkoner och pottstol i drömstaden”. Från Härjedalen har Eivor Sydberg skickat en text. som vi givit rubriken ”Det allra viktigaste för varje människa”. Åke Sandins krönika den här veckan har rubriken ”En reporter med civilkurage” och handlar om en av Sveriges mest briljanta journalister, Barbro Alving. Radio Tuffs mediebevakare Hampus Eckerman kommenterar den här veckan Irans erbjudande att övervaka USA-valet, Indiens och Kinas överskattade ekonomi, Tony Blairs kristna engagemang och israeliska Mossads försök att stoppa Pakistans kärnvapen.
 
9-16 dec         Veckans rosor delas rundhänt ut, bl a till en fredstidning, en religionshistoriker, ett moderat statsråd, en ledande vänsterpartist, en Kanadafödd författare, en brittisk miljödebattör, en Pax-redaktör och till de allt flera som köper Tuffs mangogram. ”Bland zlatanister och sandinister” är rubriken på Marianne Stalbohm Stiegers kåseri från Malmö den här veckan. Åke Sandins krönika har rubriken ”Den förbannade månaden december” och handlar om köpgalenskap och krigsmakternas och folkökningens negativa inverkan på klimatet. I sin mediegranskning tar Hampus Eckerman upp Gorbatjovs stöd till Putin, ett inställt CNN-program om Iran, en fängslad brittisk poet, Guantanamo och amerikanska militärfamiljers motstånd mot Irakkriget.
 
16-23 dec       ”Veckans rosor” delar ut till en Timråbo, en kulturskribent i DN, en teknikkunnig Hanvikenbo, ett TV-program, två skribenter i Aftonbladet, en Indienkännare och köparna av Tuffs mangogram. Svenska Freds’ nya ordförande, 27-åriga Anna Ek, intervjuas om sitt nya jobb och välkomnas till Tyresö. Nästa ordförande som hörs är Tuffs egen Sylvia Ljungdahl. Tillsammans med Monica Schelin läser hon upp ett tackbrev till Tyresö skola, och tacket gäller också de andra skolorna som i år bidragit till Tuffs många fina projekt i Indien. På telefon från Malmö kåserar Marianne Stieger och rubriken är ”Ljuvliga småflickor luras sen att bli magra”, men hon kommer också in på andra världskriget. Hampus Eckermans annorlunda nedslag i mediebruset handlar den här veckan om ett Floridaföretag som fick 200 milj kr men aldrig byggde någon bas i Irak, israeliska hål i muren -- för igelkottar och piggsvin, Fidel Castro som av Guantanamoväktare kallas ”transsexuell” och en presstaleskvinna för Vita huset som inte kände till Kubakrisen 1962.
 
23-30 dec     ”Veckans rosor” delas ut till en modig egyptisk kvinna, en amerikansk journalist, som inte accepterar synen på forna Jugoslavien, en rörelse mot radioaktiv krigföring och två program om Vietnam på Succékanalen 91,4, Tyresöradion. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, kommer med en text vars rubrik är “Krig är inte bra för hälsan”. Han tar upp att många krigsveteraner går under efter kriget. Åke Sandins krönika den här veckan har rubriken ”Två dissidenter: Bertrand Russell och Klaus Rainer Röhl”. Hampus Eckermans mediegranskning handlar om att trenden mot färre krig nu avstannat, att palestinier i Israel diskrimineras i budgethänseende, att irakierna får minskade matransoner, att det nu åter finns tomtar på Bagdads gator, att det kommer nya böcker om tomtar och att hans stöd till trädgårdstomtarna fortsätter. Pelle Kihlberg sjunger en annorlunda låt om ”den förbannade julen”
                   
30/12--6/1     ”Veckans rosor” delas ut till en partner i Belgrad, en general och en ambassadör, den amerikanska kongressen, en skribent i TCO-tidningen, en Tuff-aktivist som lever som hon lär och till en kvällstidning. Radio Tuffs kvinna i Malmö, Marianne Stieger, kommer på telefon med ett kåseri, som hon kallar ”Livet bland prinsar, cement- och fotbollskungar”. Richard D Bailey var en av de fyra unga amerikaner som precis för 40 år kom till Tyresö efter att ha deserterat från ”det amerikanska kriget i Vietnam”. Han berättar om det och varför han stannat i Sverige. Lena Sandin minns hur hon som sjuåring plötsligt fick en amerikansk ”storebror”, en desertör, och varför hon av fredspolitiska skäl har slutat på ett jobb hon i 15 år trivts bra med. Veckans krönika handlar om Tuffs konkreta, omfattande och helt oavlönade biståndsarbete och har rubriken ”Snack – men väldigt mycket verkstad”. I sin mediegranskning tar Hampus Eckerman upp USA:s stöd till Turkiets attacker på kurder i Irak, japanska försvarsministerns ambition att försvara sitt land mot monster och flygande tefat samt de yviga spekulationerna om vilka som var Benazir Bhuttos mördare

Innehåll                                                                   Sid.
 
1.   Styrelse                                                                 1
2.   Revisorer                                                               1
3.   Styrelsemöten                                                       1
4.   Valberedning                                                         1
5.   Arbetsutskott                                                         2
6.   Arbetsgrupper                                                       2
7.   Medlemmar                                                           2
8.   Lokaler                                                                   2
9.   Representation                                                       2
10. TUFF är medlem i                                                 2
11. TUFF i andra medier                                             2
12. Offentliga möten och arrangemang                         5
13. Framträdanden utanför TUFF                                 7
14. TUFF-bladet                                                         7
15. Hemsidan                                                                8
16. Indien                                                                      8
17.  Balka                                                                     10
18. Afghanistan                                                           10
19. Guatemala                                                              11    
20. Radio TUFF                                                           11