TUFF:s fredsarbete

TUFF är en lokalförening till Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen som grundades 1883 på initiativ av Karl Pontus Arnoldson. Bland mycket annat verkade han för en fredlig lösning då Norge ville bryta sig ur unionen med Sverige 1905 och han tilldelades Nobels fredspris 1908.

Svenska Freds är världens äldsta nu aktiva fredsförening med över 11 000 medlemmar. Vi bär gemensamt tanken att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas. Vi är övertygade om att varaktig fred är möjlig.

Historiska framgångar

Genom åren har Svenska Freds drivit många kampanjer, ofta i samarbete med andra organisationer och på internationell nivå.  Vi har uppnått flera viktiga resultat, till exempel:

  • Rätt till vapenfri tjänst som alternativ till militärtjänst (1920-tal).
  • Stopp för planerna på svenska kärnvapen (1950- och 1960-tal)
  • Bofors vapensmuggling avslöjades (1980-tal)
  • Avskaffande av personminor i Sverige (1996). ICBC/ International Campaign to Ban Landmines tilldelades Nobels Fredspris (1997).
  • Internationell konvention om förbud mot klustervapen (2008).
  • Sverige sa upp det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien (2015).
  • Internationellt FN-avtal som reglerar handel med konventionella vapen (2013).
  • Internationellt FN-avtal som förbjuder kärnvapen (2017). Kampanjen drevs av ICAN/ International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, som Svenska Freds är en del av. ICAN tilldelades 2017 Nobels fredspris. Avtalet trädde i kraft 2021 när 50 länder hade ratificerat.
  • Ny svensk lag som införde ett demokratikriterium vid beslut om vapenexport i syfte att stoppa vapenexport till diktaturer (2018).

OBS att flera internationella avtal endast omfattar de länder som inte bara skrivit under avtalet, utan även ratificerat det i hemlandets lag. Till exempel röstade Sverige i FN för ett kärnvapenförbud, men har ännu inte ratificerat det.

För mer information: www.svenskafreds.se  www.icanw.org


Nu särskilt aktuella fredsfrågor

Vi i TUFF arbetar tillsammans med vår riksförening Svenska Fred och övriga lokalföreningar genom att sprida information och bilda opinion i fredsfrågor. Särskilt aktuellt just nu är:


Fredsakademin

På riksnivå driver Svenska Freds också sedan ett par år tillbaka ett utbildningsprojekt, ”Freds-akademin”, i samarbete med flera universitet. Inom Fredsakademin ges ledarskapsutbildning med inriktning på fredsfrågor, mänskliga rättigheter med mera. De utbildade ungdomarna besöker sedan gymnasieskolor och håller uppskattade workshops. www.svenskafreds.se/om-oss/fredsakademin/

TUFF:s egna projekt

På det lokala planet har TUFF också egna projekt. Vi vill bidra till att skapa förutsättningar för en fredligare värld genom att bygga från grunden. Vi har en lång tradition av att stötta lokala projekt runt om i världen och ser utbildning som en väg till ökat medvetande, mer aktiva medborgare och på sikt ett mer demokratiskt och rättvist samhälle, något som främjar varaktig fred.          

TUFF vill även praktiskt försöka stötta personer som har drabbats av krig och förföljelse. Sedan 2017 driver vi till exempel i Tyresö ett integrationsprojekt där volontärer varje vecka träffar en grupp invandrare. Vi har språkträning, informerar om det svenska samhället och diskuterar aktuella händelser i Sverige och omvärlden. Vi försöker hjälpa till med det vardagliga livet.