AVSKAFFA KÄRNVAPEN!

Den 6 augusti 1945 fällde USA atombomben över Hiroshima och man tror att 200.000 människor dödades av denna enda bomb och av strålningsskador under lång tid efteråt.
Tre dagar senare släpptes en bomb över Nagasaki som orsakade ca 70.000 dödsfall inklusive de som dog av strålningsskador. Dessa två sprängningar är de enda som använts under väpnad konflikt, men provsprängningar har ägt rum vid otaliga tillfällen av flera länder.

År 1970 skrevs NPT-avtalet (Non Proliferation Treaty dvs icke-spridningsavtalet ) under av de fem kärnvapenstaterna USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina. Avtalet innebär att inga andra länder får utveckla nya kärnvapen. Trots detta har flera nya länder skaffat sig kärnvapen t ex Indien, Israel, Pakistan, Sydafrika och Nordkorea. Kärnvapen-hotet finns kvar och idag finns mer än 20.000 kärnstridsspetsar med en samlad spräng-styrka av 300 Hiroshimabomber.
 

TUFF har under många år varit aktivt i kampanjer mot kärnvapen. Vi deltog t ex i Prov-stoppskampanjen, då vi bildade telefonkedja och ringde till ambassader för de länder som gjorde sprängningar och skrev brev eller vykort för att protestera mot provsprängningar.
Vi har arrangerat många möten och informerat om kärnvapen och provsprängningar, om riskerna för miljön och om hoten mot mänskligheten och risken för en katastrof.

Genom vår moderförening Svenska Freds- och skiljedomsföreningen är TUFF en del i paraplyorganisationen ICAN / International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. 2017 fick ICAN Nobels fredspris för sitt påverkansarbete för ett kärnvapenstopp. I FN röstades igenom en konvention där kärnvapen förbjuds. När 50 länder hade ratificierat konventionen trädde den i kraft 22 januari 2021; en stor dag för alla fredskämpar! Nu fortsätter arbetet med att få ännu fler länder att ansluta sig till detta kärnvapenförbud. Sverige, som röstade för konventionen i FN, har ännu inte skrivit under.
 

Vi kräver stopp för all utveckling och testning av nya kärnvapen och att vi kräver att vidare spridning förhindras. Kärnvapenmakterna måste snarast börja avveckla sina kärnvapen!

Läkare mot kärnvapen har gjort ett utmärkt utbildningsmaterial för dig som vill veta mera om kärnvapen. Läs mer: www.laromkarnvapen.se 

Länkar:

www.laromkarnvapen.se
www.svenskafreds.se
www.laromkarnvapen.se
www.ican.se
www.ofog.org
www.globalportalen.org