Åke Sandins pris

Grundplåten till denna fond insamlades 1992, då Tyresö Ulands- och Fredsförening firade 25 år och Åke Sandin fyllde 60. Över 130 personer bidrog vid tillfället med pengar. 

Som framgick av det upprop som skickades ut av Lena Sandin vid insamlingen av pengar 1992 är fonden till för att främja och belöna lokalt freds- och solidaritetsarbete, annars så föga tillgodosett i stipendie- och prissammanhang.

 Vid Åkes bortgång 2020 inkom ytterligare gåvor till fonden.

 Fonden förvaltas av Tyresö Utlands- och Fredsförenings (TUFF) styrelse. Revision sker genom TUFF:s revisorer. Om TUFF upphör övergår fondens förvaltning till annan liknande förening, i första hand till Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

 Till mottagare utses vartannat (udda) år med början 1995 enskild, enskilda, grupp eller förening, som genom frivilligt arbete gjort berömvärda insatser inom lokalt freds- och solidaritetsarbete.

 Juryn består av representant för Åke Sandins anhöriga samt TUFF:s styrelse.