Ett antal skolor, tusentals elever och hundratusentals mangoträd!
Den 31 december 2014 for fyra TUFF-aktivister till en helt annan del av jordklotet, det enorma landet, såväl i befolkning som i storlek, Indien.

Resan varade i två veckor och huvudmålet var det för oss välkända (i namnet, inte geografiskt sett) Dharampur, en kommun i den södra delen av delstaten Gujarat i västra Indien, hem för såväl Gandhi som Indiens nuvarande premiärminister, Narendra Modi.

Men Gujarat är även hem till många bybor, bönder och, bland annat genom TUFFs arbete, ett antal skolor, tusentals elever och hundra- tusentals mangoträd!
TUFF har sedan många år tillbaks (ja, nu pratar vi många år, si sådär 30 år) bidragit med pengar till många projekt startade i denna region, tillsammans med vår samarbetspartner VPSS. VPSS jobbar med social utveckling på bynivå, hos de allra mest utsatta. Genom att starta skolor och erbjuda utbildning såväl som hjälp till självhjälp bland byarnas bönder har VPSS verkligen utvecklat Dharampur och grannkommunen Kaprada!

Under vår vistelse så fick vi besöka många av de skolor som VPSS startat genom TUFF-bidrag. Idag är organisationen så pass stor att den får stort stöd från många donatorer, såväl i Indien som utomlands. Viktigt att minnas är dock att en liten lokal organisation i Tyresö varit ett viktigt frö för det nu blommande fältet som VPSS har blivit. När vi besökt skolorna har vi mötts av intresserade barn i alla åldrar vilka delat med sig av sin kultur i form av dans och sång. Att få se glädjen hos barnen som verkligen uppskattar sin utbildning är väldigt inspirerande och får oss att tänka på hur bra vi har det i Sverige. Att även se alla utvecklingsprojekt, brunnar, dammar och bevattningssystem ger oss hopp för framtiden för dessa människor.

Vårt besök i Indien och framförallt i Dharampur skulle aldrig varit möjligt utan gästfriheten hos vår kära partners grundare, Bhikhu Vyas och hans fru Kokila Vyas. Godhet och en vilja att hjälpa till genomsyrar de flesta människorna vi mötte, och trots den fattigdomen som fortfarande finns i området bådar det gott, med ständigt nya projekt i utveckling!

Tusen tack till VPSS och Bhikhu och Kokila för den fantastiska utvecklingen som TUFF har fått vara med och stödja!

Alexander Palmer
Tyresö februari 2015
Chandvegan
Khanda