Ge en gåva

Föreningskontot pg 160 137-6   
Pengarna går till föreningens TUFF:s omkostnader (lokalhyra, kopiering, hemsida, frimärken osv).

Insamlingskonto pg 79 36 36-2

Pengarna går till projekt, tex. "skolorna i Indien", "integrationsprojektet" eller "fria ändamål".

Swisha insamlingskontot 123 345 00 87
Skanna QR-koden eller använd numret.
Ange särskilt ändamål, om Du vill.

OBS! Varenda krona går oavkortat till ändamålet. Alla i TUFF arbetar helt ideellt utan någon ersättning