Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Rapporter

Integrationsgruppen tackar varmt Oscar Citron!
Oscar Citron sålde nyligen sin lägenhet på Myggdalsvägen för att flytta ihop med flick-vännen. I samband med detta fick deltagarna i TUFF:s integrationsprojekt komma upp
i lägenheten och ta för sig av fina möbler, lampor, teveapparater, dammsugare, gardiner
med mera som Oscar inte längre behövde. Det var många lyckliga nyanlända som bar hem sina fynd! Till TUFF-lokalen fick vi en väldigt fin dammsugare (den gamla satt ihop med många lager silvertejp...). Varmt tack från oss alla, Oscar!
(maj 2019)

Läs  Bhikhu Vyas imponeranade rapport för första kvartalet 2019
Vår samarbetspartner i Indien, Bhikhu Vyas, berättar senaste nytt om de nu 40-åriga projekten bland de fattiga byarna i Dharampurs bergstrakter. Läs om utvecklingen av jordbruket, dammbyggena, skolorna (stödda bl a av TUFF och våra systerskolor Kumla och Strandskolan i Tyresö samt Alléskolan i Lerum) och byte av vasstak till tegeltak, med mera. ( april 2019)  

Tyresö Kultur- och idrottsgala
Det blev en väldigt trevlig och spännande kväll fredagen 15 mars. Tyresö kommun vill       "uppmärksamma föreningslivet och hylla människor som på olika sätt gjort fina insatser för sin förening och för Tyresö." Nu blev det inte TUFF:s nominerade Integrationsprojekt som kammade hem priset för "Årets initiativ - insatser som gör skillnad", men vi är mycket stolta över nomineringen och glada för uppskattningen. Vann gjorde "Summer challenge 135" som arbetar för att alla barn och unga ska ha möjlighet till roliga dagsaktiviteter under sommarlovet. Grattis! säger vi i TUFF. Det är ett viktigt initiativ, helt i vår anda.
( 26 mars 2019)

TUFF-projekt nominerat till årets initiativ
Jurygruppen i Tyresös kommuns Kultur- och Fritidsnämnd har nominerat TUFF till "Årets initiativ" med anledning av vårt integrationsprojekt. Ytterligare två andra föreningar är nominerade i samma kategori. På Tyresös Kultur- och Idrottsgala kommer vinnaren att utses. Nomineringen är så klart väldigt uppmuntrande för alla oss som deltar.

Åke Sandin tackar för sig
Åke är en av TUFF:s grundare och blev den första ordföranden i föreningen. Under mer
än 50 år har han varit aktiv i TUFF och en självklar ledargestalt, känd både i och utanför Tyresö. Under 35 år har Åke dessutom sänt Radio TUFF med ständigt aktuellt innehåll kring fredsfrågor och ett oräkneligt antal intervjuer med intressanta människor. På grund av ålder och familjeförhållanden väljer Åke nu att avsluta sitt aktiva engagemang, men för oss i TUFF kommer han alltid att vara en inspiratör och ledstjärna. Hans insatser har under alla år varit ovärderliga och vi tackar honom med varma hjärtan.  

Åkes program i Radio TUFF kan alltjämt avlyssnas på www.tyresoradion.se under rubriken ”Arkiv”.
 
Dags att betala medlemsavgift
Stödjande medlemmar är helt avgörande för TUFF:s verksamhet. Vi är stolta, glada och tacksamma för varenda medlem! Medlemsavgiften är oförändat 200 kr och sätts in på TUFF:s föreningskonto plusgiro 16 01 37 – 6 eller swishas till 123 345 00 87. Glöm inte skriva avsändare! Vill man passa på att ge en extra slant som gåva, är det mycket välkommet! Om man vill rikta sin gåva till något särskilt projekt sätter man in på Insamlingskontot pg 79 36 36 -2 och anger projektnamn.
 
Svenska Freds ordförande på besök
Agnes Hellström, sedan 2016 ordförande i TUFF:s moderorganisation Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, är på turné ut till lokalföreningarna. I januari hade TUFF besök av Agnes och vi hade då spännande diskussioner om det gemensamma arbetet framöver. Världsläget ser ju på många sätt mörkt ut just nu och tyvärr är fredsfrågorna mer aktuella än på länge.

Mangoprojektet i Indien
För 28 år sedan startade, med TUFF:s hjölp, projektet med plantering av mangoträd i syfte att motverka den nattblindhet som många i Dharampur led av. Sedan dess har över 150 000 träd planterats hos fattiga bönder, många genom att barnen i skolan fått lära sig hur de ska skötas. De uppvuxna träden ger nu ett överskott på frukter, vilket kan säljas på marknaden. I våras meddelade bönder i Virekshetra cluster, nära Bombay/ Mahrashtra state, att också de vill delta i projektet. Hittills har de köpt 5009 plantor - till halva priset, övrig kostnad står projektet för.
 
Vill Du stödja projektet finns ”Mangogram” att köpa. Det är ett diplomliknande blad i olika versioner (För att gratulera, för att kondolera eller Istället för en blomma). 5 kr/st kostar plantorna. För 100 kr blir det alltså 20 träd, för 200 kr 40 träd osv. Beställ av TUFF via mail kontakt@tuff.nu eller per telefon 073 51 31 302.
 
I december köpte många TUFF-vänner julmangogram till ett värde av ca 5000 kr!
Dessutom såldes till Peter Bylunds födelsedag mangogram för nästan 4000 kr och för att hedra minnet av Anna Höglin inkom 3000 kr.  Tusen tack för detta!

200 000 SEK överförda till Dharampur
Pengarna som sändes i januari 2019 utgörs av insamlade medel från Alléskolan i Lerum, Tyresös Kumla skola och Strandskolan samt gåvor från TUFF-medlemmar och vänner. Våra samarbetspartners har via Bhikhu Vyas bekräftat att pengarna har mottagits och att de kommer att användas under året till två av skolorna i området. De tackar varmt!

Läs Bikhu Vyas 4:e rapport från Dharampour, Indien 2018. 
Här kan man läsa senaste nytt om projekten som TUFF:s samarbetspartners i Indien driver, bl a imponerande utveckling när det gäller att stimulera de unga skoleleverna att fortsätta till studier på högre nivå. Som vanligt kommer Bhikhu med små personliga och belysande berättelser från livet bland byarna uppe i bergen i Dharampur. Utvecklingen går framåt!

Strandskolan fortsätter att stötta projekten i Indien!
Med glädje har vi mottagit beskedet att Standskolan skänker intäkterna från sitt Öppna hus till skolprojekten i Dharampur, Indien. Dessa pengar kommer TUFF oavkortat att sända till våra samarbetspartners på plats. Tillsammans med andra fantastiska insatser från Kumla skola i Tyresö och Alléskolan i Lerum (samt pengagåvor från vänliga privatpersoner), bidrar detta till att barn och ungdomar får en chans till god utbildning i det av myndigheterna bortglömda Dharampur.  

Integrationsprojektet 1 år!
TUFF:s integrationsprojekt har i höst fyllt ett år. Just nu är det cirka 20 deltagare från olika länder; Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Irak och Syrien. Åldrarna spänner från 16 upp mot 45 år. Många av deltagarna har varit med från starten. I september öppnade vi också dörrarna för ett nytt gäng. Vid onsdagsträffarna arbetar vi just nu med en introduktionsbok för invandrare, skriven av en man som själv kom till Sverige från Irak på 90-talet. I smågrupper jobbar vi med innehåll och språk i en timme och därefter fikar vi tillsammans i helgrupp med spontana samtal och diskussioner.
    Intresset har varit så stort att vi måst sätta stopp för fler deltagare - vi får knappt plats i TUFF-lokalen!
    Vi är inte i behov av fler som ställer upp som ledare. Däremot finns starka önskemål hos flera deltagare om att få en egen "språkvän", alltså någon som är villig att träffas på tu man hand då och då för att träna svenska språket, framför allt att prata. Om Du är intresserad är Du mer än välkommen att maila till oss genom: kontakt@tuff.nu


STORT TACK 3
Alléskolan i Lerum har än en gång genomfört ett dagsverke till förmån för skolprojekten i Dharampur, Indien. 48 000 kronor fick man ihop denna gång; fantastiskt! TUFF:s sam-arbetspartner Bhikhu Vyas har just sänt en färsk rapport om läget i skolorna (Se länk nedan!).  Resultaten är mycket goda; antalet elever som klarar de nationella proven ligger högt och många elever läser vidare, till och med på universitetsnivå.

STORT TACK 2
till det lilla familjeföretaget 135-äpplen som skänkte lokalproducerade äppelprodukter
och färskpressad äppelmust som TUFF fick sälja under Tyresöfestivalen och behålla intäkterna för! Integrationsgruppen gjorde nyligen studiebesök på musteriet och de pengar som vi nu fick in kommer att gå till Integrationsprojektet.

STORT TACK 1
till Miljöpartiet i Tyresö som under Tyresöfestivalen sålde fika och skänkte inkomsterna till
TUFF:s verksamhet!

Senaste nytt från vår samarbetspartner Bhikhu Vyas i Dharampur, Indien
Läs här

Fortsatt kamp mot kärnvapen
I år är det 73 år sedan USA fällde atombomberna över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Omkring 200 000 människor miste sina liv och strålningsskadorna har därefter även drabbat den kommande första och andra generationen genom cancer, missfall, fosterskador, infertilitet m m.

Vi uppmärksammar minnet av offren och vi fortsätter att kämpa mot kärnvapen. TUFF:s moderorganisation Svenska Freds var med och stoppade förslaget om svenska kärnvapen på 1950-talet. 1970 slöts ett icke-spridningsavtal som 189 stater hade undertecknat 1992. Förra året, 2017, såg det riktigt ljust ut; efter tre månaders förhandlingar antog FN i juli en konvention om ett förbud mot kärnvapen. 122 stater röstade igenom konventionen, däribland Sverige. Utrikesminister Margot Wallström kommenterade: "Det är en mycket betydelsefull process som nu har gått i mål."

I december 2017 mottog ICAN, The International Campaign To Abolish Nuclear Weapons, Nobels fredspris för sitt arbete mot kärnvapen. ICAN är en paraplyorganisation bestående av 486 civilsamhällesorganisationer (däribland Svenska Freds) i 101 länder och var en viktig påtryckare under förhandlingarna i FN.

Dessvärre har hittills bara 59 av FN:s medlemsstater signerat konventionen och endast
10 har raticifierat den. Sverige har hittills INTE gjort det, utan tillsatt en utredning efter på-tryckningar från bl a USA, som var ett av de länder som bojkottade förhandlingarna i FN. När 50 länder har raticifierat, träder konventionen i kraft.

ICAN:s generalsekreterare Beatrice Fihn säger i sitt radioprogrammet Sommar 23 juli i år:
" Det är ingen tillfällighet att vi i dag ser att kärnvapenhotet är tillbaka och växer i en tid
då vi också ser ökande rasism, nationalism, attacker på demokrati och internationella organisationer, auktoritära fascistiska ledare och en minskad respekt för mänskliga rättigheter, folkrätt och andra internationella lagar. Inte ens den svenska regeringen klarar i dag av att helt ta avstånd från massförstörelsevapen. Sverige har alltså ännu inte skrivit på förbudet mot kärnvapen."

Det finns all anledning att bevaka de olika partiernas inställning i den här frågan inför riksdagsvalet om en månad. Det finns också all anledning att gå med och stödja TUFF
och Svenska Freds: medlemskap kostar 200 kr till postgiro 160137-6 eller genom
swish 123 345 00 87.

( Mer från Beatice Fihn kan höras på senaste programmet från Radio TUFF här ovan!)

Situationen i flyktinglägret Shatila
TUFF har tidigare via Insamlingsstiftelsen Fadder Shatila, bidragit till Shatilas ungdomscenter, CYC.
Centret som med hjälp av bla Rädda Barnen och Fadder Shatila, drivs för ge barnen i lägret ett bättre och lite ljusare liv. Och hopp om framtiden.

Shatila är ett palestinskt flyktingläger beläget i Beirut, Libanon. Kriget i grannlandet Syrien har förändrat livet för många människor. Grannländerna har påverkas mycket framförallt av de stora flyktingströmmarna. Påfrestningarna är enorma. Libanon har tagit emot över 1 miljon människor. Många har sökt sig till det lilla lägret Shatila som blivit lite av ”laglöst land”.
Läs mer: Artikel i tidningen ”Syre”: Shatilas unga utan hopp

Svenska Freds kongress 19 maj 2018
Vid kongressen omvaldes Agnes Hellström till ordförande. Till ordinarie ledamot av Centralstyrelsen omvaldes Liber Rodriguez Florez (Stockholm) och nyvaldes Maj-Lis Follér (Göteborg), Petra Lind (Stockholm), Henrik Fröjmark (Uppsala), Camilla Orjuela (Göteborg) samt Tora Törnquist (Lund). Till suppleanter omvaldes Sofia Hultqvist (Göteborg/Dhaka) och Sara Farhoudi (Stockholm). Nyvald suppleant blev Morteza Eslahchi (Stockholm).

Vid kongressen delades Eld-Ekblads fredspris ut. Det ska gå till den som "verkat för fred och samförstånd mellan människor och mot rädslor, aggressivitet eller upprustning." I år fick journalisten och författaren Mattias Göransson priset "för att han med boken `Björnen kommer`synliggjort nationella vanföreställningar men också öppnat upp för ett mer sansat samtal om försvars- och säkerhetspolitik." (www.svenskafreds.se)

Tomas Magnusson i Göteborg förärades Holger Erikssons fredspris för långvarigt engagemang lokalt.
   
Projektbidrag från Tyresö kommun
Kultur- och Fritidsnämnden i Tyresö har beviljat TUFF 9000 kronor i bidrag till vårt
projekt för unga nyanländas integration. Det tackar vi för!

Filmtips/ SVT-Play
Det är 50 år sedan Martin Luther King mördades. På SVT-Play kan man just nu se dokumentären ”I am MLK jr” som ger ett personligt porträtt av Martin Luther King och skildrar hans ledarskap för medborgarrättsrörelsen i USA. Han var bara 34 år när han höll sitt berömda tal ”I have a dream”. Året därpå mottog han Nobels fredspris. Han var fullt medveten om att han riskerade sitt liv; vissa dagar fick han upp till 40 dödshot i hem-telefonen. Ändå fortsatte han att kämpa för att USA:s konstitution skulle gälla alla amerikaner, oavsett hudfärg.  För det fick han betala med sitt liv, men som aktivist och ledare lyckades han förändra USA och han inspirerar fortfarande människor världen över genom sitt engagemang och sin värdighet. Inte minst aktuell är kamp genom ickevåld.  

Integrationsprojektet
TUFF:s integrationsprojekt med unga nyanlända fortsätter varje onsdag alltsedan starten i oktober. Fokus ligger på språkutveckling och kunskap om det svenska samhället. Under våren har vi gått igenom hur Sverige styrs och vilka partier som finns representerade i riksdagen samt kikat på sakfrågor som är aktuella inför valet i september. Nu när dagarna har blivit längre och ljusare och vädret börjar bli varmare, ska vi göra en del utflykter. På planeringen står guidning i Gamla stan, båttur runt i skärgården och ev ett besök i riks-dagshuset.  Parallellt med det ordinarie programmet har vi också individuell läxhjälp och ger stöd vid läkarbesök, deklarering och andra praktiska bestyr. Under sommaren kommer vi att fortsätta träffas, förmodligen lite mer informellt.
   TUFF är en förening med små intäkter och stora utgifter. Man får gärna stödja vårt integrationsprojekt (eller andra projekt) genom insättning på TUFF:s insamlingskonto pg
79 36 36 – 2. Glöm inte skriva vilket projekt insättningen gäller!
 
Ny rapport från Bhikhu Vyas, Dharampur i Indien
(Klicka på länken här..)

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen fyller 135 år
2 april fyller Svenska Freds 135 år; föreningen grundades 1883. Bl a bidrog Svenska Freds 1905 till att upplösningen av unionen mellan Sverige och Norge fick ett fredligt slut. Sedan dess har Svenska Freds oförtrutet arbetat med fredsfrågor, i Sverige liksom på inter- nationell nivå.En insamling pågår just nu till förmån för fortsatt fredsarbete. Se vidare www.svenskafreds.se

Ny styrelse i TUFF
Vid årsmötet 24 mars omvaldes Lisa Norgren Benedictsson som ordförande, Sylvia Ljungdahl som vice ordförande, Erika Husberg som sekreterare och Lena Sandin som kassör. Övriga återvalda ledamöter är Miza Landström, Fernando Quiroga, Magnus Wiberg samt adjungerad Bitte Isacsson. Ny ledamot är Anita Larsen, medan veteranerna Monica Schelin och Åke Sandin av ålder och hälsoskäl nu lämnar tidigare uppdrag. Åke står dock kvar som adjungerad och Radio TUFF fortsätter.  
   Vi tackar Monica varmt för ovärderliga insatser för TUFF under många många år. Vi är mycket tacksamma för att Åke står kvar som adjungerad i styrelsen och bidrar med sina erfarenheter. Åke var ju, som bekant, med och startade TUFF 1967.
   Stort tack också till Åsne Lidén som ställde upp som ordförande under årsmötet liksom
till våra revisorer Anders Tunevi, Ingrid Renström och Eija Räty.

Programförklaring för TUFF:s Integrationsprojekt
TUFF vill medverka till integration av nyanlända i det svenska samhället genom:
- Språkutveckling i svenska; föreläsningar, textläsning, samtal och diskussioner.
- Information om svensk kultur, historia och traditioner.
- Information om det svenska statsskicket och samhällslivet.
- Information och kontakter inom utbildning och arbetsliv.
- Förmedling av läxhjälp.
- Guidning i natur och stadsmiljö i Tyresö och Storstockholm.
- Intresse för de nyanländas bakgrund, erfarenheter och de olka hemländernas kulturer, historia och traditioner.
- Spridning av information om situationen i de nyanländas hemländer.

CYC Shatila Libanon
Senaste Fadderbrevet kan du läsa här

Efterlysning: hjälp till asylsökande afghansk pojke
Till TUFF har inkommit en vädjan och efterlysning: kan någon ställa upp och hjälpa en
pojke från Afghanistan som söker uppehållstillstånd i Sverige? Han har just blivit upp-
skriven som 18-åring och därmed förlorat sin gode man och sitt boende. Han vill absolut fortsätta studierna på Tyresö gymnasium. Han behöver stöttning och praktisk hjälp, t ex
att läsa post och andra papper, följa med till advokaten som ska överklaga beslutet till Migrationsdomstolen, söka matpengar (61kr/dag) från Migrationsverket, söka fritidskort
på SL för 2018 och inte minst att hitta en sängplats inom rimligt avstånd från skolan.
Kontakta: ingrid@eckerman.nu eller via telefon 08/ 600 15 56 eller 070/ 55 73 193.

ICAN:s fredsprispengar går till 1000-dagarsfond
Beatrice Fihn, generalsekreterare i ICAN, sa vid ett möte med världspressen inför ut-delningen av Nobels fredspris att "Så länge det finns kärnvapen kommer vi allt närmare dagen då de kommer att användas igen" och att "Om du inte är trygg med att Donald Trump har kärnvapen, då är du inte trygg med kärnvapen!" Hon meddelade också att pris-
pengarna kommer att användas till en 1000-dagarsfond för att intensifiera arbetet för att FN:s konvention om avskaffande av kärnvapen ska skrivas på av fler länder. Hittills har endast 53 länder gjort detta. Bl a har varken Sverige eller NATO-länderna skrivit på.

TUFF har nästan fått Nobels fredspris!
Nobels fredspris tilldelas 2017 ICAN, International Campagne to Abolish Nuclear Weapons.
TUFF:s moderförening Svenska Freds är en av cirka 400 civilsamhällsorganisationer, världen över, som står bakom ICAN.

Den 7 juli i år enades 122 länder i FN om ett internationellt förbud mot kärnvapen.
Sverige har dock inte skrivit på ännu. Utredning pågår. - Det är oerhört angeläget att
så många länder som möjligt ansluter sig till avtalet och vi är glada att Nobelkommitten använt sitt inflytande till att visa sitt stöd för processen, säger Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds - och Skiljedomsföreningen.  
Läs mer på www.svenskafreds.se

Nytt TUFF-projekt: integration i Tyresö
Vi vill dra vårt strå till stacken och hjälpa nyanlända ungdomar att hitta vägar in i det svenska samhället. Vi har precis börjat att träffa cirka tio ungdomar som ursprungligen kommer från Eritrera, Etiopien, Somalia resp Syrien. De flesta är i 20-årsåldern, har
varit i Sverige mellan 1-3 år, har fått uppehållstillstånd och bor nu i Tyresö. Vi kommer att träffas 1 gång/vecka till en början och önskemål finns om läxhjälp, språkutveckling, övningskörning av bil och vissa fritidsaktiviteter. Vi kommer också ibland att bjuda in särskilda gäster att tala kring aktuella ämnen. TUFF har ett stort kontaktnät genom alla medlemmar och vi hoppas att vi kommer att kunna vara till nytta.  
   Om Du är intresserad av att hjälpa till, maila till kontakt@tuff.nu, så hör vi av oss.
Vill man stötta projektet ekonomiskt sätter man in en slant på insamlingskontot
pg 79 36 36 -2 och märker insättningen med "Integrationsprojektet".

Indien: Bhikhu Vyas senaste nyhetsbulletin juni- augusti 2017
Klicka på länken här!

Teatertips: "Vi skulle ha spelat Lysistrate" på  Musikvalvet Baggen,
Vid tre tillfällen, 16/10, 17/10 och 18/10 kl 19, ges föreställningen som handlar om tre unga kvinnor som tänkt sätta upp det grekiska dramat "Lysistrate" (hon som ledde en sexstrejk för att tvinga de stridande männen i Peloponnesiska kriget att börja freds-förhandla). En av skådespelarna börjar dock ifrågasätta varför man ska berätta om en påhittad antik kvinna när det i verkligheten finns så många kvinnor som kämpat för fred.
Manus och regi: Stina Oscarsson, medverkande: Angelica Jennesved, Anja Björck och
Ellinor Sterner. Adress: Svartmangatan 27, Gamla stan. Entré 150 kr, studerande 100 kr.
Boka på www.musikvalvet.se

Demonstration
Nu gäller det att protestera mot den stora krigsövningen Aurora 17, som börjar den 11 september med deltagande av amerikanska och franska trupper och från flera andra Nato-länder. Besök alltså Sergels Torg på lördag. Se nedan!
Lördag 9 september 13:00-15:00
"Stoppa Aurora 17"
Sergels torg
Talare: Ann-Margarethe Livh, Jannis Konstantis, Lars Drake
Mer info här.

Fredskämpen Per Anders Fogelström skulle ha fyllt 100 år den 22 augusti 2017
För många är Fogelström mest känd som författare till Mina drömmars stad och andra
stockholmsskildringar, men han var också en mycket aktiv kämpe för fred och nedrustning och en av ledarna i kampen mot svenska atomvapen. Under åren 1963-1977 var Fogelström ordförande i TUFF:s moderorganisation Svenska Freds- och Skiljedoms-
föreningen. En senare ordförande, Tomas Magnusson, har om Svenska Freds på den tiden berättat: "Det var en blandning av yngre och äldre fredsmänniskor, som inte alltid förstod varandra. mitt emellan fanns Per Anders Fogelström, som ledde oss rätt när vi kritiserade varandra istället för att ägna oss åt våra verkliga motståndare. Han tillät mångfalden,
som utvecklade föreningen." (Citat från boken "Per Anders Fogelström - fredens språkrör"
av Arne Stråby)  
  Fogelström efterträddes som ordförande i Svenska Freds av Åke Sandin. På fotot ovan, taget av Arne Stråby, ses på hemväg efter kongressen 1971 Fogelström till vänster och i mitten Sofi Wenander och Åke Sandin, två av TUFF:s grundare. Åke är ju, som bekant, fortfarande mycket aktiv i TUFF:s styrelse och som programledare i Radio TUFF .  
  Fogelstöm utkom 1971 med boken "Kampen för fred. Berättelsen om en okänd folkrörelse", Bonniers förlag. Boken kan köpas t ex via antikvariat.se.


TUFF i tidningen Mitt i Tyresö
I lokaltidningen Mitt i Tyresö vecka 27 finns en stor artikel om TUFF som fyller 50 år och
det ges en hel del information om händelser och aktiviteter genom åren, liksom en del tankar om framtiden (se foto ovan!).

Kumla skola och Alléskolan i Lerum stöttar indiska systerskolor
Sedan många år har Kumla skola och Alléskolan varje år samlat in pengar för att hjälpa
till att driva de skolor i Dharampur, Indien, som TUFF en gång var med att starta. Från
Kumla har i år hittills inkommit cirka 37 000 kr och från Alléskolan drygt 55 600 kr. TUFF vidarebefordrar dessa bidrag oavkortat och utan mellanhänder till vår indiska samarbets-
partner Bhikhu Vyas i organisationen VPSS. För mer info om detta: se flik ovan!

Stort och innerligt tack till alla som på de båda skolorna bidrog till resultatet!

Svenska Freds i Almedalen
Nyhetsbrev: "Hur högt är ett hinder?"
Vapenexport och feministisk utrikespolitik"​​​​​​

Ge dina ogiltiga sedlar nytt liv: "En Selma för freden!"
20-kronors- 50-kronors- och 1000-kronorssedlarna blev ogiltiga hösten 2016.
100-lappen och 500-lappen blev ogiltiga 30 juni 2017. Mot en engångsavgift på
100 kronor kan Svenska Freds lösa in ogiltiga sedlar hos Riksbanken och därefter
använda dem i fredsarbetet.
Posta dina ogiltiga sedlar till:
Svenska Freds
Polhemsgatan 4
112 36 Stockholm

Indien: Bhikhu Vyas senaste nyhetsbulletin jan – maj 2017
Klicka på länken här!

Kumla skola fortsätter sin solidariska tradition
Torsdag 8 juni kl 15 - 18 håller Kumla skola öppet hus. Det blir samling ute på skolgården
där det kommer vara loppmarknad, matlagning (hamburgare, korv, våfflor...), sockervadd, kaninhoppning, försäljning av diverse, femkamp, mattemarknad med utmaning om problemlösning...

I år sker insamlingen till systerskolorna inte längre i form av enskilda elevers dagsverken, utan denna gång deltar hela skolan från F-9. Eleverna har de senaste veckorna förberetts genom ett solidaritetsarbete för att öka förståelsen för att barn i andra delar av världen lever under andra förutsättningar än vi. Flera av Kumlas elever kommer också att visa upp sina skolarbeten och bjuda på underhållning. TUFF finns på plats för att visa foton och berätta om skolprojektet i Dharampur, dit Kumlas insamling oavkortat går.

Kumla tar gärna emot de mynt som blir oanvändbara i slutet av juni. Kan man inte delta i festivalen, men vill stödja skolans ansträngningar, går det bra att sätta in pengar direkt på TUFF.s insamlingskonto 79 36 36 -2, där varenda krona går till insamlingsmålet utan mellanhänder.

Lyssna gärna på senaste Radio TUFF där Tomas Magnusson och Carina Josefsson i Kumlas internationella grupp intervjuas av Åke Sandin. Länk ovan!

Styrelsebeslut: 20 000 kr till Kongo Kinshasa
TUFF:s styrelse har fattat beslut om att sända 20 000 kr till skolan i byn Lwengo som invigdes 2015. TUFF har varit med från början och samlade in pengar som användes till att bygga det första skolhuset. Under åren har TUFF bidragit med 200 000 kronor. I dag finns det tre skolbyggnader med totalt sju klassrum plus kontor. Elevantalet är ca 500 och man har 23 anställda. Samtliga i personalen har samma lön, från vaktmästare och lärare till rektor. De pengar som TUFF nu tillskjuter kommer just att gå till lönerna. Vår styrelse-
medlem Miza Landström, som startat skolan, var i våras nere i Kongo Kinshasa och träffade då bl a regeringsrepresentanter för att diskutera inhemskt stöd till skolan.Den politiska situationen är just nu rörig i landet, med ständiga ommöbleringar i regeringen, så det har varit svårt att få igenom tidigare löften om stöd till Lwengo-skolan.

Foton från festen och hälsningar från Bhikhu Vyas
Under fliken "Om TUFF" finns en del fotografier från 50-årsfesten och där finns också
inlagd den gratulationshälsning som kom från våra indiska samarbetspartners Bhikhu
och Kokila Vyas i organisationen VPSS.
Mer under fliken "Om TUFF"

Festligt firande av TUFF 50 år
Det blev en trevlig kväll i Kvarnhjulets lokaler när vi firade TUFF:s jubileum. Ett 70-tal medlemmar och vänner mötte upp och tog del av den kongloesiska buffén som tillagats av styrelseledamoten Miza Landström med familj. Miza är född och uppvuxen i Kongo Kinshasa, numera boende i Trollbäcken. För härlig musikunderhållning stod Helena Alenby Moritz och Marcel Moritz, Erik Linder samt Tyresö jazzband. Det blev en hel del dansande. Konferencier var Michaela Jolin.

Under kvällen avtackades Ulla Luin som har avgått efter 37 år som revisor och Margareta Svahn, mångårig styrelseledamot som de senaste åren särskilt arbetat med hemsidan och arkiveringsarbetet. Vidare avtackades Monica Schelin som mångårig kassör och Sylvia Ljungdahl efter 13 år som ordförande. Frånvarande Bitte Isacsson lämnar ansvaret för medlemsregistret.  De tre sistnämnda fortsätter dock som styrelsemedlemmar, liksom Åke Sandin som också hyllades för fantastiska insatser under 50 år. Åke är ju en av TUFF:s grundare och var föreningens förste ordförande.

Grattistelegram inkom från vår samarbetspartner i Indien, Bhikhu Vyas och från Fredsrörelsen på Orust genom Erni och Ola.

De pengar som samlades in under festen går till skolprojektet i Kongo Kinshasa. Om någon missade chansen att bidra, går det bra att sätta in på TUFF:s insamlingskonto 79 36 36-2.

Sprid gärna information om TUFF:s verksamhet och försök att värva nya medlemmar!
TUFF behöver fyllas på inför de nästa 50 åren! 200 kr/person och 80 kr för ytterligare familjemedlemmar. Insätts på plusgiro 16 01 37 -6.

Årsmötet har valt ny styrelse
Årets styrelse ser ut så här: ny ordförande Lisa Norgren Benedictsson,  avgående ordförande Sylvia Ljungdahl blir vice ordförande, Erika Husberg sekreterare, kassör för insamlingskontot Åke Sandin, kassör för förenings-kontot Lena Sandin. Övriga styrelse-medlemmar: Alexander Palmér, Fernando Quiroga, Magnus Wiberg, Monica Schelin, Miza Landström och adjungerad Bitte Isacsson. Till revisorer valdes Anders Tunevi och Eija Räty.

TUFF fyller 50 år!
Det är stort jubileum i år; 50 år sedan TUFF bildades och det ska vi fira med en riktig fest!
Stora Nyforssalen i Kvarnhjulet är bokad lördag 6 maj från kl 17 och där blir det först mingel med gamla och nya TUFF-vänner. Sedan serveras en härlig buffé och vi bjuds på flera upp-trädanden; tal, sång och musik plus dans. Särskild inbjudan sänds ut till medlemmar och gamla goda TUFF-vänner och förhoppningsvis även nya vänner. Ja, må vi leva!

Om Du möjligtvis inte fått en inbjudan, men vill komma: hör av Dig till oss! Se kontakt-
uppgifter under fliken "Kontakt"! Välkommen!

Nytt år: dags att betala medlemsavgiften!
Det kostar 200 kronor att vara medlem och om ytterligare familjemedlem vill gå med, är avgiften 80 kr per person. Insättning sker på Plusgiro 160137-6. Vid årsskiftet var vi 383 betalande medlemmar, vilket vi är mycket glada över - men fler behövs för att fortsätta
driva alla viktiga projekt och kampanjer. Visst känner Du någon som vill stödja TUFF:s verksamhet?  

Senaste nyhetsbulletinen från projekten i Dharampur och Kaprada
TUFF:s indiske samarbetspartner Bhikhu Vyas har sänt över sin rapport sept - dec 2016 om projekten i bergsbyarna i delstaten Gujarat. Det är en imponerande och glädjande rapport med många härliga framgångar och goda resultat. Bl a berättas hur den lilla lastbil, som TUFF skänkte för många år sedan, fortfarande rullar och under en utflyktsdag körde i skytteltrafik ovh transporterade 700 skolelever och lärare ner till Valsad station, för vidare färd med tåg till Bombay. För de flesta var detta deras allra första resa utanför byn och till den stora staden.
   Det berättas också om ett samarbete sedan tre år tillbaka med en s k NGO ( Non Goverment Organization), där denna organisation ställer upp med intensivundervisning för 52 flickor och pojkar i syfte att de ska klara examensproven i mars.  Eleverna inkvarteras och undervisas i Surat city och denna NGO bekostar allt. Vidare i bulletinen berättas om flera enskilda studenter som fortsatt sina studier på universitetsnivå och tagit fina examina - och allt detta började med de små TUFF-stödda byskolorna uppe i bergen!
   Läs hela bulletinen under fliken för Indien ovan!  

Ny revisor sökes!
Efter 37 år (!!!) som revisor avgår Ulla Luin efter årsmötet. TUFF söker därför en ny revisor
och hoppas att det bland TUFF-medlemmarna finns någon som är beredd att hjälpa föreningen med detta viktiga uppdrag. Kontakta då någon i styrelsen!
  Styrelsen framför härmed sitt och alla medlemmars innerliga TACK till Ulla för den helt ovärderliga insats som hon gjort under så många år!

TUFF:s historia är arkiverat och bevarat till eftervärlden
Tisdag den 22 november 2016
I dag har vi äntligen, efter ca 5 års arbete, varit på Stadsarkivet uppe på Kungsklippan och lämnat in material från TUFFs snart 50-åriga verksamhet packat i 16 kartonger och en ICA-kasse. Inom kort kommer arkivet att finnas tillgängligt på NAD (Nationell Arkiv Databas).
Vi firade denna händelse med lunch på en indisk restaurang, dock utan champagne som tyvärr inte fanns på menyn.
   En fin sammanfattning av TUFF:s mångåriga och mångsidiga engagemang finns som inledning till arkivet, men kan också läsas här

Mahatma Gandhi på Folkoperan
"Philip Glass opera berättar om den unge Mahatma Gandhis tid i Sydafrika. Den tid då han upptäckte Satyagraha, sanningens väg, det som skulle bli början på det vi kallar civilt motstånd". Se den, upplev den på Folkoperan !

Sökes: bostäder i Tyresö åt flyktingar
Tyresö kommun ska i år ta emot cirka 170 flyktingar från bl a Syrien, Eritrea och Pakistan. Nu handlar det dels om att hitta bostäder (rum/ lägenheter/ hus) att hyra, dels om att
finna personer som är beredda att i sitt hem ta hand om ensamkommande flyktingbarn. Ersättning utgår från kommunen.

TUFF har tidigare engagerat sig i flyktingfrågan genom att arrangera ett välbesökt diskussionsmöte på temat "Vad kan vi göra?" samt genom ekonomiska bidrag till flyktingförläggningen på Nobelberget och till ensamkommande ungdomar i Tyresös Villa Viktoria. Vi hoppas nu att det bland TUFF:s medlemmar finns resurser och vilja att praktiskt hjälpa till med boende.

Kontaktperson på Tyresö kommun är Erika Branell tel 08/ 57 82 90 46
e-mail: erika.branell@tyreso.se

Läs Bhihu Vyas senaste rapport från Dharampur och Kaprada
Bulletin maj -augusti 2016

Boktips: "Desertörerna" av Johan Erlandsson
Under åren 1967-1973 flydde många amerikanska desertörer Vietnamkriget. Sverige var länge det enda land som gav dem asyl. Totalt kom cirka 800 desertörer till Sverige. Några
av dem hamnade i Tyresö och togs bl a emot i TUFF-medlemmars hem.

I sin nya bok har Erlandsson sökt upp desertörer som blev kvar i Sverige efter krigets slut. Det är en berättelse om mod och kurage, men också om utsatthet och om ett annat Sverige. (Carlssons förlag)

Palestina
Vill du läsa följeslagarnas rapporter från  Västbanken så kan du göra det på foljeslagarprogrammet.se/

Svenska Freds satsar på Gaza
Generalsekreteraren Christoffer Burnett-Cargill  stannar i Palestina
Läs mer på www.svenskafreds.se/

Indien
Läs Bhikhu Vyas senaste Bulletin från Dharampur, Indien.

Nej till NATO. Stoppa Värdlandsavtalet
Manifestation 21 maj Sergels torg 15.00

Shatila, Libanon
Läs en mycket bra artikel om situationen i Shatila
www.Shatilas population unknown

Indien
Från vår partner Bhikhu Vyas har vi fått den sista innehållsrika bulletinen för 2015.
Läs den under fliken "Indien". Den innehåller bland mycket annat två  intressanta
och sevärda länkar.
www.dharampurproject.com
https://www.youtube.com/watch 

Abu Moujaheds brev till faddrarna i Sverige Läs
En gripande beskrivning av den svåra situation som råder i och utanför lägret Shatila i Beirut. (Delvis översatt och med kommentarer)
TUFF skickade 10.000 kr 2015 till CYC.

Summering av TUFFs verksamhet 2015
Läs mer under fliken "Om TUFF" / 2015.

Nytt hederspris till Åke Sandin
I samband med Tyresö närradioförenings 30-årsfirande tilldelades Åke Sandin pris för
"det enastående arbete han gjort helt ideellt för radion under 30 år". I november sändes
det 1400:e Radio TUFF-programmet. Om man därtill inkluderar alla de intervjuer som Åke gjort med såväl kända som okända Tyresöbor, har det hittills blivit över 5000 program;
ett svårslaget rekord inom närradioverksamhet! (Se foto här intill!)

Istället för present?  Köp TUFFs Mangogram
Se mer under fliken "Indien":Pågående:Mangogram eller klicka här (Scrolla ner på sidan)

NATO på 6 minuter
Informationsvideo som berör förhållandet mellan Sverige och Nato år 2015

Indien
Bhikhu Vyas senaste Bulletin från sept-dec-2015 finns att läsa under fliken "Indien" ovan. Mycket intressant läsning och en länk till The better India som har en fin artikel om Bhikhus liv och gärning. Nu finns Bhikhu även med på ett You-tube klipp; "Amazing indians"

Nej till NATO-kampanjen pågår än
Läs och skriv på uppropet mot värdlandsavtalet här Nej till NATO

Insamling till förmån för flyktingar i Tyresö
I september arrangerade TUFF ett välbesökt möte om flyktingsituationen i Tyresö. Kommunens ansvarige för flyktingfrågor, Dragan Boban, informerade om den aktuella situationen och en diskussion fördes sedan kring framtiden som väntar.

TUFF startar nu en insamling till förmån för flyktingar i Tyresö.  Bidrag kan sättas in på
pg 79 36 36-2. Glöm inte att öronmärka insättningen genom att skriva "Flyktingar"!

TUFF stöttar flyktingar
Styrelsen har fattat beslut om att avsätta 7000 kr för inköp av förnödenheter, exempelvis madrasser eller underkläder, till flyktingar i Stockholm samt 7000 kr till fickpengar åt de 14 ensamkommande flyktingbarn som just nu bor på Villa Victoria i Tyresö i väntan på asylbesked.

Skolstart i Kongo-Kinshasa
Miza Landstöm i den ideella tyresöföreningen Elikia na biso (= Vårt hopp) meddelar att i mitten av september startar de nybyggda skolorna. Själv åker hon ner till den officiella invigningen i oktober. Skolorna har delvis kommit till stånd med hjälp av TUFF samt studenter vid KTH. Se vidare under fliken "Övriga länder" ovan.

CYC, barn- och ungdomscentret i flyktinglägret Shatila, Beirut
 I september gick det 31 fredsloppet i Göteborg och där deltog ett par ungdomar från Shatila. De var på Sverigebesök tillsammans med abu Mujahed som är ansvarig för CYC, ungdomscentret i Shatila. En bra artikel om detta av Hanna Strömbom finns nu att läsa i ECT.
Läs även
Fadder Shatila
Fredsloppet
TUFF har 2015 beslutat att stödja CYC i Shatila med 10 000 kr.

Culture of Good Neighborhood
Svenska Freds skolprojekt i Moldavien är ett demokratiprojekt som skall främja freden. "Att hörsamma kulturella identiteter och konstruktivt kunna hantera olikheter ökar möjligheterna för fler kontakter och bättre samarbete mellan de olika grupperna"  är en av de förväntade effekterna. Utbildningen som har påbörjats i en rad pilotskolor i Moldavien-Transnistrien förlängs nu i samarbete med Folke Bernadotte Akademin: FBA
Läs mer: Svenska Freds Projektinfo
Ge ett bidrag till insamling: Skolutbildning i Moldavien-Transnistrien

Hiroshima-dagen
Den 6 augusti inföll 70-årsdagen av bombningen av Hiroshima. Med anledning av detta
hölls minnesstunder bl a på Stortorget, i Storkyrkan och i Rålamshovsparken. Flera TUFF-medlemmar deltog.

Dagsverken i skolor
Strax före sommaren genomförde flera skolor dagsverken till förmån för de skolprojekt i Dharampur, Indien, som TUFF stödjer. Tillsammans fick Kumla och Tyresö skola samt Alléskolan i Lerum in drygt 134 000 kronor! Från lärarna i Bergtorpskolan i Täby kom
också ett generöst bidrag.

Berömvärt solidaritetsarbete
Alléskolan i Lerum fick förra årets TUFFs pris för ”Berömvärt solidaritetsarbete”.  Skolan är en av de skolor som genom dagsverken samlar in pengar till TUFF:s projekt i Indien. Två av lärarna på skolan, Ingela Hallin och Jeanette Björnskiöld, har besökt Bhikhu och Kokila i Dharampur och har publicertat sina intryck från resan på Floda Nyheter.

Bikhu Vyas har skickat oss senaste nytt från Dharampur
Läs under fliken "Indien", Bhikhus Bulletiner.

Upprop mot vapenexport
Svenska Freds kampanj ska spridas globalt för att påverka Sveriges vapenexport till diktaturer. Skriv på! Sweden: Stop arming non-democratic regimes

Svenska Freds debatterar lagstiftning om vapenexport
I kölvattnet efter Saudiavtalet kräver nu Svenska Freds, ihop med bl a Amnesty, en skärpning i nuvarande lagstiftning. Under april månad ska riksdagens pågående utredning om export av krigsmateriel presentera sitt slutförslag.
Inför detta uppmanas utredarna i en debattartikel i Dagens Nyheter 20 mars att anta fem utmaningar. Ledstjärnan för alla Sveriges utrikesrelationer måste vara respekten för mänskliga rättigheter, även när det är obekvämt, menar artikelförfattarna.
Hela artikeln finns att läsa i DN 20/3 -15

2015-03-10 Saudiavtalet avslutas
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen på FB: "Ett litet strå? snarare en hel jädra stack. Ni har delat, gillat, skrivit brev, skrivit insändare, klistrat affischer, plåstrat statyer, uppmuntrat och spridit budskapet vidare till många fler än vi någonsin kunnat göra själv. Det här är vår seger TILLSAMMANS! Stort stort tack! /Daniel och hela gänget på Svenska Freds"

Avsluta Saudiavtalet 2015
Svenska Freds har tack vare verktyget "Signby.me" gjort det väldigt enkelt för alla som vill påverka vår vapenexport till klart odemokratiska länder. Gör din röst hörd.!Skriv ett brev och tryck på våra politiker genom att klicka på länken nedan och sedan följa instruktionerna!
Skriv ett brev

Christoffer Burnett-Cargill, generalsekreterare i Svenska Freds uttalar sig:
svtplay/Nyheter: Ovilja-att-riva-upp-Saudi-avtalet

Tidningsartikel i Aftonbladet om demokratikämpen i Saudiarabien som dömts till tusen piskrapp och tio års fängelse: Raif Badawi: Tusen skäl att protestera

Påverka KEX-utredningen  (Krigsmaterielexportkommittén)

Tyresös första fredspris till Åke Sandin
År 2013 inledde Fredsrörelsen på Orust en tradition att dela ut Folkets Nobelpris för fred - som Nobel ville ha det. Åke Sandin tilldelades priset i år för att " han med råge uppfyller Alfred Nobels krav för Fredspris". Nobelfest och prisutdelning ägde rum lördagen den 6 december i Svanviks skola på Orust där Åke Sandin tog emot den hedervärda utmärkelsen.
Läs mer under fliken "Om TUFF", Fredspris.

Länk till Fredsrörelsen på Orust finns under fliken "Länkar".

Irak
Från barnbiblioteket i Bagdad har vi fått bilder på en del barn som börjat skolan hösten 2014.
Läs mer under fliken "Övriga länder": Pågående, Irak

Indien
Bhikhu Vyas senaste Bulletin från sept-dec-2014 finns att läsa under fliken "Indien" ovan.

Vår indiska partner har nu en egen mycket informativ och bra hemsida: Dharampur Project
I den indiska web-sajten ThebetterIndia finns nu en lång artikel om Tuffs partners sedan 35 år, Bhikhu och Kokila Vyas. Den handlar om deras 28 år av hårt arbete för att förbättra skolor och levnadsförhållanden för de fattiga och tidigare så gudsförgätna människorna i Dharampurs hundratals små byar:TheBetterIndia
Ola Friholt and Åke Sandin at the award ceremony

Stöd oss

Medlemskap

Alternativ 1: Fullvärdig medlem (Riksföreningen Svenska Freds och lokalföreningen TUFF).
Gå in på www.svenskafreds.se
och tryck på knappen "Bli medlem". Medlemskapet kostar 240 kr/år. Glöm inte att meddela Du vill tillhöra just lokal-föreningen TUFF!

Alternativ 2: TUFF-vän.
Då stödjer du TUFF:s verksamhet utan att vara fullvärdig medlem i TUFF/Sv Freds, betalar man 240 kr direkt till TUFF:s
pg 160 137 -6 eller via
Swish 123 345 00 87
Då blir man registrerad bara lokalt i TUFF som gåvogivare. Man får alla våra utskick och inbjudningar, men man är inte valbar till styrelsen och ej medlem i Sv Freds.  

Gåvor

Föreningskontot pg 160 137-6   
Pengarna går till föreningens om-kostnader (lokalhyra, kopiering, hemsida, frimärken osv).
Insamlingskonto pg 79 36 36-2

Pengarna går till projekt, tex. skolor i Indien, integrationsprojektet eller till fria ändamål.

Swisha insamlingskontot 123 345 00 87
Skanna QR-koden eller använd numret.
Ange särskilt ändamål, om Du vill.

OBS! Varenda krona går oavkortat till ändamålet. Alla i TUFF arbetar helt ideellt utan någon ersättning

Gåvokort

Vi säljer gåvokort (valfritt belopp) till förmån för skolorna i Dharampur.
Korten finns med fyra rubriker: ”Gåvokort”, ”Istället för en blomma”,
”För att gratulera”, ”Till minne av”. Beställ via mejl kontakt@tuff.nu

Bli aktiv

Vi arrangerar regelbundet öppna möten med intressanta ämnen och
föreläsare, diskussioner och trevligt umgänge. Alla styrelsemöten är
öppna för medlemmarna. Nya krafter är alltid välkomna och behövs! Hör av dig till oss! kontakt@tuff.nu