Rapporter

"TEACHER´S DAY" I DHARAMPUR

5 september firas varje år "Lärarnas dag" till minne av Indiens tidigare president Dr Radhakrishnan som styrde 1962-1967. Han var filosof och professor och undervisade både i Indien och i England.

Fotot ovan är från firandet i Vananchalskolan. Som synes är det fort-farande regnperiod. Nedan ses foto på några elever som fick pröva på
att vara lärare för en dag i Tamachadiskolan.

Floden som rinner genom Dharampur. riktigt högt vatten under regnperioden.

SKOLSTART IGEN I DHARAMPUR - MEN PROBLEMATISKT

Nu i augusti - september -21 återupptas undervisningen i Indien efter 18 månaders uppehåll på grund av pandemin. Man hade visserligen en kort period av öppna skolor i början av året, men tvingades stänga igen när andra vågen kom.

Under nedstängningen har lärarna varit verksamma genom att ta sig
runt bland de utspridda bergsbyarna och uppsöka sina elever, försöka ha lektioner i små grupper utomhus och ge skoluppgifter att utföra till nästa gång man ses.

Myndigheterna gav klartecken för nystart först för de äldre eleverna och undan för undan till övriga. Nu verkar samtliga nivåer vara igång. Tyvärr är det som vid förra nystarten att vissa elever saknas. Under uppehållet har de sökt anställning nere i staden och det är tveksamt om de kan lockas tillbaka till skolbänken.

Våra samarbetspartners, de idella föreningarna VPSS och Van Path, har med Kokila Vyas (gift med vår kontaktperson Bhikhu Vyas) i spetsen förberett lärarna på hur man ska tackla utmaningen att återuppta skol-arbetet efter så långt uppehåll. Specialiserade pedagoger har bjudits in. Fotot ovan är från en av dessa fortbildningsdagar (Bhikhu ses i stol längst bak i rummet).

Mycket bekymmersamt är också att TUFF:s intäkter drastiskt har minskat de senaste åren. Skolprojektet i Dharampur drogs igång på 1980-talet och TUFF var under den första tiden ensam finansiär. 6 skolor byggdes. Med åren har flera lokala företagare och grupper gått in som finansiärer, men fortfarande är TUFF:s andel viktig och motsvarar driften av två skolor. Tyvärr är det numera bara få svenska skolor som mäktat med att upp-rätthålla traditionen med dagsverken till förmån för Dharampur och pan-demin har omöjliggjort vanliga insamlingsarrangemang. Just nu diskuteras i Dharampur ev stängningar av skolor; mycket sorgligt!

TUFF behöver finna nya insamlingssätt och planerar en kampanj för månadsgivande till stöd för skolprojektet i Dharampur. Mer information kommer snart.

Läs Bhikhu Vyas senaste Bulletin. Finns även under "Projekt Indien"


13/8 -21 OBS: INSAMLINGEN TILL NIMA-STUDENTEN AVBRUTEN!

Med bedrövelse mottog vi igårkväll beskedet att pojken Rohidas har hoppat av sina så hett efterlängtade studier vid Nima-universitetet, redan första dagen. Trots att hans tidigare skolresultat vida överstiger många av de andra Nima-studenternas, verkar mötet med den här världen ha blivit honom övermäktigt, en kulturell och social chock, vilket inte alls är att förvånas över, men ändå en besvikelse när han var så nära sin dröm.

Vi vet att han är i fortsatt goda händer och får allt stöd som kan ges. Han har sedan många år fått vägledning av en kvinna som är aktiv i Van Path, den ideella organisation som TUFF samarbetar med sedan decennier.
Hon lånade ur egen ficka ut pengar till inträdesavgiften (i väntan på insamlingen) och hon körde Rohidas i sin bil till universitetet den första dagen. Vi i TUFF känner oss trygga med att hon även fortsättningsvis kommer att stödja och vägleda Rohidas. Vi vet att han har ett erbjudande om att bli handledare på sin tidigare skola, men mer vet vi inte i nuläget.

Insamlingen för att täcka pojkens studieavgifter och hostelkostnader har inbringat 16 800 kr! Vi tackar å det varmaste alla som ställt upp och bidragit! Normalt gör inte TUFF insatser för enskilda personer. Vår policy
är att stödja långsiktiga projekt enligt hjälp till självhjälp-principen. Här gjorde vi ett undantag, i en unik situation.

Som läget är nu - Rohidas verkar fast övertygad om att han inte kan följa undervisningen och han är ingen impulsiv person - tänker vi i TUFF att vi överför de insamlade pengarna till grundskolan Vaghval där Rohindas gick som barn. Vaghval är en av de numera två skolor som drivs med TUFF-insamlade medel (Från början byggde vi 6 skolor, men 4 drivs numera genom lokala donatorer). På grund av minskade/uteblivna bidrag från svenska tidigare donatorer, riskerar Vaghval att stängas. Just nu är alla grundskolor i Indien fortsatt stängda p g a pandemin och TUFF tänker under hösten arbeta för att finna nya sätt att samla in pengar för driften av Vaghval framöver. De nu insamlade pengarna skulle kunna bli en bra grundplåt och alltså fortfarande komma unga skolelever i Dharampur tillgodo. Om någon som lämnat bidrag till insamlingen önskar åter-betalning, så ordnar vi förstås det; hör av Er via mail: kontakt@tuff.nu

Än en gång stort tack till alla som med varmt hjärta har bidragit!

13/8-21: OBS! INSAMLINGEN AVBRUTEN: SE INFO OVAN!
5/8-21: AKUT INSAMLING TILL STUDENT I DHARAMPUR!


19-årige Rohidas har blivit antagen till Nirma University - det bästa i Gujarat, Indien! Han växte upp i en liten lerhydda i fattiga Dharampur och gick grundskolan i Vaghval school, en av de 6 skolor som TUFF varit med att bygga och driva. Rohidas är en enastående begåvning och gick nyss ut gymnasiet, teknisk linje, med 9,8 av 10 poäng.

Rohidas har nu chans att gå denna 2-åriga utbildning "mechanical engineering", men familjen lever under mycket små omständigheter och har inga möjligheter att bekosta pojkens vidare studier. Undervisning + boende på ett hostel kommer gå på ca 30 000 SEK/år. Kan vi hjälpa till?

Swisha TUFF 123 345 00 87 eller använd insamlingskonto pg 79 36 36-2. Märk med "Rohidas". Om vi är många som ger, kan det bli ett bra bidrag!

Andra året på universitetet har han möjlighet att söka statligt stipendium.
(Fotot ovan är tagit i våras på Rohidas gamla skola Vaghval school i Dharampur.)

Stort reportage om TUFF

Tidskriften Folket i Bild/Kulturfront ägnar hela det senaste numret åt fredsfrågor. Bland annat finns ett stort reportage om TUFF och intervjuer med tre tuffare: Åsne Liedén, som är en av grundarna av TUFF, Lena Sandin, dotter till två av grundarna och själv aktiv, samt Lisa Norgren Benedictsson, nuvarande ordförande i TUFF. Kul läsning!
Reportaget om TUFF gjordes av Paula Westerberg.

Sista etappen i Arusha, Tanzania: en förskola  

TUFF har lämnat ett bidrag om 10 000 kr till uppförandet av en förskola utanför Arusha i norra Tanzania, vid foten av Kilimanjaro. Det är sista etappen i det barncentrum som vi tidigare har stöttat. Lokalbon Caroline Nicholas öppnade sitt hem för föräldralösa barn 2007. I Tanzania lever 5,8 % med HIV/Aids och många barn förlorar tidigt sina föräldrar. Caroline insåg att hennes privata hem inte räckte till och startade organisationen Econef för att kunna bygga ett riktigt barncentrum i närområdet.

Genom personliga kontakter startades senare Econef Sweden för att stödja verksamheten ekonomiskt med insamlingar. Arkitekter och Ingenjörer utan gränser har hjälpt till och nu finns på plats ett barnhem med skola (öppen för alla barn i området), bibliotek och lekplats. Jordbruk och djurhållning gör att man håller på att bli självförsörjande.

Man har välkomnat volontärer och besökare och semestrande TUFF-med-lemmar har passat på att hälsa på. Det är en mycket väl fungerande och imponerande verksamhet. Förskolan, den sista etappen, beräknas stå färdig 2022. Gå gärna in på hemsidan http://econef.org och ta del av mer info och många foton! På fotot här ses Caroline och några av barnen.

Nytt tak på plats i Vaghval primary school, Dharampur, Indien

Glada nyheter från Dharampur: nu är taket utbytt på den byggnad i Vaghval primary school som blev så illa åtgången under cyklonen i maj. Tursamt nog avslutades takrenoveringen precis i tid! Redan dagen efter kom regnet! Monsunperioden startade lite tidigare än vanligt i år.

Även kring COVID19-situationen är nyheterna goda. Den andra vågen verkar nästan vara över i Dharampur och Valod. Lärarna har återvänt till skolorna och håller just nu på att planera kommande undervisning. Man hoppas att kunna välkomna eleverna snart.

TUFF i Tyresöradion 91,4 Mhz

Nu kan man lyssna på när Leif Bratt intervjuar två deltagare i TUFF:s Integrationsprojekt. Också TUFF:s ordförande deltar: 
www.tyresoradion.se/3477

OBS att det är dessa två genomtrevliga och hårt kämpande killar som med ljus och lykta söker ny bostad. Sista maj stängs nämligen det kommunla boendet. Om Du har rum eller lägenhet att hyra ut, maila kontakt@tuff.nu


17 maj -21: Indiens västkust drabbad av ovanligt kraftig cyklon

I måndags, 17 maj, drabbades västra Indien av den kraftigaste cyklonen sedan -98, med en fart av 205 km/timme och stor förödelse och många döda som följd, bland annat i kuststaden Bombay.

Cyklonen drog även in över Dharampur, där TUFF har sina systerskolor. Det rapporteras om nedfallna träd och el-ledningar samt skador på
många byggnader i byarna, men inga allvarligare personskador. Särskilt drabbad är byn Vaghval, som ligger högt uppe på ett berg. Även förra året blåste ett skoltak av just där. Skolbarnen i området befinner sig sedan tidigare i hemmen på grund av pandemin. "Luckely we are saved from a big catastrophe", skriver vår kontaktperson Bhikhu Vyas i dag och berättar fortsättningsvis att det regnar tungt med mycket kraftiga vindar även i dag.

Foto från 17/5: Vaghval primary school med avblåst tak.

”Jag föredrar fattigdom på landsbygden framför fattigdom i staden”

" Indisk landsbygd klarar sig bättre under Coronavåren "
Rubriken kommer från en artikel publicerad i den svenska tidskriften Sydasien. Bhikhu Vyas ger här sin förklaring till varför de mindre orterna och byarna klarar sig bättre än städer och tätorter. Dessutom är det en intressant sammanfattning och reflektion över det framtidsprojekt som startades i Dharampur för ca 40 år sedan och som Tuff stött ekonomiskt under alla år. Artikeln finns förutom via länken även under fliken ”Projekt Indien”, ”Corona Landsbygd”


Bakslag i Indien. Ny våg av covid19. Skolorna stängda igen.

Indien klarade den första vågen av covid19 förvånansvärt bra och efter hårda restriktioner och nedstängningar öppnades samhället igen efter ungefär tio månader. Dessvärre har det kommit en andra våg, nu också med muterat virus som verkar vara än mer aggressivt med snabb smitt-spridning.

Genom vår kontaktperson Bhikhu Vyas får vi ständiga uppdateringar. Avgångsklasserna, som befunnit sig i Surat för intensivundervisning inför nationella proven (ditbjudna av en lokal ideell förening), har tvingats avbryta vistelsen och återvända till hembyarna i Dharampur. Samtliga skolor är stängda igen. Oroande är också rapporterna om att smittan nu börjat nå ut till landsbygden. Dharampur är inte längre förskonat. Läs Bhikhus senaste bulletiner under fliken "Projekt:Indien" härovan.
Se TV4s inslag där en av Bhikhus vänner uttalar sig om den svåra situationen i Surat, https://www.tv4play.se/program/nyheterna/13338963

100 mangoplantor till minne av MajBritt Theorin

Fredsaktivisten MajBritt Theorin (1932-2021) avled 6 april efter ett långt liv i fredens tecken. Det är med beundran och tacksamhet som vi minns MajBritts engagemang.Hon satt som socialdemokratisk politiker i riks-dagen 1971-1995 och ledde dessutom den svenska nedrustnings-kommissionen 1982-1991. Efter åren i riksdagen verkade MajBritt i europaparlamentets utskott för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor fram till 2004. Hennes insatser har varit ovärderliga. Ända fram till sin
död var hon fortsatt aktiv för freden och delade med sig av sin djupa kunskap och entusiasm.

MajBritt var också TUFF-medlem och ställde upp som föreläsare hos oss. Vi hyllar MajBritts minne och gärning genom att låta plantera 100 mango-träd i Dharampur/Kaprada i Indien. Detta TUFF-projekt vet vi låg MajBritt varmt om hjärtat.

TUFF:s årsmöte 20 mars 2021

Mötet genomfördes via zoom på grund av pågående pandemi. Verk-samhetsberättelsen för 2020 finns nu att läsa här ovan, under fliken "Om TUFF". Hela styrelsen, liksom revisorer, fick förnyat förtroende för 2021.

INDIEN mars/april -21:
Intensivstudier i Surat


Dharampur-eleverna i grundskolans 10:e och sista årskurs har genom välvilliga människor i den stora hamnstaden Surat blivit inbjudna dit för 6 veckors särskild intensivträning av erfarna lärare.

Eleverna hämtades i bussar och man ska försöka inhämta så mycket som möjligt av den under-visning som eleverna missat under skolornas 9-månaders nedstängning på grund av pandemin. Eleverna bjuds också på boende och måltider. I maj kommer de nationella proven som är så helt avgörande för att få studera vidare på gymnasiet. Håll tummarna!!

INDIEN mars -21:
Bhkihu och Kokila vaccinerade


Våra samarbetspartners och vänner i Dharampur, Bhikhu och Kokila Vyas, fick vaccin mot covid19 i mars. Skönt att höra! Bhikhu är drygt 90 år nu och Kokila lite yngre.

Vi får var och varannan vecka uppdateringar om skolprojekten via Bhikhu och Kokila är som vanligt mycket aktiv och åker runt och besöker skolorna.

När det gäller pandemin har det varit lugnt i Dharampur, medan läget i städerna runtomkring, t ex Surat, verkar ha en ökande kurva.

TUFF:s Integrationsprojekt. BOENDE EFTERLYSES!

I maj 2021 kommer Tyresö kommun att stänga boendet för nyanlända
vid brandstationen, Vintervägen. Tre av våra deltagare i Integrations-projektet riskerar då att bli bostadslösa. Killarna är i 20-årsåldern. De studerar alternativt yrkesarbetar och vi som känner dem sedan flera år genom Integrationsprojektet kan gå i god för dem; trevliga ambitiösa killar med lugnt leverne. I första hand söker de egna lägenheter eller avskilda uthyrningsdelar med eget kök, toa och dusch.

Hör av Dig om Du kan hjälpa till! Maila: kontakt@tuff.nu

Indien, febr 2021: skolor nyöppnar, men elever har hoppat av

Från Dharampurskolorna har vi fått höra att allt fler skolor öppnar igen. De har varit stängda nästan ett år. I delstaten Gujarat, där Dharampur ligger, har man inga fall av covid19 längre och undan för undan välkomnas eleverna tillbaka igen. Dessvärre har man upptäckt att cirka 10 flickor, som bodde på Girl´s Hostel och studerade vid gymnasieskolorna nere i staden, under uppehållet har gift sig, påtryckta av föräldrarna som såg en oviss framtid och var bekymrade över försörjningen. Kokila Vyas, tidigare rektor för lärarinneseminariet och en av våra kontaktpersoner, har haft enskilda samtal med samtliga flickor på Girl´s Hostel och hållit brandtal om vikten av en egen utbildning och försörjningsmöjligheter , liksom de negativa effekterna av tidiga äktenskap. Hon har givit dem sitt privata telefonnummer och lovat att stödja dem om familjerna skulle sätta press också på dem att hoppa av studierna och istället gifta sig.

Också bland de yngre barnen i grundskolan har man konstaterat avhopp. Dessa barn arbetar nu som daglönare med manuellt arbete i de när-liggande fabrikerna. Hos våra samarbetspartners är oron stor för att skolprojektets positiva utveckling bryts och att man istället backar
- efter 32 framgångsrika år.

22 januari 2021: FN-avtalet om kärnvapenförbud har trätt i kraft!

75 år efter atombomberna över Hiroshima och Nagasaki är nu äntligen detta avtal i hamn! Det är en helt fantastisk framgång för fredsrörelsen som kämpat så länge. Avtalet är bindande för de 50 stater som har anslutit sig och framöver räknar man med att fler och fler länder kommer att hänga på. Läs mer om detta på www.icanw.org och www.icanw.se

Nytt från Dharampur januari 2021

Från vår indiske samarbetspartner Bhikhu Vyas har vi fått veta att myndigheterna i delstaten Gujarat i måndags 11 januari lät öppna skolundervisningen för avgångsklasserna år 10 (grundskolan) och år 12 (gymnasiet). Beslutet är omgärdat av en massa regler och restriktioner,  bl a måste eleverna medföra ett samtyckesintyg från föräldrarna.

Oron är stor bland lärarna. Resultaten i "våra" skolor i Dharampur brukar vara mycket goda. Oftast klarar samtliga elever examen och blir behöriga att fortsätta på gymnasiet. Efter ett uppehåll på 9 månader har man nu bara 3 månader på sig att förbereda avgångsklasserna i Tamachadi och Vaghval för de nationella proven i maj. Undervisning kommer därför att ske även på helgerna och några lov kommer det inte bli tal om.

Lärarna har gjort vad de kunnat under skolstängningen genom att själva ta sig ut till sina elever i de spridda byarna och bedriva undervisning i små grupper. I flera byar har det etablerats fasta mötesplatser för studier. Istället för det vanliga internatlivet har det blir "minidagskolor" eller "street-schools", men man når naturligtvis inte upp till ordinarie under-visningsnivå. För alla årskurser utom avgångsklasserna fortsätter detta system i väntan på nya direktiv från myndigheterna.

Aktuellt

Styrelsemöte 11 oktober kl 18
Alla medlemmar är hjärtligt väl-komna. TUFF-lokalen på Myggdals-vägen 80 nb, Tyresö.

Vill du bli medlem?
Gå in på riksföreningens hemsida
www.svenskafreds.se
och tryck på knappen "Bli medlem"!
240 kr/år gäller för medlemskap både i riksföreningen Sv Freds och lokalföreningen TUFF tillsammans.
Glöm inte kryssa i att Du vill tillhöra just TUFF!

Vill du ge en gåva
Enkelt med Swish på mobilen.
Skanna QR-koden eller använd numret  123 345 00 87
Ange ändamål om det är aktuellt.

Foton från Kumla dagsverke: Lena Mansfield

Maj Britt Theorin , legendarisk fredskämpe och dessutom TUFF-medlem, kommer nu postumt ut med sina memoarer. Boksläpp på ABF-huset, Sveavägen 41, Sthlm , torsdag 9 juni kl 18.

Vill Du bli ny medlem?
Gå in på riksföreningens hemsida
www.svenskafreds.se
och tryck på knappen "Bli medlem"!
240 kr/år gäller för medlemskap både i riksföreningen Sv Freds och lokalföreningen TUFF tillsammans.
Glöm inte kryssa i att Du vill tillhöra just TUFF!

Redan medlem? Avi för årets medlemsavgift är utsänd med post i Svenska Freds-kuvert!
Avier är utskickade för inbetalning av årsavgiften 240 kr. OBS att det är vår moderförening Svenska Freds som genom sitt kansli servar oss med detta, så håll utkik efter kuvert märkta med Sv Freds logga med det brutna geväret! På avin syns OCR-numret, men:
NYTT: På Svenska Freds hemsida
www.svenskafreds.se  
finns nu möjlighet att betala sin årsavgift 240 kr även om man saknar OCR-nummer.

För 240 kr blir man medlem i både lokalföreningen TUFF och i moder-organisationen Svenska Freds ihop.
Varmt tack för att Du är med oss!

Vid ev frågor eller problem vid inbetalning, kontakta Miriam på
Sv Freds kansli tel 070 763 48 52
eller maila info@svenskafreds.se


TUFF:s vänner
Om man vill stödja TUFF:s projekt utan att vara fullvärdig medlem i TUFF/Sv Freds, betalar man 240 kr till TUFF:s pg 79 36 36 -2 eller via Swish 123 345 00 87. 
Då blir man registrerad bara lokalt i TUFF som gåvogivare. Man får alla våra utskick och inbjudningar, men man är inte valbar till styrelsen och ej medlem i Sv Freds.

Vill Du ge TUFF en gåva?

Föreningskontot pg 160 137-6   Pengarna går till föreningens om-kostnader (lokalhyra, kopiering, hemsida, frimärken osv).

Insamlingskonto pg 79 36 36-22
Pengarna går till projekt, ex mango-träd, skolor i Indien, Integrations- projektet eller till fria ändamål. Insamlingskontot har också Swish 123 345 00 87.
OBS: Varenda krona går oavkortat till ändamålet. Alla i TUFF arbetar helt ideellt utan någon ersättning.
 

Styrelsemöten
Vi har styrelsemöten en gång per månad och numera ses vi återigen "live" i vår lokal på Myggdalsvägen 80 nb i Tyresö. Nästa möte blir 16 augusti 2022 kl 18. Alla medlemmar är välkomna att delta!

Offentliga möten
Under Corona-pandemin har vi tyvärr inte kunnat arrangera några offentliga möten sedan årsmötet i mars 2020. Vi hoppas att det snart ska vara möjligt igen, men under våren tar vi det lite försiktigt.

Integrationsprojektet
Under pandemin har vi hållit kon- takten med gruppen via en intern chatt och en gång per vecka erbjudit telefonsamtal via Whats up för att träna svenska och stötta vid de ev behov som uppstår.

I september 2021 började vi ses "live" utomhus och numera erbjuder vi träffar i TUFF-lokalen för de som är fullvaccinerade.

Sedan starten 2017 har ungefär 40 nyanlända deltagit i vårt integra-tionsprojekt. De flesta har vid det här laget klarat av SFI-studierna och har genomgått eller genomgår just nu diverse yrkesutbildningar. Flera har också ordnat jobb och bostad. Några har fått hit sina familjer från hemlandet. Behovet av stöd från oss är inte längre så stort, så vi håller som bäst på att bilda en ny grupp samtidigt som vi finns tillgängliga när behov uppstår för de som varit med från starten.

Foton från oktober 2019: Flyktinglägret Moria på ön Lesbos i Grekland. Den 8 september 2020 brann hela lägret ner till grunden.

Muren kring flyktinglägret.

Pågående insamlingar sept -20:

FENIX Humanitarian Legal Aid, Shelter/distributions and more
https://gogetfunding.com/emergency-fundraising-moria-fire/

Kitrinos,
Healthcare, medical support

https://www.totalgiving.co.uk/appeal/moriafirecrisis2020

BRF, Healthcare, medical support
https://bootvluchteling.nl/en/donate-2/

Movement on the Ground, Shelter/massdistributions and more
https://movementontheground.com/donation

Because we carry, Shelter/mass distributions
https://beacausewecarry.org/en/donate-now/

Together for Better Days
https://www.betterdays.ngo/donate/

Attika Human Support
https://attikahumansupport.org/support/

ELIL
https:www.europeanlawyersinlesvos.eu/donate


Ett fullvuxet mangoträd
Nybyggd brunn
Bufflar inköpta till jordbruket.
Nya uppodlade åkrar.
Tegel istället för blad på taken.
Lunchdags.
Läxläsning.

Sadako Sasaki dog till följd av atombomben som släpptes över Hiroshima den 6 augusti 1945. Hon var två år när bomben föll och 12 år när hon dog av leukemi. Tillsammans med sina vänner vek hon papperstranor för att bli frisk. Hon hann göra 644 stycken innan hon dog, men människor världen över har sedan dess fortsatt att vika tranor som en symbol för hopp och fred.

Allt fler makthavare argumenterar för att kärnvapen är ett användbart vapen, men det går inte ens att före-ställa sig konsekvenserna av om de skulle användas igen. 2017 enades 122 av världens länder i FN om att förbjuda kärnvapen. Sveriges regering har ännu inte skrivit under förbudet trots att en stor majoritet av befolk-ningen vill det. Tillsammans kan vi visa att vi är många som kommer att fort-sätta kämpa tills alla kärnvapen är för-bjudna och nedrustade.
Det nedblåsta taket på Girl´s Hostel i Dharampur.
Byborna rycker ut för att åtgärda.
Det nya taket på plats!
Vi längtar till att ses i lokalen igen!!