Uppdateringar från verksamheten

Strandskolan har gjort det igen! Fantastiskt!

50 743 kr fick skolan in genom sitt Öppna hus 27 oktober. Elever, lärare och övrig personal öppnade dörrarna till skolan och visade upp arbeten som de gjort under höstterminen; så mycket kreativitet och kunskap! Föräldrar, syskon, släktingar och vänner kom och beundrade arbetena, köpte och skänkte. Alla intäkter går oavkortat till skolprojektet i Dharampur, Indien. I slutsumman ingår även insamling vid Skoljoggen. STORT TACK till alla som bidragit; utan insamlingar som denna skulle inte skolorna i Dharampur finnas!HURRA för Alléskolan i Floda, Lerums kommun

Skolan har lyckats samla in 67 014 kr till systerskolorna i Dharampur, Indien! Det är tack vare de svenska skolornas insamlingar jämte privatpersoners generösa gåvor som en skolverksamhet alls finns i Dharampurs mycket fattiga bergsbyar. Alléskolan har troget stöttat projektet varje år sedan decennier tillbaka!

Hatten av för elever, lärare och övrig personal på Alléskolan
och stort tack!


Manifestation på Mynttorget

Inför FN:s dag för ett totalt avskaffande av kärnvapen hölls 25-26 september en manifestation på Mynttorget arrangerad av fem organisationer: Sv Freds, Sv Läkare mot kärnvapen, Sv FN-förbundet, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet samt Kristna Fredsrörelsen. TUFF var förstås på plats. På måndagen kom en del politiker på besök eftersom den nya riksdagen tillträdde samma dag.


Till minne av Bhikhu Vyas

Många har hört av sig och önskar lämna en gåva till minne av Bhikhu. Vi gör en separatinsamling och kommer att sända över den till VPSS/Van Path, dvs föreningarna som Bhikhu var med att starta och som driver de sex skolorna, Girl´s Hostel m fl projekt i området. Vårt samarbete går mer än 40 år tillbaka och fortsätter förstås.
TUFF:s insamlingskonto pg 79 36 36 -2 eller Swish 123 345 00 87.
Märk gåvan med "Bhikhu".


Bhikhu Vyas är död

Vår vän Bhikhu Vyas, avled den 5 juni 2022 efter att ha drabbats av en stroke veckan innan. I mer än 40 år var han TUFF:s kontaktperson i sam-arbetet kring olika projekt i Valod och Dharampur, Indien. Han blev 93 år och var aktiv in i det sista.

Som mycket ung universitetsstudent fattade Bhikhu ett livsavgörande beslut: han och ett par studiekamrater lovade varandra att inte lämna sin hembygd för att göra karriär i storstaden, utan stanna kvar och ägna sina liv åt att bekämpa fattigdomen.

I början av 1970-talet startades ett nytt projekt med ”balwadis”, en enkel form av förskole-verksamhet för barn till säsongsarbetare som kom för att hjälpa till med skörden av sockerrör och levde under usla förhållanden i tältläger. Detta projekt var det första som TUFF fick kontakt med och stöttade ekonomiskt. Bhikhu blev förstås den självklara kontaktpersonen.

VPSS:s utvecklingsarbete bytte fokus under 1980-talet. En undersökning hade då visat att det 5 mil från Valod, i Dharampurs bergstrakter, bodde en stambefolkning med en levnadsstandard som inte bara var den lägsta i delstaten Gujarat, utan en av de lägsta i hela Indien. Det var väglöst land, ”bortglömt” av myndigheterna. De jordbrukande invånarna konstaterades leva på svältgränsen. Med TUFF som enda finansiär började man bygga vattenbrunnar, pumpar och skolor. "Rest is history!" brukade Bhikhu säga och nöjt titta ut över det numera relativt välmående området. Han och hustrun Kokila blev navet i VPSS:s nystartade förgrening Van Path, med Dharampur som bas. Vi minns alla Bhikhus frekventa och detaljerade nyhetsbulletiner där han stolt och lycklig berättade om stort och smått inom projekten. Det kunde handla om ett nymålat klassrum, goda studieresultat på nationella proven, en infångad kobra på Girl´s Hostel, ett tak som blåst av eller en elev som fått vägledning för vidare studier. Med tiden utökades projekten och flera finansiärer tillkom.


Makarna Vyas besökte Sverige många gånger. Inte bara Tyresöskolorna hälsades på, utan också andra systerskolor som arrangerat dagsverken till stöd för Dharampur. Bhikhu och Kokila ville tacka och de ville förmedla glädjen över alla framgångar. Var än de kom knöt de starka vänskapsband. Många TUFF-medlemmar och systerskolelärare har besökt Dharampur och välkomnades alltid av Bhikhu och Kokila som öppnade sitt hem. Bhikhu var den entusiastiske och outtröttlige guiden som tog besökarna runt till de olika skolorna i en liten skumpig jeep. Vid varje skolbesök arrangerades storsamling och Bhikhu höll tal inför lärare och elever. Exakt vad han sa fick man inte alltid veta, men det gick inte att missa hur han trollband sin publik. Sedan blev det vi besökare som skulle tala och när han med sin pondus översatte, lät det som att man hade sagt något riktigt bra. Han visste hur man lyfter en person. Han var en genuin pedagog och det var rörande att se honom i kontakten med eleverna. Han var väl insatt och uppdaterad om deras förhållanden och utveckling, precis som han månade om och bekymrade sig för sina vänner och gladde sig med dem när tillfälle gavs.

Om sig själv ville Bhikhu inte gärna prata. Hans person och hans privata behov skulle inte ta plats. Han höll fast vid sin ungdoms förebild Mahatma Gandhi och levde ett liv i materiell enkelhet, men rikt i anden och inriktat på att bistå andra.

Vi som känt Bhikhu har förlorat en oersättlig vän och inspiratör. Vi ska vårda och hylla minnet av en ödmjuk man som tillsammans med sina närmaste gav all sin tid och kraft åt hembygden. Dharampurprojekten blev en framgångssaga och Bhikhus livsverk: att lyfta de fattigaste av fattiga. Vi delar hans kärlek till Dharampur. Våra omsorger och vårt stöd fortsätter.    
/ TUFF genom Lisa Norgren Benedictsson, ordförande.

Vill Du hylla Bhikhus livsgärning är det mycket välkommet med ett bidrag till skolorna i Dharampur: TUFF:s insamlingskonto pg 79 36 36 -2
eller Swish 123 345 00 87. Märk gåvan med "Bhikhu". Tack!


Nya gåvokort

Vi har tagit fram nya gåvokort till förmån för skolprojekt i Dharamour, Indien. 

Fyra versioner:
- Istället för en blomma
- För att gratulera
- Till minne av
- Gåvokort (neutralt)

Beställ via mail kontakt@tuff.nu
eller telefon Lisa 0708 764 373.
Valfritt belopp.
Pg 79 36 36 -2 eller Swish 123 345 00 87.

Layout: Ebba Svenskog
Foto: Lisa Norgren Benedictsson
alt VPSS, Dharampur.

Tips:
Dessa gåvokort kan t ex användas vid avtackning av en lärare, för att hylla en nybakad student, välkomna en ny kollega, vid middagsbjudning...


TUFF:s årsmöte 19 mars 2022

... ägde rum i vår lokal på Myggdalsvägen 80 nb, Tyresö. Tack alla som slöt upp! Så trevligt att kunna träffas "live" i lokalen igen! Åsne Lieden agerade mötesordförande, som vanligt med bravur. Tack för det!

Sylvia Ljungdahl avgick ur styrelsen efter att ha varit aktiv i omkring     40 år! Vi kan inte nog tacka Sylvia för all den tid och engagemang som hon har lagt ned på TUFF. Hon har varit enormt viktig för TUFF:s verk-samhet. Vi hoppas att fortsatt få se henne som intresserad medlem vid våra olika arrangemang framöver.

I övrigt omvaldes sittande styrelse: Lisa Norgren Benedictsson (ordf), Ingrid Renström (vice ordf + kassör), Erika Husberg (sekr), Fernando Quiroga, Magnus Wiberg samt adjungerad Bitte Isacsson.
Anders Tunevi och Eija Räty ställer upp även i fortsättningen som revisor resp revisorsuppleant. Det är vi mycket tacksamma för!

Läs Verksamhetsberättelsen för 2021 här


Återigen: skolorna i Dharampur, Indien, öppnade

Nu har "våra" skolor i Dharampur öppnat igen! Området har varit för-skonat från Corona en längre tid. Vi hoppas att det så ska förbli och att lärarna framöver i lugn och ro ska få möjlighet att planera återhämtningen av de förlorade studierna.

På bild ses elever under ett yogapass nyligen på en av skolorna (mars 2022).


Demonstration för fred i solidaritet med Ukraina

 "Allt som krig kan göra, kan fred göra bättre!"
TUFF var på plats i söndags 20/2-22 när Svenska Freds arrangerade en demonstration för fred. Talade gjorde bl a ordförande Agnes Hellström, Lusine Djanyan/Pussy Riot-medlem, Eva Zillén/Kvinna till kvinna.
Gott att höra var att det i Ryssland har arrangerats demonstrationer mot krig och för fredliga lösningar av Ukraina-krisen.

För mer info och senaste nytt: se vidare www.svenskafreds.se


FN:s konvention för kärnvapenförbud 1 år idag!

Ettårsfödelsedag 22 januari 2022 för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen!122 länder röstade "Ja" i FN (även Sverige), 86 länder har skrivit under avtalet och 59 länder har ratificierat det. Sverige har ännu inte skrivit på. Ändå: HURRA!! Fortsättning följer!

Januari 2022: Indien stänger alla skolor

Nu har skolorna i hela Indien fått stänga - igen - efter regeringsbeslut.
En ny våg av COVID-19 är på gång. Byarna i Dharampur är ännu för-skonade, men i staden Valod har det börjat.

Våra samarbetspartners är förstås oroliga. Det var ju så sent som i september -21 som skolorna kunde öppna igen efter 18 månaders nedsläckning (åk 1-4 har varit stängda hela tiden) och man har mycket
att ta ikapp, trots att lärarna vandrat ut till barnen i byarna och hållit "street schools". Just nu pågår möten mellan våra samarbetspartners
och lärarna om hur man ska hantera den nya stängningen.

Distansundervisning går inte att genomföra eftersom det saknas både datorer och el och elevernas föräldrarna saknar själva skolutbildning och kan inte hjälpa till.


Hälsningar från Dharampur, Indien, januari 2022

Några nya foton med Bhikhu Vyas som sedan 1980-talet varit TUFF:s kontaktperson för Dharampurprojekten. Här ses han tala vid en före-läsning på Gandhi University, Vedchhi. På nästa foto är han på väg in på mottagning för att få sin påfyllnadsdos mot COVID-19. Han är nu över 90 år, men still going strong och uppdaterar oss via mail så gott som varje vecka. Hustrun Kokila Vyas ansvarar för skolorna inom projektet. Som nummer två från vänster på ovanstående foto ses också ordföranden i den lokala NGO:n VPSS som TUFF samarbetar med: Tarla Shah.


Julkortsförsäljning...

... inbringade 2 660 kr. Stort tack till alla som köpte!
Alla intäkterna går oavkortat till skolprojekten i Dharampur!


Nu är våra julkort klara!

Intäkterna kommer att gå till skolprojektet i Dharampur, Indien. Korten säljs i bunt om 5 st med olika motiv. Pris 40 kr/bunt. Beställ via mail kontakt@tuff.nu eller telefon 0708 764 373 efter kl 17.

Fotona föreställer:
1. Lunchsittning på en skola.
2. Elever som fick prova på att vara lärare för en dag.
3. Gemensam städning runt skolan.
4. Elever som gör sina hemläxor i grupp.
5. Lektionsarbete i ett av klassrummen.
6. Alla julkorten har likadana baksidor med julhälsning.

Välkomna med beställningar!


Vill du rädda en skola? Dharampur behöver vår hjälp!

För drygt 45 år sedan byggdes 6 skolor i det utfattiga Dharampur, tack vare svenska skolors dagsverken och andra generösa gåvor. Under många år stod TUFF för driften till 100 %. Allt eftersom har lokala indiska donatorer klivit in, men fortfarande är 2 skolor helt beroende av oss.

Skolorna i Indien har startat igen efter pandemin (förutom för de yngsta barnen som myndigheterna fortfarande vill hålla hemma). Dessvärre har våra insamlingar inte räckt till i år. Allt färre svenska skolor mäktar med att arrangera dagsverken och pandemin har försvårat möjligheterna för de som försöker. Resultatet blev att vi bara kunde sända 100 000 kr istället för det vanliga dubbla beloppet. En av våra skolor, Girivan Primary school i byn Vankhas, kunde därför inte öppnas och rektorn såg sig tvungen att söka annan tjänst. Elever har tills vidare förts över till andra skolor. Vi kämpar för att skolan ska kunna öppna igen.

Bli månadsgivare till stöd för skolorna!
Vi behöver hitta andra sätt att stödja skolorna i Dharampurprojektet. Efter ett förslag från en TUFF-medlem öppnar vi för månadsgivande. Vi har sänt informationsbrev och en affisch till samtliga rektorer i Tyresö och vädjat att de ska anslå detta i personalrummen. Vi hoppas och tror att det ska finnas lärare och annan personal här som är beredda att stödja utbildning för barn i mindre lyckligt lottade områden. Vi hoppas också att det finns TUFF-medlemmar som vill bidra.

Valfritt belopp sätts in månadsvis på TUFF:s insamlingskonto 79 36 36-2 eller via swish 123 345 00 87. Det är förstås även välkommet med en engångsgåva, även om månadsgivande ger en bättre möjlighet att planera ekonomin och verksamheten i Dharampur.


"TEACHER´S DAY" I DHARAMPUR

5 september firas varje år "Lärarnas dag" till minne av Indiens tidigare president Dr Radhakrishnan som styrde 1962-1967. Han var filosof och professor och undervisade både i Indien och i England.

Fotot ovan är från firandet i Vananchalskolan. Som synes är det fort-farande regnperiod. Nedan ses foto på några elever som fick pröva på
att vara lärare för en dag i Tamachadiskolan.

Floden som rinner genom Dharampur. riktigt högt vatten under regnperioden.

SKOLSTART IGEN I DHARAMPUR - MEN PROBLEMATISKT

Nu i augusti - september -21 återupptas undervisningen i Indien efter 18 månaders uppehåll på grund av pandemin. Man hade visserligen en kort period av öppna skolor i början av året, men tvingades stänga igen när andra vågen kom.

Under nedstängningen har lärarna varit verksamma genom att ta sig
runt bland de utspridda bergsbyarna och uppsöka sina elever, försöka ha lektioner i små grupper utomhus och ge skoluppgifter att utföra till nästa gång man ses.

Myndigheterna gav klartecken för nystart först för de äldre eleverna och undan för undan till övriga. Nu verkar samtliga nivåer vara igång. Tyvärr är det som vid förra nystarten att vissa elever saknas. Under uppehållet har de sökt anställning nere i staden och det är tveksamt om de kan lockas tillbaka till skolbänken.

Våra samarbetspartners, de idella föreningarna VPSS och Van Path, har med Kokila Vyas (gift med vår kontaktperson Bhikhu Vyas) i spetsen förberett lärarna på hur man ska tackla utmaningen att återuppta skol-arbetet efter så långt uppehåll. Specialiserade pedagoger har bjudits in. Fotot ovan är från en av dessa fortbildningsdagar (Bhikhu ses i stol längst bak i rummet).

Mycket bekymmersamt är också att TUFF:s intäkter drastiskt har minskat de senaste åren. Skolprojektet i Dharampur drogs igång på 1980-talet och TUFF var under den första tiden ensam finansiär. 6 skolor byggdes. Med åren har flera lokala företagare och grupper gått in som finansiärer, men fortfarande är TUFF:s andel viktig och motsvarar driften av två skolor. Tyvärr är det numera bara få svenska skolor som mäktat med att upp-rätthålla traditionen med dagsverken till förmån för Dharampur och pan-demin har omöjliggjort vanliga insamlingsarrangemang. Just nu diskuteras i Dharampur ev stängningar av skolor; mycket sorgligt!

TUFF behöver finna nya insamlingssätt och planerar en kampanj för månadsgivande till stöd för skolprojektet i Dharampur. Mer information kommer snart.

Läs Bhikhu Vyas senaste Bulletin. Finns även under "Projekt Indien"


13/8 -21 OBS: INSAMLINGEN TILL NIMA-STUDENTEN AVBRUTEN!

Med bedrövelse mottog vi igårkväll beskedet att pojken Rohidas har hoppat av sina så hett efterlängtade studier vid Nima-universitetet, redan första dagen. Trots att hans tidigare skolresultat vida överstiger många av de andra Nima-studenternas, verkar mötet med den här världen ha blivit honom övermäktigt, en kulturell och social chock, vilket inte alls är att förvånas över, men ändå en besvikelse när han var så nära sin dröm.

Vi vet att han är i fortsatt goda händer och får allt stöd som kan ges. Han har sedan många år fått vägledning av en kvinna som är aktiv i Van Path, den ideella organisation som TUFF samarbetar med sedan decennier.
Hon lånade ur egen ficka ut pengar till inträdesavgiften (i väntan på insamlingen) och hon körde Rohidas i sin bil till universitetet den första dagen. Vi i TUFF känner oss trygga med att hon även fortsättningsvis kommer att stödja och vägleda Rohidas. Vi vet att han har ett erbjudande om att bli handledare på sin tidigare skola, men mer vet vi inte i nuläget.

Insamlingen för att täcka pojkens studieavgifter och hostelkostnader har inbringat 16 800 kr! Vi tackar å det varmaste alla som ställt upp och bidragit! Normalt gör inte TUFF insatser för enskilda personer. Vår policy
är att stödja långsiktiga projekt enligt hjälp till självhjälp-principen. Här gjorde vi ett undantag, i en unik situation.

Som läget är nu - Rohidas verkar fast övertygad om att han inte kan följa undervisningen och han är ingen impulsiv person - tänker vi i TUFF att vi överför de insamlade pengarna till grundskolan Vaghval där Rohindas gick som barn. Vaghval är en av de numera två skolor som drivs med TUFF-insamlade medel (Från början byggde vi 6 skolor, men 4 drivs numera genom lokala donatorer). På grund av minskade/uteblivna bidrag från svenska tidigare donatorer, riskerar Vaghval att stängas. Just nu är alla grundskolor i Indien fortsatt stängda p g a pandemin och TUFF tänker under hösten arbeta för att finna nya sätt att samla in pengar för driften av Vaghval framöver. De nu insamlade pengarna skulle kunna bli en bra grundplåt och alltså fortfarande komma unga skolelever i Dharampur tillgodo. Om någon som lämnat bidrag till insamlingen önskar åter-betalning, så ordnar vi förstås det; hör av Er via mail: kontakt@tuff.nu

Än en gång stort tack till alla som med varmt hjärta har bidragit!

13/8-21: OBS! INSAMLINGEN AVBRUTEN: SE INFO OVAN!
5/8-21: AKUT INSAMLING TILL STUDENT I DHARAMPUR!


19-årige Rohidas har blivit antagen till Nirma University - det bästa i Gujarat, Indien! Han växte upp i en liten lerhydda i fattiga Dharampur och gick grundskolan i Vaghval school, en av de 6 skolor som TUFF varit med att bygga och driva. Rohidas är en enastående begåvning och gick nyss ut gymnasiet, teknisk linje, med 9,8 av 10 poäng.

Rohidas har nu chans att gå denna 2-åriga utbildning "mechanical engineering", men familjen lever under mycket små omständigheter och har inga möjligheter att bekosta pojkens vidare studier. Undervisning + boende på ett hostel kommer gå på ca 30 000 SEK/år. Kan vi hjälpa till?

Swisha TUFF 123 345 00 87 eller använd insamlingskonto pg 79 36 36-2. Märk med "Rohidas". Om vi är många som ger, kan det bli ett bra bidrag!

Andra året på universitetet har han möjlighet att söka statligt stipendium.
(Fotot ovan är tagit i våras på Rohidas gamla skola Vaghval school i Dharampur.)

Stort reportage om TUFF

Tidskriften Folket i Bild/Kulturfront ägnar hela det senaste numret åt fredsfrågor. Bland annat finns ett stort reportage om TUFF och intervjuer med tre tuffare: Åsne Liedén, som är en av grundarna av TUFF, Lena Sandin, dotter till två av grundarna och själv aktiv, samt Lisa Norgren Benedictsson, nuvarande ordförande i TUFF. Kul läsning!
Reportaget om TUFF gjordes av Paula Westerberg.

Sista etappen i Arusha, Tanzania: en förskola  

TUFF har lämnat ett bidrag om 10 000 kr till uppförandet av en förskola utanför Arusha i norra Tanzania, vid foten av Kilimanjaro. Det är sista etappen i det barncentrum som vi tidigare har stöttat. Lokalbon Caroline Nicholas öppnade sitt hem för föräldralösa barn 2007. I Tanzania lever 5,8 % med HIV/Aids och många barn förlorar tidigt sina föräldrar. Caroline insåg att hennes privata hem inte räckte till och startade organisationen Econef för att kunna bygga ett riktigt barncentrum i närområdet.

Genom personliga kontakter startades senare Econef Sweden för att stödja verksamheten ekonomiskt med insamlingar. Arkitekter och Ingenjörer utan gränser har hjälpt till och nu finns på plats ett barnhem med skola (öppen för alla barn i området), bibliotek och lekplats. Jordbruk och djurhållning gör att man håller på att bli självförsörjande.

Man har välkomnat volontärer och besökare och semestrande TUFF-med-lemmar har passat på att hälsa på. Det är en mycket väl fungerande och imponerande verksamhet. Förskolan, den sista etappen, beräknas stå färdig 2022. Gå gärna in på hemsidan http://econef.org och ta del av mer info och många foton! På fotot här ses Caroline och några av barnen.

Nytt tak på plats i Vaghval primary school, Dharampur, Indien

Glada nyheter från Dharampur: nu är taket utbytt på den byggnad i Vaghval primary school som blev så illa åtgången under cyklonen i maj. Tursamt nog avslutades takrenoveringen precis i tid! Redan dagen efter kom regnet! Monsunperioden startade lite tidigare än vanligt i år.

Även kring COVID19-situationen är nyheterna goda. Den andra vågen verkar nästan vara över i Dharampur och Valod. Lärarna har återvänt till skolorna och håller just nu på att planera kommande undervisning. Man hoppas att kunna välkomna eleverna snart.

TUFF i Tyresöradion 91,4 Mhz

Nu kan man lyssna på när Leif Bratt intervjuar två deltagare i TUFF:s Integrationsprojekt. Också TUFF:s ordförande deltar: 
www.tyresoradion.se/3477

OBS att det är dessa två genomtrevliga och hårt kämpande killar som med ljus och lykta söker ny bostad. Sista maj stängs nämligen det kommunla boendet. Om Du har rum eller lägenhet att hyra ut, maila kontakt@tuff.nu


17 maj -21: Indiens västkust drabbad av ovanligt kraftig cyklon

I måndags, 17 maj, drabbades västra Indien av den kraftigaste cyklonen sedan -98, med en fart av 205 km/timme och stor förödelse och många döda som följd, bland annat i kuststaden Bombay.

Cyklonen drog även in över Dharampur, där TUFF har sina systerskolor. Det rapporteras om nedfallna träd och el-ledningar samt skador på
många byggnader i byarna, men inga allvarligare personskador. Särskilt drabbad är byn Vaghval, som ligger högt uppe på ett berg. Även förra året blåste ett skoltak av just där. Skolbarnen i området befinner sig sedan tidigare i hemmen på grund av pandemin. "Luckely we are saved from a big catastrophe", skriver vår kontaktperson Bhikhu Vyas i dag och berättar fortsättningsvis att det regnar tungt med mycket kraftiga vindar även i dag.

Foto från 17/5: Vaghval primary school med avblåst tak.

”Jag föredrar fattigdom på landsbygden framför fattigdom i staden”

" Indisk landsbygd klarar sig bättre under Coronavåren "
Rubriken kommer från en artikel publicerad i den svenska tidskriften Sydasien. Bhikhu Vyas ger här sin förklaring till varför de mindre orterna och byarna klarar sig bättre än städer och tätorter. Dessutom är det en intressant sammanfattning och reflektion över det framtidsprojekt som startades i Dharampur för ca 40 år sedan och som Tuff stött ekonomiskt under alla år. Artikeln finns förutom via länken även under fliken ”Projekt Indien”, ”Corona Landsbygd”


Bakslag i Indien. Ny våg av covid19. Skolorna stängda igen.

Indien klarade den första vågen av covid19 förvånansvärt bra och efter hårda restriktioner och nedstängningar öppnades samhället igen efter ungefär tio månader. Dessvärre har det kommit en andra våg, nu också med muterat virus som verkar vara än mer aggressivt med snabb smitt-spridning.

Genom vår kontaktperson Bhikhu Vyas får vi ständiga uppdateringar. Avgångsklasserna, som befunnit sig i Surat för intensivundervisning inför nationella proven (ditbjudna av en lokal ideell förening), har tvingats avbryta vistelsen och återvända till hembyarna i Dharampur. Samtliga skolor är stängda igen. Oroande är också rapporterna om att smittan nu börjat nå ut till landsbygden. Dharampur är inte längre förskonat. Läs Bhikhus senaste bulletiner under fliken "Projekt:Indien" härovan.
Se TV4s inslag där en av Bhikhus vänner uttalar sig om den svåra situationen i Surat, https://www.tv4play.se/program/nyheterna/13338963

100 mangoplantor till minne av MajBritt Theorin

Fredsaktivisten MajBritt Theorin (1932-2021) avled 6 april efter ett långt liv i fredens tecken. Det är med beundran och tacksamhet som vi minns MajBritts engagemang.Hon satt som socialdemokratisk politiker i riks-dagen 1971-1995 och ledde dessutom den svenska nedrustnings-kommissionen 1982-1991. Efter åren i riksdagen verkade MajBritt i europaparlamentets utskott för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor fram till 2004. Hennes insatser har varit ovärderliga. Ända fram till sin
död var hon fortsatt aktiv för freden och delade med sig av sin djupa kunskap och entusiasm.

MajBritt var också TUFF-medlem och ställde upp som föreläsare hos oss. Vi hyllar MajBritts minne och gärning genom att låta plantera 100 mango-träd i Dharampur/Kaprada i Indien. Detta TUFF-projekt vet vi låg MajBritt varmt om hjärtat.

TUFF:s årsmöte 20 mars 2021

Mötet genomfördes via zoom på grund av pågående pandemi. Verk-samhetsberättelsen för 2020 finns nu att läsa här ovan, under fliken "Om TUFF". Hela styrelsen, liksom revisorer, fick förnyat förtroende för 2021.

INDIEN mars/april -21:
Intensivstudier i Surat


Dharampur-eleverna i grundskolans 10:e och sista årskurs har genom välvilliga människor i den stora hamnstaden Surat blivit inbjudna dit för 6 veckors särskild intensivträning av erfarna lärare.

Eleverna hämtades i bussar och man ska försöka inhämta så mycket som möjligt av den under-visning som eleverna missat under skolornas 9-månaders nedstängning på grund av pandemin. Eleverna bjuds också på boende och måltider. I maj kommer de nationella proven som är så helt avgörande för att få studera vidare på gymnasiet. Håll tummarna!!

INDIEN mars -21:
Bhkihu och Kokila vaccinerade


Våra samarbetspartners och vänner i Dharampur, Bhikhu och Kokila Vyas, fick vaccin mot covid19 i mars. Skönt att höra! Bhikhu är drygt 90 år nu och Kokila lite yngre.

Vi får var och varannan vecka uppdateringar om skolprojekten via Bhikhu och Kokila är som vanligt mycket aktiv och åker runt och besöker skolorna.

När det gäller pandemin har det varit lugnt i Dharampur, medan läget i städerna runtomkring, t ex Surat, verkar ha en ökande kurva.

TUFF:s Integrationsprojekt. BOENDE EFTERLYSES!

I maj 2021 kommer Tyresö kommun att stänga boendet för nyanlända
vid brandstationen, Vintervägen. Tre av våra deltagare i Integrations-projektet riskerar då att bli bostadslösa. Killarna är i 20-årsåldern. De studerar alternativt yrkesarbetar och vi som känner dem sedan flera år genom Integrationsprojektet kan gå i god för dem; trevliga ambitiösa killar med lugnt leverne. I första hand söker de egna lägenheter eller avskilda uthyrningsdelar med eget kök, toa och dusch.

Hör av Dig om Du kan hjälpa till! Maila: kontakt@tuff.nu

Indien, febr 2021: skolor nyöppnar, men elever har hoppat av

Från Dharampurskolorna har vi fått höra att allt fler skolor öppnar igen. De har varit stängda nästan ett år. I delstaten Gujarat, där Dharampur ligger, har man inga fall av covid19 längre och undan för undan välkomnas eleverna tillbaka igen. Dessvärre har man upptäckt att cirka 10 flickor, som bodde på Girl´s Hostel och studerade vid gymnasieskolorna nere i staden, under uppehållet har gift sig, påtryckta av föräldrarna som såg en oviss framtid och var bekymrade över försörjningen. Kokila Vyas, tidigare rektor för lärarinneseminariet och en av våra kontaktpersoner, har haft enskilda samtal med samtliga flickor på Girl´s Hostel och hållit brandtal om vikten av en egen utbildning och försörjningsmöjligheter , liksom de negativa effekterna av tidiga äktenskap. Hon har givit dem sitt privata telefonnummer och lovat att stödja dem om familjerna skulle sätta press också på dem att hoppa av studierna och istället gifta sig.

Också bland de yngre barnen i grundskolan har man konstaterat avhopp. Dessa barn arbetar nu som daglönare med manuellt arbete i de när-liggande fabrikerna. Hos våra samarbetspartners är oron stor för att skolprojektets positiva utveckling bryts och att man istället backar
- efter 32 framgångsrika år.

22 januari 2021: FN-avtalet om kärnvapenförbud har trätt i kraft!

75 år efter atombomberna över Hiroshima och Nagasaki är nu äntligen detta avtal i hamn! Det är en helt fantastisk framgång för fredsrörelsen som kämpat så länge. Avtalet är bindande för de 50 stater som har anslutit sig och framöver räknar man med att fler och fler länder kommer att hänga på. Läs mer om detta på www.icanw.org och www.icanw.se

Nytt från Dharampur januari 2021

Från vår indiske samarbetspartner Bhikhu Vyas har vi fått veta att myndigheterna i delstaten Gujarat i måndags 11 januari lät öppna skolundervisningen för avgångsklasserna år 10 (grundskolan) och år 12 (gymnasiet). Beslutet är omgärdat av en massa regler och restriktioner,  bl a måste eleverna medföra ett samtyckesintyg från föräldrarna.

Oron är stor bland lärarna. Resultaten i "våra" skolor i Dharampur brukar vara mycket goda. Oftast klarar samtliga elever examen och blir behöriga att fortsätta på gymnasiet. Efter ett uppehåll på 9 månader har man nu bara 3 månader på sig att förbereda avgångsklasserna i Tamachadi och Vaghval för de nationella proven i maj. Undervisning kommer därför att ske även på helgerna och några lov kommer det inte bli tal om.

Lärarna har gjort vad de kunnat under skolstängningen genom att själva ta sig ut till sina elever i de spridda byarna och bedriva undervisning i små grupper. I flera byar har det etablerats fasta mötesplatser för studier. Istället för det vanliga internatlivet har det blir "minidagskolor" eller "street-schools", men man når naturligtvis inte upp till ordinarie under-visningsnivå. För alla årskurser utom avgångsklasserna fortsätter detta system i väntan på nya direktiv från myndigheterna.

Stöd oss

Medlemskap

Alternativ 1: Fullvärdig medlem (Riksföreningen Svenska Freds och lokalföreningen TUFF).
Gå in på www.svenskafreds.se
och tryck på knappen "Bli medlem". Medlemskapet kostar 240 kr/år. Glöm inte att meddela Du vill tillhöra just lokal-föreningen TUFF!

Alternativ 2: TUFF-vän.
Då stödjer du TUFF:s verksamhet utan att vara fullvärdig medlem i TUFF/Sv Freds, betalar man 240 kr direkt till TUFF:s
pg 160 137 -6 eller via
Swish 123 345 00 87
Då blir man registrerad bara lokalt i TUFF som gåvogivare. Man får alla våra utskick och inbjudningar, men man är inte valbar till styrelsen och ej medlem i Sv Freds.  

Gåvor

Föreningskontot pg 160 137-6   
Pengarna går till föreningens om-kostnader (lokalhyra, kopiering, hemsida, frimärken osv).
Insamlingskonto pg 79 36 36-2

Pengarna går till projekt, tex. skolor i Indien, integrationsprojektet eller till fria ändamål.

Swisha insamlingskontot 123 345 00 87
Skanna QR-koden eller använd numret.
Ange särskilt ändamål, om Du vill.

OBS! Varenda krona går oavkortat till ändamålet. Alla i TUFF arbetar helt ideellt utan någon ersättning

Gåvokort

Vi säljer gåvokort (valfritt belopp) till förmån för skolorna i Dharampur.
Korten finns med fyra rubriker: ”Gåvokort”, ”Istället för en blomma”,
”För att gratulera”, ”Till minne av”. Beställ via mejl kontakt@tuff.nu

Bli aktiv

Vi arrangerar regelbundet öppna möten med intressanta ämnen och
föreläsare, diskussioner och trevligt umgänge. Alla styrelsemöten är
öppna för medlemmarna. Nya krafter är alltid välkomna och behövs! Hör av dig till oss! kontakt@tuff.nu